Osobnosti

Na našich stránkách zveřejňujeme životopisy některých důstojníků 7. výsadkového pluku, který v Holešově působil v šedesátých letech minulého století. Tento pluk byl po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy rozpuštěn. Osudy řady těchto vojáků byly více či méně svázány s politickou a společenskou realitou druhé poloviny dvacátého století. Je jistě zajímavé a poučné dozvědět se, jak se tito lidé s touto složitou dobou osobně vypořádali.