Plk. Jiří DUFEK zemřel

Dne 30.10.2018 přišla smutná zpráva, že nás opustil a do výsadkového Nebe odešel náš velitel   plk. Ing. Jiří Dufek.

Zprvu se člověk brání této zprávě uvěřit, ale musí se smířit s realitou.

Odešel za svými kamarády Šedinou a Košanem, se kterými společně velel 7. výsadkovému pluku zvláštního určení  v Holešově – v této době zastával funkci náčelníka štábu.

Po odchodu velitele pplk. Šediny do Prahy začal vykonávat funkci zástupce velitele pluku.

V této funkci jej zastihl i rok 1968, kdy se všichni tři opět setkali a 21. srpna museli jednat s velitelem tankového praporu ze Sovětského svazu, který stál před branami kasáren.

Nepodlehli a sovětské vojáky do kasáren nepustili. Byli jediní v celém Československu!

Pozdější vývoj v Československu nabral prosovětský směr a tento skutek musel být potrestán.

A to se také stalo.

Holešovský pluk byl zrušen, velitelé převeleni do jiných posádek, zbaveni hodností a posléze propuštěni do zálohy.

Až po r. 1989 jim byli hodnosti vráceny.

V této době bývalí příslušníci 7. VPZU založili KVV Holešov, jehož členem se samozřejmě stal i plk.  Ing. Jiří Dufek.

Klubu velmi pomáhal jak radami, tak finančně, dary i aktivní účastí na různých akcích pořádaných klubem – setkání k 50. a 55. výročí vzniku pluku, výročních schůzích a pod.

Poslední jeho akcí byl nástup pluku  21.8.2018 k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy.

Na nástupu se nás sešlo kolem 250 členů. Nebyl to tak velký nástup pluku, na jaký byl velitel při aktivní službě zvyklý, ale léta přibývají a nás ubývá. Při tomto setkání i náš velitel měl zdravotní problémy, ale setkání si nenechal ujít a měl hlavní proslov.

Bohužel jeho čas se  po setkání brzy naplnil.

Je nám líto, že již nikdy nebude osobně na našich akcích přítomen, ale v našich myslích a srdcích bude žít stále s námi.

Děkujeme Vám pane Dufku za to, co jste pro armádu, pluk a KVV udělal.

Nikdy  nezapomeneme.

Čest Vaší památce!

plk. Košanovi se uznání nedostalo

Příslušníci 7. VP ZU na svém shromáždění dne 21. srpna s potleskem přijali návrh senátu na státní vyznamenání svého posledního velitele – plk. Vladimíra Košana.

Žel nedočkali se. Nemůžeme a nechceme zpochybňovat rozhodnutí prezidenta o výběru zasloužilých osobností, ale v roce 50. výročí zahájení okupace sovětskými vojsky bychom upřednostnili ocenění statečného vojáka – velitele. Některý ze statečných bavičů národa by snad mohl ještě jeden rok na ocenění svých zásluh počkat.

JB

100. výročí založení ČSR

V neděli 28. října proběhnou i v Holešově oslavy 100 let od založení naší republiky.

Oslavy zahájíme v 9,30 hod. děkovnou mší sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie, po níž bude následovat žehnání stromů a pak se přesuneme k soše TGM – nově instalované na ul. Masarykova. Zde proběhne slavnost s kladením věnců od 11,00 hod.

JB

Fotky ze slavnostního aktu jsou ve FOTOGALERII.

V pátek 12.10. VINOBRANÍ

Zveme nejen své členy, ale i naše příznivce na TRADIČNÍ VINOBRANÍ !

Uskuteční se v pátek 12.10. a zahajujeme v 16 hodin.

Čeká nás výborný guláš (jako obvykle od Karla), bohatá tombola, dobré víno a příjemná zábava, ke které nám bude hrát skvělý pan Cholasta.

U skleničky vína můžeme neformálně prodiskutovat sestavení nového výboru – v prosinci na výročce nás čeká volba nového výboru, protože tříleté volební období současného výboru letos končí. Bude nový předseda? Asi ano.

JB

Výzva pražského KVV

Vzhledem k nedávnému „výročí okupace“ v srpnu 1968 bych se rád obrátil na veterány, kteří v době okupace sloužili v kasárnách v Holešově, ale i jinde. Chtěl bych se zeptat, jestli by někdo neměl zájem sepsat svou vzpomínku či příběh na tyto smutné události a podělit se s výsadkovými veterány v Praze, potažmo v celé ČR. Příběh by byl uveřejněn v říjnovém čísle časopisu Padáček, který vydává Klub vojenských výsadkových veteránů Praha.

V případě zájmu je možno nás kontaktujtovat na t. č. 607216333 a nebo na e-mailové adrese kvvvpraha@seznam.cz. Přikládám i odkaz na webové stránky, kde tento časopis bývá uveřejněn: http://www.kvvvpraha.cz/padacek/

Děkujeme za váš zájem, za KVVV Praha,

s úctou Milan Krejza.

21. SRPEN v HOLEŠOVĚ

V bývalých kasárnách 7.VP ZU v Holešově se sešlo více než 250 jeho bývalých příslušníků a příznivců jak z Česka, tak ze Slovenska, aby si připomněli začátek sovětské okupace.

Po zahájení shromáždění si přítomní při troubení večerky vzpomenuli na zemřelé členy pluku, na kamarády. V hlavním projevu vzpomenul plk. Dufek na dramatické události po vpádu sovětského tankového praporu do Holešova (celý jeho projev si můžete přečíst v rubrice ČINNOST KLUBU).

Hejtman Jiří Čunek ve své zdravici vyzvedl  statečnost velitelů i příslušníků pluku tváří v tvář sovětským okupantům.

Senátorka Šárka Jelínková vyvolala velký potlesk oznámením o navržení velitele pluku plk. Vladimíra Košana na nejvyšší státní vyznamenání. Teď už je jen na rozhodnutí prezidenta, zda přijme senátní návrh a udělí  Řád Bílého lva In memoriam plk. Košanovi.

Krátkou vzpomínkou a zdravicí oslovil přítomné i místostarosta města Holešova Jaroslav Chmelař.

Za precizní moderování shromáždění, které natáčela i ČT děkujeme pplk. Evě Vichlendové.

Fotky z akce najdete ve FOTOGALERII.

Úvaha kol. Janíka v rubrice ČINNOST KLUBU.

J.B.

PŘED PADESÁTI LETY

21. srpna 1968 brzy ráno dorazil sovětský Gardový tankový prapor do Holešova.

Před kasárnami 7.VP ZU cesta tohoto praporu skončila. Brána kasáren zůstala zavřena – velitelé holešovských výsadkářů dali svým statečným postojem okupantům jasně najevo, že zde nejsou vítáni. Výsadkáři necouvli ani před tankem najíždějícím do brány.

Sovětští okupanti do kasáren nevstoupili ani 21. srpna ani později!!

Několik fotografiíí z těchto dramatických okamžiků najdete ve FOTOGALERII.

Ucelené vyprávění podává kniha OSMAŠEDESÁTÝ – ukázka z úvodu je v rubrice ČINNOST KLUBU.

Setkání příslušníků 7. VPZU – 21.8.2018

73. výročí ukončení II. světové války

Na konci dubna a začátkem května jsme navštívili 9 míst na Zlínsku a Kroměřížsku, kde jsme položili kytice a spolu s místními oslavili výročí konce války.

Fotografie z těchto akcí najdete ve  FOTOGALERII.

Mgr. Jan Kejval zemřel

Po krátké těžké nemoci nás dnes, t.j. 23.4.2018 ve věku 76 let opustil náš kolega, skromný a pracovitý kamarád, člen výboru KVV Holešov, Mgr. Jan Kejval.

S naším kolegou se rozloučíme v pondělí 30.4. ve 12,30 ve smuteční obřadní síni na městském hřbitově v Holešově.

Věnujte mu, prosím, spolu s námi alespoň tichou vzpomínku.

Fotky z pohřbu jsou ve FOTOGALERII.


[CNW:Counter]