František Koller

Koler

 Životopis vojáka, fotbalisty a trenéra Františka Kollera

 

František Koller v Holešově působil v šedesátých letech   minulého století ve funkci velitele roty 7. výsadkového pluku zvláštního určení a později byl zařazen do funkce

ve štábu tohoto útvaru. Mezi občany Holešova byl velmi známý a populární zejména pro svou sportovní činnost. Byl funkcionářem ve sportovním oddíle Dukla Holešov. Ještě dnes si ho mnozí pamatují jako trenéra i aktivního hráče oddílu kopané.

 

František Koller se narodil 23. 11. 1932 v Blatnici u Plzně. Základní školu a měšťanku absolvoval v Chudenicích u Klatov a po skončení pokračoval ve studiu na Obchodní škole v Klatovech. Po absolvování studia pracoval v n. p. Šumavan v Klatovech a později ve Vimperku, kde působil jako účetní. V roce 1953 nastoupil základní vojenskou službu v Košicích, kde v průběhu let 1953 až 54 absolvoval brigádní výsadkovou školu. V letech 1954 až 56 absolvoval pěchotní učiliště v Lipníku nad Bečvou. Po vyřazení z učiliště byl převelen do Sabinova k 22. výsadkové brigádě. Protože byl fyzicky nesmírně zdatný a schopný mladý důstojník, byl v Sabinově vybrán k nově vznikající rotě zvláštního určení. V roce 1958 byl s touto špičkově vycvičenou rotou přemístěn do Prešova, kde byla rota rozšířena na stupeň prapor a ten zde působil až do roku 1960. V tomto roce byl celý prapor přesunut do Holešova a v roce 1961 byl přeorganizován na samostatný 7. výsadkový pluk zvláštního určení. S tímto útvarem spojil část svého života i František Koller. Po zrušení pluku v roce 1969 byl převelen na velitelství Západního vojenského okruhu do Tábora a v roce 1977 na Ministerstvo národní obrany do Prahy. Na rozdíl od řady svých kolegů z Holešova zůstal v činné službě i po roce 1969 jen díky odbornosti šifranta. Do hodnosti plukovníka však pro svůj postoj v srpnu 1968 povýšen být nesměl. Ke konci roku 1988 byl propuštěn do zálohy v hodnosti podplukovníka. Po odchodu do důchodu odešel do svých rodných jižních Čech, kde se věnoval dostavbě rodinného domku a práci na zahradě. V té době již měl podlomené své zdraví, ale pobyt na venkově mu prospíval. Byl velmi vázán na svou rodinu. S manželkou vychovali dvě děti – syna a dceru – a závěr života mu zpříjemňovala vnoučata, která obzvláště miloval. Často vzpomínal na své spolupracovníky a byl zejména hrdý na to, že mohl sloužit u elitního 7. výsadkového pluku v Holešově. Celoživotní oporou mu byla jeho manželka Marta, která s ním prožívala jeho bohatý život i těžkosti vojenské služby. Byla po boku svého muže až do posledního okamžiku jeho životní pouti.

František Koller podlehl dlouhé a těžké nemoci 29. 3. 2005.