OTTO PETRŽELA nás opustil

V pátek 3. července zemřel ve věku 92 let nejstarší člen našeho KVV Otto Petržela.

Jako voják základní služby prodělal  v r. 1947 výcvik COMANDOS pod vedením  kpt. Josefa Černoty. Od začátku založení  22.výs. brigády sloužil v Prešově, kde přešel k rotě ZU a po příchodu do Holešova byl ustanovený do funkce náčelníka výzbrojní služby. Měl na starosti všechny druhy zbraní u pluku a rovněž dělostřelecký a speciální materiál pro skupiny hloubkového průzkumu. Při zrodu KVV Holešov se stal jedním z jeho zakládajících členů. Dlouhá leta žil v Holešově, ale pro své zdravotní potíže se přestěhoval do Příbrami ke své dceři, kde v klidu a spokojenosti dožil svůj pěkný a pestrý život.

Čest jeho památce! – Dušan Hric, předseda KVV Holešov

Rozloučení s naším kolegou se koná v pátek 10. července ve 12 hodin v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami.

Střelecký dvojboj 25.7.2020

PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE 2020.

Klub výsadkových veteránů Holešov vyhlašuje soutěž ve střelbě z Bren a Pi
Organizátor : KVV Holešov, SPŠ , VPŠ MV Holešov a102.pzpr.
Organizací pověřen : KVV – Holešov.
Datum konání : V sobotu 25. července 2020.
Místo konání : Střelnice SPŠ MV Holešov – Dobrotice.
Disciplíny : Bren + Pi-3+10 ran.
Druh soutěže : Soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev v dvojboji

Organizační výbor
Ředitel soutěže : pplk.gš.Ing.Pavel Hriník
Rozhodčí: Zabezpečí 102.pzpr..

Podmínky účasti : Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená družstva z jednotlivých KVV.
T.j. každý KVV vyšle maximálně jedno tříčlenné družstvo, výjimka je u
KVV Holešov a KVV Prostějov.
Přihlášky : Soutěžní družstva se mohou přihlásit do 16.července 2020 na adresu :
Dušan HRIC ŽOPY č. 83, 769 01 Holešov, nebo na emailovou adresu:
dusanahriczopy@seznam.cz

Startovné : 100,-Kč. za jednotlivce ( občerstvení ).
Zbraně a střelivo : Zabezpečí pověřený organizátor.
Hodnocení : Součtem bodů jednotlivých disciplín.Vítězem v jednotlivcích se stává
soutěžící, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. Vítězí družstvo
s nejvyšším počtem bodů všech členů družstva.
Ceny: První tři jednotlivci a první tři družstva v dvojboji obdrží diplomy a poháry.
První tři jednotlivci v každé disciplíně obdrží diplom a medaile.
První tři ženy v hodnocení střeleckého trojboje obdrží medaile a diplomy.
Časový rozvrh: Prezentace : 07,30 – 08,15 hod.
: Nástup : 08,30 hod.
: Zahájení soutěže : 08, 45 hod.
Ukončení soutěže : 60 minut od ukončení střelby poslední směny.
Průběh střelby: Střelba bude probíhat ze všech zbraní najednou. Na velké střelnici
v levé části se střílí Bren 3+10 ran na vzdálenost 100 m na terč NLF
s kruhy v čase 3+9 minut. Pistole 3+10 ran ve
stejném čase jako u Bren na terč NLF s kruhy, na vzdálenost 25 m.
na pistolové střelnici
Polohy ke střelbě u Bren v leže bez opory.
a u pistole v stoje jednoruč nebo obouruč.
Bezpečnost: Při manipulaci se zbraněmi je nutno dodržovat bezpodmínečnou
kázeň a pokyny rozhodčích na palebné čáře.  Jakákoliv manipulace
se zbraní bez povelu rozhodčích se trestá vyloučením ze závodu.
Ředitel soutěže: pplk.gš,Ing.Pavel Hriník

Clay-Eva 2020 – termín

Zapište si do diářů nový termín letošního pochodu a to na sobotu 3.10.2020.
Pochod bude nezvykle ze soboty na neděli a také zahájení bude o 2 hodiny dříve – v 17.00h.
Možnost přihlašování bude od 1.6.2020

Akce CLAY – EVA odložena

Sedmnáctý ročník pochodu se uskuteční v náhradním termínu někdy na podzim 2020. Start pochodu bude opět v obci Hostišová, příp. Racková (Zlínský kraj) ve večerních hodinách. Startu bude předcházet slavnostní zahájení, které se uskuteční v obci Hostišová u pomníčku zbudovaném poblíž místa seskoku. Konec pochodu bude tradičně v ranních hodinách na vlakovém nádraží v Bystřici pod Hostýnem.

Možnost přihlášení na sedmnáctý ročník bude dostatečně včas oznámena.

Uzávěrka přihlášek bude 14 dní před termínem pochodu.

Clay-Eva 2020

Jiří Varadínek

12. února ve věku 71 let zemřel člen našeho KVV Jiří Varadínek. Sloužil u výsadkářů v Prostějově a v Luštěnicích v letech 1967 až 1969.

R.I.P.

S našim kamarádem se rozloučíme v pondělí 17. v 15,00 hod. ve smuteční obřadní síni na hřbitově v Hulíně.

 

 

 

Dušan Hric slaví

V sobotu 25. ledna se náš předseda Dušan Hric dožil 77 let.

B L A H O P Ř E J E M E  ! ! !

pplk.v.v. Václav Bartoš

Pavel Kopásek – odešel náš kamarád, sloužil u VÚ 7374 v letech 1959-1961

Výročka v Holešově

V pátek 13. prosince jsme v Holešově uspořádali výroční členskou schůzi za přítomnosti většiny členů Klubu a několika význačných osobností.

Žel 4 členové našeho KVV se museli pro závažné nemoci omluvit.

VČS zhodnotila plnění úkolů v roce 2019, vyslechla si zprávu o hospodaření a schválila plán akcí na rok 2020.

Podrobnější hodnocení VČS najdete v rubrice ČINNOST KLUBU, fotografie jsou ve FOTOGALERII a schválený Plán akcí na rok 2020 je již rovněž na našich stránkách zveřejněn.

JB


[CNW:Counter]