AKCE KVV V SRPNU

  • 21.  Mše sv. za příslušníky 7.VP ve farním kostele v 18,00 hod.
  • 24.  Setkání roty „C“ v Žopech
  • 30.  Setkání u kasáren u příležitosti 50. výročí zrušení 7. VP ZU – u pamětní desky v 10,00 hod.

STŘELECKÝ DVOJBOJ

V pátek 19. července proběhly na střelnici v Dobroticích tadiční střelecké soutěže KVV českých i slovenských.

Letos již ne jako trojboj, ale poprve jako střelecký dvojboj – střílelo se z útočné pušky Bren a pistole vz. 82.

Článek o této akci nám poslal kolega František Lejsek – zveřejňujeme ho v rubrice ČINNOST KLUBU a posléze ho dáme i na stránky HOLEŠOVSKA.

Fotografie naleznete ve FOTOGALERII.

Smutná zpráva

Zájezd BRADLO

SPORTOVNÍ DEN PRO ŠKOLY

V pátek 14. června jsme uspořádali branně sportovní den pro žáky II. stupně holešovských škol.

Komentář k akci najdete v rubrice ČINNOST KLUBU.

Fotografie jsou v rubrice FOTOGALERIE.

Přátelství výsadkářů přetrvává věky

To je vlastnost výsadkářů, že jejich kamarádství je i po 50-ti letech pevné a na léta společné služby u 7.VP ZU vzpomínají s hrdostí.

O posledním zážitku našich radistů si přečtěte v rubrice ČINNOST KLUBU.

Fotky najdete ve FOTOGALERII.

CLAY-EVA 12.4.

Letos jsme se na Hostišové výsadkářů kvůli nepřízni počasí nedočkali.

I když ne tak docela – stodvojka vyslala své zástupce, kteří položili květiny k památníku CLAY, ale ti přijeli autem. 15 výsadkářů čekalo v Prostějově u vrtulníku na povolení ke startu, leč síla větru a velení 102 start nedovolilo.

Počasí odradilo od pochodu mnoho dalších již přihlášených účastníků nočního pochodu. Velmi si vážíme těch 174 statečných, kteří se nakonec na trasu do polí a lesů vydali. Letos si větru, chladu a sněhu s deštěm užili dosyta. Do cíle přicházeli od 1,40 až do 6,15 ve výtečné náladě, spokojeni a odhodláni k dalšímu pochodu již 17. ročníku v příštím roce.

V Bystřici p.H. je očekávali 2 veteráni 7. VP s chlebem se sádlem a cibulí, chleba i teplý čaj chutnal všem. Chybu neudělali ti, kteří nepohrdli nabídnutým kalíškem. Někteří byli zlamáni, že u Tří Kamenů nenalezli oblíbená „Camrátka“. O to více se zaradovali, když je s úsměvem dostali v cíli.

Několik fotek ze zahájení na Hostišové se nám podařilo nahrát do FOTOGALERIE.

JB

POZOR

Přihlášky na noční pochod CLAY-EVA byly 29.3. ve 22,00 uzavřeny !!

Celkem je na pochod přihlášeno 213 účastníků.

Kdo jste se nepřihlásili, nehažte flintu do žita, stále se můžete zúčastnit slavnosti na zahájení, i vy můžete sledovat seskok prostějovských výsadkářů u památníku skupiny Clay v pátek 12. dubna v 19 hod. na Hostišové.

JB

1. zasedání Výboru v roce 2019

8. ledna se sešel nově zvolený výbor na svém prvním zasedání.

Projednal plán práce na rok 2019, zhodnotil finanční možnosti, delegoval své členy na účast na nejbližších akcích a hlavně rozdělil úkoly a kompetence jednotlivým členům výboru:

Dušan Hric = předseda

Josef Bartošek – místopředseda

Luděk Folkner – zapisovatel

Jiří Jurda – péče o pomníky

Milan Pavlík – pokladník

Václav Ryšavý – prodej suvenýrů, sponzoři, pošta

František Vyhlídal – zajišťování dopravy

Luděk Stoklásek – kronikář, archivář

Karel Maňák – péče o pomníky a strávníky

 

VETERÁNI 7. VP ZU V SENÁTU

Předseda senátu Jaroslav Kubera pozval zástupce 7. VP do senátu, aby zde vyslovil uznání všem příslušníkům pluku, kteří v roce 1968 čelili agresi Sovětského svazu do Československa.

Více v rubrice ČINNOST KLUBU

Zpráva ČTK v rubrice ČINNOST KLUBU

Fotografie z akce najdete ve FOTOGALERII


[CNW:Counter]