Jaroslav BÍLEK zemřel – R.I.P.

Po dlouhé těžké nemoci zemřel dne 3.3.2024 ve věku 87 let první předseda KVV Holešov

Mgr. Jaroslav Bílek pplk.v.v.

S naším zesnulým kolegou a dobrým kamarádem se rozloučíme v pátek 8. 3. ve 12,30 hod. v obřadní síni městského hřbitova v Holešově.

VČS – připomínka

Připomínáme všem členům KVV Holešov, že Výroční členská schůze se koná již tento pátek. tj. 8. března 2024 od 16,00 na internátě Střední a vyšší policejní školy v Holešově.

Účast je velmi nutná, protože se jedná o volební schůzi !!

JB

Jindřich Starý nás opustil

Oznámení odstoupení předsedy KVV Holešov

Bohužel, Vám musím oznámit, že jsem odstoupil z funkce statutárního orgánu – předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov, zapsaný spolek a zároveň i z jeho výboru. Své odstoupení jsem písemně předal členům výboru klubu. Členem KVV Holešov však zůstávám a pokud budu mít možnost v budoucnu našemu klubu pomoci, tak to rád udělám.

Odstoupil jsem po pečlivém uvážení, zejména z pracovních, ale také i rodinných důvodů. Jsem plně vytížen ve svém současném zaměstnání pro Ministerstvo obrany, a to i nad rámec pravidelné pracovní doby. Pokud k tomu nechci zanedbávat svoji rodinu, tak to znamená, že mi již nezbývá dostatek prostoru se zodpovědně věnovat přípravě akcí z našeho plánu činností a následně se jich také účastnit. Jako předseda nemohu být dále příkladem pro ostatní členy našeho klubu ve své aktivní práci pro KVV Holešov.

Z výboru klubu jsem vystoupil proto, aby mohl náš výbor místo mě kooptovat nového člena, který by se případně mohl stát předsedou. Doufám, že výbor bude mít šťastnou volbu a vybere předsedu, který bude mít dostatek času a energie věnovat se záležitostem našeho klubu.

Ing. René Sabela

Pozvánka na výroční členskou schůzi

ODKAZ NA PLNOU MOC: http://kvvholesov.clay-eva.cz/wp-content/uploads/2024/02/Plna-moc-tisk-zde.pdf

Návštěva „našich kasáren“

Při delší absenci předsedy a místopředsedy holešovského KVV se řízení Klubu ujal člen Výboru a kronikář Luděk Stoklásek.

Na sobotu 20. ledna nám L. Stoklásek zorganizoval návštěvu našich bývalých kasáren.

Více o této akci najdete v naší rubrice  ČINNOST KLUBU,  fotky ve  FOTOGALERII.

JB

Rudolf ŠVIREC zemřel – R.I.P.

PF 2024

Oznámení – upozornění

Vážení kolegové,

výbor našeho Klubu na svém posledním jednání – dne 9.11.2023 rozhodl o změně termínu konání Výroční členské schůze. Důvodem změny termínu je provést vyhodnocení naší činnosti a hospodaření v roce 2023 až po jeho skutečném konci a zejména až po uzavření dotační dokumentace za rok 2023.

Naše VČS se tedy nebude konat v plánovaném termínu 8.12.2023, ale proběhne dne 8. března 2024.

Poznačte si, prosím, tento termín a sdělte ho i kamarádům, kteří nesledují nebo nemohou sledovat naše webové stránky.

JB

Alois Klindera opustil naše řady

Zakládající důstojník Útvaru zvláštního určení – 7374, vynikající velitel Alois Klindera zemřel.

Zemřel pátý den po manželce Evě ve Zruči n/ Sázavou v rehabilitačním ústavu 6. srpna 2023.

V Aloisi Klinderovi nám odešel dobrý kamarád, vynikající člověk, schopný velitel, odborník ve všech oborech, ve kterých pracoval. Všude uspěl, všude byl uznávanou autoritou.

R.I.P.

JB