Tradiční výsadkové vinobraní

 

Dnešní setkání příslušníků 7.VP ZU

zaznamenala i ČT:

https://www.facebook.com/jos.bartosek/videos/836127914844643

Pozvánka

KVV Holešov zve všechny příslušníky a příznivce 7. VP do Holešova, kde si 20. srpna připomeneme srpnové události roku 1968. Letos uběhne již 55 let od těchto dramatických dnů v dějinách naší země.

Sejdeme se v neděli 20. srpna po 9. hodině u kostela, v 9,30 bude sloužena mše sv. za živé a zemřelé příslušníky 7.VP.

Kdo nestihne mši, přijděte aspoň k našim kasárnám, kde cca v 11 hodin položíme kytičku k pamětní desce našeho pluku a vzpomeneme na naše kamarády.

Po závěrečném aktu individuální program.

JB

Vyznamenání pro Antonína Bartoše

Výbor KVV Holešov se na svém zasedání dne 3. srpna 2023 usnesl na doporučení ke státnímu vyznamenání řádem TGM pro velitele paraskupiny CLAY – Antonína Bartoše.

JB

Střelecký dvojboj 2023

Vážené kolegyně, kolegové členové KVV Holešov,

výbor Klubu výsadkových veteránů Holešov srdečně zve všechny své členy na „Střelecký dvojboj„, který se bude konat 15. července 2023 na střelnici v Dobroticích u Holešova. Sraz v 7,30 hodin a předpokládané ukončení bude do 14,00 hodin. Střílet se bude z pistole (10 ran ve stoje) a útočné pušky (10 ran v leže). Občerstvení bude zabezpečeno.

Každý člen KVV Holešov je vítán, pokud se přihlásí do 13.7.2023 na email klubu, kde budou případně zodpovězeny i veškeré další dotazy.

Co se týká ubytování, tak je nutné zaslat jména osob, kteří chtějí být ubytovaní na internátě Policejní školy do 10.7.2023. Budeme vytvářet centrální seznam ubytovaných, který předáme panu řediteli Policejní školy. Předpokládáme, že se nám obratem ozve jestli je volná kapacita. Samostatné žádosti pan ředitel nebude akceptovat.

Přeji pěkný den.

Za výbor KVV Holešov Ing. René SABELA

František LEJSEK zemřel

dne 29.června 2023 odešel do výsadkového nebe místopředseda Klubu výsadkových veteránů Prostějov a člen KVV Holešov a někdejší příslušník 7.VP ZU Holešov, kolega František Lejsek. Franta 22 let pracoval velice aktivně a odpovědně ve výboru KVV Prostějov, posledních 12 let jako místopředseda KVV a předseda redakční rady Zpravodaje. Odešel jeden z velice pracovitých lidí, který měl vřelý vztah k výsadkové komunitě, odešel hrdý výsadkář, který usiloval o sounáležitost a pevné přátelství mezi výsadkáři všech generací.

S naším kolegou Františkem Lejskem se rozloučíme ve středu 12. července ve 12,30 ve smuteční obřadní síni v Prostějově.

R.I.P.

 

81.výročí boje československých parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Vážené kolegyně, kolegové,
KVV Prostějov organizuje účast na pietním aktu v Praze v neděli 18.června – 81.výročí boje československých parašutistů v pravoslavném katedrálním kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Naši členové KVV Holešov, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, se mohou přihlásit na e-mail: alden@seznam.cz, případně tel.: 603 926 601 – kol. Aleš Dener.
Cesta bude vykonána autobusem z prostějovských kasáren. Odjezd od brány v 05:00 hod., předpokládaný návrat do 20:00 hod.
Program pietní vzpomínky:
Do 9:45 příjezd oficiálních hostů do ulice Na Zderaze
10:00 panychida v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
do 10:20 ukončení panychidy
10:30 nástup delegací za připravené věnce a kytice v Resslově ulici
10:35 zahájení pietního ceremoniálu
10:40 pietní ceremoniál kladení věnců a kytic k pamětní desce na zdi chrámu sv. Cyrila a Metoděje
– Vojenská hudba hraje smuteční pohody
– Po položení květinových darů delegace odcházejí do ulice Na Zderaze
11:20 závěr pietního ceremoniálu.
RS

Dušan HRIC vyznamenán městem Holešov

Nejvyššího ocenění města se dočkal náš emeritní předseda kpt.v.v. Dušan HRIC.

V sobotu 13. května převzal z rukou představitelů města Holešova Velkou pečeť města Holešova.

Na webových stránkách města Holešova se uvádí:

Pan Dušan Hric byl spoluzakladatelem a dlouholetým členem všech předchozích a je i členem současné právní podoby Klubu výsadkových veteránů Holešov. Od roku 2009 do roku 2020 byl předsedou tohoto spolku. Klub výsadkových veteránů Holešov je pevně spjat s historií 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který byl umístěn v kasárnách v Holešově a u kterého pan Hric sloužil jako voják z povolání. Pan Hric organizuje se členy klubu různé aktivity, např. v Holešově či v dalších místech Zlínského kraje se účastní významných vzpomínkových akcí, nebo pro školy v Holešově pořádají sportovní akce.

JB

Setkání příslušníků

Vážení  pánové,

příslušníci roty C sloužící v letech 1966 – 68 u útvaru 7374 v Holešově pořádají v pořadí  již 11.setkání této roty.

Každoročně bylo toto setkání jen pro příslušníky této roty samotné, letos jsme se rozhodli, že otevřeme setkání pro všechny příslušníky, kteří na této rotě sloužili. Každému z nás roků přibývá a zůstávají  jenom  vzpomínky. Každý komu ještě zdraví dovolí a je stále v přiměřené fyzické kondici, je na tuto akci zván, právě tam se mohou  vzpomínky  znovu oživit.

Setkání se uskuteční 19. srpna 2023 v Žopech u Holešova.

Vzhledem k tomu, že není jednoduché získat adresy jednotlivých vojáků roty, tak využívám k pozvání tyto stránky KVV Holešov. Také žádám všechny, kdo si toto pozvání přečetli, aby předávali informace o tomto setkání dál všem, na koho mají kontakt.

Každému, kdo se na setkání přihlásí prostřednictvím údajů uvedených níže, podám další přesné informace.

František Vašíček          679 13  Sloup 73

Mobil: 602795703        Email:  franta.sloup@seznam.cz

Pietní akty k připomenutí obětí války na Valašsku.

Na samém konci druhé světové války se na Valašsku odehrála děsivá odveta nacistů za pomoc partyzánům. Každoročně se zde konají vzpomínkové akce, které mají tragické události připomenout. Letos se první z nich uskuteční v sobotu 22.dubna od 10 hodin v Leskovci u Juřičkova Mlýna. Od 14 hodin pak bude následovat pietní akt u obecního úřadu v Prlově. O den později, v neděli 23.dubna od 10,30 hodin bude uctěna památka na oběti na Vařákových Pasekách. Vzpomínková akce u památníku na Ploštině se bude konat také v neděli 23.dubna, a to od 13,30 hodin. Výbor Klubu výsadkových veteránů Holešov na výše uvedené akce vyšle reprezentativní delegace. Účast ostatních našich členů KVV Holešov je také vítána.

RS