Činnost klubu 2024

HAMRY 2024

Ve dnech 19. 6. – 21. 6. 2024 proběhly soutěže XX. Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a XVI. ročníku vynálezce padáku Štefana Baniče, na UVZ Hamry. Soutěže pořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s., ve spolupráci a s podporou 601. Skss, 102 pzpr, pr BS a Statutárního města Prostějova.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplinách:  střelba z pistole GLOCK 17, hod granátem na cíl, střelba z luku a na veslařském trenažéru.  Na doplnění času mezi jednotlivými disciplinami byla soutěžící družstva seznámena s činností Vojenské policie, zdravotnické přípravy a ukázkou techniky pr. BS (využití dronů při provádění průzkumu). Na jednotlivé akce bylo vyhrazeno cca 20 minut, rotace družstev byla signalizována klaksonem z řídicí věže střelnice.

Celkem se zúčastnilo 19  tříčlených družstev. Náš klub zastupovalo družstvo ve složení: M. Hanáček, J. Jurda a M. Pavlík. Po ukončení rekonvalescence po poslední disciplině (veslařském trenažeru) byla zajištěna návštěva „Muzea hasičské techniky“ a „Muzea kočárů“ v Čechách pod Kosířem.

M.P.

Fotky z akce jsou ve  FOTOGALERII

 

SMOLINA

Dne 25. 5. 2024 se pietního aktu u památníku J. Valčíka k 82. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v obci Smolina zúčastnili kolegové M. Hanáček, F. Bulička, J. Jurda a M. Pavlík.

Pro připomenutí :

Josef Valčík (2. listopadu 1914 Smolina – 18. června 1942 Praha) byl československý voják, příslušník protinacistického odboje během okupace Československa a příslušník výsadkové skupiny Silver A. Spolupracoval také se členy výsadku Anthropoid Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.[2] Zemřel v boji s německými oddíly v kostele sv. Cyrila a Metoděje. V roce 2002 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.

Zdroj: Wikipedie.

Fotky z akce jsou ve FOTOGALERII.

M.P.

 

Ž I L I N A – SLOVENSKÁ REPUBLIKA – 24. – 25. KVĚTNA 2024.

Byli jsme na Oslavě 30.výročí vzniku klubů vojenských výsadkářů Slovenské republiky na základě pozvání presidenta klubů VV SR Ladislava Hrehy.

Společně s Klubem VV Prostějov, který organizoval zájezd autobusem do Žiliny, jsme se tři členové našeho klubu spolu se členy KVV Zlín zúčastnili této akce.

Ze Zlína jsme odjížděli v 10.30 hod. a ve 12.30 jsme zaparkovali u hotelu Slovakia“ v Žilině, kde proběhla presence účastníků a ubytování. Ve 13.00 hod.

byl společný průchod městem na Náměstí A.Hlinky, kde probíhal koncert Vojenské hudby z Bánské Bystrice. Krátkým proslovem přivítal všechny přítomné kluby

president KVV Slovenské republiky Ladislav Hreha.

Po skončení programu jsme se přesunuli k Radnici města Žiliny, kde nás v 15.00 hod. přivítal primátor města Mgr. Peter Fiabáne. President KVV SR Ladislav krátce seznámil účastníky s počátky vzniku klubu SR v roce 1994. V projevu primátor ocenil práci a činnost členů klubů VV. Následovalo ocenění jednotlivých zasloužilých zakládajících členů.

Po skončení programu na radnici jsme se přesunuli k 5.pluku speciálního určení, kde jsme společně uctili památku dvou příslušníků pluku, kteří zahynuli při plnění úkolů

v mezinárodních misích v zahraničí. V 17.20 hod. jsme odjeli zpět do hotelu Slovakia, kde v 18.30 hod. začala společná večeře všech zúčastněných klubů.

V sobotu ráno v 8.00 hod začala v prostoru před 5.tým plukem spec. určení u sochy gen. Majora I.M. Jozefa Gabčíka presence účastníků Memoriálu J.Gabčíka

v běhu na 11. km se startem ve vesnici Poluvsie, které je Gabčíkovým rodištěm.

Před odjezdem do rodné vesničky jsme položili kytičku u jeho památníku před 5.tým plukem s.u.

Následně jsme se autobusem přesunuli do jeho rodné vesničky Poluvsie, kde proběhl

pietní akt, položení věnců a kytiček před rodným domem u jeho památníku. Následovaly projevy delegátů zastupitelstev a Ambasád SR, Velké Britanie a další.

Po České a Slovenské hymně a po zatroubení vojenské večerky byl pietní akt ukončen.

V 10.30 hod. byl odstartován běh do kasáren – 11. km s účastí přes 300 běžců a běžkyň různých kategorií i vojáků speciálních sil.

Po návratu do kasáren následoval v areálu zábavný program –„ Den otevřených dveří „ pro veřejnost s ukázkou různých zásahových akcí.

Ve 12.00 hod. jsme se rozloučili a odjeli zpět do České republiky.

Děkujeme moc Klubu výsadkových veteránů Prostějov za možnost zúčastnit se této akce. Spolupráce klubů České Slovenské republiky je na velmi dobré úrovni.

Udržujme se proto dobré a kamarádské přátelství na další léta.

Za Klub výsadkových veteránů se zúčastnili Ludvík Folkner, František Vyhlídal a Luděk Stoklásek.

26.5.2024 L. S.

Fotky ve FOTOGALERII

 

MAŘATICE 30. DUBNA 2024

Dne 30.dubna 2024 se členové Klubu výsadkových veteránů Holešov zúčastnili v Mařaticích pietního aktu u hrobu Radima Vaculíka, bývalého příslušníka 102. průzkumného praporu Prostějov, který zahynul při plnění úkolů v zahraniční misích. Pietní akt organizoval 102. průzkumný prapor gen. Palečka Prostějov ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Zlín.

Pietního aktu v Mařaticích v 10.00 hod. se zúčastnili tři členové KVV Holešov:

František Bulíčka, Ludvík Folkner a Luděk Stoklásek.

Fotky z akce ve FOTOGALERII.

L.S.

 

VAŘÁKOVY PASEKY – PLOŠTINA

Dne 21. 4. 2024 se pietních akcí na Vařákových pasekách a Ploštině zúčastnili kolegové M. Hanáček, L. Folkner, J. Jurda a M. Pavlík. Zejména na Vařákových pasekách akce probíhala za pravého zimního počasí. Vyhráli kolegové, kteří se řídili starým českým příslovím, že „jedna vlaštovka jaro nedělá“.
Foto v galerii. M.P.

 

VZPOMÍNKA NA SKUPINU CLAY NA MALÉ SKÁLE

Vzpomínková akce k 80. výročí seskoku skupiny Clay se v sobotu 20.4.2024 konala v Malé Skále – v rodišti radisty skupiny CLAY Plk. Ing. Čestmíra Šikoly.

Před sokolovnou nejprve návštěvníci obdivovali ukázky vybavení paraskupin, které vystavil Klub vojenské historie Rota Nazdar, ve 14 hodin pak za účasti potomků,  přátel parašutistů, starosty obce, politiků a dalších hostí proběhla pietní vzpomínka u památníku na návsi obce.

Fotky z akce najdete ve  FOTOGALERII.

JB

 

LESKOVEC – PRLOV

20.dubna 2024 se tři naši členové KVV Holešov – František  Vyhlídal, Ludvik Folkner a Luděk Stoklásek zúčastnili pietního aktu

v obci Leskovec, vypálení Juřičkova mlýna v 10.00 hodin a pietního aktu vypálení obce Prlov. Akce byla pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše ve spolupráci se všemi obcemi, které byly za války vypáleny a zemřelo velké množství obyvatel.
Pietního aktu se zúčastnily  delegace okolních obcí, hejtmanství, různých organizací, zástupci senátu, historiků a spolků včetně vojenských útvarů a vojenské hudby Olomouc. Po skončení aktu jsme si prohlédli v Prlově síň tradic. Účast organizací a obyvatel obcí byla vysoká i počasí tomu docela přálo, až na pár kapek deště, pak odpoledne svítilo i sluníčko. V příštím roce 2025 bude mít pietní akt v Prlově osmdesáté výročí 23.dubna 2025. 
L.S. 

POMNÍKY 2024

Dne 17. 4. 2024 provedli kolegové L. Folkner, K. Maňák, J. Jurda a M. Pavlík úklid památníků v Hostýnských horách, připomínající události kolem osvobození naší vlasti od fašistických okupantů. Konkrétně památník Olgy Bardinové (u cesty na Tesák), památník na Tesáku, na Trojáku, u „Češků“ a na „Marušce“. Ke každému kolegové položili kytici.  Foto v galerii KVV Holešov. Stojí za povšimnutí foto památníku „U Češků“, který byl použit jako patník stojící u cesty k označení turistické trasy pro pěší i cyklisty. I takový vztah má dnešní generace k historii našeho národa. Bohužel.

M. P.

 

PLZEŇ  12.3.2024

12. 3. 2024 organizoval KVV Prostějov účast na pietním shromáždění u hrobu generála Palečka, na městském hřbitově v Plzni. Za náš klub se zúčastnili kolegové V. Klepal, V. Kšír, K. Maňák, L. Folkner, F. Vyhlídal, J. Jurda a M. Pavlík. Po pietním aktu s mezinárodní účasti, ( předseda KVV Štefana Baniče kol. L. Hreha), se všichni přesunuli na prohlídku firmy STOCK Plzeň. Prohlídkou nás provázel sám pan ředitel, který je velkým příznivcem KVV Plzeň. Po prohlídce byl společný oběd ve SPORT PENZIONU POHODA. Na rozloučenou byl přípitek 15 letým venezuelským rumem “GENERAL“ poskytnutým firmou STOCK. Důvod? KVV Plzeň slaví 25. výročí vzniku klubu. Následovalo rozloučení a cesta domů. Děkujeme kolegům z KVV Prostějov, jmenovitě kol. F. Chudému, za umožnění účasti na této vydařené akci.

Fotky z akce jsou ve FOTOGALERII – 1

M.P.

 

Výroční  schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů Zlín – 9.března 2024.

V sobotu 9. března  2024 jsme se zúčastnili Výroční členské schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů Zlín. Schůze byla zahájena ve 14.30 hod. v příjemném prostředí budovy Klubu seniorů Zlín, Kvítková ul.7176.

V úvodu zazněla vojenská večerka  a hymna výsadkářů „ Duní stroje vzduchem…“

Schůzi zahájil předseda klubu kol Jindřich Indra, který přivítal všechny členy klubu

a hosty,  jako  hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, z Magistrátu města Zlína

paní Michaelu Novosadovou, z KVV Prostějov místopředsedu ing. Vladimíra

Ganzara a také naši delegaci ve složení Luděk Stoklásek,  Ludvík Folkner a  Jan Lidický.

Schůze probíhala dle plánu Zprávou o činnosti klubu za rok 2023, kterou přednesl předseda klubu Jindřich Indra a následovaly další zprávy až po schválení usnesení  z

VČS. Klub VVV Zlín má stejné problémy se získáváním nových členů,  jako má náš klub. Navíc mají velký věkový průměr, což neumožňuje provádět všechny plánované

akce ve větším obsazení. Členská základna klubu má celkem 27 členů.

V následující diskuzi postupně vystoupili s pozdravy hejtman Radim Holiš,

pracovnice Magistrátu  paní Michaela Novosadová, místopředseda KVV Prostějov

ing. Vladimír Ganzar a za náš klub Holešov Luděk Stoklásek.

Ve svém pozdravu hejtman Radim Holiš poděkoval jak Zlínskému klubu tak našemu klubu za  práci, kterou děláme v oblasti pietních akcí a dalších aktivitách ve Zlínském kraji. Řekl, že bez našich klubů by krajský úřad nebyl schopen tyto akce takto kvalitně zajišťovat.

Po skončení schůze následovalo občerstvení a  oslava svátku žen, které obdržely kytičku, hezké dárky od hejtmana Radima Holiše a poděkování za spolupráci.

Děkujeme klubu VVV Zlín za pozvání na schůzi a těšíme se na další spolupráci.

Foto z akce najdete ve FOTOGALERII – 1

9.3.2024     L. S.

Za Jaroslavem Bílkem

BilekDne 3. března 2024 nás opustil kol. Jaroslav Bílek.

Pplk. Mgr. Jaroslav Bílek byl jedním z těch, který stál u zrodu speciálních jednotek zvláštního určení. Narodil se 23. listopadu 1936 v Nové Pace.

Obecnou školu začal navštěvovat v roce 1942 v příhraniční oblasti v Nové Pace a zakončil ji v Praze, kam se po válce rodina přestěhovala. V roce 1952 zahájil studium na zemědělské technické škole zootechnické – obor chovatel, kde ho láska ke zvířatům silně přitahovala. Maturoval v roce 1956. Od dětských let aktivně sportoval v Sokole jako cvičenec na nářadí, později jako dorostenec v lehké atletice, bězích na dlouhé vzdálenosti, což později zúročil ve své vojenské profesi. V Hořicích v Podkrkonoší, kde studoval, bylo krajské středisko parašutismu SVAZARMU. Parašutismus jej silně zaujal, proto se stal členem aeroklubu, pod který tento sport patřil. Jeho instruktorem byl světový rekordman, mistr světa, zasloužilý mistr sportu Zdeněk Kaplan, který byl nejen vynikajícím odborníkem, ale i spolehlivým kamarádem, na kterého rád vzpomíná. Pod jeho vedením absolvoval na jaře 1954 v sedmnáctiletech první seskoky. Po maturitě zahájil studium na Vysoké škole zemědělské. Po 1. semestru přešel na dálkové studium a krátkodobě vyučoval na zemědělské škole v Broumově a Černíkovicích. Vzhledem k tomu, že absolvoval výcvik sportovního výsadkáře, byl povolán do základní vojenské služby u výsadkového vojska. Před nástupem vojenské služby absolvoval kurz volných pádů.

V říjnu 1957 nastoupil k 22. výsadkové brigádě v Prešově. Protože byl fyzicky velmi dobře disponován – patřil mezi nejlepší – byl vybrán spolu s 28 dobrovolníky ke službě u nově vzniklé průzkumné roty zvláštního určení (ZU) Zpravodajské správy GŠ (generálního štábu).

Po absolvování náročného výcviku v Sabinově se mohl rozhodnout, zda u této speciální jednotky zůstane, nebo se vrátí ke službě u brigádní jednotky. Neodešel.

Účast vojáků v této jednotce byla prakticky dobrovolná. To významně ovlivnilo výcvikové výsledky v dalších letech. Příslušníci roty ZU byli vycvičeni, podobně jako britské jednotky COMMANDOS a americké RANGERS, na průzkum a diverzi v hlubokém týlu nepřítele.

Po roce základní služby byl des. Jaroslav Bílek v roce 1958 vyslán do Vojenského učiliště kpt. Otakara Jaroše ve Vyškově, kde při studiu zároveň vykonával funkci instruktora parašutismu SVAZARMU. Zde působil se svým kamarádem Jindrou Starým (pozdějším velitelem prostějovských výsadkářů) a vyškolil řadu budoucích důstojníků – výsadkářů.

V roce 1960 byl vyřazen v hodnosti poručíka a vrátil se k útvaru ZU, který byl mezitím přetransformován na prapor. Zde byl zařazen jako velitel čety. Útvar byl přemístěn do Holešova, kde v roce 1961 došlo k další významné změně – prapor byl přeorganizován na samostatný 7. výsadkový pluk zvláštního určení. U útvaru zastával postupně funkci velitele čety, velitele čety poddůstojnické školy, velitele čety školy důstojníků v záloze, velitele roty a posléze velitele roty školy důstojníků v záloze a poddůstojnické školy. V Holešově byl znám jako velitel náročný, ale také spravedlivý.

Po zrušení útvaru v roce 1969 odešel se svojí školní rotou do posádky Prostějov. Po jednom a půl roce se vrátil zpět do Holešova, kde se po výsadkářích mezitím nastěhovalo ženijnětechnické učiliště. Zde Jaroslav Bílek zastával funkce velitele školní roty, náčelníka štábu školního praporu a staršího učitele vševojskové taktiky.

Po převedení do školského zařízení vojsk MV vykonával funkci náčelníka středoškolské katedry vojenských předmětů.

Při zaměstnání vystudoval vysokou školu v oboru právo, promoval v roce 1982. Před odchodem do důchodu pracoval ve funkci staršího důstojníka na odboru výuky.

Ani v pozdějších letech jej sportovní aktivity neopustily. Zaujalo jej sjíždění vodních toků. Byl dlouholetým předsedou kanoistického oddílu vodní turistiky při TJ RH Holešov. Do této sportovní činnosti zapojil postupně i celou svoji rodinu.

Rodina mu byla za všech okolností silnou oporou. Zejména v prvních letech služby vojáka z povolání bez ohledu na pracovní dobu spočívala větší část péče na manželce, bývalé aktivní sportovní parašutistce, se kterou vychoval syna a dvě dcery.

Od roku 1994 byl vedoucím skupiny Klubu vojenských výsadkových veteránů Holešov; v létech 2007 – 2009 byl prvním předsedou rozšířeného Klubu výsadkových veteránů Holešov. Hlavně jeho zásluhou byla pořízena a k 21. srpnu 2008 odhalena pamětní deska 7. výsadkového pluku ZU v objektu bývalých kasáren, dnešní Vyšší a střední policejní školy. Jeho vzorem zůstal první inspirátor, zakladatel a velitel npor. Alois Klindera.

Čest jeho památce!

Josef Bartošek

ROZLOUČENÍ S JINDROU STARÝM

Smutná zpráva zasáhla všechny naše kolegyně a kolegy v KVV Holešově,

kteří se alespoň jednou v životě setkali s kolegou Jindřichem Starým.

V pátek 23. února 2024 se z účastnila delegace našeho klubu ve složení kol.Bartošek, kol. Maňák, kol. Folkner, kol. Hanáček a plk. Sábela posledního rozloučení s naším kolegou plk. v. v. Jindřichem Starým v Prostějově.

Jindra byl nejenom výborným velitelem 22. výsadkového pluku v Prostějově,
předsedou KVV, prezidentem všech česko-slovenských výsadkářů. Byl to především
náš kolega a kamarád, který uměl naslouchat, poradit a povzbudit. A to i v době, kdy
se jeho zdravotní stav zhoršoval.  Bojoval i s nemocí jako správný paragán do
posledního dechu. Opustil nás tak slušný a pracovitý člověk, hrdý výsadkář, oddaný
heslu „Úkol musí být splněn!“

Rozloučení bylo organizováno 601. skupinou speciálních sil za účasti zástupců snad všech klubů České tak Slovenské republiky.  Na úplný závěr zazněla stání hymna, byla vypálena čestná salva a v nízkém letu přeletěl vrtulník České armády.

Věřím, že i účast delegace našeho klubu s praporem a květinovými dary přispěla

k důstojnému rozloučení s naším kolegou Jindřichem Starým.

Odešel do výsadkového nebe a nikdy nezapomeneme na jeho tradiční přání

nespočtu zdařilých setkání :

„Modré nebe nad hlavou !

Čest jeho památce .

kol. Miroslav Hanáček

Fotky z pohřbu jsou v 1. FOTOGALERII

 

VČS  V  PROSTĚJOVĚ

Dne 17. února proběhla Výroční členská schůze v největším českém KVV – v Prostějově.

Na toto jednání vyslal KVV Holešov své dva zástupce a to kol. Ludvíka Folknera a Josefa Bartoška.

Jednání členské schůze předcházela koordinační porada předsedů Klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky.

Předseda klubu, generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník, ve svém projevu zdůraznil základní cíle činnosti Klubů výsadkových veteránů – sdružování bývalých příslušníků výsadkových jednotek a jejich sympatizantů, upevňování přátelství a sounáležitosti mezi výsadkáři a rozvíjení tradic výsadkových jednotek. Zdůraznil také apolitičnost veteránského výsadkového hnutí jako základní premise pro zachování tradic a nutnost větší propagace hnutí na veřejnosti.

Na výroční členskou schůzi KVV Prostějov přijala pozvání řada významných osobností z vojenských posádek, politické reprezentace, přátel i z MO.

VČS zhodnotila práci svého Klubu a projednala řadu obvyklých náležitostí.

Velmi důležitým aktem na této schůzi bylo slavnostní podepsání významného dokumentu pro další činnost KVV – nejen prostějovského, a to memorandum o spolupráci mezi ministerstvem obrany ČR zastoupeným plk. Speychalem a KVV Prostějov zastoupeným předsedou klubu gen. Páleníkem. Bylo tak završeno téměř roční vyjednávání uvnitř veteránského výsadkového hnutí a klub výsadkových veteránů Prostějov se na základě memorand s jednotlivými kluby, včetně KVV Holešov, stal jejich zástupcem při jednání s orgány ministerstva obrany ČR.

Celá VČS v Prostějově byla vzorně připravena, perfektně organizována, proběhla v klidném pracovním a kamarádském duchu.

Prostějovu patří naše díky.

JB

Fotky jsou v 1. FOTOGALERII

    

Prohlídka bývalých kasáren 7.výsadkového pluku ZU.

V sobotu 20.ledna 2024  jsme využili „Dne otevřených dveří VPŠ a SPŠ“ pořádaného  u příležitosti náboru žáků do policejní školy k návštěvě a prohlídce budov a zavzpomínali jsme na léta vojenské služby v kasárnách v Holešově.

V 9.00 hod jsme se sešli u vchodu do policejní školy a vydali jsme se na prohlídku areálu. První zastávka byla v „Síni tradic“, kde je také naše vitrína, dokumentující působení 7.VP ZU v těchto kasárnách.  Postupně jsme procházeli areálem a vzpomínali,  kde ve kterých budovách co bylo – jako padáčkárna, ošetřovna a další místa, kde byl prováděn výcvik. Sešlo se nás celkem 16 členů Klubu.

Po skončení příjemného vzpomínání jsme se přemístili do blízké restaurace  KANADA, kde jsme se promrzlí zahřáli – někteří  kafíčkem a někteří pivečkem.

Luděk Stoklásek