Činnost klubu 2023

To tu ještě nebylo

V Jankovicích je tradicí, že obětaví občané vždy na konci letních prázdnin připravují pro školou povinné děti působivý program. Letos vedle oblíbeného vláčku Pacifiku, opékání špekáčků a vydovádění se na skákacím hradu přibylo něco, co na děti muselo zapůsobit velmi kladně.

Loučení s prázdninami bylo naprosto nečekaně obohaceno o soutěže připravené příslušníky Klubu výsadkových veteránů z Holešova, místními dobrovolnými hasiči a členy Českého červeného kříže. Na tom, žese na tak bohatém programu podíleli nanejvýš zkušení a „životem ošlehaní“ výsadkáři, má velký podíl pan Luděk Stoklásek z Jankovic. Byl to on, kdo narychlo zorganizoval dobrovolnický „výsadek“ členů tohoto spolku, aby se soutěžící v jednotlivých soutěžních disciplínách mohli lecčemu přiučit a získat nové zajímavé zkušenosti. Přitom se o ně starali bývalí výsadkáři s bohatými životními zkušenostmi a odvahou, kterou museli projevit při plnění vojenských povinností. Soutěžilo se v hodu granátem na cíl, šipkami do terče, zdravovědných znalostech první pomoci, přechodu po laně přes imitovanou překážku a střelbě ze vzduchovky na tři plechovky. Děti také řešily znalostní výsadkový kvíz.

Z tohoto klání pak vzešli vítězové:
v kategorii 2. až 5. třídy se nejlépe umístil Vojta Vrančík, druhá byla DeniskaMrázková a třetí Václav Vrančík.
Mezi žáky 6. až 8. tříd nejlépe uspěl Lukáš Ponížil, za ním následovala Michaela Krištůfková a Daniel Sedlář.

Velmi vkusně vyzdobené diplomy, medaile a ceny pak vítězům předala předsedkyně kulturního výboru obce Pavla Tkadlečková. Za vítěze lze ale považovat všechny, kteří se soutěže zúčastnili.

Chtěli bychom velmi poděkovat členům Klubu výsadkových veteránů Holešov, kteří se obětavě věnovali dětem, aby jim zpříjemnili konec prázdnin a naučili je něco nového a zajímavého.
Byli to: Luděk Stoklásek, Miloslav Šlechta, František Bulíčka, Otto Kydal, Jan Lidický, František Vyhlídal, Zdeněk Gunčík a paní Olga Rybková.
Pohledem do vzorně vedených kronik výsadkářského klubu lze zjistit, že podobnou výsadu zúčastnit se tak pestrého a zábavného programu měly v minulosti i děti v Holešově. O to více si vážíme té skutečnosti, že nyní zamířili bývalí výsadkáři také do Jankovic.

Jaroslav Pospíšil
a Miroslav Darebník
(Magazín Naše dědina – prosinec 2023 – jankovice.net)

Vzpomínka na kamaráda

31.12.2023 ve věku 86 let zemřel důstojník – výsadkář Rudolf Švirec.

Rudolf Švirec, jako čerstvý absolvent důstojnické školy ve Vyškově nastoupil jako poručík do naší 22.průzkumné výsadkové roty ZU na podzim roku 1958, která se přestěhovala ze Sabinova do Prešova do kasáren k 65. výsad. praporu. Ruda Švirec byl velitelem čety po odchodu npor. Janků k nově vznikajícímu praporu ZU v Prešově. Byl velmi důsledný při výcviku a přitom přátelský a velký kamarád. Byl jedním ze všech našich vynikajících velitelů, se kterými jsme po dva roky v Sabinově a Prešově sloužili. Rudolf Švirec se postupně se vznikajícími prapory přemístil do Holešovských kasáren, kde  v roce 1961 vznikl 7.výsadkový pluk ZU. Byli jsme jako příslušníci 22. průzkumné výsadkové roty ZU s ním a dalšími veliteli stále v kontaktu.

Ač nebyl členem Klubu výsadkových veteránů Holešov zúčastňoval se spolu s námi, bývalými příslušníky roty ZU postupně setkání roty po 50 ti letech v Praze – 1957 – 2007, dále při výročích 7.výsadkového pluku v Holešově – setkání pluku po 40 – 45 a 50 letech a  dvakrát  setkání s velitelem roty 22. npor. Aloisem Klinderou v jeho bydlišti v Kolíně u Prahy.

ČEST JEHO PAMÁTCE.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něho spolu s námi.

Luděk Stoklásek

 

Návštěva vojenského muzea v Praze

Na úterý 12. prosince 2023 byl naplánován „Vánoční zájezd“ do nově zrekonstruovaného vojenského muzea v Praze na Žižkově. I když byl zájezd pro malý zájem členů Klubu zrušen, sešlo se několik našich příznivců bydlících v okolí Prahy ve stanovený čas před muzeem. Vystavené expozice byly tak zajímavé, že prohlídku jsme začali v půl jedenácté a skončili kolem šestnácté hodiny odpoledne. Mimo jiné jsme se zastavili u vitríny, kde se připomíná náš útvar. Do expozice, která znázorňuje bitvu našich jednotek u Sokolova, nás osobně doprovodil ředitel VHÚ generál Aleš Knížek.

Václav Kšír          

 

Rozloučení s Jaroslavem Kovářem.

V pátek 22, prosince  2023 ve 12.30 hod. jsme se rozloučili s neočekávaně zesnulým Jaroslavem Kovářem v obřadní síni městského hřbitova v Prostějově.

Jaroslav Kovář byl členem Klubu výsadkových veteránů Prostějov, aktivně se zúčastňoval akcí, pořádaných kluby výsadkových veteránů České a Slovenské republiky. Byl výsadkář, sloužil dva roky  u útvaru v Prostějově, byl všestranný sportovec, atlet, horolezec a také vynikající střelec, který vyhrál  s družstvem i v jednotlivcích řadu významných cen  ze střeleckých soutěží výsadkových klubů v České a Slovenské republice. Byl také vynikající fotograf a pořídil za svůj život tisíce kvalitních dokumentárních fotografií z pořádaných střeleckých  a ostatních akcí klubů výsadkových veteránů.

Jarda Kovář byl především velmi kamarádský a obětavý. Bylo to vidět i při jeho posledním rozloučení, kdy ho přišla na jeho poslední cestě vyprovodit přeplněná obřadní síň – rodina, přátelé a příslušníci klubů výsadkových veteránů  z České a Slovenské republiky. Za náš Klub výsadkových veteránů Holešov se rozloučení zúčastnili kolegové Josef Bartošek, Ludvík Folkner a Luděk Stoklásek.

ČEST JEHO PAMÁTCE.

Luděk Stoklásek

Den Veteránů ve Zlíně a v Holešově.

Dne  10.11.2023 jsme se na pozvání ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín zúčastnili oslav Dne válečných veteránů spolu s připomínkou vzniku Krajského vojenského velitelství Zlín – 20. výročí (2003).

Pozvaní byli hejtman Zlínského kraje, ředitel Policie a Hasičského záchranného sboru, členové Klubů výsadkových veteránů, starostové měst Zlínského kraje a a další hosté veřejného života.

Ředitel KVV Zlín plk. gšt. Petr Potyka přivítal přítomné  a seznámil je s historií vzniku Krajského vojenského velitelství Zlín a dále s jeho hlavními úkoly v období 20ti let činnosti. Poděkoval všem  za dlouholetou spolupráci s KVV a předal jim Pamětní  minci  KVV Zlín k 20.výročí vzniku. Po skončení jsme se všichni přesunuli k památníku v Komenského parku a položili zde kytičku k památníku. Minutou ticha k uctění padlých, „večerkou“, vyhlášením  Rozkazu ministryně obrany a Státní hymnou byl pietní akt ukončen.

Za KVV Holešov se akce zúčastnili Josef Bartošek a Luděk Stoklásek.

——————–

Dne 11. listopadu v 11 hodin jsme se zúčastnili pietního aktu v Holešově  u pamětní desky na budově I. Základní školy. Spolu se starostou a místostarosty Holešova jsme položili kytičku a zazpívali Státní hymnu. Následoval přesun k památníku v Americkém parku. Položením kytičky a zpěvem Státní hymny byl pietní akt ukončen.  Akce se zúčastnilo 10 členů Klubu výsadkových veteránů Holešov.

L.S.

Poslední den prázdnin v Jankovicích ve znamení sportu

článek starosty obce Jankovice

První zářijový den proběhlo v jankovickém Hájíčku a nejbližším okolí tradiční Loučení s prázdninami. Přijel oblíbený vláček Pacifik, opékaly se špekáčky a děti se vydováděly na skákacím hradu.

Na soutěžní trase si změřily své síly v dovednostních úkolech, ale také si mohly prověřit vědomosti ze základů první pomoci nebo vojenské historie.

Hlavní program pro děti zajistili na šesti stanovištích členové Klubu výsadkových veteránů Holešov za pomoci místních dobrovolných hasičů a Českého červeného kříže.  Děkujeme nejen jim, ale také všem dětem, které se zúčastnily soutěží. Ty za splněné úkoly dostaly sladké odměny i ceny, které jistě využijí ve škole.

md

(Nejen) výsadkoví veteráni si připomínali 21. srpen 1968

Dne 21. srpna před 55 lety obsadili ruští (sovětští) vojáci Holešov a celé tehdejší Československo. Začalo další z temných období naší historie. Ruské tanky a obrněnce se (jako všude) hrnuly do holešovských kasáren, kde tehdy sídlil 7. výsadkový pluk zvláštního určení, speciální jednotka tzv. červených baretů. Ale zatímco všude jinde naši vojáci na rozkaz z vyšších míst ruské okupanty do kasáren pouštěli, holešovští výsadkáři se jim postavili, pod hrozbou střelby z pancéřových pěstí je do areálu nevpustili a několik dní vůči Rusům prováděli rozvědnou činnost. Za to byli po nástupu Husákovského režimu mnozí, zejména jejich velící důstojníci, perzekvováni a 7. pluk byl rozpuštěn. Jeho bývalí členové po roce 1989 založili Klub výsadkových veteránů Holešov, který, kromě řady jiných veřejně prospěšných, zejména branných aktivit, každoročně připomíná události 21. srpna 1968, ke kterým došlo zejména v tehdejších holešovských kasárnách a v jejich okolí.I letošní připomínka půlkulatého výročí těchto událostí byla sice skromná, ale důstojná. V neděli 20. srpna se ve farním kostele uskutečnila dopolední „hrubá“ mše svatá na připomínku onoho 21. srpna 1968. Kromě výsadkových  veteránů a jejich rodin a množství věřících se mše zúčastnil starosta města M. Fritz a radní O. Rektořík. Součástí mše sv. byl vedle připomínky výsadkových veteránů a vzpomínky na dobu minulou, byl jako symbol naděje do budoucnosti křest malinkého Zdeňka Matyáše. Mši celebroval holešovský děkan a farář J. Walczak a ve svém kázání, zabývajícím se důležitostí modlitby, připomenul paralelu okupace Československa v roce 1968 a snahy Ruska okupovat Ukrajinu v současnosti. Vyjádřil lítost a vyzval k modlitbám za zcela zbytečné desítky tisíc obětí současné války.Po skončení mše sv. se výsadkáři a vedoucí představitelé města přesunuli k bývalým výsadkářským kasárnám – současné policejní škole, aby k pamětní desce, připomínající pobyt a odvahu výsadkářů 7. pluku zvláštního určení, položili květiny. Přivítal je zástupce velitele školy, plk A. Rohál. Po položení květin připomenul toto padesáti pěti leté výročí starosta města M. Fritz. Ocenil nezlomný postoj holešovských výsadkářů, kteří se postavili úchylnému a zvrácenému režimu – jediní v celé tehdejší republice, neboť i špičky tehdejší armády tomuto režimu nakonec sloužily a přisluhovaly. Starosta města připomenul paralelu odporu holešovských výsadkářů a skutečného ozbrojeného boje československých vojáků s nacistickými okupanty v Czajánkových kasárnách v roce 1939, kteří se také okupačním vojskům, rovněž sloužícím úchylnému a zvrácenému režimu, postavili, a to dokonce se zbraní v ruce. Setkání výsadkových veteránů, stejně jako mši svatou, zakončila vojenská večerka, troubená jedním z členů klubu.Karel Bartošek 

Střelecký dvojboj Dobrotice – 15. července 2023.

Tak, jako v minulých letech uspořádal Klub výsadkových veteránů Holešov ve spolupráci s policejní školou Holešov a 102. průzkumným praporem Prostějov střeleckou soutěž tříčlenných družstev klubů veteránů z České a Slovenské republiky na střelnici v Dobroticích.

Letošnímu Střeleckému dvojboji přálo hezké slunečné až horké počasí, proto bylo pro účastníky příjemné posezení pod velkým stanem, který jako vloni postavili příslušníci 102. průzkumného praporu.

Brzy ráno začali přijíždět první účastníci tohoto klání. K registraci se postupně dostavilo 23 soutěžních družstev. Kromě 4 družstev z členů KVV Holešov to byly družstva z Prešova, Brna, Bánské Bystrice, Bratislavy, Trnavy, Chrudimi, Kroměříže, Olomouce, Luštěnic, Topolčan, Nového Mesta n./Váhom, Prostějova, Zlatých Moravců a Zlína.

Po deváté hodině soutěž začala nástupem účastníků. Ředitel soutěže plk. v záloze René Sábela, předseda KVV Holešov spolu s velitelem 102.pzpr pplk. Gustavem Lakošem seznámili přítomné s organizací soutěže a s dodržováním bezpečnostních opatření při střelbách. Následně byly zahájeny střelby na dvou stanovištích – útočné pušky a pistole.

Všem účastníkům soutěže bylo v rámci startovného zabezpečeno občerstvení – guláš, alko/nealko pivo, káva. Za přípravu výborného guláše zaslouží pochvalu kuchař Václav.

Vyhodnocení výsledků střeleb prováděl plk. Repka z policejní školy Holešov a četař Florián z 102. průzkumného praporu. Vyhodnocení soutěže bylo provedeno za využití programu, který vytvořil plk. v.z. Sabela se svým synem Tomášem.

Střelecký dvojboj byl zakončen nástupem s vyhlášením výsledků a předáním diplomů, medailí, pohárů a věcných cen. Letošní soutěž byla velmi vyrovnaná. V některých případech rozhodoval o umístění na stupních vítězů pouze jediný bod.

Příjemným překvapením byl člen družstva z Kroměříže kolega Paleček, který dosáhl ve střelbě z útočné pušky plných 100 bodů, 10x zasáhl desítku.

Pořadí družstev ve Střeleckém dvojboji:

  1. Topolčany s nástřelem 563 bodů
  2. Nové město nad Váhom s nástřelem 550 bodů
  3. Banská Bystrica s nástřelem 548 bodů

Velké poděkování patří všem, kteří se zasloužili o přípravu a zdárný průběh tohoto setkání veteránů okořeněného střeleckou soutěží, zvláště Policejní škole Holešov a příslušníkům 102. průzkumného praporu z Prostějova.

Foto z této akce najdete ve fotogalerii na KVV Holešov společně s výsledkovou listinou.

Tabulka_strelby_2023_final.pdf

Tabulka_strelby_2023_zeny.pdf

Luděk Stoklásek

 

Rozloučení s kolegou mjr. v.v. Františkem Lejskem.

Ve středu 12.července 2023 ve 12.30 hod. jsme se v Obřadní síni městského hřbitova v Prostějově rozloučili se zesnulým kolegou, kamarádem a členem Klubu výsadkových veteránů Prostějov a Holešov.

František Lejsek jako člen výboru KVV Prostějov se aktivně podílel na spolupráci

nejen s naším klubem Holešov, ale i dalšími kluby výsadkových veteránů z České

a Slovenské republiky. Byl mezi výsadkovými veterány oblíbený a hlavně obětavý

kdykoliv pomoci při organizaci jakékoliv akce.

Bylo to vidět při jeho posledním rozloučení, kolik členů klubů výsadkových veteránů

České a Slovenské republiky se přijelo od Prahy až po Prešov rozloučit se zesnulým

kolegou Františkem Lejskem.

Za náš Klub výsadkových veteránů Holešov se posledního rozloučení zúčastnili:

předseda klubu ing. René Sábela, Dušan Hric s manželkou, Josef Bartošek s manželkou, Luděk Stoklásek, Miroslav Hanáček, Milan Pavlík a Ludvík Folkner.

ČEST  JEHO PAMÁTCE.

L.S.

Uctili jsme hrdiny, zavzpomínali na kamarády a potěšili jsme se v Praze.

Dne 18.6. se v Praze v Resslově ulici – jako každoročně – konala vzpomínková akce na hrdinné parašutisty skupiny Anthropoid. Potěšilo nás setkání s mnoha kamarády výsadkáři.

Za KVV Holešov se této akce účastnilo 8 členů, ale bylo přítomno asi 20 dalších příslušníků 7.VP ZU.   Anthropoid = naši předchůdci – náš vzor !!

Fotky z akce najdete ve FOTOGALERII

Vladimír Klepal

Smolina

Dne 27. 5. 2023 se zúčastnili kolegové M. Hanáček, J. Jurda, L. Folkner a M. Pavlík pietní akce ve Smolině, uspořádané na počest 81. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Pro osvěžení paměti:

27. květen 1942 je významným dnem české historie. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ukázal světu, že se český národ s německou okupací a porobou nesmířil. Jedním z hrdinů, kteří se podíleli na řadě odbojových akcí a také na přípravě atentátu, byl i Josef Valčík. Třebaže mýtus o tom, že Valčík dával Gabčíkovi a Kubišovi zrcátkem znamení o přijíždějícím automobilu, padl, neubírá to ani v nejmenším na významu hrdinské a vlastenecké práci tohoto nejslavnějšího smolinského rodáka.

Josef Valčík byl mezi sedmi parašutisty, kteří zemřeli v kostele Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici 18. června 1942. V roce 2002 byl Josef Valčík povýšen na plukovníka in memorian.

Atentát na Heydricha byl jedním z nejvýznamnějších odbojových činů druhé světové války v celé Evropě a významně pozvedl mezinárodní prestiž Československa. Z pohledu československa pak měl také zásadní význam na uspořádání poválečných poměrů: po atentátu a následných represích, odvolaly Velká Británie a Francie podpisy pod mnichovskou dohodou. Díky tomu mohlo dojít v roce 1945 k obnovení republiky v předmnichovských hranicích. Symbolické je, že atentát vykonali společně Čech a Slovák. Za připomenutí stojí také fakt, že atentát byl jednou z klíčových událostí roku 1942, roku kdy se vývoj války začal zásadně obracet.

Fotky ve FOTOGALERII

Rozloučení s Miroslavem Štampferem

  Dne 16.5. jsem obdržel smutný email od Pepi Bartoška, že zemřel náš kamarád Mirek Štampfer.

  Byli jsme všichni spolu ve 2. četě ŠDZ 7374 Holešov, velitel B. Petruška. Rozhodl jsem se účastnit pohřbu za KVV Holešov.
  Zakoupil jsem kytici  se stuhou  (Klub výsadkových veteránů Holešov). Dne 18.5. jsem jel z Kolína vlakem do H. Brodu.
  V Obřadní síni jsem položil kytici na katafalk a vzdal Mirkovi čest. Mirkovi zahrála jeho vlastní jazzová skupina. Moderátorka
  obřadu přečetla životopis a oznámila, aby se hosté na žádost rodiny zdrželi projevu soustrasti. Mimo mně nikdo nefotografoval.
  Smutečních hostů bylo takřka 200. Na cestě k měst. autobusu jsem si dal oběd, kde mě kontaktovali syn a dcera.
  Omlouvali se (nevím proč), že mně nepoděkovali za kytici. Pro mně to bylo samozřejmostí, ale bylo by to kamarádské rozloučení, kdyby přijelo více veteránů.
Vláďa.

 

ÚKLID A ÚDRŽBA PAMÁTNÍKŮ

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 provedli členové KVV K. Maňák, J. Jurda, D. Hric, L. Folkner, M. Hanáček a M. Pavlík úklid památníků v Hostýnských horách. Konkrétně pomník partyzánky Olgy Bardinové (narazíme na něj u silnice vedoucí z Tesáku do Bystřice pod Hostýnem, pod velkou zatáčkou asi 800 metrů od rekreačního střediska naproti první pasece. Pomník je umístěn na kraji lesa hned pod cestou), dále pomníky na Tesáku, Trojáku, u Marušky a U Češků (místo pobytu štábu 1. Čs. partyzánské brigády Jana Žižky). K pomníkům položili kytice a minutou ticha vzdali čest padlým.

Fotky z této akce najdete ve FOTOGALERII.

K osvěžení paměti tehdejších událostí si dovolíme citovat několik informací:

Z webu Turistika.cz, F. Lysáček (přezdívka Franta): partyzánka OLGA BARDINOVÁ 2.5.1945. O smrti mladého třiadvacetiletého děvčete pocházejícího z Bystřice pod Hostýnem kolují dvě verze. Podle první Olga za doprovodu dvou společníků nesla do lesů k partyzánům operujícím v oblasti Čerňavy od bystřické ilegální organizace zprávy a léky. Překvapil je však projíždějící nákladní vůz plný ustupujících příslušníků wehrmachtu, jehož členové stříleli do křoví a přitom byla dívka smrtelně zasažena. Dle druhé nesla Olga potravinové lístky a peníze a byla zabita a oloupena. Jak to bylo ve skutečnosti, se dneska bohužel již nedozvíme…

Z otevřené encyklopedie Wikipedie:

Československá partyzánská brigáda Jana Žižky (nesprávně uváděna jako Partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova) byla největší vojenská jednotka vedoucí partyzánský boj proti německým okupačním jednotkám v prostoru Čeladné a Magury v Protektorátu Čechy a Morava během 2. světové války. Jejím prvním velitelem byl Ján Ušiak. Brigáda byla v říjnu 1944 reorganizována a rozdělena na Oblastní oddíly (např. Partyzánský oddíl Olga), ty se následně dělily ještě na malé partyzánské skupiny.

Brigáda zpočátku působila v Moravskoslezských Beskydech v oblasti hor MaguraTrojačkaKněhyně.  Odboj vedený Ušiakem  a Ušiakova násilná smrt tvoří pilíře partyzánského hnutí na Čeladné. Těžce raněný Ušiak, aby se nedostal do rukou Němců, se zastřelil.. V té chvíli se ukázalo, jako prozíravé vyslat  partyzánské organizátorské oddíly do Hostýnských a Vizovických vrchů pod vedením I. P. Stěpanova a V. Švecova – Grekovského. Tam se napojily na místní odbojové skupiny a spolupracovali dokonce ze západním desantem Wolfram velitele kpt. Otiska. Jádro brigády se stále přesouvalo mezi Bystřicí p.Hostýnem, Val.Meziříčím, Vsetínem, Vizovicemi, Zlínem až k Val.Kloboukům. Z původních asi 350 mužů, kteří přešli ze Slovenska, vzrostla síla brigády na téměř 1400 bojovníků na konci války, kdy se podíleli na boji za osvobození Zlína, Vsetína, Vizovic a jiných obcí v regionu Valašska.

Partyzáni nejen z brigády J.ŽIŽKY jsou v současnosti opomíjenou silou, jenž se na území silně obsazeném zkušenými silami SS a jiných jednotek německé branné moci, chopili zbraní a více než půl roku snášeli útrapy partyzánského života. V současnosti se na tyto okolnosti konce války zapomíná. Jistě se najdou excesy jednotlivců nebo skupinek partyzánů, kteří se nechovali podle přísahy, ale to je v ozbrojených komunitách běžným jevem – samozřejmě neomluvitelným.

M.P.

Obec Leskovec – Juřičkův mlýn a obec  Prlov.

V sobotu 22.dubna 2023 se Klub výsadkových veteránů Holešov – členové René Sabela, Dušan Hric, Luděk Stoklásek a Ludvík Folkner zúčastnili pietních akcí k 78. výročí vypálení Juřičkova mlýna v obci Leskovec / 3.dubna 1945 / a vypálení obce Prlov / 23.dubna 1945 /.

V 10.00 hod. proběhla pietní vzpomínka přímo u památníku, vybudovaného v ruinách mlýna a bývalé usedlosti Jana Juříčka, kde němečtí vojáci postříleli celou pětičlennou rodinu a tři partyzány, které rodina ukrývala ve sklepě, následně objekt zapálili.

Starosta obce v krátké vzpomínce připomněl průběh celé akce, které v kronice obce zaznamenala podle vyprávění skutečného účastníka kronikářka Eva Muchová. Položením kytičky jsme uctili památku obětí této tragedie a přesunuli jsme se do nedaleké obce Prlov.

Odpoledne ve 14.00 hod. začala v obci Prlov u památníku u Obecního úřadu pietní vzpomínka k vypálení obce, kde jsme položením kytičky uctili památku  23 občanů obce, kteří zemřeli podobným způsobem zastřelením a poházením do hořících domů. Pietní vzpomínky se zúčastnily zástupkyně Senátu a Poslanecké sněmovny ČR, dále hejtman Zlínského kraje ing. Radim Holiš, pracovník historického ústavu a další.

Obě akce doprovázela vojenská hudba z Olomouce. V projevu starosty obce zaznělo politování nad tím, že těsně pár dní před osvobozením došlo k tak tragické události, zmaření životů a to nejen v obci, ale v celé oblasti Leskovce, Prlova až po Vařákovy paseky a Ploštinu. Obě akce byly ukončeny Hymnou České republiky.

Luděk Stoklásek

Noční pochod CLAY – EVA

V pátek 14. dubna se uskutečnil jubilejní XX. ročník vzpomínkové akce k uctění památky legendární paraskupiny CLAY zakončované nočním pochodem z obce Hostišová do Bystřice p. Hostýnem.

Na jubilejní ročník se přihlásil rekordní počet účastníků = 255 osob. Pro větší lesk slavnostního zahájení byli připraveni k seskoku vojenští výsadkáři z Prostějova, přijel i syn velitele skupiny CLAY Antonín Bartoš, synovec šifranta Štokmana – Jan Štokman. Syn radisty Čestmír Šikola se rozhodl rovněž zúčastnit (jezdí pravidelně), leč cestou z Malé Skály se mu porouchalo auto a pořadatelům akce se telefonicky omluvil.

Počasí ale akci nepřálo, bylo „pravé průzkumácké“. Po několika deštivých dnech přišlo ještě chladno a ve vyšších vrstvách hrozila námraza, takže vrtulník připravený pro výsadkáře nedostal povolení ke startu. Ale prostějovští výsadkáři úkol splnili tak, že se dopravili do Hostišové po vlastní ose a kytičku k památníku položili.

Počasí odradilo i řadu odhodlaných a zkušených borců, kteří se z pochodu odhlásili.

Počasí zapříčinilo, že se zahajovací akt nekonal – jako tradičně – u památníku v poli, ale v sále OÚ Hostišová. Vůbec to ale neubralo na slavnostní a přátelské atmosféře.

K zahajovacímu ceremoniálu už neodmyslitelně patří píseň Michala Mynáře „Jdou muži tmou“ a československá státní hymna. Tentokrát se neuskutečnila čestná salva, ale zazpíval mužský pěvecký sbor, který s sebou přivezl Antonín Bartoš z Lanžhota, ač on sám přijel až z Ameriky. Antonín Bartoš ml. přijíždí na tyto akce každoročně a vždy vzpomene na svého otce, jeho kamarády a osvobozování Československa. Tentokrát vzpomenul i obdobnou situaci na Ukrajině a boj Ukrajiny za svobodu.

Za náš Klub se zahajovacího ceremoniálu zúčastnilo 9 osob včetně našeho předsedy Ing. Sabely.

Na noční pochod do Bystřice pod Hostýnem potom vyrazilo 113 lidí z Hostišové, 28 lidí z Rackové a 30 osob, včetně nejmladšího, kterému byly 4 roky, absolvovalo symbolickou trasu (asi 6 km) z Hostišové do Rackové. Celkem se tedy nočního pochodu zúčastnilo 171 borců. Budiž jim vzdán hold !!

Na unavené, zablácené, ale spokojené vítěze čekala v cíli u nádraží v Bystřici p. Hostýnem velká odměna = horký čaj, chleba se sádlem a cibulí. Těch vítězů bylo něco kolem stovky.

Většina účastníků projevila své odhodlání zúčastnit se i příštího ročníku v jubilejním roce, kdy uplyne 80 let od seskoku skupiny CLAY do okupovaného Československa.

Hrdinní výsadkáři skupiny CLAY k nám seskočili v noci ze 12. na 13. dubna 1944.

Příští ročník je plánován na 12. dubna 2024.

JB

Slovensko – Banská Bystrica 1. dubna 2023

Výroční členská schůze Oblastního klubu vojenských výsadkových veteránů.

Na pozvání OK VVV SR jsme se zúčastnili Výroční členské schůze v Banské Bystrici. Za náš klub se schůze zúčastnilo 6 členů KVV Holešov. Schůze byla zahájena v 10.00 hodin v budově „Gymnázia Mikuláše Kováča“ v Bánské Bystrici.

Po uvítání jednotlivých klubů a osobností probíhalo pracovní jednání podle plánu, volbou komisí, zprávou o činnosti klubu, zprávami o hospodaření klubu a kontrolní komise. Následovala půlhodinová přestávka k položení kytiček a uctění památky prof. Vladimíra Hlóška, přímého účastníka SNP a Zasloužilého mistra sportu  v parašutismu, dále básníka, redaktora a publicisty Mikuláše Kováče u pomníčku v areálu školy. Schůze pak pokračovala předáváním ocenění zasloužilým členům klubu VVV SR a dále hostům z jednotlivých klubů VV Slovenské a České republiky.

Rozkazem plk.v.z. Pavla ŠVELKY, prezidenta klubů výsadkových veteránů SR byli oceněni za KVV Holešov u příležitosti významného životního jubilea

kol. Milan Kočí – medailí Kříž cti  Jozefa Gabčíka

kol. Luděk Stoklásek – medailí Jozefa Gabčíka  I. stupně

kol. Dušan Hric – medailí Jozefa Gabčíka  I. stupně

kol. Vladimír Klepal – medailí Jozefa Gabčíka  II. stupně

kol. Jan Lidický – medailí Jozefa Gabčíka  II. stupně

Po skončení schůze následovala volná zábava při harmonice, na kterou hrál host –   přímý účastník SNP – 95ti letý  Vladimír Strmeň.

Luděk Stoklásek

VČS  KVV Zlín

11.března 2023 jsme se na pozvání Zlínského klubu výsadkových veteránů zúčastnili jejich Výroční členské schůze, která proběhla v budově Klubu seniorů Zlín, Kvítková ulice č.7176.  Delegace našeho klubu byla ve složení Luděk Stoklásek, Ludvík Folkner a Honza Lidický. V diskuzi jsme pozdravili jednání jejich schůze, poděkovali za spolupráci a popřáli hodně úspěchů do činnosti v roce 2023.

Luděk Stoklásek

VČS KVVV v Bratislavě

VČS KVVV Slovenské republiky Štefana Baniča Bratislava.

V sobotu 4.března 2023 jsme se zúčastnili Výroční členské schůze KVVV Bratislava.

Schůze byla zahájena ve 14.00 hodin v  Kulturním domě v dědince Rovinka při Bratislavě. Schůzi zahájil předseda KVVV Ladislav Hreha. Přivítal delegace vysokých vojenských představitelů Slovenské republiky, dále delegace KVV Prostějov v čele s předsedou klubu genpor. Páleníkem, zástupce KVV Holešov, Bánská Bystrica, Zvolen, Žilina, Prešov.

Ve zprávě o činnosti klubu předseda Ladislav Hreha zhodnotil úspěšnou činnost klubu v roce 2022. Vyzdvihl vzájemnou spolupráci mezi kluby České a Slovenské republiky.

Někteří členové KVVV Bratislava obdrželi ocenění za příkladnou práci v klubu.

Rovněž vybraní hosté obdrželi medaile Slovenského klubu – 1. prieskumného praporu II. Stupňa,  mimo jiné tuto medaili obdržel i náš bývalý předseda KVV Holešov Dušan Hric.

Schůze proběhla v přátelském duchu. Po skončení schůze následovalo společenské posezení s občerstvením. Přítomným ženám předseda Ladislav Hreha  popřál k MDŽ červeným karafiátem a poděkoval za podporu činnosti klubu.

Schůze byla ukončena cca 21.30 hod.

Luděk Stoklásek

Členská schůze KVV Prostějov

Dne 25. 2. 2023 pořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov v prostorách přednáškovém sálu Národního domu v Prostějově svoji členskou schůzi, kde výsadkoví veteráni Prostějovského klubu hodnotili výsledky své práce vykonané v roce 2022.

Členské schůzi předcházela porada s předsedy KVV, které se zúčastnili  zástupci všech klubů výsadkových veteránů z České i Slovenské republiky, mimo kolegy z KVV Prešov, kteří měli v tento den své výroční jednání. Za náš KVV Holešov se uvedené akce zúčastnila delegace ve složení kol. Sabela a kol. Hric.

Předseda KVV Prostějov generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník na této poradě ve svém projevu sdělil, že cílem Klubů výsadkových veteránů není zapojení do politického života či politické diskuse, ale sdružování bývalých příslušníků výsadkových jednotek a jejich sympatizantů a upevňování přátelství a sounáležitosti výsadkářů a rozvíjení tradic výsadkových jednotek. „To je hlavní cíl našeho hnutí a je podle mého názoru doslova povinností nás předsedů jednotlivých Klubů, důrazně naplňovat tento hlavní cíl a nedopustit politizaci našeho hnutí ze žádné strany politického spektra“ řekl a dodal: „Tato ústřední premisa nám nakonec pomohla k tomu, že letos slavíme již 33 výročí našeho vzniku a pomůže nám zachovat naše tradice i do budoucna“.

Nejdůležitějším výsledkem jednání předsedů klubů bylo jednomyslné schválení pověřit Výbor KVV Prostějov zpracováním memoranda o spolupráci všech klubů výsadkových veteránů s cílem, aby předseda KVV Prostějov generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník MBA zastupoval zájmy Klubů výsadkových veteránů České republiky při jednání s představiteli rezortu Ministerstva obrany a otevřít tak cestu k podpisu memoranda o spolupráci Klubů výsadkových veteránů s Ministerstvem obrany. Jelikož, do dnešního dne není spolupráce klubů výsadkových veteránů ČR s Ministerstvem obrany ČR nikde právně zakotvena.

Následně po skončení porady předsedů KVV pokračovala vlastní členská schůze KVV Prostějov dle schváleného programu. Zpráva o činnosti klubu předsedy KVV Prostějov byla velmi konkrétní, pozitivní a se spoustou poděkování členům i podporovatelům za práci pro KVV Prostějov v roce 2022. Byly zmíněny i cíle do budoucího období  klubu jako je omlazování členské základny získáváním nových členů – novodobých válečných veteránů z komunity Speciálních sil AČR, rozvíjení spolupráce s městem Prostějov, ostatními složkami IZS a především se širokou veřejností.

V diskuzi mimo jiné vystoupili a vyjádřili podporu výsadkovému hnutí pozvaní hosté Ing. Petr Vančura – státní tajemník MO ČR, generálmajor Ing. Karel Řehka – Náčelník generálního štábu AČR, plukovník gšt. Ing. Miroslav Hofírek, M.S. – Ředitel Ředitelství speciálních sil MO a dále Mgr. František Jura – primátor statutárního města Prostějov, velitelé útvarů posádky Prostějov.

V naší fotogalerii můžete zhlédnout několik fotografií Jaroslava Kováře a tím navštívit pohodovou atmosféru  toho dne.

RS

O knize GENERACE NA PADÁCÍCH

Nová kniha „Generace na padácích“

Výsadkářská legenda podplukovník Petr Čejka přezdívaný „Čejen“ je autorem této nevšední publikace, kterou na konci roku 2022 vydal Vojenský historický ústav Ministerstva Obrany.

„Čejen“, kterého mnozí ani neznají pravým jménem, v této publikaci poutavě popisuje svých prožitých 40 let ve výsadkových a průzkumných jednotkách ČSLA a AČR. Jeho přezdívka se ve výsadkářském světě zabydlela natolik, že se stala pojmem. Pojmem, který v sobě – jak píše v úvodním slově bývalý náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata – představoval neskutečně přísného, ale spravedlivého velitele, v dobrém slova smyslu blázna do své výsadkářské práce. Člověka, který vycvičil v náročném duchu několik generací výsadkářů, kteří pokračovali v odkazu svých předchůdců s hrdostí sobě vlastní na svou vlast a červený baret. Kniha, kterou otevřete, vás zaujme od samého začátku. To proto, že v sobě zahrnuje osobní vzpomínky autora prolínající se s příběhy nejen jeho vrstevníků, ale také vzpomínání na jeho učitele. Na ty, bez nichž by se jeho láska k padáku nestala tak velikou a „Čejen“ by nebyl tím legendárním „Čejenem“.

Autorovi se podařilo bez nadsázky dokonale popsat začátky budování nejen jednotek hloubkového průzkumu, tedy těch nejlepších z nejlepších. Bravurně a barvitě tak na stránkách své publikace dokázal vykreslit vše, co je spojeno s naplňováním hesla: Jednou výsadkář, navždy výsadkář! Ostatně i tak by se kniha mohla jmenovat, protože se jednotlivé příběhy prolínají s historickými fakty vzniku výsadkových jednotek. Cennost publikace spočívá především v tom, že autor je ve většině příběhů sám hlavním hrdinou. Nebojí se přiznat ani stinné stránky, i pocity strachu, které výsadkáře mnohdy přepadají v konkrétních situacích. Lidsky, bez zveličování dokáže na konkrétních příkladech poukázat na to, v čem spočívá týmová práce výsadkářů, duch soudržnosti a přátelství, která vznikají při nelehkém výcviku na celý život. Kniha kamaráda podplukovníka Petra Čejky je publikací, která by rozhodně neměla chybět v knihovně žádného z nás, kteří tíhneme k červenému baretu.

 

Pietní akt – vzpomínka na gen. Palečka, Plzeň  10. března 2023

Pietní akt u čestného hrobu gen. Palečka je plánován takto:

09,30 – 10,00 Příjezd na parkoviště – ul. Rokycanská
10,00 – 10,15 Společný přesun k čestnému hrobu gen. Palečka
10,15 Uvítání účastníků
Kladení věnců
Projev předsedy KVVV gen. Palečka – Plzeň
Projevy hostů a předání vyznamenání
Ukončení pietního aktu
Organizační pokyny k dalšímu programu
10,45 Přesun na parkoviště a odjezd do Starého Plzence (10 km, 11 minut)
11,30 Prohlídka výroby s ochutnávkou tří vzorků Bohemia Sekt (1,5 hod.)
13,00 Přesun do Staroplzenecké restaurace (asi 1,4 km)

Upozornění: Prohlídka a degustace v Bohemia Sektu stojí 220,- Kč/os.
KVV poskytne částku 100,- Kč, účastníci si doplatí 120,- Kč

Z Plzně zdraví
pplk.v.v. JUDr. Ladislav Slíva
předseda KVVV gen.Karla Palečka - Plzeň
.

Pietní akt pplk. Josefa Otiska

V sobotu 7. 1. 2023 v 10,00 hodin se delegace Klubu výsadkových veteránů Holešov zúčastnila vzpomínkové akce na pplk. Josefa OTISKA velitele paraskupiny Wolfram u jeho hrobu v Brně-Líšni. Paraskupina Wolfram seskočila 14.září 1944 poblíž osad Nytrová a Kotly v obci Morávka v okrese Frýdek – Místek a jejím úkolem bylo provádět sabotážní činnost na území Moravy, popřípadě Slovenska. Pro komunikaci s Londýnem byla paraskupina vybavena radiostanicí s krycím názvem Olga. Paraskupina pod velením pplk. Josefa Otiska plnila stanovené úkoly až do příchodu sovětské armády. Samotný letošní pietní akt se konal za řízení Krajského vojenského velitelství Ostrava, jehož pěší rota Aktivních záloh je nositelem čestného názvu pplk. Josefa Otiska. Fotografie z této akce jsou uloženy ve fotogalerii.

RS