Činnost klubu 2022

Dne 23. června jsme uspořádali sportovní den pro žáky všech tří ZŠ Holešov.

Na sportovní klání mladých sportovců přišel i Ing. Karel Bartošek a sepsal o tom následující článek:

Výsadkoví veteráni opět překvapili

Konec školního roku je v Holešově pro mnoho šesťáku, sedmáků a osmáků spojen s branným dnem, který organizují členové holešovského Klubu výsadkových veteránů. I letos se družstva ze všech tří holešovských základních škol sešla 23. června u hájovny v zámeckém parku, aby zde žáci a žákyně strávili zajímavé a i dobrodružné dopoledne.  Program jim připravili výsadkoví veteráni, kteří by mohli být jejich dědečky či spíš pradědečky, ale mladistvý elán, nadšení a výkonost jim ani v nejmenším nechyběli. Nová posila holešovských výsadkových veteránů, donedávna aktivní výsadkový důstojník a velitel René Sábela z Prostějova, se postaral o perfektní rozšíření programu. Zvýšil se totiž počet stanovišť. Kromě těch tradičních, na kterých žáci a žákyně stříleli ze vzduchovky,  házeli granátem na cíl (pro neznalé rodiče – ty granáty jsou gumové, nevybuchují),  zkoušeli si oživování v rámci zdravotní přípravy (pod laskavým vedením členek holešovského Červeného kříže) a trefovali se šipkami do terče, bylo další stanoviště radiové – zde si zkoušeli šifrovat zprávy a pomocí vysílaček je posílat dál, na dalším stanovišti vyplňovali znalostní test a to nejúžasnější (alespoň pro kluky) – na stanovišti Kajman si mohli vyzkoušet pod vedením aktivních prostějovských výsadkářů výsadkářskou výzbroj a výstroj jako jsou velké radiostanice, helmy a další, ale hlavně sednout si do plně vyzbrojeného bojového výsadkářského vozidla se dvěma kulomety, které si mohli „osahat“, natáhnout (opět pro rodiče – nebyly nabité), vyzkoušet si řazení a řízení vozidla (samozřejmě na místě) a prolézt si ho skutečně do posledního místečka. Branný den řídil sám R. Sábela, na nástupu jeho účastníky pozdravil starosta města Rudolf Seifert a družstva se ukázněně pohybovala po prostoru zámecké zahrady a plnila přidělené úkoly.Opět se ukázalo, jak jsou holešovští výsadkoví veteráni, kteří by si vzhledem ke svému věku mohli užívat odpočinek a vzhledem ke svým zásluhám obecnou úctu spoluobčanů nesmírně aktivní, obětaví a mladiství. Jejich skvělá spolupráce s mládeží je, zejména v této době rostoucích hrozeb, o kterých jsme se naivně domnívali, že přestaly existovat, naprosto nedocenitelná.

 

Karel Bartošek