Tradiční výsadkové vinobraní

Pozvánka do kasáren

Kamarádi, kolegové,

v pátek 20. srpna máme možnost navštívit síň tradic a taky objekt „našich kasáren“.

Sám plk. Andrej Rohál se nabídl, že nás těmito prostorami provede.

Sejdeme se v 13,55 před kasárnami a v době od 14,00 do cca 15 hod. se nám bude s odborným výkladem věnovat zástupce ředitele Policejní školy.

Kamarádi využijme této příležitosti se opět podívat do nám důvěrně známých prostor.

JB

21. srpna 2021

Události srpna 1968 a statečný postoj 7. výsadkového pluku nás proslavil v celé naší zemi.

Zážitky srpnových událostí nás – bývalé příslušníky elitního pluku – stmelují dodnes.

Na letošního 21. srpna jsme proto připravili 2 akce, kde vzpomeneme nejen na tyto události, ale hlavně na všechny naše kamarády:

  • ráno v 9,00 se sejdeme v kostele Nanebevzetí P. Marie na mši sv. za všechny příslušníky 7.VP ZU
  • odpoledne bude setkání roty „C“ v Žopech

Výbor KVV

Karel KOTOUČEK opustil naše řady

Dne 17.7.2021 ve věku 89 let zemřel jeden ze zakládajících členů našeho KVV Karel Kotouček.

Rozloučení s naším kolegou proběhne v pátek 23.7. v 11,00 v obřadní síni v Holešově.

R.I.P.

3. ročník střeleckého dvojboje

V sobotu 17. července proběhl na střelnici v Dobroticích 3. ročník střeleckého dvojboje.

Celá soutěž proběhla pod patronací 102 pzpr. z PV velmi úspěšně za příznivého počasí a v dobré kamarádské pohodě.

Článek o průběhu akce a také výsledky střeleb najdete v rubrice  ČINNOST KLUBU.

Fotografie jsou opět v rubrice  FOTOGALERIE.

Výbor KVV Holešov

Branný den v Holešově

V pátek 25. června jsme uspořádali sportovní den pro tříčlenná družstva holešovských ZŠ a Gymnazia Ladislava Jaroše.

Článek o naší akci napsal Ing. Karel Bartošek a najdete ho v rubrice  ČINNOST KLUBU.

Fotografie najdete jako obvykle v rubrice  FOTOGALERIE.

VČS v Prostějově

V sobotu 19.června 2021 se konala v Národním domě v Prostějově členská schůze KVV Prostějov s mimořádným programem.

Ve 13.00 hod proběhla porada předsedů a místopředsedů klubů VV z celé

České a zástupců Slovenské republiky, na které byli seznámeni s koordinací plánu činnosti klubů

v roce 2021. Předseda KVV Prostějov plk.v.v. František Stavný  seznámil

přítomné se svou rezignací na předsedu klubu ze zdravotních důvodů.

V 16.00 hod. začala členská schůze podle stanoveného mimořádného programu

zprávami o hospodaření klubu a zprávou předsedy klubu o činnosti za rok 2020

a výhledem na rok 2021. Zároveň oznámil členské základně svoji rezignaci

na předsedu klubu ze zdravotních důvodů. Bylo nutné doplnit výbor klubu,

hlasováním byl doplněn devátý člen klubu generálporučík Ondrej Páleník.

V následující volbě nového předsedy KVV Prostějov byl členy výboru zvolen

genpor. Ondrej Páleník, bývalý velitel 601. sk.spec.sil v Prostějově.

Klub má stále vysoký počet členů – cca 210 , ale také vysoký věkový průměr.

Ve svém projevu po zvolení slíbil, že získá pro činnost klubu mladší členy.

Za dobrou práci v klubu byli někteří členové oceněni pamětní medailí. Rovněž

i všem přítomným ženám za dobrou organizační  pomoc byly předány drobné dárky.

Schůze se zúčastnili za KVV Holešov předseda Dušan Hric, místopředseda

Josef Bartošek, kronikář Luděk Stoklásek, člen výboru Václav Ryšavý

a Zdenka Hricová.

 

Holešov 20.6.2021 Luděk Stoklásek

 

CLAY-EVA opět volá

Synové slavných otců – členů nejúspěšnější paraskupiny Clay, působící v letech 1944-45 na našem území –  nedávno uvedli na náš trh nové vydání knihy „Clay-Eva volá Londýn“.

Všichni tři synové napsali dopis gen. Petru Pavlovi, ve kterém ho informují o tomto novém rozšířeném vydání knihy, ve zkratce popisují reálie, zmiňují zde vzpomínkové akce a zvou pana generála do Hostišové na příští zahájení vzpomínkové akce – již 19. ročníku Nočního pochodu Clay-Eva.

Pro nás je velmi zajímavé a lichotivé, že autoři v dopise zmiňují i působení 7.VP ZU v Holešově.

Přijme pan generál pozvání?   Uvítáme 22. dubna 2022 na vzpomínkové akci i generála?

To jsou otázky, na které zatím odpověď neznáme.

Dopis v jeho plném znění – s laskavým svolením Antonína Bartoše ml. a jeho dvou kamarádů – otiskujeme v rubrice ČINNOST KLUBU.

JB

Květnové oslavy

V prvních dnech měsíce května jsme navštívili několik vzpomínkových míst a položili kytice k pomníkům připomínajícím osvobození ČSR.

Dne 6. 5. 2021 provedli členové KVV Holešov, kolegové Karel Maňák,  Jiří Jurda, Ludvík Folkner a Milan Pavlík úklid památníků v Hostýnských horách. Konkrétně na Tesáku, Trojáku, u Marušky a U Češků (místo pobytu štábu 1. Čs. partyzánské brigády Jana Žižky). K památníkům položili kytice. Vojenským pozdravem a minutou ticha uctili památku padlých bojovníků za naší svobodu. Fotografie přiloženy ve fotogalerii „Rajče“.
M.P.

CLAY – EVA 2021

Letos si mimořádná doba vyžádala spoustu mimořádných řešení nejrůznějších situací.

Nemohlo tomu být jinak ani s tradiční oslavou a nočním pochodem pořádaným holešovskými skauty u památníku skupiny Clay u obce Hostišová.

Akce proběhla a probíhá dle netradičního scénáře aktuálně sestaveného skauty – na bázi individuálních oslav a pochodů.

Za KVV Holešov se vzpomínky a položení kytice zúčastnili předseda a místopředseda s manželkami.

Fotografie ze vzpomínky ve  FOTOGALERII.

JB


[CNW:Counter]