Archive Page 2

Alois Klindera opustil naše řady

Zakládající důstojník Útvaru zvláštního určení – 7374, vynikající velitel Alois Klindera zemřel.

Zemřel pátý den po manželce Evě ve Zruči n/ Sázavou v rehabilitačním ústavu 6. srpna 2023.

V Aloisi Klinderovi nám odešel dobrý kamarád, vynikající člověk, schopný velitel, odborník ve všech oborech, ve kterých pracoval. Všude uspěl, všude byl uznávanou autoritou.

R.I.P.

JB

Vánoční zájezd 2023 – pro malý zájem zrušen

Oslavy vzniku republiky

V Holešově si vznik samostatné ČSR připomeneme v pátek 27. října.

V 16,00 se sejdeme u památníku TGM a v 17,00 u památníku ve Všetulích.

JB

Tradiční výsadkové vinobraní

 

Dnešní setkání příslušníků 7.VP ZU

zaznamenala i ČT:

https://www.facebook.com/jos.bartosek/videos/836127914844643

Pozvánka

KVV Holešov zve všechny příslušníky a příznivce 7. VP do Holešova, kde si 20. srpna připomeneme srpnové události roku 1968. Letos uběhne již 55 let od těchto dramatických dnů v dějinách naší země.

Sejdeme se v neděli 20. srpna po 9. hodině u kostela, v 9,30 bude sloužena mše sv. za živé a zemřelé příslušníky 7.VP.

Kdo nestihne mši, přijděte aspoň k našim kasárnám, kde cca v 11 hodin položíme kytičku k pamětní desce našeho pluku a vzpomeneme na naše kamarády.

Po závěrečném aktu individuální program.

JB

Vyznamenání pro Antonína Bartoše

Výbor KVV Holešov se na svém zasedání dne 3. srpna 2023 usnesl na doporučení ke státnímu vyznamenání řádem TGM pro velitele paraskupiny CLAY – Antonína Bartoše.

JB

Střelecký dvojboj 2023

Vážené kolegyně, kolegové členové KVV Holešov,

výbor Klubu výsadkových veteránů Holešov srdečně zve všechny své členy na „Střelecký dvojboj„, který se bude konat 15. července 2023 na střelnici v Dobroticích u Holešova. Sraz v 7,30 hodin a předpokládané ukončení bude do 14,00 hodin. Střílet se bude z pistole (10 ran ve stoje) a útočné pušky (10 ran v leže). Občerstvení bude zabezpečeno.

Každý člen KVV Holešov je vítán, pokud se přihlásí do 13.7.2023 na email klubu, kde budou případně zodpovězeny i veškeré další dotazy.

Co se týká ubytování, tak je nutné zaslat jména osob, kteří chtějí být ubytovaní na internátě Policejní školy do 10.7.2023. Budeme vytvářet centrální seznam ubytovaných, který předáme panu řediteli Policejní školy. Předpokládáme, že se nám obratem ozve jestli je volná kapacita. Samostatné žádosti pan ředitel nebude akceptovat.

Přeji pěkný den.

Za výbor KVV Holešov Ing. René SABELA

František LEJSEK zemřel

dne 29.června 2023 odešel do výsadkového nebe místopředseda Klubu výsadkových veteránů Prostějov a člen KVV Holešov a někdejší příslušník 7.VP ZU Holešov, kolega František Lejsek. Franta 22 let pracoval velice aktivně a odpovědně ve výboru KVV Prostějov, posledních 12 let jako místopředseda KVV a předseda redakční rady Zpravodaje. Odešel jeden z velice pracovitých lidí, který měl vřelý vztah k výsadkové komunitě, odešel hrdý výsadkář, který usiloval o sounáležitost a pevné přátelství mezi výsadkáři všech generací.

S naším kolegou Františkem Lejskem se rozloučíme ve středu 12. července ve 12,30 ve smuteční obřadní síni v Prostějově.

R.I.P.

 

81.výročí boje československých parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Vážené kolegyně, kolegové,
KVV Prostějov organizuje účast na pietním aktu v Praze v neděli 18.června – 81.výročí boje československých parašutistů v pravoslavném katedrálním kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Naši členové KVV Holešov, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, se mohou přihlásit na e-mail: alden@seznam.cz, případně tel.: 603 926 601 – kol. Aleš Dener.
Cesta bude vykonána autobusem z prostějovských kasáren. Odjezd od brány v 05:00 hod., předpokládaný návrat do 20:00 hod.
Program pietní vzpomínky:
Do 9:45 příjezd oficiálních hostů do ulice Na Zderaze
10:00 panychida v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
do 10:20 ukončení panychidy
10:30 nástup delegací za připravené věnce a kytice v Resslově ulici
10:35 zahájení pietního ceremoniálu
10:40 pietní ceremoniál kladení věnců a kytic k pamětní desce na zdi chrámu sv. Cyrila a Metoděje
– Vojenská hudba hraje smuteční pohody
– Po položení květinových darů delegace odcházejí do ulice Na Zderaze
11:20 závěr pietního ceremoniálu.
RS