O nás

Klub výsadkových veteránů Holešov

 

Toto občanské sdružení bylo založeno 20. 10. 1994, zaregistrováno MV ČR 20. 10. 2008.

Sdružuje vojenské veterány výsadkových útvarů a jednotek ve výslužbě, v záloze a příznivce vojenských výsadkových jednotek v místě své působnosti –  regionálních KVV.

Hlavním garantem klubu je Generální štáb Armády ČR, se kterým klub spolupracuje a v jehož prospěch provádí veřejně prospěšnou činnost.

Cíle sdružení

  • pěstování tradic
  • rozvíjení povědomí o výsadkovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích
  • rozvíjení odkazu výsadkářů bojujících ve druhé světové válce

Činnost

  • klubová činnost
  • pořádání přednášek, besed, výstav, společenských a sportovních akcí samostatně i v součinnosti s regionálními KVV,  se Svazem bojovníků za svobodu a Československou obcí legionářskou
  • pořádání soutěží

Členská základna

  • v současné době klub sdružuje 58 členů