Činnost klubu

USNESENÍ z VČS dne 12.11.2021

VČS schvaluje

 • zprávu o činnosti za období 2020 – 2021
 • plán práce na rok 2022
 • rozpočet na rok 2022
 • členský příspěvek na příští rok ve výši 150 Kč

VČS bere na vědomí

– zprávu o finančním hospodaření za rok 2020 – 2021

– zprávu kontrolní komise

VČS zvolila

– 9. členný Výbor

– 3. člennou Kontrolní komisi

 

Výsadkoví veteráni se zaslouženě bavili

Řekne-li se název „výsadkoví veteráni“, vyvolá to u řady Holešováků minimálně obdiv, hrdost, ale taky trošku nostalgii – vždyť ti hrdinové roku 1968 jsou už opravdu hodně postarší pánové. Ale to je pocit značně mylný. I když roky narození u těchto starších mladíků sahají do padesátých let dvacátého století (a někdy i před ně) a tedy numericky jsou opravdu dlouhověcí, snad absolvovaný parašutistický výcvik, snad prožité tvrdosti života, snad skvělá kondice svědčí o opaku. I když během roku vykonávají řadu prospěšných akcí a aktivit, pomáhají s mládeží, zajišťují uniformovaný doprovod řady oficiálních akcí, připomínají slavnou historii svého pluku, jednou za rok se dovedou pořádně odvázat a slavit.   Již řadu let pořádá KVV Holešov podzimní akci „Tradiční výsadkové vinobraní“.Toto setkání výsadkových veteránů a jejich přátel se i letos konalo ve společenském sále internátu policejní školy a to v pátek 15. října.  V 16,00 hodina nastoupili veteráni tentokrát vesměs ve společenském oblečení, často se svými manželkami, do slavnostně vyzdobeného sálu. Servírovalo se lahodné víno, dobré jídlo a jako duševní potrava sloužila opět veselá hudba v podání osvědčeného Aloise Cholasty. Za svými přáteli a bývalými kolegy přijeli výsadkoví veteráni ze Zlína v čele s novým předsedou KVV Zlín Jindřichem Indrou, významnou návštěvou byli rovněž aktivní vojáci, kteří v rámci 102. průzkumného praporu v Prostějově absolvovali bojová nasazení v zahraničních vojenských misích – holešovským parašutistům dobře známí René Sábela a Pavel Bodrogy s rodinami. Setkání navštívil starosta města Rudolf Seifert a večer moderoval jeden z hlavních organizátorů, Josef Bartošek. Součástí večera byla i opravdu mimořádně bohatá tombola s řadou cen od příznivců KVV, kterou by se mohl chlubit jakýkoliv reprezentační ples. A duchem a energií mladí výsadkáři se perfektně bavili, tančili, zpívali a povídali si až do pozdních hodin.

I v letošním roce si 11. listopadu připomeneme svátek válečných veteránů. Naše město má velké štěstí –nejen že může navazovat na skvělou tradici statečných vojáků, ale řada z nich stále žije mezi námi. Připomeňme si alespoň toho 11.11. s velkou vděčností tyto perfektní kluky, kteří byli připraveni pro náš národ a svobodu přinést i tu nejvyšší oběť.

Karel Bartošek

 

Nové tričko

Na zasedání výboru našeho KVV podal Vašek Ryšavý návrh na zhotovení nových triček.

Ve spolupráci všech členů výboru pak vzešel velmi podařený vzor nového trika. Vše se podařilo výborně a nové tričko je na světě. Podařilo se to tak skvěle, že je toto tričko k dostání za 100 Kč.

Obdržet ho můžete již nyní u Vaška Ryšavého a prohlédnout si ho můžete ve  FOTOGALERII.

JB

 

Holešovští výsadkáři si připomenuli výročí 21. srpna tradiční mší sv.

Letošní 21. srpen – sobota – byl slunečný, klidný až ospalý den pozdního léta. Spíš ti starší si možná vzpomenuli, že 21. srpen před 53 lety (byla to středa), v roce 1968, byl rovněž slunečný. O klidu se ale nedalo mluvit. Od noci proudily Holešovem obrněné automobily, tanky, vojenské náklaďáky sovětské armády, plné vyděšených, nervózních, uboze vystrojených vojáků. Pro několik stovek mladých mužů v holešovských kasárnách, kde sídlil 7. pluk zvláštního určení – výsadkáři – ten den začalo několikadenní martyrium, během něhož byli neustále v akutním ohrožení života a kdy museli neustále osvědčovat až šílenou odvahu a odhodlání. Ty příběhy jsou už snad stokrát popsané – holešovská posádka jako jediná v našem státě nevpustila do kasáren sovětskou armádu. Výsadkáři neuhnuli, i když na ně mířily hlavně tanků, kulometů a samopalů. Sami se přichystali k obraně, prováděli intenzivní zpravodajskou činnost a dokonce třetí rota pluku – slavná rota C – se ukryla se zbraněmi v nedalekých lesích, aby případně plnila úkoly při obraně města i tehdejších ústavních činitelů.

Za svou odvahu, odhodlání a ochotu sebeobětování byli holešovští výsadkáři posrpnovým režimem náležitě „odměněni“ – pluk byl rozpuštěn, vojáci z povolání byli perzekvováni, vojáci základní služby měli rovněž „černý puntík“ ve svých kádrových materiálech. Až po roce 1989 se mohlo začít o jejich činech mluvit a vznikly i kluby výsadkových veteránů. Ti holešovští zavedli pěknou tradici – každý rok, 21. srpna, se v holešovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží „výsadkářská“ mše sv. za zemřelé i živé účastníky těchto událostí. I letos se výsadkáři sešli v 9,00 hodin. K hlavnímu oltáři napochodovali praporečníci se zástavou pluku. Mši svatou celebroval holešovský děkan a farář Jerzy Walczak. Několikrát připomenul tuto „vzpouru“ holešovské posádky. Ve svém kázání se věnoval deficitu autority. Autoritu v současnosti často nemají rodiče u svých dětí, učitelé u svých žáků a studentů, ani vládní představitelé u svých občanů. Jak obrovskou autoritu museli mít velitelé holešovských výsadkářů, když tito kluci ochotně riskovali svůj život tváří v tvář obrovské přesile okupantů, připraveným bez mrknutí oka zabíjet. Tehdy tedy nebyl problém s deficitem autority. V současné době je alespoň pro křesťany tou nejvyšší autoritou, ke které je možno se obrátit, Bůh.

Výsadkářské mše sv. se mimo jiných zúčastnil i mimořádně milý host – pplk. Jaroslav Štross, velitel oné roty C, která zaujala bojové pozice nad Holešovem a byla ze všech částí pluku nejvíce postižena normalizačním režimem. Za město Holešov se mše sv. zúčastnil místostarosta Pavel Karhan s chotí, krásný varhanní a pěvecký doprovod obřadu zajistila Dagmar Bartošková. Na závěr mše zatroubil výsadkářský trubač B. Bohatec večerku všem zemřelým kamarádům. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že i když  vzhledem k přece jen pokročilému věku zbývá výsadkových veteránů stále méně, výsadkářské mše sv. se jich účastní každoročně stále více. Vzniká tak bezpochyby krásná tradice.

A na závěr postřeh jednoho pamětníka oněch událostí, aktualizovaný současným děním v Afghánistánu: „Pokud někdo tvrdí, jak bylo působení vojsk NATO v Afghánistánu zločinnou okupací, zatímco Rusové nám v roce 1968 poskytli „přátelskou pomoc“, ze lži ho usvědčuje to, že tisíce Afgánců se po odchodu vojsk NATO zoufale snaží dostat pryč ze země, zatímco když ruská armáda od nás odcházela po roce 1989, nenašel se nikdo, kdy by se s ní chtěl dostat pryč od nás.“

Karel Bartošek

           

 

Střelecký dvojboj Dobrotice  17. července 2021

 

Letošní červencová sobota 17.července 2021 byla opět po roce ve znamení 3. ročníku

„střeleckého dvojboje“, pořádaného Klubem výsadkových veteránů Holešov ve spolupráci se 102. průzkumným praporem Prostějov a  Policejní školou Holešov.

Počasí nám přálo pro střelby a je jen škoda, že z technických důvodů nedošlo jako

vloni k seskoku  příslušníků  102. průzkumného praporu.

Soutěže se zúčastnilo 22. trojčlenných družstev klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky.

Technické zabezpečení střeleb tak jak jako v loňském roce zajistil 102. průzkumný

prapor gen.Palečka Prostějov pod velením jeho velitele a  zároveň ředitele soutěže

pplk.gen.štábu ing. Pavla Hriníka.

V letošním roce navíc 102. pzpr v rámci výcviku zajistil občerstvení v podobě

„vynikajícího guláše“ pro všechny účastníky střeleb. KVV Holešov zajistil pro

pitný režim dostatek vody, nealko piva a kávu.

Soutěž byla zahájena nástupem všech družstev v 9.00 hod. předsedou KVV Holešov

Dušanem Hricem a ředitelem soutěže pplk.gen.štábu ing. Pavlem Hriníkem, který

předal soutěžícím důležité informace k bezpečnosti, manipulaci se střelnými zbraněmi a dodržování pokynů od příslušníků 102. pzpr, kteří obsluhovali jednotlivá stanoviště.

Objektivní vyhodnocování počtu zásahů zajišťovali dva specialisté z VPŠ a SPŠ Holešov.

Soutěž podpořili svou účastí současný ředitel VPŠ a SPŠ Holešov plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA a jeho zástupce plk. Bc. Andrej Rohál, Ph.D.

 

Výpočetní středisko zajišťoval plk.gen.štábu v.v. ing.René Sábela se svým synem.

Po skončení soutěže si mohli někteří účastníci mimo soutěž vyzkoušet střelbu ze samopalu a pistole.

Po 14.00 hod. na nástupu družstev došlo k vyhlášení výsledků a nejlepším účastníkům byly předány diplomy, poháry a věcné ceny.

 

Ředitel soutěže pplk.gen.štábu ing.Pavel Hriník všem účastníků poděkoval za ukázněný  a bezpečný průběh celé soutěže a popřál hodně dalších úspěchů.

 

Letošní ročník se opět vydařil. Přispěli k tomu nejen všichni účastníci.

Velké poděkování patří Policejní škole za možnost uskutečnit soutěž na střelnici

VPŠ a SPŠ Holešov, dále 102. pzpr  gen. Palečka Prostějov za technickou a materiální pomoc, Zlínskému kraji a Městu Holešov za finanční podporu.

 

 

V Holešově 17. července 2021                       Luděk Stoklásek

člen výboru a kronikář KVV Holešov

 

Výsledky střeleckého dvojboje 2021

 

PROPOZICE  STŘELECKÉ SOUTĚŽE  2021.

 

 

Klub výsadkových veteránů Holešov vyhlašuje soutěž ve střelbě z Bren a Pi

 

Organizátor              : KVV Holešov, SPŠ ,VPŠ MV Holešov ,102.pzpr. a SKP-Holešov

Organizací pověřen  : KVV – Holešov.

Datum konání          :  V sobotu 17.července 2021.

Místo konání            : Střelnice SPŠ MV Holešov – Dobrotice.

Disciplíny                : Bren, + Pi-3+10 ran.

Druh soutěže           : Soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev v dvojboji

Organizační výbor

Ředitel soutěže       :  pplk.gš.Ing.Pavel Hriník

Hlavní rozhodčí      :  plk.Petr Repka-VPŠ MV Holešov.

Rozhodčí na pal.čáře: Zabezpečí 102.pzpr..

Podmínky účasti      : Soutěže se mohou zúčastnit přihlášené družstva z jednotlivých KVV.

T.j. Každý KVV vyšle nejvíce jedno tříčlenné družstvo, výjimka je u

KVV Holešov a KVV Prostějov.

Přihlášky                  : Soutěžní družstva se mohou přihlásit do 9.července 2021 na adresu :

Dušan HRIC ŽOPY č. 83 769 01 Holešov, nebo na emailovou adresu:

dusanhriczopy@seznam.cz

 

Startovné                  : 150,-Kč. za jednotlivce  .

Zbraně a střelivo      : Zabezpečí pověřený organizátor.

Hodnocení               : Součtem bodů jednotlivých disciplín.Vítězem v jednotlivcích se stává

soutěžící, který dosáhne nejvyššího počtu bodů.Vítězí družstvo

s nejvyšším  počtem bodů všech členů družstva.

Ceny                        : První tři jednotlivci a první tři družstva v dvojboji obdrží diplomy a poháry.

První tři jednotlivci v každé disciplíně obdrží diplom a medaile.

První tři ženy  v hodnocení střeleckého trojboje obdrží medaile a diplomy.

Časový rozvrh         : Prezence          :  07,30 – 08,15 hod.

: Nástup                :  08,30 hod.

: Zahájení soutěže :  08, 45 hod.

Ukončení soutěže    : 60 minut od ukončení střelby poslední směny.

Průběh střelby          : Střelba bude probíhat ze všech zbraní najednou. Na velké střelnici

v levé části se střílí Bren  3+10 ran na vzdálenost 100 m na terč NLF

s kruhy v čase 3+9 minut.  Pistole  3+10 ran ve

stejném čase jako u Bren na terč  NLF s kruhy, na vzdálenost 25 m.

na pistolové střelnici

 

 

Polohy ke střelbě  u Bren v leže bez opory.

a u pistole v stoje jednoruč nebo obouruč.

 

Bezpečnost              : Při manipulaci se zbraněmi je nutno dodržovat bezpodmínečnou

kázeň a pokyny rozhodčích na palebné čáře. Jakákoliv manipulace

se zbraní bez povelu rozhodčích se trestá vyloučením ze závodu.

 

 

 

Ředitel soutěže :     pplk.gš,Ing.Pavel Hriník                          Hlavní rozhodčí : plk.Petr Repka

 

Branně sportovní den Klubu výsadkových veteránů

Jeden ze zcela nejaktivnějších holešovských spolků – Klub výsadkových veteránů – vyslyšel naléhavý požadavek současnosti, kdy covidová pandemie nad únosnou míru omezila pohyb zejména dětí a mladých lidí a kdy je třeba mladou generaci co nejrychleji rozhýbat. Holešovští výsadkáři přes svůj přece jen vyšší věk velmi pružně zareagovali na rozvolnění posledních dnů a na sám závěr školního roku uspořádali pro žáky druhých stupňů všech tří holešovských základních škol a pro nižší stupeň gymnázia L. Jaroše tradiční branně sportovní den KVV v zahradě holešovského zámku. Dvanáct tříčlenných družstev žáků a studentů se ráno v pátek 25. června sešlo před zámeckou hájovnou. Zde je již čekali perfektně připravení výsadkoví veteráni. Každý účastník obdržel malou tašku se sladkostmi na doplnění energie a lahev vody pro pitný režim a jednotlivá družstva si převzala hodnotící listy. Pod vedením Josefa Bartoška zahájil slavnostní nástup předseda spolku Dušan Hric a holky a kluky přivítal i starosta města Rudolf Seifert. A pak už se jednotlivá družstva rozešla plnit mimořádně zajímavé disciplíny na stanoviště, obsazená instruktory z řad členů KVV. Děti střílely ze vzduchovky, házely šipky a granát na cíl a samostatné stanoviště provozovaly členky holešovského Červeného kříže, které ukazovaly moderní způsoby první pomoci. Výsledky družstev i jednotlivců byly na každém stanovišti zaznamenávané a bodované. Vítězové, ale i ostatní účastníci dne byli odměněni malými cenami a diplomy.Na dětech, nebo spíš mladých lidech bylo vidět nadšení, s jakým se vrhaly do jednotlivých disciplín, je znát, že po skoro roční přestávce a nucené nečinnosti je takováto aktivita nesmírně přitažlivá a zajímavá. A stejné nadšení projevovali i zkušení výsadkoví veteráni, kteří děti s přehledem a humorem instruovali a organizovali. Hmotné zázemí poskytlo akci Město Holešov, Nestlé ČR Holešov a firma Elektrocentrum Karhan. Takovýchto akcí bychom v této době potřebovali mnohem víc a naše město může být hrdé na skvělé výsadkové veterány, statečné, opravdové chlapy, kteří navíc ze všech sil pomáhají v současné těžké době a mohu být skvělým vzorem pro mnoho jiných a mladších.Karel Bartošek

 

DOPIS arm. gen.  PETRU  PAVLOVI

Vážený pane armádní generále,

dovolte, abychom se Vám nejprve představili. Jsme synové trojice parašutistů paradesantní skupiny Clay-Eva, vysazené v noci z 12. na 13. dubna 1944 v protektorátu Čechy a Morava, v katastru obce Hostišová (Zlín), s velitelem Antonínem Bartošem, šifrantem Jiřím Štokmanem a radistou Čestmírem Šikolou. Skupina, především díky oddaným spolupracovníkům z řad obyvatel, vybudovala rozsáhlou zpravodajskou síť a úspěšně pracovala až do konce války. Spolupracovníci skupiny se rekrutovali ze všech vrstev obyvatelstva, bez ohledu na společenské postavení a politickou příslušnost.

Vážený pane armádní generále, velmi si vážíme vašeho působení v armádních strukturách demokratické ČR a všeho toho, co jste pro Českou republiku vykonal  ve světě, včetně Vašeho úspěšného působení ve funkci náčelníka generálního štábu  Armády České republiky a předsedy vojenského výboru NATO.

Přijměte proto od nás, jako výraz úcty a našeho  poděkování, nové rozšířené vydání knihy o zpravodajské skupině našich otců „Clay-Eva volá Londýn“. Kniha vyšla poprvé v roce 1947, po únorovém puči v roce 1948 byla zakázána.

K myšlence nového vydání po sedmdesáti pěti letech od konce druhé světové války, nás přivedly i skutečnosti, že jsme se až při podepisování původní knihy po revoluci v r. 1989 dozvěděli, kolik lidí, knihu vydanou v r. 1947 uchovávalo a mělo ji poschovávanou po půdách, a zároveň i dotazy, především mladších ročníků, na její nové vydání.

Jsme přesvědčeni, že v knize popsané osudy členů výsadku Clay a jeho domácích spolupracovníků dokládají, jak naši lidé, bez ohledu na společenské postavení, majetek a politickou příslušnost, byli připraveni obětovat vše a často tak i učinili, ve prospěch svobodného Československa. Na druhé straně jsou zde i případy agentů gestapa. Jeden z nich, agent gestapa Foukal, v poválečné době, kdy ovládli min. vnitra komunisté, přešel na jejich stranu, stal se jejich agentem a posléze, za své prokázané udavačství v době války, vyvázl s nízkým trestem, a nakonec byl odměněn i dobrou trafiku. Další dva zrádci, agenti gestapa (malý a velký Franta), byli odhaleni a nedožili se konce války. I přes to, že tito zrádci napáchali v síti Clay značné škody a měli na svědomí životy řady poctivých lidí, je nevyvratitelné, že v porovnání s celkovým počtem spolupracovníků Clay, jich bylo na straně tehdejšího nepřítele minimum.

K novému rozšířenému vydání jsme se odhodlali i proto, že cítíme, že náš národ, který byl po komunistickém puči čtyřicet let jednostranně, nedostatečně a v mnoha případech nepravdivě informován o událostech druhé světové války, se potřebuje dozvědět úplnou pravdu o protinacistickém odboji. V novém vydání jsou uvedeny i nově zjištěné historické, dosud nepublikované, skutečnosti týkající se osudů skupiny Clay a jejích spolupracovníků. K novému vydání jsme přistoupili i s vědomím, že v posledních letech je zde snaha vrcholných politiků národ opět rozdělovat a vládnout dle hesla „Rozděl a panuj“. Bohužel dnes vidíme, že i třicet let je krátká doba na to, aby lidé úplně přestali věřit nepravdám, které jim byly za předchozích téměř čtyřicet let vtloukány do hlavy. Doufáme, že nové vydání přispěje i k lepšímu poznávání historie našeho národa širokou veřejností, vzájemnému pochopení a názorové toleranci. Ne ale k toleranci vůči zlodějnám, zneužívání demokracie k osobnímu prospěchu lháři, demagogy a podvodníky.

Chtěli bychom Vás také upozornit, že lidé, kteří mají zájem o historii druhé sv. války a našeho národa, se každoročně, při výročí seskoku kolem 12-13 dubna, scházejí u pomníčku v Hostišové, na místě seskoku skupiny Clay. Tam právě začíná každoroční vzpomínkový noční pochod po stopách skupiny Clay, až do Bystřice pod Hostýnem. Inspirací k pořádání této již tradiční akce, bylo dvěma skautům ze skautského střediska z Holešova, Ondřeji Machálkovi a Marku Bartoškovi, přečtení knihy „Clay-Eva volá Londýn“. Popularita této akce každoročně stoupala (do loňské krize), účastnilo se i více než 200 pochodujících. Zahájení pravidelné vzpomínkové akce se kromě organizátorů (skauti spolu s OU Hostišová) účastní Sokolové, a Klub výsadkových veteránu (KVV).  Součástí akce je, pokud počasí dovolí, i seskok výsadkářů Armády České republiky, konkrétně výsadek příslušníků 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka z Prostějova. Při zahájení pochodu v roce 2017 zažila Hostišová dosud největší slavnostní výsadek příslušníků Armády České republiky kdy, v pěti trojčlenných skupinách postupně seskočilo 15 parašutistů. Velmi si, spolu s organizátory ceníme také každoroční přítomnosti KVV z Holešova. V roce 1968 se tito veteráni, bývalí vojáci 7. výsadkového pluku zvláštního určení, jako jediní v tehdejším Československu postavili proti okupační armádě.

Rádi bychom i Vás, pokud by to bylo možné, na příštím ročníku v Hostišové uvítali. Vaší účasti by si velmi cenili i pořadatelé akce.

Přestože my: Antonín Bartoš a Michal Štokman, v České republice trvale nežijeme, máme zde zapuštěny své kořeny, rodinné vazby a spoustu přátel, především z okruhu potomků spolupracovníků Clay. Českou republiku navštěvujeme, dění v ČR pozorně sledujeme a všichni dohromady si přejeme, tak jako naši otcové, aby Česká republika navázala na své nejlepší předválečné demokratické tradice a byla i díky Vám, na cestě demokracie a prosperity, úspěšná.

Prosím dejte nám vědět, zda od nás knihu přijmete, jakým způsobem a kam Vám případně můžeme knihu doručit. Děkujeme a jsme s pozdravem:

 

Synové parašutistů para-skupiny Clay- Eva:

 

Čestmír Šikola,                    Antonín Bartoš,                   Michal Štokman

Malá Skála (ČR)                Springfield, VA (USA)             Meridian, ID (USA)

 

 

11.11.2020

Připnuté vlčí máky a nasazené roušky

Také památku válečných veteránů jsme uctili nejen vlčím mákem na klopě ale také s rouškou na ústech. Při pietních aktech, kdy byly položeny květiny k pomníkům padlých, jsme si v komorním duchu připomněli podstatu tohoto památného dne. Nelze z historie vymazat nešťastné chvíle, kdy v bojích padali vojáci, nelze tyto historické mezníky opomínat, můžeme pouze vyjádřit poctu a vzít si ponaučení do dnešních dnů. Buďme šťastní, že žijeme v míru a snažme se také veškeré konflikty eliminovat nebo řešit mírovými prostředky.A proč právě vlčí máky?O symboliku vlčího máku se nevědomky zasloužil vojenský lékař podplukovník John McCrae z kanadského Ontaria, který v první světové válce sloužil v Evropě. Ačkoliv byl vojenským chirurgem, na útrapy a bolest raněných vojáků si nemohl zvyknout. Svoji bolest mírnil psaním básní.Hana Helsnerová 

DNY  MĚSTA  HOLEŠOVA

(Výtah z webových stránek města)

V podvečer 5. září jsme pak přistoupili ke stěžejnímu bodu programu – slavnostnímu oceňování osobností, které se letos uskutečnilo již po jedenácté. Město Holešov si velmi váží všech osobností, které se jakýmkoliv způsobem zapojují do dění ve městě, reprezentují Holešov doma i v zahraničí a dělají mu dobré jméno. Kromě jiných forem podpory chce tímto způsobem vyjádřit svůj vděk za přínos našemu městu. V rámci programu, který byl prokládán vystoupeními žáků ZUŠ F. X. Richtera, byly oceněny následující subjekty.

Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek – vznikl v roce 2008 z podnětu bývalých příslušníků významného 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který působil v Holešově v letech 1960 až 1969. Klub výrazně přispívá k udržování povědomí o válečných událostech i o poválečném dění v Československu. Každoročně zajišťuje čestnou stráž u přibližně 50 pietních akcí, vedle Holešova např. na Ploštině, Vařákových pasekách, v Kroměříži, Prlově či Vsetíně. Pořádá také střelecké soutěže a další prospěšné akce pro mladé i dospělé.

 

Výsadkáři si připomenuli likvidaci 7. pluku zvláštního určení

 

Zatímco v pátek 21. srpna a v sobotu 22. srpna si příslušníci Klubu výsadkových veteránů Holešov připomenuli slavnou kapitolu působení 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který se v době sovětské okupace tehdejšího Československa jako jediný postavil přesile sovětských okupantů, o týden později se několik příslušníků klubu sešlo u svých bývalých kasáren, nyní Vyšší a střední policejní školy, aby si připomenuli události, ke kterým došlo o rok později – v roce 1969. Tehdy vyvrcholily snahy normalizačního vedení státu a armády, směřující k likvidaci  odvážných holešovských výsadkářů, kteří byli z pohledu normalizátorů nespolehliví. 7. pluk zvláštního určení byl skoro přesně rok po srpnových událostech roku 1968 přesunut do Prostějova a zde ubytován ve zcela nevyhovujících polních, provizorních podmínkách s nedostatečnou hygienou. Po  cvičení na Slovensku byl do konce roku 1969 pluk rozpuštěn a přetvořen na prapor zvláštního určení v rámci 22. výsadkového pluku, byla mu odejmuta jeho bojová zástava.  V roce 1976 byl i tento prapor zvláštního určení v sestavě 22. výsadkového pluku  zrušen a rozpuštěn. To už zde ale nebyl nikdo z jeho velitelů, kteří byli do roku 1971 donuceni odejít z armády, nebo z ní byli dokonce vyhozeni a do roku 1989 byli stigmatizováni, sledováni a i na jejich rodinách se normalizační vedení  mstilo za jejich hrdinství a odpor proti Sovětům.

Na paměť odvelení 7. výsadkového pluku z Holešova do Prostějova, které se stalo počátkem jeho likvidace, položili zástupci vedení Klubu výsadkových veteránů Holešov 28. srpna květiny u pamětní desky 7. výsadkového pluku na vstupní budově holešovských kasáren. Aktu se kromě vedení klubu zúčastnil i bývalý holešovský výsadkář, který sem přijel až z Kanady. A i zde vzpomenuli holešovští výsadkáři na ty své kamarády a velitele, kteří již nejsou mezi námi.

Karel Bartošek

 

VÝROČÍ  SRPNA  1968

 

Výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 je v našem státě výročím navýsost tragickým a smutným. Jenom pro Holešov a jeho občany má toto výročí i další rozměr a charakter, který je hrdinský. Vojáci 7. výsadkového pluku zvláštního určení, umístěného v Holešově, špičkoví výsadkáři, se jako jediní v tehdejším Československu postavili okupační armádě. Sami vyzbrojeni pouze lehkými zbraněmi a ne příliš početní se s nasazením vlastních životů bez váhání postavili tankům, obrněným vozidlům a velké přesile sovětské armády, která se pokusila vynutit přístup do holešovských kasáren. Rota C našich výsadkářů se přesunula do nedalekého lesa, aby odtud mohla začít případné podpůrné operace a zbylá posádka intenzivně prováděla utajený průzkum a sledování sovětských jednotek. Tento otevřený odpor  nezůstal v následující normalizaci bez následků – o rok později byl 7. výsadkářský pluk zrušen, jeho velitelé vesměs kádrově postiženi a vyhozeni z armády. Ale vojáci, kteří prožili nesmírně dramatické události a prokázali velkou statečnost, neztratili mezi sebou kontakt. A v roce 1994 založili Klub výsadkových veteránů Holešov a kromě řady prospěšných aktivit si každoročně připomínají ony dramatické události v srpnu 1968.

I letos 21. srpna, 52 let po oněch událostech, se holešovští výsadkáři sešli ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově na mši svaté za všechny příslušníky 7. výsadkového pluku. Mši sloužil holešovský děkan P. Jerzy Walczak a ministroval mu místopředseda Klubu výsadkových veteránů Holešov Josef Bartošek. V letošním roce se sešlo podstatně víc veteránů než v dřívějších letech. P. Walczak ve svém kázání rozvedl biblické rčení „Miluj bližního svého jako sebe sama“.  Holešovští výsadkáři tehdy v srpnu 1968 naplnili tento imperativ – milovali své blízké a všechny spoluobčany a svým hrdinstvím se je snažili uchránit od zla, které s sebou přinášela okupační vojska.  Vysoce ocenil jejich hrdinství a vyjádřil jim svůj obdiv a úctu. Na závěr mše sv. Zatroubil trubač veteránů vojenskou večerku na připomínku těch výsadkářů, kteří již nejsou mezi námi. Všichni přítomní veteráni se poté společně vyfotografovali v kostele i u Mariánského sloupu.

Následující den, 22. srpna se potom v budově Osadního výboru Žopy opět tradičně sešli příslušníci roty C, která se po invazi ukryla v lesích, aby odtud mohla operovat v případě potřeby proti sovětským vojskům. Setkání přišel pozdravit zástupce Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově, která navazuje na tradice 7. výsadkového pluku a veteránům poskytuje velkou podporu a zázemí pro činnost., plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. Ve své zdravici ocenil činnost výsadkářů – jak v roce 1968, tak i v současnosti a přislíbil, že ze všech svých sil bude pomáhat veteránům, kterých si mimořádně váží. Setkání se zúčastnil rovněž velitel roty C, Jarda Stross, který  své „kluky“ srdečně pozdravil a přivítal. Zástupce města Holešova Karel Bartošek omluvil starostu města Rudolfa Seiferta, který je na dovolené v zahraničí a vzpomenul latinského přísloví „Slova hýbají, příklady táhnou“ – holešovští výsadkáři  byli, jsou a budou takovým skvělým příkladem pro současné i budoucí generace a stali se jednou z nejsvětlejších stránek historie Holešova. Příslušníci roty C se rovněž společně vyfotografovali a po provedeném humorném PŠM („politické školení mužstva“) strávili krásné okamžiky se společnými vzpomínkami i zábavou.

– kb –

 

STŘELBY 2020

Střelecký dvojboj Dobrotice  25. července 2020

 

Jako každý rok tak i letos proběhl úspěšně za velmi pěkného počasí „Střelecký dvojboj“ Klubu výsadkových veteránů Holešov. Soutěže se zúčastnilo 26 trojčlenných družstev klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky. Celá akce proběhla pod organizací Klubu výsadkových veteránů Holešov s technickým zabezpečením 102. průzkumného praporu gen. Palečka Prostějov pod velením jeho velitele – řídícího střelby pplk. Pavla Hriníka a jeho 20 příslušníků 102. pzpr, kteří zajišťovali hladký a bezpečný průběh soutěže. Soutěž byla zahájena předsedou Klubu výsadkových veteránů Dušanem Hricem s nástupem všech družstev v 8.40 hod. Důležité informace o bezpečnosti s manipulací se zbraněmi a organizací průběhu střeleb sdělil řídící střeleb pplk. Pavel Hriník  a příslušníci 102. pzpr, kteří obsluhovali jednotlivá stanoviště.

V 10.30 hod. byla střelba zastavena asi na 1 hod., protože v této době probíhal ukázkový seskok sedmi výsadkářů 102. pzpr se zásobníky z vrtulníku. Po nízkém průletu helikoptéry pokračovala střelba až do posledního výstřelu. Po něm výpočetní středisko pod vedením kol. Jožky Bartoška zpracovalo výsledky celé soutěže.

Na regulérnost výsledků – vyhodnocení počtu zásahů – dohlíželi  tři specialisté

z VPŠ a SPŠ Holešov.

Po závěrečném nástupu došlo k vyhlášení výsledků a nejlepším byly předány

diplomy a věcné ceny. Jako obvykle si nejlépe vedli členové Klubu vojenských výsadkářů z Bánské Bystrice.

Řídící soutěže pplk. Pavel Hriník poděkoval všem za hladký a bezpečný průběh soutěže. Předseda Klubu výsadkových veteránů Dušan Hric rovněž poděkoval všem soutěžícím a ukončil soutěž.

Po skončení všichni účastníci odjížděli s přáním dalšího setkání v roce 2021.

Tabulka střelby – družstva 2020
Tabulka střelby – jednotlivci 2020
Tabulka střelby – jednotlivci ženy 2020

Velké poděkování za pomoc patří Městu Holešov, Zlínskému kraji, Policejní

škole Holešov a 102. průzkumnému praporu gen. Palečka Prostějov za morální

a materiální pomoc.

 

V Holešově 25.7.2020                     Luděk Stoklásek

člen výboru a kronikář KVV Holešov

 

Postřehy prostějovského KVV

            Výroční zasedání klubu.
 • Jako každý rok se sešli 13.12.2019 kolegové a kolegyně z KVV Holešov ke zhodnocení své celoroční práce. V zasedacím sále Vyšší a střední policejní školy se sešlo ze 72 platících členů, celkem 52 a 9 hostů z řad statutárních orgánů v čele se starostou města Mgr.Seifrtem, zástupcem policejní školy plk. JUDr Rohálem , zástupců armády plk. Ing. Sabelou a velitelem 102. pzpr pplk. Ing. Hrinikem. Z regionálních klubů byli přítomni kolegové z Prostějova, Zlína, Bratislavy a Hradce Králové. Po zahájení byla vzdána pocta zemřelým kolegům za znění Večerky odtroubenou kol.Bohatcem.
 • Předseda klubu kol.Hric přednesl zprávu o činnosti, ve které vyhodnotil činnost klubu a jeho členů na jednotlivých akcích v průběhu roku na úseku společenské, kulturní a sportovní činnosti. Zde jako každoročně to byla účast na pietních aktech, péče o pietní místa, organizování střeleckých soutěží s mezinárodní účastí a organizování další sportovní a kulturní činnosti. Velmi dobře je hodnocena spolupráce se statutárními orgány města a policejní školy , protože jen tam, kde má své místo spolupráce občanů s orgány města, roste jeho životaschopnost. Uznáním práce klubu byla i ta skutečnost, kterou vyjádřil Městský úřad drobnými dárky, pro nejaktivnější členy a hosty. Rovněž spolupráce s ostatními kluby je hodnocena kladně a je na odpovídající úrovni, o čemž svědčí účast členů těchto klubů z ČR a SR na jimi pořádaných akcích.
 • Pro další období přijali rozhodnutí pokračovat ve stávající činnosti klubu a rozšiřovat spolupráci s orgány města.
 • Předsedou klubu zůstává nadále pan Dušan Hric. V další činnosti klubu přejeme hodně úspěchů a spokojenosti při společné práci.
 •                                                                                                                                                                                                                        František Lejsek

 

Výsadkoví veteráni bilancovali

Jeden z nejaktivnějších holešovských spolků, Klub výsadkových veteránů Holešov, uspořádal v pátek 14. prosince ve společenské místnosti internátu Vyšší a střední policejní školy Holešov slavnostní výroční členskou schůzi. Tohoto milého setkání se kromě množství členů – výsadkových veteránů – zúčastnili i významní hosté, kteří  jednání srdečně pozdravili s přáním krásných vánoc a štěstí v novém roce. Kormě starosty města Rudolfa Seiferta to byli jednak zástupci spřátelených výsadkářských klubů z jiných měst – z Bratislavy Miroslav Daraš, ze Zlína Josef Krause, z Prostějova František Lejsek. Výroční schůze se zúčastnili rovněž výsadkářští velitelé v aktivní službě – plk. René Sábela, bývalý velitel 102. praporu z Prostějova, nyní působící v Opavě a pplk.. Pavel Hriník, současný velitel prostějovské „stodvojky“.  Výroční schůzi pozdravil rovněž zástupce hostitele, plk. Andrej Rohál, zástupce ředitele Vyšší a střední policejní školy ministerstva vnitra v Holešově. Schůzi řídil místopředseda spolku, Josef Bartošek, a kromě zdravic hostů byla na programu zpráva o činnosti, přednesená předsedou Dušanem Hricem, plán činnosti na rok 2020, zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní a revizní komise. Protože letošní rok není volební, zůstávají orgány klubu ve stejném složení jako v letošním roce. Veteráni si připomenuli členy svého spolku, kteří v letošním roce opustili jejich řady troubenou vojenskou večerkou. Účastníci schůze si mohli prohlédnout rovněž vystavené kroniky klubu, které na vynikající úrovni vede kronikář klubu, Luděk Stoklásek. Holešovský klub výsadkových veteránů přímo překypuje aktivitou, kromě vlastních klubových akcí jeho členové pořádají  řadu akcí pro mládež, hlavně v oblasti branné výchovy, působí jako rozhodčí a organizátoři branných závodů například pro pracovníky Městského úřadu Holešov, vystupují jako uniformovaná složka při slavnostních příležitostech nejen ve městě Holešově, ale i v řadě míst Zlínského kraje, Moravy i Čech, spjatých s bojovými tradicemi, odbojem a válečnými událostmi. Nezbývá než klubu popřát i do roku 2020 stejnou energii a aktivitu a za město Holešov srdečně poděkovat za práci a pomoc, které ve velké míře klub a jeho členové poskytují.

Karel Bartošek

 

Sešli se výsadkoví veteráni

Stále mladí a aktivní členové Klubu výsadkových veteránů Holešov, již řadu let pořádají podzimní akci „Tradiční výsadkové vinobraní“. Toto setkání výsadkových veteránů a jejich přátel se i letos konalo ve společenském sále internátu policejní školy a to v pátek 18. října.  Výsadkáři vsadili na již osvědčený model – skvělé víno  přímo z Mikulova, dobré jídlo a pěknou hudbu v podání multiinstrumentalisty, oblíbeného Aloise Cholasty. I když veteráni nepatří mezi nejmladší, „rozbalili to“ na parketu se svými partnerkami jako mladíci. K nejlepším tanečníkům patřil legendární, 85-ti letý Jaromír Studnička, vynikající radista 7. Výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově, který v srpnových dnech roku 1968 zajišťoval se spojovacím vozem vysílání Českého rozhlasu a za to byl během normalizace mimořádně perzekvován, takže našel po vyhození z armády zaměstnání v nejtěžších dělnických profesích až v Prešově, kde dodnes žije. Za svými přáteli a bývalými kolegy přijeli výsadkoví veteráni ze Zlína a Prostějova a zaplněný sát hlučel skvělou zábavou a vzpomínkami až do nočních hodin. Večer moderoval jeden z hlavních organizátorů, Josef Bartošek a veterány navštívil jak starosta města Holešova Rudolf Seifert, tak místostarosta Pavel Karhan s chotí. Součástí večera byla i bohatá tombola s řadou cen od příznivců KVV.

Holešovští výsadkoví veteráni nejen že představují pro naše město mimořádné zásluhy a hrdinství, které projevili v tragických srpnových dnech roku 1968, ale i v současnosti se podílejí na zajišťování řady sportovních, branných a společenských akcí, které organizují sami, případně pomáhají s jejich realizací městu a jiným institucím. Proto si plně zaslouží jednou za rok se příjemně pobavit a dělat jen ty příjemnější věci.

Karel Bartošek

 

NÁVŠTĚVA DUKLY

Dne 24.9.2019 navštívil kolega Milan Pavlík památník „Karpatsko -dukelské operace“ a Vojenské muzeum a památník  ve Svidníku. Jménem členů KVV Holešov položil kytici  k památníku příslušníků 1. Československého armádního sboru padlých za naši svobodu.

Letos od „Karpatsko -dukelské operace“  uplynulo sedmdesátpět let. Stejně jako od vyhlášení  „ Slovenského národního povstání“, které bylo hlavním důvodem zahájení operace.

Hlavní vojenský plán předpokládal, že dvě východoslovenské divize, držící asi 100 km frontu mezi německými jednotkami v oblastech severovýchodního Slovenska, otevřou Karpatské průsmyky a povstalecká armáda soustředěná na středním Slovensku bude toto území ve spolupráci s partyzánskými oddíly bránit až do příchodu Sovětské armády. Tento plán byl schválen jak československou exilovou vládou v Londýně, tak i exilovým vedením KSČ v Moskvě. Prodiskutován byl i s velením sovětských vojsk. Povstání však vypuklo předčasně, když ani jedna strana nebyla na ozbrojený boj důsledně připravena. Pro Karpatsko-dukelskou operaci však bylo rozhodující to, že německá vojska začala odzbrojovat jednotky východoslovenské armády, a tak narušila základní předpoklady úspěch celého povstání.

M.P.

 

Zájezd členů Klubu výsadkových veteránů Holešov na Slovensko

 1. září 2019

 

Klub výsadkových veteránů Holešov uskutečnil zájezd za poznáním historie

tehdejšího Československa – 100 let od tragické nehody gen. M.R. Štefánika.

Spolu se členy Klubu výsadkových veteránů a jejich příznivců se zájezdu

zúčastnili také členové Klubu vojenských důchodců z Kroměříže  v čele

s jeho předsedou plk.v.v. Jaroslavem Svárovským. Celkový počet účastníků

38 osob.

První zastávka byla u města Brezová  – Památník gen. M.R. Štefánika Bradlo,

který navrhl známý architekt Dušan Samuel Jurkovič. Zde jsme uctili památku

položením kytičky na pietním místě a seznámili jsme se s historií tohoto památného místa. Asi po padesátiminutové prohlídce jsme se přesunuli

15 km do obce Košariská, rodné obce gen. Štefánika. V jeho rodném domě je

nyní muzeum, kde jsme měli zajištěnu prohlídku na 11hodin.

Úžasnou atmosféru v muzeu vytvořil svým perfektním výkladem náš průvodce

muzea pan PhDr Marián Imriška. Seznámil nás velmi podrobně s celým životem Štefánika od jeho narození až po jeho tragickou smrt v květnu 1919.

Výklad našeho průvodce byl absolutní, zajímavý, velmi fundovaný. Dověděli

jsme se takové detaily, o kterých jsme se ve školních letech ani neučili.

U vchodu do muzea jsme na pietním místě opět položili kytičku a poklonili se jeho památce.

Po skončení prohlídky jsme ochutnali speciality v místní restauraci Gurmán –

pozn: velmi levné 3.80 EUR. Po hodinové pauze jsme odjeli do Piešťan, kde

jsme chtěli prohlédnou lázeňské město, ale nebylo možné najít místo pro

parkování velkého autobusu. Odjeli jsme proto zpět do České republiky

a zastavili se krátce na prohlídku skanzenu Modrá u Velehradu.

Doufám, že i přes neúspěch prohlídky lázní Piešťany se zájezd vydařil, k tomu

nám přispělo i pěkné počasí.

Poděkování patří dopravci AUTO Šťastný Holešov za poskytnutí autobusu

a také jeho řidiči panu René Blanarovičovi za jeho perfektní spolehlivou a bezpečnou jízdu.

Luděk Stoklásek, kronikář a člen výboru KVV Holešov.

Dopis příslušníka roty „C“

Vážení přátelé sloužící v letech 1961 – 1969 v Holešově u 7. výsadkového pluku pod krycím číslem 7374 :

v pátek 30. srpna 2019 došlo ke vzpomínkové akci  – ukončení činnosti tohoto pluku za účasti přibližně 75 účastníků. Přesný počet neznám, to není podstatné, ale moc se nemýlím. Je na škodě, že této akce se nezúčastnilo větší množství příslušníků jednotlivých rot.

Proč se k tomu vracím, je to, že kritika od několika příslušníků jiných rot a z jiných ročníků mě nutí k tomu, abych se vyjádřil, proč naše setkání vlastní roty C proběhlo o týden dříve. Rota C byla prostě trochu jiná než ty ostatní. Byla to tak zvaná ostrá rota a to, že byla rota vyvedena v srpnových dnech mimo objekt kasáren a tím byla přímým účastníkem odporu proti napadení tenkrát spojeneckých armád, tak to určitě bylo na základě zařazení této roty do činnosti pluku. Ale nejenom v tuto dobu, ale po celou dobu vojenské základní služby vznikalo toto ojedinělé spojení a přátelství jednoho k druhému a tak to i potvrzuje účast na vlastním setkání. Proč se k tomu vracím je to, že několik členů z jiných ročníků, kteří sloužili na této rotě  v předcházejících letech mě vytýká vymezování se od ostatních. Tak to ale není. Samostatně svoláváme příslušníky Roty C  sloužící v letech 1966 – 1968 na této rotě k samostatnému setkání. Tak jsme se dohodli. V naší době během základní vojenské služby jsme neměli, mimo prvního roku velitelů jednotlivých družstev čet, žádného staršího spolusloužícího vojáka. Nikoho jsem neznal. Setkání o týden později na pátek bylo svoláno KVV Holešov jako společná akce pro všechny účastníky kteří kdy v Holešově sloužili.  Kdo jiný má chuť svolat svůj ročník, tak já osobně a určitě nikdo z nás nikomu bránit nebudeme. Omlouvám se všem spoluúčastníkům, kteří v Holešově sloužili svoji základní vojenskou službu na této rotě, že jsme to takto zavedli. Zajistit další kontakt pro rozšířené setkání všech členů z této roty je pro mě osobně nemožné. Pro doplnění dodávám jenom to, že dát dohromady po 45 letech příslušníky této roty C,trvalo 2 roky. Na opakovaném setkání v Žopech nás v tomto roce bylo 32 plus velení roty. Tenkrát v hodnosti nadporučík Stross, por. Dvořák, rotný Hric. Je to jenom důkaz, jakou rota má do dnešního dne váhu a jaké je spojuje přátelství, i když nás od sebe dělí stovky kilometrů, od Šumavy k Tatrám, napříč Moravou.

Všem přeji pevné zdraví a nám všem z roty C dík za to, že jste  přijeli a doufám, že se za  rok opět  setkáme.

Franta Vašíček

příslušník roty C v roce 1966-68

 

50 let odchodu z Holešova

50_let_odchodu_z_Holešova – článek ke stažení v PDF

Video z akce

Rozhovory

Výsadkářská mše sv.

Statečný odpor příslušníků 7. pluku zvláštního určení v Holešově  proti sovětským okupantům v srpnu 1968 se stal skutečným fenoménem nejen holešovské, ale i československé historie. Zejména v loňském roce, kdy jsme si připomínali padesáté výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, se události v holešovských kasárnách a tehdejší činy holešovských výsadkářů staly jedním z hlavních témat médií při informování o srpnových dnech roku 1968. A nutno podotknout, že tehdejší hrdinové přes ten neskutečný časový příkop padesáti let ani v současnosti nesložili ruce v klín a jejich veteránské sdružení – Klub výsadkových veteránů Holešov – patří k nejaktivnějším holešovským spolkům, který zajišťuje nejen uniformované čestné stráže při větších akcích města, ale aktivně pracuje s dětmi, mládeží, je hlavním garantem branné výchovy ve městě nemluvě o řadě dalších aktivit.

Letošní, již nekulaté výročí srpnových událostí, si holešovští výsadkoví veteráni připomenuli navenek skromněji, ale s o to větší duchovní hloubkou  večerní „výsadkářskou“ mší svatou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově přímo 21. srpna. Mši celebroval holešovský děkan a farář P. Jerzy Walczak, koncelebroval kaplan P. Lukáš Jambor, čtení z Písma svatého, přímluvy a závěrečnou řeč zajistili výsadkoví veteráni, jejichž čestná stráž stála během bohoslužby s praporem 7. pluku zvláštního určení  u oltáře a to včetně trubače, který na závěr, na připomínku těch výsadkářů, kteří již nejsou mezi námi, zatroubil vojenskou večerku – ostatně tak procítěně, že v kostele nezůstalo oko suché. P. Walczak ve svém kázání připomenul velkou statečnost příslušníků holešovské posádky v konfrontaci s přesilou ruských tanků a možnost statečnosti, kterou máme ve svém životě všichni, pokud odporujeme zlému – a kterou můžeme nacházet jak v příkladu oněch činů výsadkářů, tak hlavně v pevné víře.

Mše sv. se zúčastnil i místostarosta města Holešova Ing. Pavel Karhan, který svou účastí vyjádřil podporu vedení města aktivitám veteránů a uznání jejich činů, npor. v záloze Josef Bartošek v závěrečném projevu tlumočil pozdrav starosty města, který byl mimo republiky a akce se nemohl zúčastnit. A ta hrstka bývalých výsadkářů, elity vojska, která se tak statečně postavila obrovské moci ruské armády a stále, přes svůj pokročilý věk zůstává aktivní a prospěšná, se po mši sv. shromáždila na společné fotografování a zavzpomínání, ale také na plánování dalších činů a práce, která je ještě čeká. Patří Vám náš díky, obdiv a čest!

Karel Bartošek

 

DOBROTICE 2019

          Střelecká soutěž.

Znovu se ozývaly výstřely pod horou Lysina na střelnici v Dobroticích,  kde Klub výsadkových veteránů uspořádal již 11. ročník střelecké soutěže z útočné pušky CZ 805 Bren a Pi vz. 82. Této zdařilé akce se zúčastnilo 72 střelců z 24 družstev z Čech, Moravy a Slovenska. Celou činnost obohatila ukázka hromadného seskoku příslušníků 102. pzpr z Prostějova a  podrobné seznámení se zbraní Bren z výzbroje této jednotky. Rovněž občerstvení,  které připravili kolegové Maňák s manželkou jen doplnilo spokojenost soutěžících na této akci. Nic nepokazila ani změna počasí a soutěžící vyčkali závěrečného vyhodnocení, které provedl předseda KVV Dušan Hric.

 

Celé soutěži dominovali členové slovenských Klubů výsadkových veteránů.

Na prvním místě se umístili členové KVV-Topolčany s těmito neuvěřitelnými výsledky:

Viera Miháliková – 181 bodů

František Pastrnák- 178 bodů

Radim Kamrla    –   178 bodů

Na druhém místě KVV Banská Bystrica, na třetím KVV Praha.

19_vysledkyKVV_jednotlivci_absolutně
19_vysledkyKVV_jednotlivci_pistole
19_vysledkyKVV_jednotlivci_samopal
19_vysledkyKVV_zeny_absolutně

Z pohledu výsledků vůbec nás netěší, že v této soutěži převážnou část předních umístění získali kolegové a kolegyně ze Slovenských klubů. ,, Prostě, kdo je lepší vyhrává.“

Poděkování patří velení Policejní školy, vedení města Holešov a příslušníkům 102. pzpr za pomoc při organizaci a profesionálním a bezpečném průběhu soutěže.

František Lejsek

 

SPORTOVNÍ DEN PRO ŠKOLY

Branný den v zámecké zahradě

Klub výsadkových veteránů Holešov – jeden ze zcela nejaktivnějších holešovských spolků, jehož činnost zahrnuje nesmírně pestré spektrum aktivit – se velmi intenzivně věnuje i dětem a mládeži. A ostatně kdo jiný by měl přispět ke zvýšení branných schopností nejmladší generace, než bývalí příslušníci špičkové armádní speciální jednotky, „červené barety“, kteří přes svůj vyšší věk dodnes bravurně zvládají techniku různých vojenských činností. A proto se branný den KVV Holešov stal u holešovských škol pojmem. Rovněž letos, 14. června, se sešli zástupci čtyř holešovských škol – 1., 2., a 3. Základní školy a Gymnázia Ladislava Jaroše – v zadní části zámecké zahrady, aby si zde zasoutěžili v branných disciplínách – střelbě ze vzduchovky, hodu granátem na cíl, házení šipek a zdravotní přípravě – první pomoci. Z každé ze čtyř holešovských škol se soutěže zúčastnila tři tříčlenná smíšená družstva, celkem tedy 36 dětí s pedagogickým doprovodem. Výsadkoví veteráni obsadili první tři discipliny, při kterých mladým soutěžícím poskytovali cenné rady, založené na bohatých zkušenostech speciálně vycvičených vojáků. Čtvrtou disciplinu – první pomoc – obsadili členové holešovského červeného kříže. Soutěžilo se na plný výkon a děti svůj „boj“ pořádně prožívaly. Ostatně nejen pro vítěze, ale i pro všechny účastníky zajistili výsadkáři s pomocí Města Holešova občerstvení (aby soutěžící zvládli opravdu mimořádné horko tohoto dne) a hodnotné ceny.Je opravdu skvělé, že se výsadkáři tak perfektně starají i o tuto část výchovy mladé generace, že školy brannost podporují a že děti branný sport zajímá a prožívají ho. Takže se těšíme na další branný den v roce 2020! A ostatně Klub výsadkových veteránů Holešov je organizováním zajímavých branných akcí proslavený, před týdnem uspořádali výsadkáři branný den pro pracovníky Městského úřadu Holešov a ti tento závod hodnotili jako zcela nejlepší branný den v posledních letech!Karel Bartošek

 

SETKÁNÍ PO 50-ti LETECH

Po letech příprav, kdy jsme zjistili bydliště našeho
spolubojovníka Pavla Nezvedy, (66-68 výsadkář-radista), nastala ta
chvíle a vyrazili jsme za ním do Žerotic. Cesta, po malém
„kufrování“, kdy se k nám přibližoval více hrad Děvíčky než
Znojmo, jsme nabrali správný směr a dorazili. Přivítal nás Pavel
a jeho bratr. Setkání po padesáti letech proběhlo klasicky.
Pohled, podání rukou….hm, …neznám. PAŽITKA. …aá. Další
podání rukou, omluvný úsměv..hm, neznám. KRBEC představil
se….aá. Další jsme se představili raději sami, BOHATEC,
GUNČÍK. Jo, ano, ta jména jsou mi povědomá.
Bratři nás pozvali dál, při pohoštění a vínečku jsme
zavzpomínali na vojnu a probrali život. Pozvali jsme Pavla na akce
KVV a setkání do Holešova. S bratry jsme se rozloučili, na cestu
dostali „výslužku“ v podobě vína a naději, že vzpomínky
vyburcují Pavla k činnosti a dalšímu setkání s ostatními
kamarády z vojny.

ZG.

 

ZPRÁVA ČTK

Holešovské výsadkáře, kteří se postavili okupantům, ocenil Kubera Praha 19. prosince (ČTK) – Výsadkáře z holešovského pluku, kteří odmítli po srpnové okupaci 1968 vpustit sovětskou armádu do svých kasáren, dnes ocenil předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Udělil jim pamětní list Senátu. Podle zástupců výsadkářů je to poprvé, co se jim dostalo podobného uznání. Akce se v Senátu konala při příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Podle výsadkářů tehdejší události doprovázely dramatické okamžiky. Vojáci 7. výsadkového pluku zvláštního určení byly elitním útvarem československé armády. Když 21. srpna překročily armády Varšavské smlouvy československé hranice a následně dorazily s tanky do Holešova, výsadkáři se jim vzepřeli a odmítli je vpustit do areálu kasáren. Navíc vyslali ozbrojené hlídky na ochranu úřadů ve městě a část jednotky se přesunula do terénu. Mezi výsadkáři byl Pavel Chmelík, který se pouze čtyři dny před okupací oženil. Do kasáren byl povolán ihned po vstupu okupantů do Československa.

„V té době jsem měl za sebou už osm let výcviku specialisty pro boj z blízka a další specializace a uměl jsem rusky,“ řekl ČTK. Za úkol proto dostal držet službu na bráně. Z blízka tak mohl sledovat vyjednávání velení sovětských a československých jednotek. „Sovět trval na tom, že chce být uvnitř kasáren, naši samozřejmě řekli, že za žádných okolností ne,“

poznamenal. Debata byla podle něj vzrušená. Sověti si poté pokusili vynutit vjezd silou. Před bránu zamířil jeden z obrněnců. „Když najížděl do prostoru brány, stál jsem a díval jsem se tomu řidiči do očí na poměrně krátkou vzdálenost. Sklopil na mě kulomet i dělo a já jsem v tu chvíli neměl vůbec žádný strach, ani žádné pocity. Čekal jsem, kdy na mě ten tank najede,“ vzpomínal Chmelík. „Zabrzdil tak tři metry ode mně, dal tam zpětný chod, vytrhly úplně ty kostky, otočil se a zařadil se zase do toho proudu vozidel,“ dodal. Poznamenal, že u sebe neměl žádnou zbraň, pouze nůž. „Možná jsem machroval, ale když máte za sebou osm let výcviku výsadkáře, tak ty symptomy strachu, které má normální člověk, my máme potlačené,“ podotkl. Kubera chování výsadkářů ocenil. Řekl jim, že pokud by si sovětské jednotky zavolaly posily, vše by skončilo špatně. Když ale podle něj lidé ukážou sílu, tak to může dopadnout tak, že se silnější otočí a odejde. Podle vojenského historika a ředitele odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduarda Stehlíka se odpor proti okupantům projevil i v jiných jednotkách armády, které se snažily například zamezit přistávání okupačních letadel nebo neumožnily vstup do kasáren. „Těch případů byly desítky,“ řekl ČTK. V případě holešovských výsadkářů ocenil, že šlo o odpor celé jednotky, která byla ukázněná, ctící hierarchii a rozkazy. Dnešní akce se konala ve spolupráci s Evropským centrem armádního generála Karla Janouška..

 

Vetráni 7. VP ZU v senátu

Včera, 19.prosince 2018 byla Praha v odpoledni a nastávajícím šeru naplněna desetitisíci návštěvníky z ciziny. Václavské náměstí, Staroměstský orloj, Karlův most- výletní lodi na Vltavě- to vše vypadalo, jako by se do hlavního města naší vlasti přestěhovalo kus Jihovýchodní Asie…

Jinak tomu bylo v podhradí našeho majestátného HRADU. Valdštejnský palác  tentokrát otevřel svoji starobylou krásu nejenom turistům; i skupině holešovských výsadkářů z let 1968. Pozval je, včetně manželek, sám předseda Horní komory parlamentu České republiky pan Jaroslav KUBERA.

Poslední tečkou

za historií 22.roty zvláštního určení Sabinov, 22.výsadkového praporu Prešov a 7.výsadkového pluku zvláštního určení Holešov,  bylo předání symbolických uznání osmi příslušníkům pluku.

Těm, kdož byli ve dnech 21-25.srpna 1968 shodou okolností, nebo pro své specializace postaveni TVÁŘÍ v TVÁŘ kruté realitě ZRADY.

Výběr oněch OSMI je uznáním činnosti celého pluku, všech jeho příslušníků… Srdečné, přátelské ovzduší besedy v Zaháňském salonku Senátu vnesl svoji OSOBNOSTÍ nový předseda SENÁTU.

Žádná strohost „státníka“- člověk.

Významnými přítomnými osobnostmi byli  armádní generál, výsadkář, nyní už ve výslužbě, pan Petr PAVEL, plk. gen.št. Eduard Stehlík a další.

PAMĚTNÍ LISTY SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY OBDRŽELI:

plk. v.v. Jaroslav STROSS – velel jednotce zvláštního určení operující mimo objekt kasáren v případném  přímém napadení okupační jednotkou. Přísně utajovanou skutečností, dosud nikdy nikde nepublikovanou, byla připravená diverzní činnost na komunikacích, sloužících k případnému přísunu posil okupačních jednotek.

Pplk. v.v.  Jiří SEHNAL – velitel spojovacího uzlu pluku- zajišťoval v extrémních podmínkách  spojení s velením Zpravodajské správy, s Českým rozhlasem a utajovanými  skupinami  operujícími mimo objekt obklíčených holešovských kasáren.

Kpt. v.v. Dušan HRIC – velitel Skupiny hloubkového průzkumu, plnící zvláštní úkoly v terénu společně s jednotkou plk. Jaroslava Strosse.

Kpt. v záloze Pavel CHMELÍK – velitel Skupiny Hloubkového průzkumu, vyčleněný v době vyostřeného kontaktu s okupanty  na vstupu do kasáren, jako Dozorčí u vchodu. Byl přítomen jednání velitelů  VÚ 7374 s velitelem okupační síly. Stál, neozbrojen, pokusu o násilné vniknutí obrněné techniky do objektu kasáren.

Npor. v záloze Josef BARTOŠEK – velitel skupiny operačního průzkumu v posádkovém městě – plnící zvláště složité úkoly v ochraně důležitých civilních objektů- především pošty a spořitelny. Úkoly plnil v civilním oblečení.

Nadpraporčík v.v. Jaromír STUDNIČKA – velitel radiovozů spojujících centra dočasného odporu v Československu do poslední možné chvíle představ ozbrojeného povstání lidi proti OKUPACI.

Svob. v záloze Jiří Müller – specialista plnící operační úkoly v rotě „C“ vyslané jako taktická záloha do Hostýnských vrchů.

Senátního setkání

byli přítomni akreditovaní zástupci  ČTK, TV a spolu pořádající Nadace Generála Karla JANOUŠKA.

 

VČS  7.12.2018

Holešovští veteráni hodnotili.

A bylo co ! 71 splněných akcí svědčí o vysoké kvalitě práce nejen vedení, ale celého klubu ve prospěch zachování tradic ozbrojených sil ČR a výsadkových jednotek. jednání se zúčastnilo 48 přítomných ze 70 ti členů klubu. Z hostů byli přítomni zástupci města v čele se starostou Mgr. Seifrtem a jeho zástupci , dále klubu Prostějov kol. Lejsek , Kovář a kolegové ze Zlína.

V průběhu jednání starosta poděkoval klubu za reprezentaci města na pietních akcích a za péči o památná místa bojů našich jednotek , které jsou i mimo rámec holešovského regionu .

Celé jednání se neslo v duchu volby nového výboru a možnou abdikaci předsedy klubu. Zvítězil zdravý rozum a novými členy výboru byl opakovaně zvolen kol. Dušan Hric. Velmi dobře připravený plán práce pro následující rok, byl pro své uskutečnění podpořen zástupci města, policejní školou a regionálním klubem Prostějov.

Přejme výsadkovým veteránům pro další práci hodně sil a úspěšné splnění svých předsevzetí.

F.L.

 

KONDOLENCE  zaslaná manželce plk. Jiřího Dufka:

Vážená paní Dufková,

 

velmi nás všechny překvapila smutná zpráva o úmrtí Vašeho manžela a našeho bývalého velitele – náčelníka štábu 7. výsadkového pluku ZU – plk.v.v. Ing. Jiřího Dufka.

Byl to vynikající člověk, jako velitel i jako kamarád. Po založení Klubu výsadkových veteránů Holešov se aktivně zúčastňoval akcí klubu a vždy se ke všem členům klubu, bývalým příslušníkům pluku choval velmi kamarádsky, bez ohledu na vojenskou hodnost vojína, kapitána či plukovníka.

Těšil se vždy velké pozornosti bývalých příslušníku pluku při výročních setkání pluku, při prezentaci jeho brožur a knih, ve kterých zobrazoval celý vojenský život pluku od jeho založení v roce 1957 – 22. průzkumná výsadková rota ZU Sabinov, následně vznik praporu a v roce 1961 vznik 7. výsadkového pluku ZU.

Měl ještě další velké plány, které mu bohužel nebyly umožněny.

 

Jeho život byl naplněn pracovitostí a láskou k „vojenskému řemeslu“, kterému se většinu života plně věnoval. Po roce 1968 přišla řada hořkostí a nevděku.

Doufáme, že po zapojení se do života našeho Klubu výsadkových veteránů

znovu ožil a nabyl novou sílu a získal spoustu nových přátel.

Doufáme, že se celé roky cítil mezi námi dobře.

 

Vážená paní Dufková,

přijměte prosím od nás – členů Klubu výsadkových veteránů Holešov ještě jednou upřímnou soustrast.

 

MY  NEZAPOMENEME  –  BUDE STÁLE MEZI NÁMI.

 

Členové KVV Holešov

 

 

Za plk. Jiřím Dufkem

Dne 30.10.2018 přišla smutná zpráva, že nás opustil a do výsadkového Nebe odešel náš velitel   plk. Ing. Jiří Dufek.

Zprvu se člověk brání této zprávě uvěřit, ale musí se smířit s realitou.

Odešel za svými kamarády Šedinou a Košanem, se kterými společně velel 7. výsadkovému pluku zvláštního určení  v Holešově – v této době zastával funkci náčelníka štábu.

Po odchodu velitele pplk. Šediny do Prahy začal vykonávat funkci zástupce velitele pluku.

V této funkci jej zastihl i rok 1968, kdy se všichni tři opět setkali a 21. srpna museli jednat s velitelem tankového praporu ze Sovětského svazu, který stál před branami kasáren.

Nepodlehli a sovětské vojáky do kasáren nepustili. Byli jediní v celém Československu!

Pozdější vývoj v Československu nabral prosovětský směr a tento skutek musel být potrestán.

A to se také stalo.

Holešovský pluk byl zrušen, velitelé převeleni do jiných posádek, zbaveni hodností a posléze propuštěni do zálohy.

Až po r. 1989 jim byli hodnosti vráceny.

V této době bývalí příslušníci 7. VPZU založili KVV Holešov, jehož členem se samozřejmě stal i plk.  Ing. Jiří Dufek.

Klubu velmi pomáhal jak radami, tak finančně, dary i aktivní účastí na různých akcí pořádaných klubem – setkání k 50. a 55. výročí vzniku pluku, výročních schůzích a pod.

Poslední jeho akcí byl nástup pluku  21.8.2018 k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy.

Na nástupu se nás sešlo kolem 250 členů. Nebyl to tak velký nástup pluku, na jaký byl velitel při aktivní službě zvyklý, ale léta přibývají a nás ubývá. Při tomto setkání i náš velitel měl zdravotní problémy, ale setkání si nenechal ujít a měl hlavní proslov.

Bohužel jeho čas se  po setkání brzy naplnil.

Je nám líto, že již nikdy nebude osobně na našich akcích přítomen, ale v našich myslích a srdcích bude žít stále s námi.

Děkujeme Vám pane Dufku za to, co jste pro armádu, pluk a KVV udělal.

Nikdy  nezapomeneme.

Čest Vaší památce!

LH

 

Vzpomínka na VÚ 7374 v Holešově

Píše se rok 2018, je srpen, jedenadvacátého a na velkém nástupišti bývalých kasáren vojenského útvaru 7374 v Holešově je připravena vzpomínková akce na pohnutou dobu před padesáti lety. Před slavnostní tribunou, na které je řada důležitých osobností dnešního politického života, je nastoupeno na tři stovky bývalých příslušníků útvaru, který jako jediný dokázal splnit podmínky vojenské přísahy tehdejší Československé republiky. Velitelé „7. výsadkového pluku zvláštního určení“ se sídlem v Holešově, dokázali zabránit vstupu spojeneckých armád na plochu kasáren a tak „JEJICH“ tanky zůstaly stát před budovami kasáren. A je až s podivem, že za celých téměř třicet let od konce socialistické éry naší republiky, nebyla politická vůle ocenit hrdinství velitelů tehdejšího VÚ 7374.

A jaké tedy bylo překvapení, když se právě z té „naší“ tribuny ozvalo prohlášení, že v Senátu ČR je připraven návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání ČR, udělovaného prezidentem ČR u příležitosti státního svátku  -vzniku ČSR v roce 1918- právě jednomu z tehdejších velitelů.

Další potlesk sklidilo prohlášení o návrhu na opětovné zavedení povinné vojenské základní služby. Vše je jistě spojeno s ekonomickým zajištěním a předpokládanou délkou ZVS. Ale diskuse okolo tohoto problému, která se následně rozvinula, jasně končila – „pro dnešní mladé, by to určitě bylo výborné“. Jistě by to asi nebylo tak, jako „za nás“, ale i kratší doba /návrh je prý devět měsíců/ by prospěla jak republice, tak právě těm „mladým“. A to i jak po stránce fyzické kondice, tak i z hlediska jakési připravenosti vlastního úsudku pro řešení životních problémů.

Ihned jsme si vzpomněli na naše velitele. Jakých oni dosáhli úspěchů!  Jeden z nejlepších velitelů dokázal vystudovat VAAZ v Brně a dosáhnout až na hodnost generála SR. Vrcholem jeho kariery byla vedoucí funkce na Ministerstvu obrany SR.

Dalším byl náš velitel, který později stál u vzniku URNY ČR – velice důležitého útvaru Policie ČR.

Celá řada z nás, bývalých příslušníků VÚ 7374, se nespokojila se svým vzděláním a dokončila studia na vysokých školách.  A tak asi není velikou troufalostí prohlásit, že je velká škoda, že „takový útvar“ armády ČR byl zrušen díky „vyšší moci“!

Ale zpět k onomu výročí – myslím si, že se jaksi pozapomíná na to důležité – „Pražské jaro roku 1968“, na „ducha“ té doby, na nadšení lidí se změnou politické scény, na to jak všichni vítali toto uvolnění. A jaké pak ale bylo zděšení onoho rána 21. srpna když nám nad domem přelétávali AN 10 a AN 12 na přistávací plochu v Ruzyni.  A co se potom během dne dělo v ulicích Prahy a na Vinohradské u „Rozhlasu“ a na Václavském náměstí! Osobně vím, o čem mluvím, co popisuji, byl jsem tam. Vůbec jsme tehdy, my mladí nechápali, proč!

Pracoval jsem v jednom dosti důležitém podniku a tak jsme na schůzích dosti často slýchávali projevy čelných představitelů „Strany“ a vlády. Nikde nabylo náznaku o nějaké cestě k „Západu“. Pořád jsme byli součástí RVHP a Varšavské smlouvy. I na vojně jsme se cvičili proti Pershingům a poznávali ostatní výzbroj armád NATO.

Pak najednou se objeví v tisku a v mediích, že delegace ÚV KSČ a vláda ČSR je pozvána na „koleje“ k jednání s nejvyššími představiteli ÚV KSS. Myslím si, že asi nikdo nevěděl, jaké bude mít tato schůzka následky.

Dnes se objevují i takové zprávy, že armáda se měla bránit. A najednou jakoby se vrací dějiny! Měli, a mohli jsme bránit i tenkrát v osmatřicátém? Tehdy nám také nikdo nešel na pomoc. A v osmašedesátém?

Ale…. Určitě není dobré převracet dějiny. Říkat, to jsme měli tak, nebo tak…Ale na jedno asi můžeme být hrdí – jsme zemí v centru Evropy a evropského dění!!!

A tak nějak jsme všichni na tom nástupišti dávali najevo svou hrdost k VÚ 7374 a chápali činnost velitelů toho, v tehdejší době, asi nejdůležitějšího útvaru ČSLA.

A tak po těch padesáti letech je třeba vyjádřit dík všem velitelům a znova říci, že my příslušníci „7. výsadkového pluku zvláštního určení“ jsme hrdí na to, že jsme mohli sloužit vlasti právě v Holešově!

Velký dík určitě patří   Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově. Celá akce proběhla v prostorech výše uvedené školy.

  Vyškov – srpen 2018

Mgr. Jaroslav Janík npor. v. z.

 

Holešovští výsadkoví veteráni  si připomenuli události před padesáti lety

Bohužel, pořád ještě není dostatečně známa skvělá kapitola historie našeho města, která proběhla během okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968. Tehdy sídlil v holešovských kasárnách 7. výsadkový pluk zvláštního určení, špičková speciální výsadkářská jednotka, která byla cvičena a vyzbrojena pro boj v zázemí nepřítele a její vojáci se vyrovnali speciálním jednotkám,  jako byly slavné zelené barety, rangers a další. Tento pluk podléhal přímo zpravodajské správě generálního štábu.  Protože si Sověti uvědomovali skvělou připravenost holešovských vojáků, poslali do Holešova elitní tankovou gardovou jednotku „železné divize“ ze Lvova, doprovázenou průzkumným praporem 24. motostřelecké divize, která měla za úkol ráno 21. srpna obsadit holešovská kasárna. Vedení holešovských výsadkářů, podporované nadřízenými zpravodajci z generálního štábu ale odmítlo Sověty vpustit do kasáren, i když na ně byly namířeny hlavně tankových děl. Výsadkáři dokonce odmítli Sovětům vydat vodu a na jejich pohrůžku střelby z tanků odpověděli pohrůžkou střelby z pancéřových pěstí a donutili tak okupanty otočit hlavně děl od kasáren. Prakticky okamžitě začali po celém městě zajišťovat zpravodajskou činnost, přesunuli jednu rotu do nedalekého lesa, aby holešovské posádce „kryla záda“ a v případě konfliktu na Sověty zaútočila a dokonce se zabývali možností osvobození nejvyšších politických představitelů Československa, unesených okupanty nejprve do prostoru Polska. Tento účinný odpor proti Sovětům, prakticky jediný v celém tehdejším Československu, si naši výsadkáři samozřejmě odskákali – jejich 7. pluk zvláštního určení byl zrušen, jeho velitelé perzekvováni.

Až po roce 1989 se mohli holešovští výsadkoví veteráni hrdě přihlásit ke svým odvážným činům a postojům. Vytvořili velmi aktivní  Klub výsadkových veteránů Holešov, o jehož činnosti často píšeme na stránkách Holešovska,  který se zapojil do spolupráce s ostatními Kluby výsadkových veteránů z celé České i Slovenské republiky. A samozřejmě si s hrdostí připomenuli i padesáté výročí událostí 21. srpna 1968 a to slavnostním shromážděním na cvičišti, důvěrně vojensky „buzerplacu“ svých bývalých kasáren, nyní Vyšší a střední policejní školy ministerstva vnitra v Holešově. Sešlo se několik stovek výsadkových veteránů z KVV Holešov i z dalších klubů z Čech, Moravy i Slovenska. Shromáždění řídila pplk. Mgr. Eva Vichlendová z policejní školy jako milá hostitelka a veterány přišla pozdravit řada hostů, především hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek, senátorka Mgr. Šárka Jelínková, místostarostové města Holešova Bc. Jaroslav Chmelař a Ing. Radek Doležel, zástupce Krajského vojenského velitelství Zlín pplk.. Ing. Tomáš Drápal,. zástupci vedení výsadkových veteránů ze Slovenska a samozřejmě hostitelé – ředitel policejní školy plk. Ing. Jan Dvořák a jeho zástupce, plk Ing. Bc. Andrej Rohál PhD. Úvodní projev, ve kterém shrnul historii a činnost 7. pluku zvláštního určení, pronesla legenda holešovských výsadkářů, plk. Ing. Jiří Dufek, bývalý náčelního štábu holešovské jednotky. Bohužel nemoc nedovolila panu plukovníkovi dostatečnou prezentaci, ale text jeho projevu je v plném znění otištěn na webových stránkách holešovského Klubu výsadkových veteránů. Po plk. Dufkovi pronesl zdravici hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a místostarosta města Holešova Bc. Jaroslav Chmelař, který nejen že připomenul slavnou historii 7. pluku, ale vzpomenul své vlastní zážitky ze středy 21. srpna  1968, kdy jako jedenáctiletý s partou kamarádů přes výslovný zákaz rodičů uspořádal výpravu přes pole dozrávající kukuřice za holešovská kasárna a tam pozorovali dlouhou řadu tanků a další vojenské techniky včetně jejich obsluhy, kterou tvořili z velké části vojáci vizáží odpovídající středoasijskému původu. „A pak jsme cestou domů viděli jak se na plotech, domech a veřejných budovách včetně kostela najednou objevily nápisy typu Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša, šipky s nápisem Moskva 2 000 km, nebo Nestřílejte nám na míchačku, to není dělo“.

Shromážděné veterány pozdravila také senátorka Mgr. Šárka Jelínková a oznámila, že díky její iniciativě, na návrh člena vedení KVV Holešov Josefa Bartoška a historika Mgr. Zdeňka Krajcara, doporučil Senát parlamentu České republiky prezidentovi republiky vyznamenat bývalého velitele 7. výsadkového pluku zvláštního určení, plk. Vladimíra Košana,  nejvyšším českým státním vyznamenáním, řádem Bílého lva in memoriam. Zástupci slovenských výsadkových veteránů potom předali plk. Ing. Jiřímu Dufkovi své nejvyšší vyznamenání, Záslužný kříž Jozefa Gabčíka a pozdravili shromážděné veterány. Shromáždění zakončil předseda holešovského klubu Dušan Hric. A potom už jen všichni vzdali čest zemřelým kamarádům – výsadkářům při troubené večerce a přítomní představitelé položili (nebo spíš pověsili) věnec pod pamětní desku, připomínající slavnou dobu 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově. Ale ještě dlouho do odpoledne, či snad do noci výsadkoví veteráni vzpomínali na prožité události a na onu temnou dobu naší historie, ve které jejich odvaha a touha po svobodě rozžehnula krásné světélko.

Karel Bartošek

PROJEV plk. Ing. Jiřího DUFKA – Holešov 21.8.2018

Vážení hosté, kolegové, vojáci 7. výsadkového pluku.

Dnes je tomu 50 let od chvil, které znamenaly zlom v životě mnohých z nás. Bratrství se naráz změnilo na nepřátelství. Otřes, který se nezacelil. Válečný zločin porušující mezinárodní právo umožnil zastřít povědomí o milionech sovětských vojáků, kteří zahynuli pro osvobození Evropy od nacismu.

Poválečné generace vzpomínaly na zvěrstva, koncentrační tábory a hromadné popravy. Pozdější generace však pamatují pásy sovětských tanků a střelbu 21. srpna 1968. Vztah většiny Čechů k Rusku, strach z Ruska je nepochybně 21. srpnem poznamenán na dobu několika generací.

Chtěl bych ve svém vystoupení vzpomenout na události těchto dnů. Posuňme se k počátku roku 1968 a konci roku 1967. Nechci rozebírat a hodnotit všechny události té doby. Ale tehdy bylo více než jasné, že něco shnilého je ve státě českém a tak se očekávala změna. K té došlo v čele KSČ a následně v čele státu. Alexandr Dubček a armádní generál Svoboda byli výrazem této změny. A také svoboda slova, zrušení cenzury, přehodnocení politických procesů a hlavně otevřené myšlení lidí. U 7. výsadkového pluku kromě diskusí a vyslovení názorů na politické problémy se nic zvláštního nedělo. Politické diskuse zůstaly před branami kasáren. Proběhlo zimní soustředění nedaleko Velkých Karlovic, v dubnu velitelsko-štábní cvičení, byla provedena kontrola radiových stanic, v červnu proběhlo letní soustředění na Váhu, po ukončení Šumavy byla přijata delegace důstojníků sovětské armády, I.P.Petrov- velitel posádky z r. 1945, major Dajan Bajanovič Murzin-velitel partyzánské brigády Jana Žižky působící v Beskydech. Pluk navštívila delegace důstojníků Sovětské armády účastnící se cvičení Šumava. Lze se oprávněně domnívat, že návštěvy měly za cíl zjistit situaci u pluku.

Výcvik pluku probíhal nerušeně. Byli jmenováni do funkcí velitelů skupin první vojáci z povolání Dušan Hric, Pavel Chmelík, František Lejsek, Ladislav Ondříček a Jaroslav Zouzal. Byly vznášeny požadavky na speciální vybavení SHPz, speciální výcvik velitelů SHPz, oddělení volených politických orgánů od jmenovaných zejména na jednotné řízení. To znamená bojovou část ZS a týlové zabezpečení Středního vojenského okruhu. Pluk byl speciální, dobře vycvičen a vyzbrojen a mohl zkompilovat zamýšlenou situaci.

Na přelomu noci z 20. na 21. srpna se ozval telefon a bylo veliteli a po té dalším ve velení pluku sděleno, že byly nezákonně překročeny hranice republiky do té doby spřátelenými armádami bez vědomí prezidenta a vlády. Důvod bylo potlačení kontrarevoluce, která podle hodnocení zejména sovětského vedení začínala ovládat českou republiku.

Od samého počátku jsme situaci hodnotili jako nezákonnou okupaci, hrubé porušení suverenity a mezinárodního práva a vzájemných spojeneckých závazků. A také plnili rozkaz prezidenta republiky nevyvolávat střety s okupačními armádami. Žádná diplomatická jednání, s okupanty se nespolupracuje a i základním požadavkům jako např. odběr vody se nevyhovuje, do kasáren se nepouští. To bylo základní pravidlo. O situaci a stanovisku postupně byli informováni velitelé rot, čet, důstojníci štábu a vojáci.

Byl organizován průzkum blížící se sovětské okupační jednotky, zaznamenán přelet skupiny sovětských letounů. Kontakt  s okupačními důstojníky jen potvrdil naše stanovisko. Našimi hlídkami byly obsazeny důležité body jako pošta, spořitelna, národní výbor. Postup pluku potvrdila kolona civilních vozidel projíždějící okolo kasáren.

Na rozkaz náčelníka ZS/GŠ byla vyčleněna a tajně z kasáren vyvedena pohotovostní rota cca 80 mužů se základem z roty C, velitel Jaroslav Štros. Šlo o významný krok proti okupantům.

Dále byly aktivovány dvě radiostanice RAS KV velitelé Jiří Sehnal a jaromír Studnička umístěné v objektu ČSAO a na střelnici.

Tyto skutečnosti byly předmětem šetření a sankcí vůči veliteli a náčelníku štábu pluku.

Pohotovost pluku k akcím byla ukončena 28. srpna a pluk se postupně vracel k normálnímu výcviku.

Zúčtování za postoje k okupantům v srpnu 1968 byly v letech následujících, tedy v roce 1969 a na základě účelového hodnocení byl pluk rozpuštěn včetně dopadů na velitelský sbor.

Ač 7. výsadkový pluk byl zlikvidován, jeho zkušenosti se plně využívaly u 22. výsadkového pluku a následně u speciálních sil.

Největší chyba, která se stala po roce 1969, byla ta, že ideologické hledisko bylo nadřazeno nad odborným hlediskem, nad bojovou pohotovostí armády, v tomto případě hloubkového průzkumu. Nešlo přece vůbec o jednotlivce nebo o aktéry této tzv. pomsty. Na několik let naprosto rozbili celý vývoj hloubkového průzkumu, který šel správným směrem. Nikomu nezáleželo na tom, že byla zrušena plně bojeschopná jednotka, systém přípravy a řízení SHPz a to v době, kdy se honily minuty při nácvicích bojových poplachů a kdy protivník byl vyzbrojen raketami s jadernou municí.

Snad se některé zkušenosti uplatnily u speciálních jednotek po roce 1990.

Chtěl bych vzdát úctu a čest těm, kteří se na vývoji a výcviku hloubkového průzkumu podíleli.

Srpen 2018

Plk. v. v. Ing. Jiří Dufek

 

OSMAŠEDESÁTÝ

Ráno 21. srpna zatkli sovětští výsadkáři vedoucí představitele Československé
socialistické republiky v čele s prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické
strany Československa Alexandrem Dubčekem. Velitel 7. výsadkového pluku zvlášt-
ního určení v Holešově vyhlásil krátce po invazi bojový poplach.
Důstojníci Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády (ČSLA), která byla
nadřízenou složkou holešovského pluku, v prvních hodinách po okupaci uvažovali
o tom, že nechají vedoucí představitele státu osvobodit. Akci měli provést právě vo-
jáci z elitního útvaru v Holešově. Z dnešního pohledu se tato základní zápletka jeví
jako důležitá součást naší historie. Přesto o ní v minulosti bylo napsáno pouze několik
článků v novinách a časopisech. Ne všechny informace v nich uvedené se přitom
zakládaly na pravdě.
Ukázka z knihy Františka Sovadiny – celou knihu si můžete přečíst zde v naší rubrice
O NÁS – Publikace.

ZÁJEZD

Klub výsadkových veteránů Holešov vyjel za historií a kulturou.

Ve čtvrtek 26.7.2018 dle plánu akcí roku 2018 připravil Klub výsadkových veteránů Holešov zájezd členů klubu. Zájezd byl odměnou za práci členů klubu,

kteří se od začátku roku 2018 do dnešního dne  zúčastnili okolo 30 pietních a jiných akcí.

První zastavení bylo věnováno Památníku II. světové války v Hrabyni. Areál

památníku včetně komentované prohlídky se nám líbil. Připomněli jsme si znova své znalosti o průběhu II. světové války ze školních lavic i s vyprávění

našich rodičů a účastníků těchto těžkých bojů za svobodu republiky.

Druhé naše zastavení bylo v Dolních Vítkovicích. Ve škole jsme se sice učili co

jsou to vysoké pece, ale teď jsme měli možnost nahlédnout  přímo do celého obrovského komplexu zařízení se skvělým fundovaným výkladem průvodce.

Po prohlídce jsme nastoupili do výtahu, který původně navážel materiál do pece, nyní je upraven pro cca 20 osob a s ním jsme vystoupali do výšky 35 metrů. Pak po schodech okolo pece ještě jednou tolik metrů na vyhlídkový

BOLT  TOWER  na samém vrcholu pece s pěkným výhledem na Ostravu.

Při sestupu po schodech jsme prohlíželi jednotlivé části vysoké pece, opět

s odborným výkladem velmi příjemného průvodce. Ve spodní části pece nám začalo pršet, ale nálada byla dobrá a později se opět ukázalo sluníčko.

Naše poslední zastávka patřila kultuře i historii a to návštěvou zámku Hradec

nad Moravicí. Prohlídka zámku byla velmi pěkná, opět se skvělým mladým průvodcem, který nás seznámil s minulostí zámku, s jednotlivými majiteli a také s věhlasnými hudebními skladateli, kteří na zámku pobývali, jako

Ludwig van  Beethoven nebo Ferenc Liszt se svou dcerou Cosimou Wagnerovou. Přátelské vztahy udržovali majitelé Lichnovští s W.A.Mozartem, Paganinim, P.Picassem a dalšími.

Cesta malým autobusem byla velmi příjemná, poděkování patří dopravci panu Šťastnému i řidiči panu Ševčíkovi, který nás bezpečně dopravil domů.

Poděkování patří i Krajskému úřadu Zlín a Městskému úřadu Holešov za poskytnutí dotace, která nám umožnila tento zájezd uskutečnit.

Luděk Stoklásek, člen výboru KVV Holešov

 

X. střelby Dobrotice 2018

V pátek 20. července proběhl na střelnici v Dobroticích již desátý ročník střeleckého trojboje Klubů výsadkových veteránů jak českých, tak slovenských. Nálada výborná, počasí nám přálo, výsledky vynikající – můžete se na ně podívat níže v tabulkách:

 

Tabulka střelby – družstva 2018

Tabulka střelby – jednotlivci 2018

Tabulka střelby – jednotlivci ženy 2018

Holešovští výsadkoví veteráni, kteří obohacují společenský, sportovní a i pedagogický život našeho města mimořádným způsobem (vzpomeňme jen na nedávné branné dopoledne pro žáky holešovských základních škol v zámeckém parku, pořádané KVV Holešov) uskutečnili v pátek 20. července na střelnici Policejní školy v Dobroticích jednu ze svých tradičních a proslulých akcí – už X. ročník mezinárodního střeleckého souboje. Opravdu velkoryse zorganizované soutěže se zúčastnilo 23 tříčlenných družstev v České i Slovenské republiky. Samozřejmě převládali členové Klubů výsadkových veteránů, které v obou našich bratrských zemích o sobě stále více dávají vědět, ale našlo se i několik družstev sympatizantů – jedním z nich bylo smíšené družstvo Městského úřadu Holešov. Soutěžilo se tradičně ve střelbě ze samopalu, pistole a malorážky, nutno uznat, že organizace akce (které účinně napomohli i příslušníci Policejní školy, kterým za to patří dík) byla skvělá – v takovýchto případech, kdy padají rány ze všech možných ručních palných zbraní je vždy perfektní, že nedojde k žádnému úrazu, nálada soutěžících rovněž a i pohoštění nemělo chybu. V družstvech zvítězilo smíšené družstvo KVV Nové město nad Váhom se skvělým počtem 400 nastřílených bodů ze  450. Na druhém místě skončilo mužské družstvo z KVV Topolčany a na třetím místě Klub výsadkových veteránů Praha. Holešovští výsadkoví veteráni obsadili se ziskem 365  bodů pěkné čtvrté místo (Tóth, Jurda, Hric ml.).  V jednotlivcích obsadili první dvě příčky skvělí slovenští  střelci  – prvním byl Peter Paška z Nového Mesta nad Váhom se 136 body ze 150, druhým Dušan Bielich z Topolčan, na třetím místě se umístil holešovský Jiří Jurda. Katergorii žen vyhrála Beáta Králová ze zlínského vojenského velitelství s famózními 132 body. Druhou ženou byla Karla Havalcová z vítězného družstva KVV  Nové Mesto nad Váhom a třetí pak Marie Řehořová z KVV Prostějov.

Letošní ročník Střeleckého trojboje KV byl opět skvělým zážitkem pro všechny zúčastněné a perfektní vizitkou holešovských výsadkových veteránů i celého města. Bohužel,  naši výsadkoví veterání nemládnou a začínají mluvit o tom, že letošní desátý ročník soutěže byl posledním – doufejme, že si to ještě rozmyslí a že v této skvělé tradici budou pokračovat, nebo že alespoň udrží soutěž v menším rozsahu, třeba dvojboje.

Tak všichni doufáme, že se za rok opět sejdeme!!

Karel Bartošek

 

Výsadkoví veteráni dětem

V pátek 15. června uspořádal Klub výsadkových veteránů další ročník oblíbeného branně – sportovního zápolení pro žáky 2. stupně holešovských základních škol. Tato aktivita holešovských veteránů je opravdu chvályhodná – bohužel v současném světě, plném napětí, se stává výchova k brannosti opět důležitou složkou přípravy na život a náš školní systém, i když se už dlouho ozývají důrazné hlasy na obnovu branné výchovy, zatím na tento požadavek doby nereagoval. O to operativnější jsou holešovští výsadkoví veteráni, kteří už i v dřívějších letech přispěchali s aktivitami pro děti, které hravou a soutěžní formou přibližují základní oblasti branné výchovy a dovedností.
Zápolení se tradičně uskutečnilo v prostoru zámecké zahrady v kouzelném lesním prostředí u staré hájovny. Zúčastnila se ho tříčlenná družstva ze všech holešovských základních škol i z nižšího gymnázia. Družstva soutěžila v disciplínách – střelba ze vzduchovky, granát na cíl, šipky, první pomoc, odhad vzdálenosti. Oproti loňskému zápolení, které propršelo, bylo letos vynikající počasí a tudíž i skvělá nálada soutěžících i pořadatelů, mezi kterými byli i zástupci holešovského Červeného kříže. Všichni si pochvalovali disciplinovanost žáků a studentů
V konečném pořadí se na prvním místě umístilo družstvo 2. Základní školy ve složení David Juráň, Petr Pospíšilík, Ondřej Kolečík (264 bodů), druhé místo obsadilo družstvo 1. Základní školy – Jiří Štopl, Jan Maceška, Ondřej Vykoukal (260 bodů) a na třetím místě se umístilo družstvo 3. Základní školy ve složení Jakub Daďa, František Krajča, Tomáš Drábek (252 bodů). Všichni soutěžící dostali od pořadatelů drobnou pozornost a sladkosti, vítězové obdrželi diplomy a věcné ceny. A žáci druhého stupně se mohou těšit na začátek léta příštího roku, kdy jistě naši výsadkoví veteráni opět uspořádají takovouto báječnou akci.

Akce proběhla za podpory Zlínského kraje a Města Holešova.

Fotky najdete ve FOTOGALERII.

Josef Bartošek
Karel Bartošek

 

ÚKLID A ÚDRŽBA PAMÁTNÍKŮ

V úterý 17. 4. 2018 provedli členové KVV Karel Maňák, Jiří Jurda a Milan Pavlík úklid památníků v Hostýnských horách. Konkrétně na Tesáku, Trojáku, u Marušky a U Češků (místo pobytu štábu 1. Čs. partyzánské brigády Jana Žižky). K památníkům položili kytice. Členové KVV provádějící úklid byli velice překvapeni technickým stavem památníku na Tesáku. Původní, již zchátralý, byl nahrazen zcela novou stavbou v moderním  architektonickém řešení.

Fotky z této akce najdete ve FOTOGALERII.

K osvěžení paměti tehdejších událostí si dovolíme citovat několik informací z otevřené encyklopedie Wikipedie:

 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky (nesprávně uváděna jako Partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova) byla největší vojenská jednotka vedoucí partyzánský boj proti německým okupačním jednotkám v prostoru Čeladné a Magury v Protektorátu Čechy a Moravaběhem 2. světové války. Jejím prvním velitelem byl Ján Ušiak. Brigáda byla v říjnu 194 reorganizována a rozdělena na Oblastní oddíly (např. Partyzánský oddíl Olga), ty se následně dělily ještě na malé partyzánské skupiny.

Brigáda zpočátku působila v Moravskoslezských Beskydech v oblasti hor MaguraTrojačkaKněhyně.  Odboj vedený Ušiakem  a Ušiakova násilná smrt tvoří pilíře partyzánského hnutí na Čeladné. Těžce raněný Ušiak, aby se nedostal do rukou Němců, se zastřelil.. V té chvíli se ukázalo, jako prozíravé vyslat  partyzánské organizátorské oddíly do Hostýnských a Vizovických vrchů pod vedením I. P. Stěpanova a V. Švecova – Grekovského. Tam se napojily na místní odbojové skupiny a spolupracovali dokonce ze západním desantem Wolfram velitele kpt. Otiska. Jádro brigády se stále přesouvalo mezi Bystřicí p.Hostýnem, Val.Meziříčím, Vsetínem, Vizovicemi, Zlínem až k Val.Kloboukům. Z původních asi 350 mužů, kteří přešli ze Slovenska, vzrostla síla brigády na téměř 1400 bojovníků na konci války, kdy se podíleli na boji za osvobození Zlína, Vsetína, Vizovic a jiných obcí v regionu Valašska.

Partyzáni nejen z brigády J.ŽIŽKY jsou v současnosti opomíjenou silou, jenž se na území silně obsazeném zkušenými silami SS a jiných jednotek německé branné moci, chopili zbraní a více než půl roku snášeli útrapy partyzánského života. V současnosti se na tyto okolnosti konce války zapomíná. Jistě se najdou excesy jednotlivců nebo skupinek partyzánů, kteří se nechovali podle přísahy, ale to je v ozbrojených komunitách běžným jevem – samozřejmě neomluvitelným.

 

Dopis Antonína Bartoše – syna velitele paraskupiny CLAY

Zveřejňujeme pozdrav účastníkům pochodu Clay-Eva 2018 od Tondy Bartoše, který se letos zahájení pochodu nemohl zúčastnit.

Děkujeme mu za jeho krásná slova, posíláme mu srdečné pozdravy přes velkou louži a přejeme všechno dobré.

„Posílám pozdrav z Ameriky. Tentokrát to bohužel do Hostišové nestihnu, i když je to patnáctileté výročí pochodu. Chtěl bych poděkovat pořadatelům pochodu Markovi Bartoškovi a Ondřejovi Machálkovi za to, že pochod na výročí seskoku Clay vymysleli a připravili. Děkuji i zesnulému Jiřímu Karlíkovi za krásný pomníček, u kterého se můžeme každoročně setkávat. Mám ohromnou radost, že se tato akce tak rozrostla. Před patnácti lety pochodujících bylo pár, a teď v posledních letech i více než 200. Chci také poděkovat obci Hostišová, skautskému středisku v Holešově a spolku Horizont Hostišová za podporu při organizaci pochodu. Nebyla to náhoda, že generál František Moravec před odletem dával parašutistům i adresy skautů a sokolů v místech, kde měli operovat, pro případ, že by kontaktní adresy, které měli, selhaly. Tento rok je také padesáté výročí invaze do Československa Sovětským svazem v roce 1968, a tak bych chtěl zvlášť vzpomenout na Klub výsadkových veteránů, jehož členové patřili mezi ty, co se postavili Rusům při invazi. Vzpomínám, jak spolu s nimi každým rokem zpíváme u pomníčku československou hymnu.

Clay působila na Moravě 366 dní a za tu dobu telegraficky přijala 300 pokynů a odeslala 800 depeší a tak anglická SOE považovala Clay za jednu „…z nejúspěšnějších skupin v poli“. Táta mi říkal, že hlavní důvod proč Clay byla tak úspěšná bylo díky „lidem kolem Clay„, kteří pomáhali při ukrývání parašutistů, zastávali práci spojek a získávali zpravodajské zdroje a potřebné informace pro Londýn. Vždy říkal: „Trefili jsme na krásné lidi, co nám strašně moc pomohli“. Věřím, že i vy byste v případě potřeby patřili mezi ty „krásné“ lidi, kteří by neváhali podat pomocnou ruku.

Zdraví Vás Antonín Bartoš mladší
syn velitele paraskupiny Clay

 

Soustrastný dopis plk. Dufka k úmrtí Antona Múdreho

Klubu vojenských výsadkářů Slovenska.

Dovolte mě vyslovit upřimnou soustrast k úmrtí plk.v.v. Antona Múdrého.
Narodil se 3. 7. 1934.
Plk. Múdrý nastoupil k jednotkám zvláštního určení 1. 10. 1959 jako důstojník pro automobilní techniku. Před tím sloužil v podobné funkci u oddílu 322. těžké dělostřelecké brigády 1. armády v západních Čechách.
Při reorganizaci jednotek zvláštního určení v roce 1961 byl zařazen do technické skupiny 7. výsadkového pluku.  Poznal jsem ho jako poctivého důstojníka plnícího vzorně svoje povinnosti. Zde sloužil až do likvidace pluku v roce 1969 a bylo vyhověno jeho přání, aby byl přemístěn na Slovensko.
Na službu u 7. výsadkového pluku měl  ty nejlepší vzpomínky. Jeho slova: „Poznal jsem poměry u různých útvarů, ale s takovým kolektivem jako u 7. výsadkového pluku jsem se nikde nesetkal. Nebylo rozdílu mezi důstojníky, praporčíky a vojáci základní služby. Všichni táhli za jeden provaz.“
V září 1994 byl ustaven KVV, Plk. v.v Anton Múdrý byl zvolen do předsednictva a následně jako předseda Rady KVV SR.
Aktivně se zúčastňoval všech akcí na Slovensku i v České republice. Propagoval potřebu moderních  armád jakož i nezastupitelnou roli historie zejména výsadkových jednotek..
Čest jeho památce
Praha, 5. dubna 2018
Plukovník v.v. Ing. Jiří Dufek

 

 

Oslava výročí plk. I. Kutína  v KVV Brno

 

Zvoní telefon. Volám na ženu – prosím tě zvedni to. „Tady je Vašek Ryšavý, máš chvilku čas, něco bych potřeboval“. A tak pochopitelně odpovídám, že ano. Zvědav, co se se stalo. A potom se dozvídám, že KVV Holešov dostal pozvánku na oslavu krásného výročí plk. Ivana Kutína. Pozvánka je na 1. února a oslava se uskuteční v klubu KVV Brno na Vodové ulici. A já jako bývalý „Pražák“, zasazený do brněnského regionu tam musím trefit. Na plánu Brna jsem se orientoval podle Univerzity obrany – tzv. “rohlíku“ a pak je již kousek do klubu na Vodové.

Václav přijel přesně na čas a do Brna jsme dojeli bez problémů. Pochopitelně mezi prvními. V pěkném prostředí klubu nás přivítal předseda Jarda Foršt.

Za chvíli se začali scházet všichni pozvaní. Byl jsem moc překvapen, jak se všichni k sobě chovají, bez toho jakou kdo má hodnost, jak si všichni tykají. Václav mi to vysvětlil: Vždyť jsou to přece samí bývalí „paragáni!“ No, já jsem se takového setkání zúčastnil poprvé a proto jsem byl nadšen, když mně podával ruku plukovník nebo současný velitel některého z pozvaných útvarů.

Na rukávech stejnokrojů čtu jména: Chrudim, Prostějov Brno a řadu dalších útvarů. A tak mně začíná hlavou vrtat, proč ten můj KVV Holešov začíná stárnout, proč také nemá mladší „veterány“. Proč ten Holešov „tehdy“ to odnesl za to, že vlastně plnil do poslední chvíle PŘÍSAHU vlasti. Proč???

Ale zpět k oslavě.  Po „nástupu“ všech pozvaných předává slovo předseda KVV Brno samotnému oslavenci. V pětadevadesáti letech, takový projev a v takové životní svěžesti, musí být oceněn velkým potleskem. Dozvěděli jsme se, jak vlastně pan plk. začínal, jak procházel voj. útvary od Slovenska po Čechy, jak se mu doba pomstila po osmašedesátém, když veřejně nesouhlasil s „pomocí vojsk VS“.

Pak následovalo předávání darů a dárečků. A jak jsem se tak díval, jediná pamětní MEDAILE byla z Holešova.

Vše bylo ukončeno pozváním na malé občerstvení a potom už jen – ahoj a šťastnou cestu!!

Mgr. Jaroslav Janík ppor.v.z.

 

Výbor KVV Holešov doplňuje:

Kromě věcných darů přítomných dostal plk. Kutín zlatou medaili a pamětní plaketu od KVV Prostějov a od Společnosti Ludvíka Svobody medaili Ludvíka Svobody.

 

Výročka 8.12.2017 v Holešově

Poslední měsíc v roce je velmi často ve znamení různých vánočních večírků ale také hodnocení uplynulého roku. Bylo tomu také i v Klubu výsadkových veteránů (KVV) Holešov, jehož členové,příznivci a hosté měli sraz v sále internátu Policejní školy MV ČR v Holešově.
Předseda klubu Dušan Hric  v úvodu setkání přivítal hosty na naší výroční schůzi, byli to
Mgr. Rudolf Seifert- starosta Holešova, Bc. Jarosla Chmelař – místostarosta Holešova, plk.v.v. Jiří Dufek, mjr.v.v. František Lejsek,který zastupoval KVV Prostějov, pplk. Pavel Hriník ze 102. pz. praporu PU Prostějov, plk. Dr.Andrej Rohál  – ředitel PŠ MV ČR Holešov a další.
Po uctění památky těch, kteří odešli letos do výsadkového nebe, následoval klasický  program VČS a  to zejména zpráva o tom jaká je účast (byla velmi dobrá), jak klub hospodařil s finančnímy prostředky, zpráva kontrolní komise,  volba nového člena výboru a zpráva o činnosti klubu za rok 2017, kterou přednesl předseda spolu s plánem činnosti na rok 2018, který dostal každý člen při prezentaci.
Ve zprávě o činnosti zaujala zejména informace o tom, že dlouholetý předseda D. Hric bude v letošním roce zejména ze zdravotních důvodů končit ve funkci předsedy klubu a bude nadále pracovat jako řadový člen. Za jeho dlouholetou a obětavou práci v KVV mu za nás všechny předali s poděkováním kytici karafiátů nejmladší příznivci Terezka a Davídek (5 a 8let). Předseda ve zprávě kriticky zhodnotil aktivitu našich členů na pořádaných akcích a vyslovil přání ke zlepšení přístupu k těmto akcím, neboť aktivita je většinou pouze na členech výboru. Vzhledem k tomu že náš průměrný věk je již 81 let, zůstane asi pouze u přání.
Po jednomyslném schválení usnesení následoval slavností bod VČS a to předání pamětní  „Plakety k 60. výročí vzniku VÚ 7374 – 22. průzkumné roty zvláštního určení – Sabinov 1957. Plakety předal 35 oceněným předseda klubu za dlouholetou a obětavou práci
na úseku propagace výsadkového vojska, což je také považováno za nedílnou součást 7O. výročí vzniku výsadkových jednotek (mečů  armády hrot) v České a Slovenské republice. Tyto pamětní plakety převzal také zástupce VaS Policejní školy MV ČR Holešov, Magistrátu města Prešov, města Sabinov a MÚ Holešov.
Diskuzní příspěvky byly zaměřeny zejména k obsahu výroční zprávy a celkovému hodnocení činnosti klubu, kterou vyzdvihl plk. J. Dufek , mjr. F. Lejsek a starosta Holešova Mgr. R. Seifert. Po skončení oficielní části v neformálních debatách zaznělo zejména přání pevného zdraví v dalších letech  a úspěchů v osobním životě.

„Modré nebe nad hlavou“
František Gult
člen výboru KVV Holešov

ROTA C se hlásí:

Výsadkáři – veteráni z Holešova – Červené barety jsou pořád ZDE!

 

Důkazem toho bylo i naše srpnové, již tradiční, setkání ve staré škole v Žopech.

Mělo tentokrát slavnostnější atmosféru než ta předešlá, která se postupně konala v Dobroticích, Holešově a v Žopech. Slavnostnímu rázu odpovídala i výzdoba sálu, kde dominoval vrchlík padáku – v podstatě náš symbol – spolu s červeným baretem. Velmi vkusně působila i výstavka fotografií ze všech minulých setkání, maketa „naší Anduly“ (letoun ze kterého jsme nejčastěji skákali) a další zajímavé vojenské doplňky.

„Slavnostní tabule“ a následný program podtrhl význam tohoto setkání, protože jsme se již v přípravě rozhodli společně oslavit 7O. narozeniny každého z roty „C“. Jako ročník 1947 jsme nastoupili v roce 1966 do Holešova k výkonu základní vojenské služby. Myslím si, že společná oslava sedmdesátých narozenin téměř čtyřiceti  bývalých výsadkářů z jedné roty (původně nás bylo 60) v jednom termínu, na jednom místě a za účasti kamarádů z ČR a

SR ( není to náhodou nějaký rekord?) je důkazem toho, že jsme jako „Meče armády hrot“ a to 7. výsadkový pluk zvláštního určení VÚ 7374 rota C byli a jsme svým způsobem i doposud v dobrém slova smyslu  výjimeční.

Toto potvrdili i ve svých vystoupeních jak zástupci vedení města Holešov, Policejní školy Holešov tak i celé velení naší roty, které přišlo (někteří přijeli na kole) v plné sestavě, což je také důkazem, že jsme byli a pořád jsme jako výsadkáři – veteráni velmi dobří kamarádi na které bylo a je spolehnutí ve všech životních situacích. Nikdy to nebyla prázdná slova – platí to doposud (viz setkání s rodinami v uplynulých letech).

Následná volná zábava, fotografování s velkým dortem apod. bylo důkazem toho, že i téměř po padesáti letech, kdy jsme v Holešově v roce 1968 ukončili základní vojenskou službu, je neustále na co vzpomínat a tím i udržovat kamarádské vztahy, které mezi nám i na vojně vznikly a přetrvávají.

Naše vzpomínky na příštím setkání, které plánujeme na 21. srpen 2018 nebudou již tak v duchu oslav našich narozenin jako letos, ale o to více jistě zdůrazní naše chování a postoje k událostem ze srpna l968 nás, bývalých výsadkářů – červených baretů z Holešova.

 

Všem „Modré nebe nad hlavou“

František Gult

příslušník roty“C“

člen KVV Holešov

Výsadkoví veteráni si opět zastříleli

Již devátý ročník střeleckého trojboje zorganizoval Klub výsadkových veteránů Holešov na střelnici policejní školy v Holešově – Dobroticích v pátek 14. července. Tato akce se opět stala významnou událostí a příležitostí k setkání klubů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Celkem 20 tříčlenných družstev bylo složeno z výsadkových veteránů z Holešova, Prostějova, Prahy, Brna, Zlína, Olomouce, Hradce Králové a také z Nového Mesta nad Váhom, Bratislavy, Trenčína, Topolčan a Banské Bystrice, jedno družstvo sestavil Městský úřad Holešov.

Potvrdilo se organizační mistrovství holešovských výsadkových veteránů, kteří při organizaci spolupracovali s holešovskou policejní školou a jejími střeleckými instruktory. Celá soutěž proběhla hladce, bez problémů a zádrhelů, s maximální bezpečností, snad také díky tomu, že většina účastníků jsou právě bývalí vojáci. Střílelo se ze samopalu, pistole a z malorážky, vždy tři nástřelné a pět soutěžních ran. Nejlepší ze všeho ale byla skvělá nálada, atmosféra přátelství a vynikajících vztahů mezi veterány i jejich jednotlivými kluby.  Holešovští výsadkáři se postarali nejen o vlastní soutěž ale tradičně již také o vynikající domácí občerstvení všech účastníků. Celý trojboj zahájil člen holešovského klubu Jozef Tóth, který nechal účastníky nastoupit a podal hlášení holešovskému starostovi Rudolfu Seifertovi. Ten závod oficiálně otevřel. Místostarosta Jaroslav Chmelař se trojboje zúčastnil jako vedoucí střeleckého družstva městského úřadu.

V pořadí družstev bylo první družstvo KVV Topolčany, druhé KVV Prostějov a třetí opět další družstvo KVV Topolčany. Z jednotlivců – mužů – nejlépe střílel Stanislav Lacina z KVV Praha (139 bodů z celkových 150), na druhém „mužském“ místě se umístil Róbert Král z KVV Topolčany (135 bodů) a na třetím František Chudý z KVV Prostějov (133 bodů), z žen byla nejlepší Viera Mihaliková z KVV Topolčany (136 bodů), která byla celkově druhá, druhá mezi ženami  Marie Řehořová z KVV Prostějov (132 bodů) a třetí Eva Dolníková z KVV Banská Bystrica (130 bodů). Z KVV Holešov byl nejlepší Jozef Tóth s krásnými 125 body, dále Vítězslav Hric se 124 body a Antonín Heller se 119 body. Kompletní výsledky střeleckého trojboje najdete níže – pod tímto článkem.

Krásné přátelské setkání  skončilo předáním cen vítězům celkového pořadí i jednotlivých kategorií. A nejen výsadkoví veteráni se rozjížděli do svých domovů s krásnými zážitky a především s dobrým pocitem  a vzpomínkami na milé kamarády. A všichni se už těší na desátý ročník holešovského střeleckého souboje 2018!

Karel Bartošek

Tabulky střeleb zde:

Tabulka střelby 2017 – jednotlivci.pdf

Tabulka střelby 2017 – družstva.pdf

Tabulka střelby 2017 – jednotlivci ženy.pdf

 

„STRETNUTIE“  výsadkových veteránů České a Slovenské republiky

se uskutečnilo v Žilině ve dnech 5.7. až 7.7.2017.

Obdobného setkání – které v nás zanechalo krásné vzpomínky – jsme se v Žilině zúčastnili již před pěti lety, proto jsme s radostí přijali pozvání od kamarádů ze Slovenska i na letošní akci. Využili jsme nabídnuté pomoci kolegů z Prostějova a celý zájezd jsme absolvovali s nimi v jejich autobuse.

První den jsme se jen v kasárnách zaregistrovali, ubytovali na vysokoškolských kolejích a po večeři „prohlédli“ blízké okolí a pak už na kutě, protože druhý den už nás čekal náročný a zajímavý program.

Druhý den časně zrána nás prostějovský autobus dovezl do kasáren 5. pluku ZU, jehož pohostinnosti jsme s vděkem využívali. Po snídani jsme nastoupili do tvarů (jako zamlada) po Klubech na nástupišti pluku ke slavnostnímu shromáždění. Nastoupilo nás zde asi 200 veteránů a vojáků místní posádky.

V ten moment nám všem bylo 20 – stáli jsme v pozoru s vlajkami svých útvarů a klubů, hrály se státní hymny, pochodovali vojáci s vlajkami, na tribuně představitelé samosprávy, vysocí důstojníci, generál, zasloužilí funkcionáři, zazněly vzletné projevy, srdečné zdravice, předaly se pamětní medaile. Stáli jsme zde více než hodinu na hřejivém slunci a protože nám bylo právě těch 20, tak to všichni zvládli s hrdým výrazem ve tváři a postojem výsadkáře.

Po ukončení této slavnostní a důstojné akce jsme si volně prohlédli síň tradic, ukázku bojové techniky a profesionální vojáci nám předvedli i ukázku svého výcviku. Potom jsme se přesunuli před kasárna k pomníku Jozefa Gabčíka, kde jsme vzpomenuli jeho statečného činu a položili zde pamětní věnce. Ještě před obědem jsme stihli navštívit Budatínský hrad a prohlédnout si zde ukázky drotárských výrobků. Po obědě v kasárnách následovala stokilometrová jízda autobusem do Liptovského Mikuláša, kde jsme navštívili vojenský hřbitov a vzdali zde hold padlým československým a sovětským vojákům.

Už navečer jsme se přesunuli do malé obce Stráňavy nedaleko Žiliny. Ve zdejší krásné přírodě nám k večeři a zábavě zazpívala místní děvčata a zahrála místní kapela. Až po 22. hodině jsme se vraceli zpět na ubytovnu.

Třetí den opět snídaně v kasárnách a potom slavnostní zasedání v Klubu 5. pluku ZU. Po historických přednáškách se někteří z veteránů dočkali ocenění jejich práce a převzali medaile. Pak následovalo krátké zhodnocení našeho setkání, oficiální rozloučení, slavnostní oběd (řízek a zákusek), pozdravy na rozloučenou, zamávání a cesta k domovu.

Nyní vzpomínáme na krásné chvíle s kamarády výsadkáři, děkujeme pořadatelům ze slovenských KVV, děkujeme velitelství 5. pl. ZU, děkujeme všem kolegům výsadkovým veteránům.

Josef Bartošek

 

BRANNÝ DEN – 16. června 2017

V   ZÁMECKÉM  PARKU SE SOUTĚŽILO.

V závěru školního roku uspořádal  v zadní části zámeckého  parku Klub výsadkových veteránů (KVV) Holešov pro žáky 2. stupně základních škol v Holešově 3. ročník branně sportovního dopoledne.  Hned v pátek  16.6.2017 ráno se objevily první komplikace a překážky, které museli pořadatelé i soutěžící překonat. Ve stejný den od 17 hod. se v zámku konala Regata a pořadatelé již 10 hodin před začátkem důkladně střežili prostory a nechtěli  pustit dovnitř ani pořadatele, ani soutěžící – nicméně jako pořadatelé jsme i přesto zvládli navozit potřebný materiál na 4 soutěžní stanoviště a tělocvikáři si se svými žáky taky poradili. Druhou komplikací byl od ranních hodin déšť, ale jelikož počasí „neporučíme“ vypořádali jsme se i s tímto. V této situaci nám hodně pomohlo, že jsme mohli využít prostorů klubovny Spolku Skřítek, v jejímž okolí se soutěže konaly. Třetí překážku – a to časový limit na využití prostorů v parku, kde se naše soutěže konaly, jsme vhodnou organizací a úpravou některých propozic také úspěšně zvládli.

A tak závod mohl začít:  přivítání závodníků a zahájení soutěží provedli starosta Holešova Mgr. R. Seifert a místostarosta Bc. J. Chmelař, kteří popřáli všem soutěžícím i přes nevlídné počasí zajímavé sportovní zážitky a co nejlepší výsledky.

Tříčlenná družstva se postupně střídala na těchto stanovištích: střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, hod šipkami na terč a poskytnutí 1. pomoci „zraněnému“ členu družstva. Holky a kluci vše zvládli v rámci svých možností (hlavně fyzických). Všichni se snažili o co nejlepší výsledky a na důkaz toho, „že nejsou z papíru“ i v nevlídném počasí absolvovali i „soutěž o nejlepšího střelce“. Tato soutěž byla velmi vyrovnaná, o výsledcích rozhodovaly až rozstřely. Odměnou soutěžícím byly zajímavé ceny a nepochybně i pěkné zážitky a nabytí nových vědomostí.

Ocenění družstev i jednotlivců, kteří převzali věcné ceny a diplomy provedl pan místostarosta Holešova mimo jiné i s konstatováním, že vyhráli všichni, kteří se 3. ročníku branně sportovního dopoledne zúčastnili a „Účastnický list“ je toho důkazem.

Pořadatelé z KVV děkují Českému červenému kříži Holešov za zajištění stanoviště 1. pomoci „zraněnému“ a sponzorům: Městu Holešov a Zlínskému kraji, a současně si přejí, aby příští ročník měl z jejich strany stejnou podporu, jako ten úspěšný letošní. Na shledanou v příštím roce u dalšího ročníku se těší pořadatelé!

 

Za pořadatele z KVV Holešov

Josef Bartošek a František Gult

VČS KVV HOLEŠOV – 9. PROSINCE 2016

V pátek 9. prosince se členové klubu sešli, aby zhodnotili svou činnost v uplynulém roce, projednali nový Organizační řád klubu a stanovili si cíle pro rok 2017.

Jednání naší výroční schůze se zúčastnili také význační hosté – starosta a místostarosta města Holešova, zástupce ředitele Vyšší a střední policejní školy, delegace 102. pz.pr. vedená velitelem pplk. Hriníkem, zástupci KVV ze Zlína, Prostějova a Prahy.

Všichni hosté kladně hodnotili činnost našeho KVV, s velkým uznáním o naší činnosti hovořil zejména starosta města Rudolf Seifert, který vyzdvihl množství akcí a jejich přínos pro naše město a společnost.

Celé jednání se neslo v duchu kamarádství a otevřenosti.

Na závěr jednání přijali členové toto usnesení:

______________________________________________________________

                                         U S N E S E N Í

výroční členské schůze  konané dne 9. prosince 2016

 

Schvaluje

 • Zprávu o činnosti Klubu za rok 2016.
 • Plán práce na rok 2017.

Bere na vědomí

 • Zprávu o hospodaření s finančními prostředky – účetní závěrku k 30. listopadu 2016 a inventarizaci majetku.
 • Zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2016.
 • Organizační řád KVV Holešov z.s. zpracovaný výborem a schváleným na výborové schůzi dne 8. března 2016.

 Stanoví

 • Výši členského příspěvku  150,- Kč pro rok 2017.

 

Návrhy a připomínky vzešlé z jednání výroční členské schůze výbor projedná a využije pro další práci Klubu.

 

V Holešově dne  9. prosince  2016

Zapsal: Bulička František

Ověřovatelé zápisu: Maňák Karel

Stoklásek Luděk

 

SETKÁNÍ K 55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 7. VP ZU

V pátek 26.8.2016 na nádvoří  nyní Holešovské policejní školy MV ČR v místech, kde začala působit v roce 1961 z Prešova sem přesunutá jednotka speciálních sil pod krycím názvem VU 7374 – 7. výsadkový pluk zvláštního určení, se při příležitosti 55.výročí jeho vzniku, uskutečnil nástup bývalých příslušníků tohoto vojenského útvaru.

Z ČR a SR sem přijelo celkem 275 nyní již veteránů – výsadkářů, aby společně s hosty ve velmi horkém počasí vyslechli v podání Vojenské hudby  Slovenskou a Českou hymnu na počest tohoto setkání. Seřazeni v pevných útvarech podle rot u kterých vykonávali základní vojenskou službu v letech 196l – 69 , vzdali čest Zástavě našeho pluku a následně si vyslechli slavnostní projevy některých hostů, mezi nimiž byl např. poslanec  branně bezpečnostního výboru PS PČR ing. Bohuslav Chaloupka, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, ředitel Policejní školy, místostarosta města Holešova a další. Ve všech přednesených projevech zaznělo uznání činnosti našeho pluku, který měl přínos za jeho působení i pro město Holešov.

Zvláště byl oceněn přístup celého pluku – zejména jeho velení, k okupaci Československa v srpnu 1968. Tento postoj měl za následek zrušení útvaru v roce 1969. Vedení kraje a organizací sdružených v Klubu výsadkových veteránů se ve vládních orgánech snaží – zatím neúspěšně – dosáhnout rehabilitace zrušeného útvaru 7374.

Po ocenění některých bývalých příslušníků pluku  a  pozdravu naší Zástavě pluku proběhl seskok výsadkářů (současných vojáků z Prostějova), následovalo loučení s kamarády. Při tom jsme se opět přesvědčili , že navázaná přátelství i po desítkách let mezi námi výsadkáři stále přetrvávají a i věk a s tím související životní problémy  nás neodradí od toho, abychom se i v dalších letech nesetkávali i při méně slavnostních setkáních, která již nyní plánujeme.

Klub výsadkových veteránů Holešov, který byl organizátorem tohoto setkání děkuje sponzorům a to zejména: Elektrocentrum ing. Pavel Karhan, Autodíly Ludvík Mizera, EMKa Miroslav Kunc, město Holešov a Zlínský kraj.

S pozdravem „Modré nebe nad hlavou“

Výbor KVV Holešov

 

Informace k zájezdu do Dukovan ZDE


 

Výsledky střeleckého trojboje Dobrotice 2016:

Ženy – MužiJednotlivciDružstva

 


 

 1. ROČNÍK MEMORIÁLU plk.  ŠEDINY   –   PROPOZICE

Datum konání: 11. června 2016

Místo konání:              Holešov – zámecká zahrada –  start a cíl na Stadionu Míru

Přihlášky:                    do 5. června 2016 na e-mail:

                                     dusanhriczopy@seznam.cz,   tel. 777 320 393

                                     jos.bartosek@seznam.cz,      tel. 724 209 004

Prezence:                   11.6.2016  od 8.00 do 8.30 hod.

 

Délka tratě:                 3-kilometrová trať s devíti stanovišti

stanoviště č. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – stojánek s kleštičkami

stanoviště č. 1 – střelba ze vzduchovky

stanoviště č. 4 – hod granátem na cíl, házení šipkami do terče

 

3-členné družstvo       – přednost budou mít 3-generační družstva

minimálně jeden člen ve věku do 15-ti let

– dostane na startu mapu s vyznačenými stanovišti

– musí dodržet pořadí jednotlivých stanovišť

– má limit 50 min. na zdolání tratě

 

Informace u pořadatelů

Ředitel závodu:           Dušan Hric

Rozhodčí:                   Josef Bartošek + členové výboru KVV

H o d n o c e n í   d i s c i p l í n :      

– čas – limit 50 min. – za každou 1 min. přes limit = 1 trestný bod

– střelba – vzduchovkou do terče (2+3 rány) – sčítají se nastřílené body za celé družstvo

– hod granátem (2+3 hody) na cíl: střed = 5 bodů, mimo střed = 1 bod, mimo zákop = 0

hází se ze vzdálenosti: muži 20 m,  ženy 15 m

– házení šipkami do terče – každý 2+3 hody

hodnocení:  počet bodů v kruzích terče

C e l k o v é  h o d n o c e n í  z á v o d u :

– počet získaných bodů – v případě rovnosti bodů i dosažený čas družstva

– v případě, že družstvo neprojde všemi stanovišti, bude diskvalifikováno

S t a r t o v n é = 30 Kč za družstvo – platí se při prezenci

Ukončení závodu včetně vyhodnocení výsledků cca ve 14 hod.

.

VČS dne 11.12.2015

KVV Holešov uspořádal v pátek 11. prosince výroční členskou schůzi.

Schůze se zúčastnila celá řada významných osobností – zástupci města, zástupce Policejní školy, zástupci 102. pz.pr., zástupce Kraj. voj. velitelství ve Zlíně, delegace výsadkových klubů ze Zlína, Prostějova, Brna, Bratislavy – a členové Klubu v nebývale velkém počtu = 54 ze 62.

VČS zhodnotila činnost klubu za uplynulé období, přijala nové stanovy spolku, schválila plán práce na rok 2016, stanovila výši členského příspěvku na 150 Kč a zvolila nový 13-ti členný výbor ve složení:

Bartošek Josef,  Bulička František,  Gult František,  Hnízdil Rostislav,  Hric Dušan,  Kejval Jan,  Lochman Vlastimil,  Maňák Karel,  Matula Bohumír,  Pavlík Milan,  Ryšavý Václav,  Stoklásek Luděk,  Vyhlídal František.

.

55. výročí založení 7.VP ZU

Klub výsadkových veteránů Holešov  bude 26.8.2016 pořádat setkání bývalých příslušníků 7.VP ZU u příležitosti  55. výročí založení pluku.

V roce 1961 byl 7.VP ZU vytvořen z 22.výsadkového průzkumného praporu, který přišel v roce 1960 ze Slovenska do Holešova.
K tomuto výročí se výbor KVV Holešov rozhodl dát zhotovit pamětní medaili, kterou Vám představujeme ve FOTOGALERII. Medaile bude na slavnostním shromáždění udělena zasloužilým příslušníkům 7. VP a aktivním členům výsadkových klubů.
Na zhotoveni této medaile podstatnou měrou finančně přispěl Zlínský kraj v čele  s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem.
Bez této finanční podpory by klub nebyl schopen medaile zajistit.
KVV Holešov touto cestou ještě jednou děkuje ZK za finanční podporu a zároveň
zve každého člena a všechny příznivce klubu na naše setkání v Holešově.

Výbor klubu

 

HONZA SRNA

Náš praporečník a výborný kamarád zemřel v ranních hodinách dne 22. září 2015. Naši kamarádi z BB nám zaslali svou kondolenci:

 

Vážení priatelia,

členovia Klubu vojenských výsadkárov veteránov v Holešove,

aj k nám, do Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR v Banskej Bystrici, prišla smutná správa o tom, že do výsadkového neba odišiel Honza Srna.

Prijmite, prosím, naše vyjadrenie najhlbšej sústrasti a ľútosti nad stratou dobrého človeka, priateľa, spoľahlivého spolubojovníka a hrdého zástavníka nášho pluku.

Správa nás zastihla nepripravených a prosíme o ospravedlnenie, že sa nemôžeme prísť rozlúčiť osobne. Prosíme vás, ak to bude možné, tlmočte našu kondolenciu jeho blízkym a vzdajte posledný hold aj za nás, kapitánovi v zálohe, príslušníkovi 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia v Holešove, Jánovi Srnovi.

Česť jeho pamiatke.

 

Za Oblastný klub vojenských výsadkárov SR v Banskej Bystrici

major v zálohe, Mgr. Vladimír Schneider

podpredseda

V Banskej Bystrici, 23. 09. 2015

.

ZDAŘILÝ ZÁŘIJOVÝ DEN V HOLEŠOVĚ

V sobotu 12. září 2015 uspořádal KVV Holešov 1. ročník memoriálu plk. M. Šediny. Tento branný závod pro všechny generace proběhl za mimořádně příznivého počasí v pěkné, pohodové atmosféře. Slavnostního zahájení ráno v 9 hodin se zúčastnil sám starosta města Rudolf Seifert a na závěr nás přišel pozdravit a pomoct s udílením cen náš velký příznivec – místostarosta Jaroslav Chmelař.

Orientační závod o délce necelých 3 km se konal v zámecké oboře a zahrnoval také střelbu ze vzduchovky, házení šipkami a hod granátem na cíl.

Odměnu za nejlepší výkon družstva si odnesla rodina Hricova, která závod absolvovala v třígeneračním složení.

Cenu za nejlepší výkon v jednotlivcích si odnesl Vítězslav Hric (51 bodů) a cenu za nejlepší ženský výkon získala Martina Šípková (47 bodů).

Zajímavostí a zpestřením této soutěže byla podmínka účasti alespoň jednoho člena ve věku do 18ti let v tříčlenném družstvu. Překvapením pro pořadatele bylo, že těchto mladých závodníků absolvovalo soutěž dokonce 21, přičemž nejmladšímu nebyly ještě ani 3 roky. Odměnu si samozřejmě odnesli jak nejmladší závodník Vojtěch Maňák, tak nejstarší zkušený Dušan Hric.

Fotky ze soutěže najdete ve FOTOGALERII

.

VÝSADKOVÍ VETERÁNI SE SEŠLI V PROSTĚJOVĚ

Ve dnech 20. až 22.8.2015 se v Prostějově sešli zástupci všech KVV jak z Česka, tak také ze Slovenska. Holešovský Klub zde reprezentovali manželé Hricovi, Mirek Hanáček a Vašek Ryšavý.

Velkou ctí nejen pro Dušana Hrice, ale i pro náš KVV, je jeho vyznamenání medailí za zásluhy od náčelníka Generálního štábu AČR.

Podrobnosti zde:

Odkaz na článek o Setkání (na serveru Army.cz)

Fotky ve Fotogalerii

.

SETKÁNÍ DŮSTOJNÍKŮ V HOLEŠOVĚ

15. srpna se sešlo v bývalých kasárnách 7.VP ZU v Holešově asi 60 absolventů ŠDZ, nyní tedy důstojníků v záloze.

Setkání zahájil a řídil Milan Kočí (velitel ŠDZ), který všechny přivítal  a seznámil
s programem. Pak dal slovo prezidentu Slovenských klubů kol. Tučkovi, který poděkoval za pozvání a v krátkosti popsal činnost slovenských klubů.
Potom krátce promluvil Ladislav Hrubý – předseda KVV Holešov, přivítal všechny jménem výboru KVV Holešov a zdůraznil, že byl spolu s dalšími dvěma
kamarády Dušanem Sýkorou a Jozefem Vrabcem jedním z prvních absolventů ŠDZ v Holešově.
Krátce shrnul historii klubu a jeho činnosti v letošním roce.
Pak dostal slovo Jaroslav Bílek (jeden z velitelů ŠDZ), který promluvil o vzniku 7.výsadkového pluku. Následně ho doplnil Luděk Stoklásek.
Dále následovala prohlídka síně tradic s výkladem. Pak byla oficielní část  ukončena.
Následoval přesun do restaurace Canada, kde se vzpomínalo na vojenská léta.
Setkání se líbilo a všichni děkovali Milanu Kočímu za organizaci tohoto střetnutí.

L.H.

Postřehy a vzpomínky Jaroslava Janíka na setkání v Holešově:
Klikněte ZDE

Fotky ze setkání ve FOTOGALERII

.

ČERVENÉ BARETY  „VE ŠKOLE“

V Žopech u Holešova se to v sobotu 15. srpna „začervenalo“. Od rána se v bývalé škole začali scházet výsadkáři – veteráni, kteří vykonávali základní vojenskou službu u VÚ 7374 Holešov v letech 1966 – 1968. Tento vyjímečný vojenský útvar, jehož příslušníci  měli právo ke stejnokroji nosit červené barety ( v té době pro civilní obyvatele a zejména mladé dívky byly velmi zajímavé )  měl označení “ 7. výsadkový pluk zvláštního určení“. Jeho příslušníci  byli cvičeni zejména  pro úkoly v oblasti zpravodajské a diverzní činnosti, což bylo v té době nutností.
            Však také za tuto  vyjimečnost  v tehdejší ČSLA  a postoje v srpnu 1968 byl útvar v následujícím roce zrušen a velení útvaru v rámci rozsáhlých kádrových čistek  i s rodinami citelně zasaženo.
             V průběhu setkání, které bylo zahájeno hymnou výsadkářů z roku 1947, následovaly debaty ve skupinkách , kde se mimo jiné probíralo i téma  „21.srpen 1968“ u našeho útvaru. Spolu s velením útvaru jsme tehdy zabránili vstupu okupačních vojsk do kasáren, což podle dostupných informací jsme dosáhli jen my v rámci tehdejší armády.
              Z příslušníků roty „C“  ( také označované jako „ostrá rota“) se setkání zúčastnilo 42 kamarádů, jak si doposud i po těch letech říkáme, nejen z ČR ale i ze Slovenska. Vzpomněli jsme i ty, kteří jsou již ve „výsadkářkém nebi“, ale následně i ty, kteří z různých důvodů na setkání nemohli dojet. Nepřijeli do míst, kde jsme strávili dva roky zajímavého života, což zejména pro současnou mladší generaci  je nepochopitelné.
                Spoustu návyků a dovedností jsme si odnesli i do civilního života, některé zůstaly dodnes, získávali jsme je celkem v 15 druzích příprav např. výsadkové, tělesné, ženijní, rádiové, cizí jazyky, sebeobrana atd. Kdyby nás na setkání poslouchal někdo neznalý výcviku výsadkářů – průzkumáků, tak by řekl, že si to vymýšlíme. Ale není tomu tak, základ vzpomínek byl a je vždy pravdivý. Řada temat vzpomínek proběhla již na setkání Dobrotice 2014, bylo ale pořád na co vzpomínat. Vzpomínky byly většinou veselé, zábavné, ty tvrdší zejména v tělesné a výsadkové  přípravě jsme ještě důrazně probírali s velením roty, které na setkání bylo v plné sestavě a to: velitel roty Jarda Stross, jeho zástupce Franta Bahner a staršina Dušan Hric.  Nebránili se našim „dotazům“ a připomínkám k výcviku, vše jsme si „vysvětlili vhodným způsobem“
                  Nejzajímavější vzpomínky byly odměněny drobnými dárky. Příjemně byli překvapeni organizátoři setkání dárkem v podobě dortu – knihy se zajímavým nápisem, týkající se našeho útvaru a roty „C“. Zákusek, upečený manželkou jednoho z účastníků chutnal všem, na které vyšlo. Poděkování patřilo i “ obslužnému personálu“ z řad manželek  a vyčleněných účastníků setkání, ale i dalších kamarádů.
Průběh setkání vhodně doplnil kamarád Tonda Heller svými písničkami a kytarou, texty složil sám a týkaly se našeho působení v Holešově.
                   Byli jsme potěšeni, že i zástupci města  nezapomněli na téměř 10-ti leté působení našeho útvaru v krásném městě, což připomněl ve svém pozdravu  místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař, kterého doplnil i svým pozdravem předseda Klubu výsadkových veteránů Ladislav Hrubý.
                         Naše setkání zpestřil jeden problém, a to výpadek el. energie v Žopech  a průtrž mračen, která nás zastihla téměř až v závěru setkání. I příroda nás zkoušela  jestli si dovedeme poradit v každé situaci, jak jsme byli cvičeni. Dokázali jsme to.
                         V neděli při úklidu  a dalším  hodnocení jsme se shodli, že přátelství v rotě „C“ trvá i po 47 letech a budeme se společně snažit o to, aby 7. výsadkový pluk zvláštního určení, nebyl nikdy zapomenut.
Příští setkání plánujeme již na srpen příštího roku.
                                                Za účastníky setkání  výsadkář – veterán
                                                                                                                            František Gult
Fotky z akce ve FOTOGALERII
.

ZÁJEZD

Podle plánu činnosti KVV Holešov jsme dne 24.7.2015 vyjeli na poznávací zájezd. První naše zastávka byla v Králíkách u pěchotního srubu K-S 14″ U cihelny“, který byl vybudován jako součást čs. opevnění v letech 1935 – 38. Srub patří mezi lépe zachované těžké objekty v této oblasti. Kromě prohlídky interiéru s fundovaným průvodcem jsme shlédli instalovanou expozici československého opevnění. Při nucené evakuaci a vyklízení opevnění čs. Armádou se zde v noci 3. října 1938 smrtelně postřelil zástupce velitele objektu četař Arnošt Hrad, který svoji pevnost odmítl opustit. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání příslušníků tehdejší armády bránit republiku s nasazením svých životů.

Naše další zastávka byla u dělostřelecké tvrze Hůrka, která představuje jeden z pilířů čs. opevnění 1935 – 38. Je tvořena mohutnými bojovými objekty /sruby/ v nejvyšší odolnosti a rozsáhlým podzemním systémem chodeb a sálů hluboko ve skalním masívu. V současnosti představuje největší objekt čs. opevnění přístupný veřejnosti. Po jeho prohlídce, kdy jsme v podzemí nachodili více jak 2 km, jsme se přesunuli do obce Kouty nad Desnou.

Zde nás čekala exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Celá elektrárna je řešena jako podzemní dílo – patří jí 3 nej:

největší reverzní vodní turbína – 3,25 MW

největší spád v ČR – 510,7 m

největší instalovaný výkon – 2 x 325 MW

V roce 2005 se tato elektrárna zařadila mezi 7 největších divů Česka.

Náš zájezd splnil všechna očekávání beze zbytku – má na tom svůj velký podíl náš kolega Vlastik Lochman, který vše objednal a perfektně organizoval a Zlínský kraj, který naši činnost finančně podporuje.

.

MEMORIÁL ŠTEFANA BANIČE

Ve dnech 3. až 5.7.2015 jsme navštívili Smolenice, kde jsme se zúčastnili vzpomínkových akcí a také sportovního zápolení pořádaného slovenskými veterány jako vzpomínku na slovenského konstruktéra padáku – Štefana Baniče. Byl to již 11. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska.

Vedoucí naší výpravy Vašek Ryšavý upřesňuje: příjezd do Smolenice kolem 13. hodiny, ubytování na zámku Smolenice. Večer po večeři porada vedoucích družstev – byl udaný čas pro každé družstvo 15 mim / 4 disciplíny: střelba ze vzduchovky, hod granátem do okna, střelba ze vzduch. pistole a hod granátem na cíl. Druhý den vedoucí družstev a hosté odjeli k památníku Štefana Baniče, kde se konal pietní akt a kladení věnců s několika krátkými projevy. Odtud na stadion k zahájení soutěží, skončení soutěží cca ve 14 hod. Po spočítání výsledků byli v 15 hodin vyhlášeni nejlepší jednotlivci a družstva. Společenský večer se trochu protáhl cca do 24 hodin. Ráno po snídani se družstva rozjížděla do svých domovů.

Naše družstvo ve složení Pavlík, Jurda, Vyhlídal obsadilo 13.místo.

.

STŘELECKÝ TROJBOJ – DOBROTICE 12.června 2015

V pátek 12. června se v Dobroticích sešlo 20 družstev výsadkových veteránů a hostí.

Výsledky:

Výsledková listina – JEDNOTLIVCI
Výsledková listina – DRUŽSTVA
Výsledková listina – ŽENY

 

STŘELBY – O POHÁR PŘEDSEDY KVV Holešov

5. června 2015 jsme si v Dobroticích zastříleli.

Prvních 10 v soutěži o putovní pohár předsedy KVV Holešov:

1.místo       Jozef Tóth                             275 bodů
2.místo       Jiří Jurda                               213 bodů
3.místo       Miroslav Hanáček               210 bodů
4.místo       Jiří  Varadínek                     208 bodů
5.místo       Jaroslav Svoboda                 207 bodů
6.místo       Zdeněk  Gunčík                    206 bodů
7.místo       Ladislav Hrubý                     198 bodů
8.místo       Milan Pavlík                          187 bodů
9.místo       Josef Bartošek                       171 bodů
10.místo     Jiří Müller                              146 bodů

 

PLZEŇ – gen. Paleček

Dne 12.3. jsme se zúčastnili pietního aktu v Plzni u hrobu gen. Palečka.
Tohoto aktu se zůčastnilo 6 členů našeho KVV.
V Plzni před hřitovem už na nás čekali kolegové z Plzně, Chrudimi, Jindřichova Hradce a Písku.
Do Plzně jsme se dostali autobusem  společně s KVV Prostějov.
Pietní akt byl organizačně i co do počtu zůčastněných dobře zajištěn.
Tohoto aktu se zůčastňujeme tradičně již několik let.

Ladislav Hrubý – místopředseda KVV Holešov

.

Plk. Ing. Jiří Dufek  VYZNAMENÁVAL

Udělení Pamětní medaile 7. Výsadkového pluku.

V roce 1969 tedy před 45 léty, byl násilně rozpuštěn 7. výsadkový pluk v důsledku postojů vedení pluku a vojáků pluku v období snah o demokratizaci společnosti v letech 1968- 1969 a za postoje k  okupací Československa v srpnu 1968 vojsky Varšavské smlouvy.

Významem 7. výsadkového pluku a jeho přínosem k historii armády a zpravodajských výsadků ČSR se dosud nikdo podrobně nezabýval a s ohledem na současnou situaci zabývat v dohledné době nebude.

Rozhodl jsem se u příležitosti tohoto výročí udělit:

 

Pamětní medaili 7. výsadkového pluku  (Fotky ve Fotogalerii)

 1. Těm, kteří se aktivně podíleli na akcích organizovaných velením pluku na protest proti okupaci v srpnu 1968 a také těm, kteří byli následných létech perzekuováni:

Dušanu Hricovi

Stanislavu Mikušovi

Miroslavu Petrákovi

Vladimíru Sejkovi

Jiřímu Sehnalovi

Jaromíru Studničkovi

Jaroslavu Štrosovi

 

 1. Těm, kteří významnou měrou se zasloužili o vysokou vycvičenost velitelů skupin hloubkového průzkumu, průzkumníků, radistů, výstavbu moderní radiové techniky a v rámci své působnosti vytvářeli pro výcvik ty nejlepší podmínky:

Jaroslavu Bílkovi, Jozefu Hanákovi,   Miroslavu Chaloupkovi,   Aloisi Klinderovi,   Milanu Kočímu

Karlovi Kotoučkovi,    Václavu Mejdrovi,     Antonu Múdrému,    Bohuslavu Petruškovi

Ladislavu Ondříčkovi,   Jiřímu Šťastnému,     Václavu Ryšavému

 

 1. Za propagování a udržování tradic vlastenectví a zvláště tradic 7. výsadkového pluku na veřejnosti a za péči o památky na ty, kteří za svoji vlast položili životy

 

Čestným praporům

Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

Klubu výsadkových veteránů Holešov

 

Medaile jednotlivcům se uděluje společně s Diplomem na jméno

Medaile klubům se uděluje společně s Čestným uznáním

 

Medaile není udělována in memoriam.

Medaile byly vydány v počtu jak byly uděleny a zhotoveny díky sympatizantovi 7. výsadkového pluku majorovi Otakaru Peschlovi.

 

Medaile není určena k propagaci a obchodování a na její využití se vztahuje souhlas můj a souhlas zhotovitele.

Plk. v.v. Ing. Jiří Dufek v.r.

Náčelník štábu pluku a 1. zástupce velitele pluku

.

 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V HOLEŠOVĚ

Dne 12. prosince 2014 jsme hodnotili činnost našeho Klubu a stanovili si další cíle.

Tentokrát jsme naši výroční členskou schůzi museli absolvovat bez našeho předsedy Dušana Hrice, který svůj čas tráví nedobrovolně  v kroměřížské nemocnici. Zprávu o činnosti ještě vypracoval sám, ale přednesl ji kol. Ryšavý. Řízení schůze se ujal místopředseda Ladislav Hrubý a byl jako obvykle perfektní. Našeho jednání se zúčastnila velká většina členů a také řada hostů. Svou přítomností nás poctili zástupci města, Policejní školy a KVV ze Zlína, Prahy, Brna, Bratislavy, Prostějova.

Na závěr našeho jednání přijala VČS toto usnesení:

1. VČS schválila:

a) Zprávu o činnosti klubu za rok 2014 a plán práce na rok 2015

b) Zprávu o finančním hospodaření a výsledky revizní komise

c) Stanovy klubu dle zákona č. 89/2012 Sb-NOZ

2. Zvolila Kontrolní komisi klubu na období 2015-2017 ve složení:

Miloslav Šlechta – předseda,  Zdenka Hricová, Jaroslav Bílek – členové

3. Ponechává výši členského příspěvku = 150 Kč/rok

Rozloučení bylo srdečné, všichni se těší na další setkání, na další akce.

Výbor KVV Holešov

 

POLEMIKA K UŽÍVÁNÍ NÁŠIVEK SE SYMBOLEM SMRTI

Dopis pana Peschla na Vojenský historický ústav – ke stažení ZDE (DopisKVV.pdf)

Odpověď mjr.Mgr. Josefa Turka z Vojenského historického ústavu – ke stažení ZDE (DopisKVV-odpoved.pdf)

 

ZAKLÁDAJÍCÍ DŮSTOJNÍK  7374 OCENĚN

Na základě rozhodnutí KVV Holešov byla k 65. výročí výsadkového vojska a 55. výročí vzniku 22. výsadkové pr. roty 7374 udělena

pamětní  medaile   MEČE  ARMÁDY  HROT

kpt. v z. Ing. Aloisi KLINDEROVI, CSc   –  při příležitosti 80. narozenin

CIMG5060x

 

DOPIS  Ing. Aloise Klindery:

Vážený kolego předsedo,

péčí kolegy Stokláska mi byl doručen pamětní odznak k výročí založení výsadkového vojska a kopie návrhu na udělení medaile. Chci Vám touto cestou za obojí poděkovat a ujistit Vás, že si Vašeho uznání velmi vážím. Neobyčejně si ho cením a jsem rád, že můj skromný příspěvek k práci tak velké a významné složky armády dochází uznání lidí, kteří dobře vědí, oč v té věci šlo a chápali a chápou její inspirační význam.

Těším se z toho, velmi upřímně Vám děkuji a přeji Vám mnoho úspěšných let v osobním životě. V klubovém životě Vám přeji, aby Váš klub byl i nadále příkladem v rozvíjení pestré a bohaté činnosti a přispíval tak k utužování přátelství uzavřených před mnoha léty.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího

Alois Klindera

 

SETKÁNÍ V OHAŘÍCH

 

V úterý 30. září jsem s Vaškem Ryšavým z Holešova navštívil doma v Ohařích u Kolína Vláďu KLEPALA. Vypadá  dobře,  jen trochu pobledlý,  ale byl v dobré náladě.  Nastupuje další léčbu, tak mu jen přejme, aby se z toho dostal.  Mám vás všechny od něho pozdravovat!

Honza

IMGP5548x

.

SETKÁNÍ V DOBROTICÍCH

Paragáni po padesáti letech (PDF 0,28 MB) – aneb vyznání Jardy Janíka

„Setkání Červených baretů – Dobrotice 23.8.2014“

Červené barety, které nosili vojáci 7.VP ZU byly známkou toho, že tento útvar byl vyjímečný. O této vyjímečnosti svědčí i to, že po 46 letech se 23.srpna t.r. v Dobroticích sešlo 44 příslušníků roty „C“, kteří v Holešově sloužili v roce l966-1968.
Bylo to setkání, které i otrlým veteránům – výsadkářům  vehnalo slzy do očí. Při prezentaci na otázku „a který jsi ty“? po těch letech byla dojemná (někteří se opravdu neviděli od skončení vojny), a i pohled na některá naše „mužná těla“ byl úsměvný.
Kamarádskou atmosféru navodil i Účastnický list, který spolu s perníkovou medailí na které byl znak našeho útvaru obdržel každý účastník setkání. Při zahájení se minutou ticha vzpoměli ti kteří zahynuli, ale následně i ti, kteří se z důvodu nemoci , vzdálenosti (Polsko, Kanada, USA) nemohli zúčastnit.
Vzpomínali jsme i na události z 21.srpna l968, kdy se naše kasárna pokusila obsadit okupační vojska. Postoj velení pluku ale i samotných vojáků nedovolil naše kasárna obsadit, byli jsme jediní, kteří v rámci tehdejší ČSLA tímto tvrdým a nesmlouvavým postojem to dokázali. Za tento postoj si to velení pluku i s rodinami pak v následných letech tvrdě „odskákali“. Nebyly to jen vzpomínky, které organizátoří setkání oživili písemným testem z historie našeho vyjímečného – v rámci tehdejší ČSLA – útvaru ale i soutěž ve střelbě ze vzduchové pistole na pohyblivý terč a hod granátem na cíl. Velmi dobrý ohlas u „klukú“ jak jsme se oslovovali, měl test.
Nejlepší jednotlivci tohoto „trojboje“ byli odměněni věcnými cenami od sponzorů a drobnými dárky od organizátorů.
I když v závěru setkání se nám počasí snažilo pokazit radost z příjemného posezení s kamarády, nepodařilo se to!
Harmonika a písničky u ní dokázaly, že i takové podmínky nás neodradí. Něco v nás zůstalo, co nás vedlo k tomu, že i s těžkými podmínkami jsme se vždy se ctí vyrovnali.
V debatách ve skupinkách jsme si společně slíbili, že ve  vhodných termínech se budeme setkávat a to tak, aby vojenský útvar (VÚ) 7374 Holešov a zejména rota „C“ nebyli nikdy zapomenuti!
Organizátorům setkání (která skupina vojáků se po 46 letech schází ?!?!) a sponzorům za všechny účastníky děkuje
Franta Gult
veterán – výsadkář

.

STŘELECKÝ  TROJBOJ  V  DOBROTICÍCH

Pátek 13. června 2014 nebyl černým dnem, ani nepřinesl žádnou smůlu.

Byl to naopak den slunečný a velmi úspěšný pro všechny výsadkové veterány, kteří se zúčastnili střeleckého trojboje na policejní střelnici v Holešově – Dobroticích.

Soutěžilo zde 24 tříčlenných družstev výsadkových veteránů z celé České a Slovenské republiky a jedno ženské družstvo z Krajského vojenského velitelství ve Zlíně. Mimochodem tyto ženy předčily většinu mužských družstev a skončily v celkovém hodnocení na 9. místě.

Celá akce se konala za finanční podpory Zlínského kraje a Města Holešova a výrazné materiální a technické podpory Střední a Vyšší policejní školy v Holešově a také 102. pr.pr. z PV.

Výsledky zde

Všem patří náš velký dík!

Výbor KVV Holešov

.

AKCE BŘEZEN – DUBEN 2014

V měsíci březnu a dubnu jsme se podíleli na 7 větších akcích. Naši účast a atmosféru těchto událostí jsme zachytili ve fotografiích.

Fotky ve Fotogalerii.

.

PŘIJETÍ U STAROSTY MĚSTA HOLEŠOVA

Ve čtvrtek 23. ledna přijal starosta města Pavel Svoboda předsedu KVV Dušana Hrice s jeho dvěma místopředsedy:

http://www.holesov.cz/aktuality/903-mile-setkani-na-radnici

.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVV HOLEŠOV, konaná dne 13. prosince 2013

Pátek 13. nebyl tentokrát dnem nešťastným, ale dnem bilancování činnosti KVV Holešov za uplynulé období.

Ze 67 platících členů klubu se nás na internátě Policejní školy sešlo 52 – docela solidní účast. Mimo členů klubu se našeho jednání zúčastnila i řada hostí. Největším potleskem byl přivítán plk. Ing. Jiří Dufek se svou manželkou, ale svou účastí nás potěšili i oba místostarostové města, ředitel Policejní školy plk. Dvořák, jeho zástupce plk. Rohál, delegace spřátelených KVV z Bratislavy, Prostějova a Zlína.

Zprávu o činnosti Klubu přednesl jeho předseda kpt. Dušan Hric:

Zde  jeho znění.

Po zprávě o hospodaření, diskusi, schválení plánu činnosti na rok 2014 a dalších informacích zvolili členové Klubu svůj nový výbor. Ten se sejde ke svému prvnímu jednání až v lednu příštího roku, kde si rozdělí jednotlivé funkce.

Závěrem můžeme říct, že i když členové hodnotili svou činnost kritickým pohledem, zejména ze strany hostí byla činnost našeho KVV hodnocena velmi pozitivně.

Snad ta pozitiva v naší činnosti opravdu převládají.

.

NAŠI KAPITÁNI NA UKRAJINĚ

Kpt. Chmelík líčí své zážitky z prvních listopadových dnů na Ukrajině

.

VÝSADKOVÉ VINOBRANÍ

V pátek 18.10.2013 se sešlo skalní jádro KVV za doprovodu manželek na našem tradičním „Výsadkovém vinobraní“ v Holešově.

Svou účastí nás poctili plk. Dufek se svou manželkou a také místostarostové města Seifert a Chmelař.

Nálada vynikající, víno kvalitní, hudba živá, tombola bohatá, guláš nedostižný, fotky ve Fotogalerii.

 

.

PROSTĚJOV 2013

Ve dnech 18.-20.9.2013 se konalo na letišti v Prostějově V. sportovní setkání výsadkových veteránů.

Náš klub reprezentovali: František Vyhlídal, Jaroslav Svoboda, Antonín Peška. Ve velké konkurenci 18-ti družstev – mezi kterými byli i profesionální vojáci – obsadili naši zástupci 11. místo.

Zdena Hricová zde pracovala v organizačním týmu a mimo jiné zajišťovala ubytování závodníků a hostí. Náš předseda Dušan Hric pracoval ve sboru rozhodčích.

fCelkové hodnoceni souteze -setkání 2013 – 18.-20.9.(1)-finiš-KVV.pdf (43 kB)Zobrazit | Stáhnout

.

DŘÍNOV 11.09. 2013

Sešel se rok s rokem..,

sešli se účastníci vzpomínky na výsadek S1R v Dřínově – výročí 72 let. Bojové skupině KVV Holešov velel kpt. v zál. Jan Srna. Dvojí vlajky a stráž u nich – veteráni Srna, Vyhlídal, Chmelík. Projev přednesl Václav Ryšavý. Vše poctivě fotil kol. Dr. Matula. Opět důstojné, pietní. Občanů kolem 4 desítek. Dřínov na své hrdiny nezapomněl. Díky.

KVV Holešov

Projev V. Ryšavého – přednesený na vzpomínkové slavnosti v Dřínově:

Vážení přítomní,

dovolte mi, abych jménem veteránů 7.výsadkového pluku zvláštního určení Holešov Vás všechny srdečně pozdravil. My – výsadkoví veteráni jsme hrdi na naše předchůdce prašutisty seskakující do okupované naší vlasti, lhostejno zda ze západu nebo z východu. Téměř všichni položili své mladé životy za nás, za naši svobodu, za demokracii. Je tomu 72 let – těžkých, ale i krásných, mírových.

My – bývalí vojáci jsme hrdi na svoji vlast, svoji hymnu, vlajku, na armádní čest. Vám všem děkuji, že jste dnes zde s námi.

Čest padlým hrdinům!

.

CHRUDIM 2013

Ve dnech 28.-29.8.2013 pořádal KVV Chrudim IX. ročník memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče.

Za KVV Holešov urputně bojovalo družstvo ve složení pplk. v.v. JUDr. Milan Kočí, npor. v z. Vladimír Klepal a des. v z. Antonín Peška. Soutěžilo se v těchto disciplínách:  5 km zrychlený přesun podle mapy a buzoly, střelba ze vzduchovky na malé terčíky, hod granátem na zákop 3×1,5 m, hod granátem do okna, střelba z paintballové pistole.  Po tvrdém boji obsadilo naše družstvo v celkovém pořadí 10. místo a obdrželo několik diplomů a pěkné pamětní odznaky.

Kol. Václav Ryšavý při této příležitosti zásobil všechny zájemce knihami – byla zde i nejnovější kniha plk. Dufka VÚ 7374, brožurami, odznaky a sponami na kravaty. Fotky z akce (jsou ve Fotogaleri) pořídila naše členka Zdena Hricová; kpt. v.v. Dušan Hric vykonával funkci rozhodčíhou hodu granátem.

Celá akce byla velmi dobře organizována a měla hladký průběh. ORGANIZÁTORŮM AKCE PATŘÍ VELKÝ DÍK!

Na závěr obdržel náš klub jako jediný pamětní medaili brig. gen. Jaroslava Klemeše – ev.č. 110. Už visí na klubové zástavě.

Dušan Hric – předseda KVV Holešov

.

SETKÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ 7. VP ZU – SRPEN 2013

23.srpna 2013 v 10.00.
Před branami holešovských kasáren se objímají nejméně dvě stovky veteránů. Začíná SETKÁNÍ ročníků 1965-1969. Setkání kamarádů, přátel. Setkání lidí, kteří své vojenské mládí prožili na padáku Československé lidové armády. I těch, které zastihla doba okupace roku 1968. Zvláštní hlouček tvořili příslušníci roty vyvedené z objektu kasáren. Ti nesli tíhu největší. Ti měli největší důvěru velení pluku. Ti měli splnit úkoly nejtěžší. Jen ti měli zbraně a munici potřebnou k boji. Ale i ti, kterým zůstal útočný nůž. Kteří stáli proti hrozivým obrněncům s vůlí uposlechnout ROZKAZ velení pluku: Okupanti n e s m í vstoupit do prostoru kasáren.

Je 10.45., nastupují zástavy – replika bojové ZÁSTAVY 7.výsadkového pluku zvl.určení a její doprovod v uniformách z roku 1968. Na opascích útočné nože. Klubové prapory z Holešova a našich vojenských bratří ze Slovenska. Poté obě hymny. Ano, v roce 1968 nestáli za svojí přísahou pouze Češi a Moravané. I hrdí Slováci. Vždyť pluk byl svojí kolébkou  jako rota v Sabinově, co prapor v Prešově a teprve v Holešově se rozrostl na PLUK. Delegace hostů vedená samotným hejtmanem Zlínského kraje, který za Zlínský kraj převzal nad SETKÁNÍM záštitu s pohnutím sledovala seřazené roty veteránů. Nejmladší  z nich měl 65 let. Ale v očích, těch očích příslušníka 7.výsadkového pluku zvl. určení byla HRDOST. Bylo v nich opět MLÁDÍ… Díky, vojáci! Díky ORLI!    Pavel Chmelík, veterán.

Projev při příležitosti udělování medaile plk. I. M. Josefa Valčíka(PDF)

Projev na setkání veteránů dne 23.8.2013, kasárna Holešov(PDF)
Fotky ze setkání ve Fotogalerii

 .

VERNISÁŽ VÝSTAVY O 7. VP ZU

22. srpna – v předvečer setkání veteránů 7. VP – proběhla v Holešově vernisáž výstavy o historii 7. VP ZU.

Akce proběhla za účasti představitelů města, veteránů pluku, novinářů a dalších. Vzácnou osobností, která nás zde poctila svou návštěvou, byl plk. Ing.  Jiří Dufek – někdejší náčelník pluku. Po úvodních projevech ředitele MKS Mgr. Pavla Chmelíka a starosty města Pavla Svobody promluvil k uspořádámí výstavy a historii 7. VP ZU kurátor výstavy Mgr. Ondřej Machálek. Poté  se svými vzpomínkami na pluk vystoupil plk. Dufek, který v závěru zmínil vydání své nejnovější knihy VU 7374 ( kniha je nyní v prodeji u kol. Ryšavého za 250 Kč). Závěr a krátké zhodnocení provedl Dr. Pavel Chmelík.

Po shlédnutí výstavy, která je první svého druhu v Holešově, se plk. Dufek sešel s vedením KVV na pracovním jednání. Zde se probíraly ještě poslední pokyny k zítřejšímu velkému dni – k setkání veteránů pluku u příležitosti připomenutí statečného postoje příslušníků pluku před 45 lety, tedy 21. srpna 1968. Nechyběly však ani vzpomínky na léta služby u pluku.
Projev na vernisáži výstavy o 7. výsadkovém pluku v zámku v Holešově dne 22. 8. 2013(PDF)
Fotky ve Fotogalerii

 

STŘELBY – DOBROTICE 14.6.2013

Jako by neuplynulo padesát let. Střelnice Dobrotice, kdysi výcvikový prostor 7.výsadkového pluku zvl.určení se rozezněl, již po několikáté, opakovanými výstřely samopalů vz.58 v civilním provedení, policejními pistolemi i malorážkami. Tradiční červen. Za podpory Zlínského kraje svedly výsadkové kluby veteránů  ČR a SR i pozvaní hosté líté bitvy o množství pohárů a cen. Výsledky téměř profesionálních vojáků. Kázeň nad normu. Kdysi elitní vojáci- dnes elitní veteráni. Díky Policejní škole Holešov a sponzorům- zejména Zlínskému kraji, Městu Holešov..účastníkům a počasí !! Více napoví tabulky výsledků a fotogalerie..

.

SMOLINA 2013

25. května 2013 jsme navštívili obec Smolina u Valašských Klobouk, kde jsme spolu s představiteli obce, místními obyvateli, zástupci armády a kolegy veterány ze Zlína vzdali hold parašutistovi Josefu Valčíkovi někdejšímu obyvateli této obce, který po atentátu na Heydricha padl spolu se svými kamarády v kryptě kostela sv. Cyrila a Metodějě v Praze.

Se svolením autora zde uvádíme video natočené při slavnostní vzpomínce:

https://www.youtube.com/watch?v=FkSIyQfR_EE

Fotografie z této akce najdete ve FOTOGALERII

.

 PŘEDSEDA DUŠAN HRIC V AKCI

Bachmač – Sokolovo 2013..  (fotky ve Fotogalerii)

 

Začátkem března 2013 se zúčastnil předseda našeho KVV Holešov kpt.v.v. Dušan Hric  (letos s kulatými 70-ti), akce vpravdě mimořádné. Čs. obec legionářská vypravila oficiální delegaci složenou z příslušníků AČR, veteránů a Klubů vojenské historie na cestu Čechoslováků po zasněžené Ukrajině. Zůstaly zde stopy, a to zřetelné – na roky  1918 a  z 8.března 1943 u ukrajinské obce Sokolovo. Maraton deseti  dnů lze shrnout do několika vět.

 

Po náročném přesunu do samého středu Ukrajiny, vykonali účastníci první zastavení v  městečku Doč. V roce 1918 zde  zastavily 2 pluky legionářů ( Tatranský a Hanácký) frontální útok německých vojsk. Téměř čtyři desítky legionářů odpočívají  svůj věčný odpočinek pod  Památníkem čs. legionářů. Jejich obět umožnila  přejezd  vojenských  transportů s legionáři  z Kyjeva přes železniční uzel Bachmač.

 

7.3.2013 navštívili účastníci pietní místa 2.světové války – Zmijovku, Taranovku, Arťuchovku a Sokolovo – večerní cíl – muzeum „Sokolovo- bratství ve zbrani.“ Další den- Charkov a projevy úcty k čs. vojákům- mnozí ukrajinští obyvatelé  naše vojáky zastavovali s díky – zejména na ulici pojmenované po kpt. O. Jarošovi.

 

9.3.2013 přivítala zahraniční delegace pravá ukrajinská zima. Názorně předvedla, jak to  v roce 1943 bylo. Rekonstrukce Sokolovské bitvy naplnila všechny hrdostí na československé vojáky a důstojníky.  Závěrečné pocity:  Ukrajinci mají rádi Čechoslováky – rozdělení republiky nevnímají a zřejmě nikoliv jen pro historii..

 

Mnoho set najetých kilometrů, únava, neobyčejné pocity nejen pro vojáka z povolání – veterána výsadkových vojsk. Tam, kde mohl a směl  čs. voják bojovat, bojoval statečně. Ať už to byl legionář 1.světové války, pěšák u Tobruku, voják Svobodovy armády, letec nad Anglií nebo parašutista shozený do své mučené vlasti..

 

Čest a sláva jim – navěky..!

 

Z poznámek kpt.v.v. Dušana Hrice volně zpracoval  Pavel Chmelík

.

POHŘEB PLUKOVNÍKA MADĚRY
Dne 12.01.2013 zesnul v obci VELEHRAD okr.Uh.Hraditě poslední z našich zpravodajských důstojníků MO Londýn, kteří vybavili a naposledy stiskli ruce výsadku ANTROPOID, pan plk v.v. Vladimír MADĚRA ( 96 let). Oficiální rozloučení se zesnulým bylo provedeno dne 19.01.2013 ve 14.00 v basilice VELEHRAD. Dovolte, abych jménem AČR a výsadkových veteránů Zl.kraje s velkou úctou hodnotil jednání a přístup duchovního, který obřad provedl. Množství vojáků, určitá prostorová omezení i nezvyklost průběhu akce zvládl s vyjímečným taktem. Domnívám se, že nemohl v poněkud rozbouřeném mínění veřejnosti podat lepší  důkaz o možnostech spolupráce mezi klérem a laickou společností. Velmi bych byl zavázán, kdyby se o této akci dověděl  pan Mons.D.Duka, případně byla na některém z vašich  služebních shromáždění takto akce vzpomenuta. S úctou kpt.v zál. JUDr.Pavel Chmelík, mluvčí výsadkových veteránů Zl.kraje

 

V projevu na rozloučení s plk. Maděrou ve velhradské bazilice náš kolega Pavel Chmelík m.j. řekl:

„Jste příkladem vojáka, který vždy a za všech okolností plnil přísahu danou svému lidu.

Jste jedním z posledních, kteří vysílali parašutisty nad zkoušenou vlast.

Byl jste prvním, který v osvobozené vlasti zahájil budování výsadkových vojsk – Meče armády hrot.

Nyní, tam nahoře pod bílým vrchlíkem, budete plnit úkoly, které my ještě neznáme.“

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KVV  HOLEŠOV, KONANÁ DNE 14.12. 2012

 

V pátek 14. prosince proběhla na internátě Policejní školy v Holešově výroční členská schůze KVV Holešov.

Jejího konání se zúčastnili představitelé města – starosta a oba místostarostové, zástupce ředitele Střední a vyšší policejní školy, delegace spřátelených KVV z Bratislavy, Prostějova a Zlína.

V průběhu schůze byla oceněna řada našich příslušníků pamětními medailemi jak KVV Holešov, tak také medailemi KVV Bratislava a KVV Prostějov.

Účastníci schůze si také zvolili nový třináctičlenný výbor, který bude po příští období naši organizaci vést.

Složení výboru:

Bartošek        Josef

Bulička           František

Hnízdil           Rostislav

Hric                 Dušan

Hrubý              Ladislav

Kejval             Jan

Lochman       Vlastimil

Maňák            Karel

Müller             Jiří

Ryšavý           Václav

Srna               Jan

Svoboda        Jaroslav

Vyhlídal          František

 

Na závěr přijala výroční členská schůze toto usnesení:

 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti Klubu za rok 2012, schvaluje plán činnosti a hlavní úkoly pro rok 2013.
 2. Zvolila 13-ti členný výbor a revizory účtu.
 3. Bere na vědomí zprávu o finančním hospodaření, revizní zprávu.
 4. Nadále ponechává členský příspěvek ve výši 150,- Kč.
 5. Podněty a připomínky z diskuse využije výbor pro další práci.

Celou výroční schůzi bravurně řídil kol. Ladislav Hrubý.

.

Veteráni…

 

Samo to slovo má nádech něčeho, co prošlo věkem. Ale :  co svůj věk přežilo  se ctí.

 

Sobota 8.září 2012 naplnila velký sál internátu Vyšší a Střední policejní školy v Holešově 107 veterány 22. výsadkové roty v Sabinově, 22. výsadkového praporu v Prešově a 7. výsadkového pluku ročníků 1957 – 1964. Sedmi statečnými manželkami. Také  vrchním praporčíkem 102. pzp. Prostějov a jeho dvěma ukázněnými nezletilými (budoucími) příslušníky téhož útvaru..

 

Podle plánu se sešli veteráni nejstarších  ročníků, aby vyslechli skvělý přednes přímého účastníka několika zahraničních misí. A aby poté v několika „krčmách“ v Holešově vypili po kalíšku a vzpomínali.. vzpomínali..

 

Kázeň příkladná. Minuta ticha se sólově vytroubenou večerkou…originál. Nálada, jakou mají pouze výsadkoví veteráni.

 

Poděkování: vrchnímu praporčíkovi p. Pavlu Bodrogimu, jeho veliteli pplk. Ing. René Sabelovi. Ženám věrně stojícím po boku svých veteránů.. Vojákům z povolání a všem kamarádům, kteří se sjeli do Holešova od Košic po Karlovy Vary..

 

Čeká nás NÁSTUP ročníků 1965-1969. Těch, kteří sloužili v pohnutých dobách konce útvaru VÚ 7374.  Možná přijde i kouzelník a 45. výročí roku 1968 se rozvine do netušených překvapení…sledujte, veteráni, stránky KVV Holešov!!

 

KVV Holešov

 

.

SETKÁNÍ VETERÁNŮ V ŽILINĚ.

Ve dnech 11.7. až 13.7.2012 se konalo v Žilině „Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR“.

14 členů z KVV Holešov  se dostavilo ve středu 11.7. v odpoledních hodinách do  kasáren Jozefa Gabčíka  5. pluku spec. sil v Žilině. Po nezbytné registraci a vydání základních pokynů ze strany organizátorů jsme se odebrali k hromadnému ubytování ve vysokoškolských kolejích.

Po večeři se představitelé všech KVV sešli na setkání s náměstkyní primátora města Žiliny – zde se jim dostalo důstojného přijetí a taky  dobrého přípitku. Ostatní členové klubů se mezitím „vrátili do let vojenské služby“ a s osvědčeným instinktem vyhledali nejbližší krčmu. Zde se sešla opravdu směsice všech výsadkářů a snad až překvapivě hodně bývalých příslušníků 7. VP v Holešově. Další průběh byl už klasický – zkazky starých zbrojnošů za popíjení dobrého piva Svijany do noci.

Druhý den už začal seriózně a s nádechem oficiální akce. Hned ráno přijal velitel 5. pluku plk. Šebo  (mimochodem syn bývalého příslušníka našeho 7. VP) plk.v.v. Ing. Jiřího Dufka a předsedu našeho KVV Dušana Hrice. Potom nastoupili všichni účastníci setkání (bylo nás asi 350) na nástupišti pluku. Mezi zástavami byla na čestném místě i zástava 7. VP a s ní i 4 naši stateční vojáci v uniformách vz. 95. Nástup proběhl se vší parádou, jakou si jen můžeme představit:

Jednotka hradní stráže SR ve slavnostních uniformách, rota vojáků 5. pluku spec. sil, vojenská hudba, několik „rot“ výsadkových veteránů, představitelé města, státu, vedení armády, zakladatelů slovenské armády, seskok výsadkářů přímo na nádvoří kasáren, kameramani, novináři… a kasárna duněla krokem hrdých výsadkářů – veteránů.

Den pokračoval ukázkami bojové techniky a odpoledním Memoriálem Jozefa Gabčíka v deseti různých disciplínách (určení azimutu, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchové pistole a další). Naši zástupci byli úspěšní ve všech disciplínách a pohár za vítězství si odváží za určování azimutu, kde byli ziskem 100 bodů nepřekonatelní!

Závěr dne byl odpočinkový v horské přírodě nad obcí Čičmany při zpěvu a opékání klobásek nad ohněm.

V pátek jsme se sešli v nádherném sále městkého úřadu Žilina, kde proběhlo slavnostní zakončení akce, byly rozdány poháry vítězům a pamětní medaile.

Velký potlesk vyvolal krátký projev našeho kolegy Pavla Chmelíka, ve kterém zazněla vzletná slova o statečném srdci výsadkáře, hrdosti nad náročnou službou v elitních jednotkách a cti sloužit vlasti. Definitivní závěr setkání byl učiněn v jídelně 5. pluku spec. sil, kde po slavnostním obědě zazněla hymna výsadkářů „Duní stroje vzduchem“. Úsměvy, pozdravy, sliby dalších setkání, rozjezd k rodinám..

Velký dík všem pořadatelům, organizátorům, hostitelům i kamarádům za účast!

Fotografie z tohoto setkání jsou ve Fotogalerii

.

DEN OZBROJENÝCH SIL ČR.

Ve dnech 28.6. a 29.6. 2012 byli pozváni představitelé KVV Holešov na  DEN  OZBROJENÝCH  SIL  ČR. První se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pplk.v zál. MVDr. Stanislava Mišáka. Jeho pořadatelem bylo Krajské vojenské velitelství Zlín za velení plk. gen. štábu Ing. Radka Hennera. Mimo čtení ROZKAZU odcházejícího náčelníka generálního štábu ČR proběhlo povýšení příslušníků Aktivních záloh. Akce znovu potvrdila, že výsadkoví veteráni  nebyli a nejsou zapomenuti ani po 50-ti letech..

 

…a zapomenuti nejsou ani u 102. průzkumného praporu a 601. skupiny spec. sil v Prostějově. Zde, především zásluhou místopředsedy KVV Prostějov kolegy mjr.v.v. Františka Lejska, byli součástí delegace výsadkových veteránů. Ve složení:  předsedy KVV Prostějov pplk v.v. Ing. Jindřicha Čtveráka a místopředsedy kol. Fr. Lejska se jí zúčastnil kol. Dušan Hric s kol. Pavlem Chmelíkem. Jako hosté byli rovněž pozváni kol.plk.v.v. Ing. Jindřich Starý s chotí.

 

Na nástupišti obou útvarů v Prostějově, po defilé praporů a vyhlášení ROZKAZŮ, kterým byla řada příslušníků obou bojových útvarů odměněna ministrem obrany ČR, došlo i k vyhlášení Rozkazu předsedy KVV Holešov. Jím byly uděleny pamětní medaile 1957-1969 Sabinov, Prešov a  Holešov jak náčelníkovi  výsadkové služby 102. průzkumného praporu, tak bývalému zástupci  601. skupiny spec. sil..

 

V pamětní síni potom byl čten Rozkaz předsedy KVV Holešov i bývalému předsedovi KVV Prostějov pplk.v.v. Ing. Jindřichu Starému– rovněž k udělení medaile. Pro veterána je jednou  z nejkrásnějších životních chvil Husitský chorál a pohled na to nejlepší, co naše armáda má:

Výsadkáře- skvělé ženy a muže ve službě vlasti…

 

 

DOBROTICE 15.06.2012 – střelby.

V pátek 15.června jsme si trochu zastříleli, podebatovali, udělili nějaké pamětní medaile. Bylo hezké počasí, tak jsme si také pořídili několik fotek – jsou ve Fotogalerii.  Bylo nám fajn, jako zamlada.

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A – Střelecký trojboj – družstva.
                   HOLEŠOV   –  DOBROTICE  15.červena 2012.
St.č Příjmení Jméno Příslušnost Sa.vz.-58 Pi-75 Com Sp.malor. celkem Cel.druž. Pořadí
10 VÉMOLA             Radim 102.Pz.Pr.Prost. 41 32 47 120
11 KUNČAR           Antonín 45 40 45 130
12 HODIS                Jan 24 36 60 114 364 1.
25 ONDREJČÁK  Jaroslav KVV Prostějov 2 42 44 40 126
26 KŘIVÁNEK       Antonín 29 44 39 112
27 HOLÍK                Vladislav 38 42 45 125 363 2.
13 HELLER            Antonín KVV Holešov 3 41 30 47 118
15 MŮLLER           Jiří 28 34 43 105
14 KLEPAL            Vladimír 41 44 44 129 353 3.
1 TÓTH                 Jozef KVV Holešov 1 35 45 47 127
2 HANÁČEK        Miroslav 42 31 41 114
3 HRIC                   Dušan 27 40 39 106 347 4.
22 ZAPLETAL        Rudolf KVV Prostějov 1 45 44 44 133
23 CHUDÝ               František 30 40 36 106
24 PETRUŠKA        Bohumír 43 21 44 108 347 5.
34 JEŽÍK                 Karel SSK  Zlín 39 41 36 116
35 ŠIMÍK                 Jiří 36 16 40 92
36 ČERVINKA          Roman 47 39 48 134 342 6.
46 MARTINEC        Metodej KVV  Zlín 1 39 39 48 126
47 INDRA                Jindřich 10 29 46 85
48 KAČÍREK            Jaroslav 45 47 32 124 335 7.
49 KOŘENSKÝ      Jindřich KVV  Zlín 2 40 11 47 98
50 NAVRÁTIL         Milan 37 47 45 129
51 DVORNÍK          Miloslav 33 18 42 93 320 8.
52 ZUBR                 Vladimír KVV  Zlín 3 45 23 32 100
53 KOPECKÝ          Miroslav 41 7 43 91
54 ČERVINKA        Lubomír 39 38 45 122 313 9.
43 ČEJKA               Petr KVV Jind.Hradec 34 40 42 116
44 TUREK               Josef 42 31 36 109
45 SOBOTKA         Rostislav 23 20 42 85 310 10.
55 BRŮNA              Jiří KVV  Chrudim 33 37 46 116
56 MUDROCH       Pavel 30 6 42 78
57 ČERMÁK          Jaromír 23 45 47 115 309 11.
31 KOČÍ                  Milan KVV Holešov 5 42 20 39 101
32 PAVLÍK               Milan 37 45 26 108
33 RYCHLÝ             Stanislav 38 38 19 95 304 12.
58 CHMELAŘ       Jaroslav Město Holešov 30 21 46 97
59 FUIT                   František 32 27 46 105
60 JULÍČEK           Stanislav 26 28 45 99 301 13.
4 CHMELÍK          Pavel KVV Holešov 2 42 0 43 85
5 HRUBÝ                Ladislav 23 40 43 106
6 JURDA                Jiří 32 33 36 101 292 14.
37 MLÁDENEK      Vladimír KVV Trenčín 35 43 49 127
38 PELECH             Dušan 17 14 32 63
39 MIKULOVSKÝ   Marián 41 7 44 92 282 15.
40 KOZÁK              Tomáš KVV  Brno 30 39 50 119
41 JOCHMAN         Karel 30 6 30 66
42 MORKUS            Jaroslav 19 37 37 93 278 16.
61 STUCHLÍK         Vladimír KVV Olomouc 1 30 16 21 67
62 GOTTFRIED      Jan 36 23 45 104
63 VÍZEK                 Zdeněk 22 31 46 99 270 17.
7 SLABÝ               Václav KVV Jind.Hradec 46 0 43 89
8 DEJDAR            Vlastimil 30 33 41 104
45 SOBOTKA         Rostislav 30 8 31 69 262 18.
16 BOHATEC         Bohumír KVV Holešov 4 41 7 43 91
17 GUNČÍK               Zdeněk 31 32 39 102
18 SVOBODA          Jaroslav 8 18 37 63 256 19.
28 KŘIVÁNKOVÁ  Zdena KVV Prostějov 3 0 31 0 31
29 HOLÍKOVÁ        Soňa 28 40 38 106
30 MUCHA              Michal 40 30 39 109 246 20.
67 KUBA                 Dalibor KVV Olomouc 3 20 21 6 47
68 PRÁŠIL              Ladislav 29 40 40 109
69 HAVLÍČEK        Jan 37 0 33 70 226 21.
64 HANÁK              Jaromír KVV  Olomouc 2 29 0 45 74
65 VYSLOUŽIL       Zdeněk 6 23 20 49
66 GULT                  František 20 0 33 53 176 22.
19 ŘEZNÍČEK        Miroslav KVV Luštěnice 0 0 16 16
20 ZBOŘIL              Alois 9 0 40 49
21 OŠLEJŠEK        Josef 7 17 7 31 96 23.

.

NAŠI NÁSLEDOVNÍCI ?

Organizace Salamandr pořádá již podeváté letní tábor pro děti a mládež – letos v termínu od 29. července do 10. srpna – u obce Vlčková na Zlínsku.

Letošní tábor pro mládež ve věku od 10 do 17 let má téma „Skupiny hloubkového průzkumu„.

Zájemci se více dozví na http://salamandr.webovka.eu

.

9. ROČNÍK NOČNÍHO POCHODU CLAY-EVA

V pátek 13. dubna 2012 se náš klub poprve podílel na organizování nočního pochodu Clay-Eva, jehož tradici založili holešovští skauti, ke kterým se později připojila i obec Hostišová. Právě zde v Hostišové přistála v noci 12. dubna 1944 trojice parašutistů skupiny Clay (Bartoš, Šikola, Štokman).

Letošní slavnostní zahájení bylo poprve obohaceno o seskok trojice armádních výsadkářů z Prostějova a také o tři výstřely z děla.

Celé akci ale předcházelo slavnostní shromáždění na obecním úřadě v Hostišové, které proběhlo v režii KVV Holešov. Na toto shromáždění se dostavilo i 10 ze 13-ti dosud žijících bývalých zakládajících příslušníků elitní 22. průzkumné výsadkové roty v Sabinově, která byla předchůdcem pozdějšího 7. VP ZÚ v Holešově. Při této slavnosti převzalo 9  příslušníků – našich předchůdců –  z rukou předsedy KVV Holešov Dušana Hrice a místopředsedy Pavla Chmelíka pamětní medaile 1957-1969 Sabinov-Prešov-Holešov. Výbor KVV Holešov udělil tuto medaili také pořadatelům nočních pochodů Clay-Eva. Za všechny pořadatele ji převzala starostka obce Hostišová Marta Koppová, aby ji posléze umístila ve vitrině OÚ.

Vyznamenaní na závěr v krátkém projevu poděkovali za ocenění a vzpomněli na své bývalé velitele Aloise Klinderu, Jaroslava Janků, Františka Kollera, Aloise Valentu. Luděk Stoklásek, jeden z oceněných, říká: „Na naše bývalé velitele máme stále hezké vzpomínky. Byli na nás nároční, ale dali nám dobrý základ do života. Jsme stále hrdi na to, že jsme sloužili u výsadkářů a u této jednotky.“

Fotografie z této události najdete ve Fotogalerii.

.

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ    HOLEŠOV

                  Holešov dne  :                            10.01.2012

 Výtisk č.                             1

Počet listů:                          2

Stupeň utajení: pro vnitřní potřebu klubu

 

ROZKAZ

předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov


 Ročník        2012                         V Holešově dne 10.01.2012                             Číslo 1/ 2012


Čl.1.

Pamětní medaile Klubu výsadkových veteránů Holešov – vydání

Na základě NÁSTUPU VETERÁNŮ 7. výsadkového pluku zvláštního určení dne 27. 08. 2011 k 50. výročí vzniku VU 7374, pro věčnou paměť na zvláštní jednotky zpravodajského určení od r. 1957- 1969, vydává se s podporou Zlínského kraje PAMĚTNÍ MEDAILE  Klubu výsadkových veteránů Holešov.

Čl.2.

Určení medaile

Medaile má ohraničenou sérii v počtu 200 kusů, rozdělenou do tří skupin. Skupina 001 -100 je určena výlučně pro příslušníky 7. výsadkového pluku zvláštního určení, důstojníky, praporčíky, poddůstojníky, vojíny a občanské zaměstnance,  kteří u pluku v letech 1961-1969 sloužili  v posádce Holešov. Skupina 101-150  pro ostatní  významné osoby a osobnosti, případně místa, která se významně zasloužila o pokračování tradice výsadkových vojsk a zejména o Klub výsadkových veteránů Holešov.  Skupina 150-200 je určena výhradně pro sběratelské a muzejní účely pro památku na zpravodajské jednotky Československé lidové armády a pokračovatelů tradic bojovníků proti  fašismu.

 Čl.3.

Provedení medaile

 Medaile  je zhotovena z bronzu. Na lícové straně je symbol padáku s nápisem VETERÁN. Číslice 1957 symbolizuje rok založení VU 7374 a číslice 1969 rok ukončení činnosti VU 7374 a jsou zde místa posádek SABINOV, PREŠOV a HOLEŠOV. Na rubové straně je po obvodu název Klubu výsadkových veteránů Holešov se znakem města v jeho středu. Medaile jsou očíslovány v řadě od 001-200 a jej jim přidělen list oprávněného nositele. Medaile je opatřena stužkou v barvách zelená, značící příslušnost k průzkumným jednotkám, bílou, červenou, modrou, bílou a opět  končí zelenou. Barevné znaky jsou symbolem státních vlajek České a Slovenské republiky.

 Čl.4.

 Udělování medaile .

Na udělení medaile není právní nárok. Medaili uděluje Klub výsadkových veteránů na základě rozhodnutí výboru Klubu. Návrh na udělení medaile  může výboru Klubu podat každý, kdo osvědčí právní zájem. Medaili je možno rozhodnutím Klubu odejmout za zvláště zavrženíhodné činy trestané platným zákonem.

Čl.5.

 

 Klub výsadkových veteránů Holešov na návrh výboru Klubu uděluje PAMĚTNÍ MEDAILI KLUBU 1957-1969 VU 7374 Sabinov, Prešov, Holešov  těmto jednotlivcům:

011 pplk.v.v.  MUDr. Bohumilu B o č k a y o v i důstojníkovi pluku
012 pplk.v.v.  MUDr. Juliu Č i n č á r o v i důstojníkovi pluku
013 veteránu Stanislavu H l u š í 22. pz.v.r.  1957     Sabinov 7374
014 veteránu Miroslavu K r č k o v i 22. pz.v.r.  1957     Sabinov 7374
015 veteránu Josefu K r o u p o v i 22. pz.v.r.  1957     Sabinov 7374
016 veteránu Miroslavu K u r a s o v i 22. pz.v.r.  1957     Sabinov 7374
017 veteránu Václavu L e s k o v c o v i 22. pz.v.r.  1957     Sabinov 7374
018 veteránu Miroslavu P a v l í k o v i 22. pz.v.r.  1957     Sabinov 7374
019 veteránu Zdeňku S m é k a l o v i 22. pz.v.r.  1957     Sabinov 7374
020 veteránu Luďku S t o k l á s k o v i 22. pz.v.r.  1957     Sabinov 7374
021 pplk.v.v. Jiřímu Š ť a s t n é m u důstojníkovi pluku
022 nprap.v.v. Jaromíru S t u d n i č k o v i praporčíkovi pluku
023 plk.v.v.Ing. Rudolfu Š v i r e c o v i důstojníkovi pluku
024 mjr.v.v. Vratislavu N e c h a n i c k é m u KVV  Holešov
025 panu Karlu K o t o u č k o v i KVV  Holešov
026 plk.v.v. Ladislavu S a d í l k o v i důstojníkovi pluku
027 pplk.v.v. Ladislavu G a l e t k o v i důstojníkovi pluku
028 plk.v.v.  Ing. Josefu H a n á k o v i důstojníkovi pluku
029 pplk.v.v.Ing. Pavlu V a l e n t o v i předsedovi  KVV  Písek
030 mjr. v.v. Františku L e j s k o v i místopředs. KVV  Prostějov
03l nprap. v.v. Antonínu H o n e j s k o v i předsedovi  KVO Červený Kostelec
032 rtm. v.v. Marianu M i k u l o v s k é m u přísl.pluku   KVV Trenčín
033 Ing. Miloslavu J e ř á b k o v i přísl. pluku  KVV Plzeň
034 kpt.v.v. Dušanu H r i c o v i předsedovi   KVV Holešov
035 kpt.v.zál.JUDr. Pavlu C h m e l í k o v i KVV Holešov
036 prap.v.v. Václavu R y š a v é m u KVV  Holešov
037 pplk.v.v. Miroslavu C h a l o u p k o v i důstojníkovi pluku
038 plk.v.v. JUDr. Václavu M e j d r o v i důstojníkovi pluku
039 plk.v.v. Jaroslavu S t r o s s o v i důstojníkovi pluku
040 nprap.v.v. Juraji K u r c i k o v i praporčíkovi pluku

Čl.6.

 

Klub výsadkových veteránů Holešov uděluje na základě doporučení Výboru Klubu výsadkových veteránů Holešov  PAMĚTNÍ MEDAILI KLUBU 1957-1969 těmto městům a jednotlivcům:

106 posádkovému městu S a b i n o v
107 posádkovému městu P r e š o v
108 výsadku MNO ČSR v r.1944 CLAY obec Hostišová
109 ppl.v.v.Ing. Ľubomíru D u b e ň o v i předsedovi KVV Bratislava
110 plk.v.v.PhDr. Viktoru T i m u r o v i  PhD. KVV Bratislava
111 plk.gšt      Ing. Ladislavu Š e b o v i vel. 5. pl. zvl. urč. Žilina
112 veteránu Františku G l a t t e r o v i předsedovi KVV Žilina
113 brigád.gen. Ing. Milanu K o v a n d o v i AČR
114 pplk.v.v.  MUDr. Jánu H a n á k o v i KVV Žilina
115 plk.v.v. Vladimíru M a d ě r o v i důstojníkovi MNO ČR 1942
116 plk.v.v. Ladislavu H r e h o v i KVV Bratislava
117 plk.gen.št.  Ing. Karlu Ř e h k o v i 601. sk. spec. sil Prostějov
118 nprap. Radku V a j d e č k o v i 601. sk. spec. sil Prostějov
119 pplk.          Ing. René S á b e l o v i 102. pzp. Prostějov
120 prap. Pavlu B o d r o g y 102. pzp. Prostějov
121 pplk.v.v. Petru Č e j k o v i KVV Jindřichův Hradec

V Holešově dne 10.01.2012                                             Dušan  HRIC – předseda Klubu VV Holešov

 

 

12. prosince 2011

Tohoto smutného dne se zástupci našeho KVV rozloučili v Písku s našim kolegou plk. v.v. Jaroslavem Janků.

Foto ze smutečního aktu jsou ve Fotogalerii.

 

 

Výroční členská schůze KVV Holešov, dne 9.prosince 2011

V podvečer tohoto prosincového dne se na policejním internátě v Holešově sešlo asi 60 členů klubu a také několik zástupců z jiných KVV v Česku i ze Slovenska. Mezi čestné hosty patřili plk. Rohál ze Střední a vyšší policejní školy a také oba místostarostové města Holešova.

Na úvod jednání přednesl předseda KVV kol. Dušan Hric zprávu o bohaté činnosti klubu v roce 2011. Nejvýznamnější akcí bylo setkání bývalých příslušníků 7.VP ZU v Holešově při příležitosti 50. výročí založení pluku.

Potom byli přítomní seznámeni s plánem činnosti na rok 2012, který byl následně schválen.

Po diskuzi schválila členská schůze změnu stanov, a to v článku III v kapitole Výbor bude počet členů nově  11 .

Poté zvolila nový výbor ve složení:

 • Bartošek
 • Hric
 • Hrubý
 • Chmelík
 • Lochman
 • Maňák
 • Matula
 • Müller
 • Ryšavý
 • Srna
 • Stoklásek

Revizory účtu se stali:

 • Skařupa
 • Vyhlídal

 

V dalším bodu jednání byl přečten ROZKAZ předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov číslo 1/2011. Tento rozkaz se týká pravidel udělování pamětních medailí a obsahuje také výčet jmen, kterým byly medaile uděleny.

 

Pamětní medaili klubu 1957-1969 VU 7374 Sabinov, Prešov, Holešov obdrželi:

 • plk.v.v. Ing. Miroslav Šedina – in memoriam
 • plk.v.v. Vladimír Košan – in memoriam
 • plk.v.v. Ing. Jiří Dufek
 • Ing. Alois Klindera CSc
 • gen.v.v. Ing. Ján Repaský – in memoriam
 • plk.v.v. Ing. Jaroslav Janků – in memoriam
 • plk.v.v. Anton Múdry
 • pplk.v.v. Jozef Bodnárik
 • pplk.v.v. Alois Valenta – in memoriam
 • pplk.v.v. Mgr. Jaroslav Bílek

Z řad příznivců KVV obdrželi tuto medaili:

 • Dr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
 • Dr. Zdeněk Janalík – starosta města Holešova
 • město Holešov
 • Ing. Radek Henner – ředitel Krajského voj. velitelství Zlín
 • Ing. Jan Dvořák – ředitel VaS Policejní školy Holešov

Medaili Za zásluhy KVV obdržel:

 • Ing. Jan Dvořák – ředitel VaS Policejní školy Holešov

 

PAMĚTNÍ MEDAILE KVV obdrželi:

 • plk. Ing. Andrej Rohál
 • JUDr. Zdeněk Dvorník
 • prap. Martin Hejsek
 • pplk.v.v. JUDr. Milan Kočí
 • kpt. v zál. Jan Srna
 • čet. v zá. František Vyhlídal
 • plk.v.v. Antonín Heller
 • rtm. v zál. Miroslav Odstrčil

 

ČESTNÉ ČLENSTVÍ KVV obdrželi:

 • Dr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
 • gen. Ing. Ondrej Páleník
 • gen. Ing. Milan Kovanda

 

Na závěr jsme si popřáli pěkné a požehnané svátky vánoční a s úsměvem jsme se rozešli do svých domovů.

 

 

HOLEŠOV 25. října 2011

Starosta a Rada města Holešova svolali na úterý 25. října slavnostní shromáždění k pomníku TGM, aby zde spolu s občany vzpomněli již 93. výročí založení naší republiky.

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnila i řada příslušníků našeho KVV. Nechyběla ani naše čestná stráž s vlajkami a samopalem.

Fotky z této akce jsou ve fotogalerii.

 

 

TROJÁK 17. října 2011

Stává se již tradicí, že se členové našeho KVV scházejí v podzimním čase, aby vyrazili na Tesák a Troják. Nevede je sem ani touha po turistice, ani touha po zábavě, ale tento výlet má náplň pracovní. Náš klub se rozhodl, že zde bude udržovat pomníčky padlých vojáků a partyzánů, aby zachoval těmto místům důstojnost a lidem, kteří padli za naši svobodu vzdal tímto činem svůj hold.

I letos zde naši zástupci odvedli kus práce – pomníčky očistili a okolí pěkně upravili.

Fotky z této akce jsou ve fotogalerii.

 

DŘÍNOV 10. září 2011

Obec Dřínov si připomněla 70. výročí výsadku S1-R vyslaného ze SSSR.

Této vzpomínkové slavnosti se zúčastnila také delegace našeho KVV vedená jeho předsedou Dušanem Hricem. Členové naší delegace zde měli jak vlajku klubovou, tak také zástavu 7. VP ZU.

Mezi čestnými hosty byla také Zoe Klusáková – dcera gen. Ludvíka Svobody.

Fotky z této akce jsou ve fotogalerii.

 

 

V sobotu 27. srpna 2011 se při příležitosti 50. výročí založení 7. VP ZU sešlo v bývalých kasárnách v Holešově více než 600 bývalých příslušníků tohoto elitního útvaru a mnoho hostí.

Fotky z této akce jsou ve Fotogalerii.

Na zahájení tohoto slavnostního aktu přednesl svůj projev někdejší náčelník 7. VP plk. v.v. Ing. Jiří Dufek.

 

Vojáci- veteráni, občanští zaměstnanci holešovských kasáren,

DŮSTOJNÍCI, PRAPORČÍCI, PODDŮSTOJNÍCI A VOJÍNI!

 

Odhoďme léta, vztyčme hlavy a vypněme hruď!

Vzpomeňme na svoje první dny  vojenské služby u specielních jednotek. Na první překonání překážkové dráhy, na první ticho v balonovém koši, hukot letounu a první krok do prázdna, trhnutí  padáku  a pak ticho. Ticho přerušené šustotem hedvábí vrchlíku a pak jsme se dívali z výšin na místa známá a neznámá, do slunce i do tmy.

Vzpomeňme na první zásah do terče, na první temnou noc osamění na stráži, na první pocit strachu při zvuku  v křoví, první noční pochod v neznámu.

Vše jsme překonali a zvítězili sami nad sebou.

Odměnou nám byl červený baret, který dodnes nosíme a také  hrdost, že jsme to dokázali.

Nikdy nemůžeme zapomenout na svoje kamarády, kteří nám pomohli, když už docházely síly a také na

podporu, kterou jsme jim odpláceli. Jeden za všechny- všichni za jednoho. Toto mušketýrské  nás spojovalo a zavazovalo včera jako dnes a tak tomu bude i zítra..

Ne všichni se zde setkáváme, ale na nikoho nemůžeme zapomenout. Na naše velitele Miroslava Šedinu, Vladimíra Košana, na vojáky, kteří jsou zde nastoupeni s námi bohužel jen v našich vzpomínkách.

 

Základ jednotek zvláštního určení  byl položen v roce 1957, kdy vznikla na východě republiky na  Slovensku průzkumná rota, které velel Alois Klindera

Prvních 28 vojáků, kteří nastoupili k rotě a další, kteří nastupovali k praporu a po roce 1961 k pluku zažívalo náročný výcvik, na který s hrdostí  vzpomínají.

A všichni na otázku, zda chtějí dobrovolně u jednotek zvláštního určení  sloužit, odpovídali  jednoznačně ano.

 

Pluk vznikl před padesáti léty v těchto kasárnách jako 7. výsadkový pluk s krycím názvem VU 7374.

Velitelem pluku se stal Miroslav Šedina. Pod jeho velením v krátké době se stal pluk jedním z nejlépe vycvičených útvarů . K nám se chodili učit  a přebírat zkušenosti  obdobné jednotky  armád Varšavské smlouvy.

 

Vojáci bez ohledu na hodnosti a funkce, občané dnešní Slovenské i České republiky považují  službu u pluku  za významnou a smysluplnou životní etapu.

 

Jestliže se říká, že výsadkáři jsou elitou armády, pak vojáci jednotek zvláštního určení  jsou  elitou mezi elitou výsadkářů. To neznamená, že si vojáků- výsadkářů nevážíme a jejich službu znevažujeme.

 

Naše jednotky nikdy nebyly součástí nebo nějakou odnoží výsadkového vojska. Jejich  poslání , výcvik, výzbroj  byly o samého počátku  specifické. Podřízeny byly zpravodajským orgánům, byly předurčeny plnit  zpravodajsko diversní úkoly.  Pluk byl pro spojení  na velké vzdálenosti vybaven výkonnou radiovou  technikou.

S výsadkovým vojskem byl  společný jen název výsadkový.

Jednotky zvláštního určení a specielně skupiny 7. výsadkového pluku  navazovaly na paradesantní skupiny z 2. světové války. Jejich příprava a předpokládaná zpravodajsko diversní činnost byla totožná např. s přípravou skupiny Antropoid,  Clay i dalších paradesantních skupin vysazovaných  z východu i západu.

Ze zásad o  nasazení a činnosti  které postupně byly vytvářeny u prešovské roty a  zejména u 7. výsadkového pluku ZU a  na ZS/GŠ čerpají v dnešních podmínkách  specielní sily armády ČR  .

Velitel 7. výsadkového pluku Vladimír Košan a vojáci pluku  v srpnu 1968 plně pochopili, kde je jejich místo.  Zachovali se jako vlastenci.  Nazvali tehdejší události okupací.  Samozřejmě se jim dostalo odměny!

Pluk a jeho hlavní funkcionáři byli označeni jako nositelé kontrarevoluce.  Pluk byl zlikvidován,

přestěhován, vymazán, dostal jiná krycí číslování.  Nositelé kontrarevolučních myšlenek byli propuštěni z armády se všemi důsledky.

 

Když nyní po těch  létech pročítám některé knihy o specielních jednotkách tak mám dojem, že to znamení kontrarevoluce nějak funguje dodnes .  Úloha 7. výsadkového pluku a ostatních jednotek zvláštního určení je zkreslována a nebo bezdůvodně úplně zamlčována.

Zkreslováno je to zásadní,  že to byly jednotky hloubkového průzkumu které  navazovaly na výsadky z dob 2. světové války.

Nikde jinde nežli u těchto jednotek nebylo rozpracováváno použití a výcvik specielních jednotek při čemž základy byly vytvořeny.  Principy použití a výcviku vytvořené u 7. výsadkového pluku platily v podstatě do 90. let a jsou součástí výcviku dnešních specielních sil AČR.

 

Chtěl bych proto zdůraznit.

Jednotky zvláštního určení vznikly a vyvíjely se vlastní cestou od samého počátku, svým posláním i podřízeností nikdy nebyly součástí výsadkového vojska.

Vojáci byly cvičeni k samostatnému plnění zpravodajských a diversních úkolů obdobně jako paradesantní skupiny v letech 2. světové války.

7. výsadkový pluk byl do své násilné a neodůvodněné likvidace jediným útvarem  specielních sil.

Metody použití i výcviku  jsou dodnes součástí výcviku specielních sil AČR.

Tak mluví historická fakta a takto by se mělo i hovořit a psát o  následovnících paradesantních skupin a o předchůdcích a historii vzniku specielních sil armády ČR.

 

Vojáci- veteráni    7. výsadkového pluku, armádních rot i divizních rot zvláštního určení,

buďme i v dalších létech-  hrdi-  na službu u tak významných jednotek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Symbolem tradic  jednotek zvláštního určení je zástava 7. výsadkového pluku.

 

Předávám tuto zástavu Klubu výsadkových veteránů Holešov,  aby ji opatroval a nedal zapomenout na vojáky jednotek zvláštního určení, na jejich poctivou a obětavou službu vlasti a na přínos těchto jednotek a zvlášť tohoto pluku k historii armády a připomínal ji při každé příležitosti.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předneseno na Setkání  výsadkových veteránů České a Slovenské republiky,

které se konalo u příležitosti 50. výročí vzniku 7. výsadkového pluku zvláštního určení,

Vojenského útvaru 7374 Holešov.

V Holešově 27. srpna 2011.

 

Plk. v.v. Ing. Jiří Dufek, náčelník štábu pluku.

 

Memoriál zakladatelů výsadkového vojska

Ve dnech 21. až 23. července 2010 se v Brně uskutečnil Memoriál zakla­datelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče, který probíhal pod záštitou Univerzity obrany. Za KVV Holešov se memoriálu účastnilo družstvo ve složení: vedoucí Jaroslav Svoboda, členové Mi­roslav Hanáček a Dušan Hric.
V tvrdé konkurenci 16 družstev obsadil Miroslav Hanáček nádher­né druhé místo v soutěži jednotlivců ve střelbě ze vzduchovky. Pěkné druhé místo obsadilo i naše družstvo v hodu granátem na cíl. V ostatních disciplínách jsme obsazovali 4. až 9. místo. Družstvo holešovských výsadkářů na memoriálu v Brně.
Celá akce byla velmi zdařilá. Patří za to velký dík KVV Prostějov, který si vzal na starost veškerou organizaci soutěží. Domácí -KVV Brno -na to bohužel nestačil.
Výbor KVV Holešov

Dne ozbrojených sil se zúčastnili i holešovští veteráni

Dne 30. 6. uspořádalo Kraj­ské vojenské velitelství ve Zlíně oslavu Dne ozbrojených sil České republiky. Při této příležitosti pozval plk. Henner do Napajedel zástupce vedení kraje -hejtmana Stanislava Mišáka a statutárního náměstka Libora Lukáše, představitele měst, poslance PČR, zástupce Klubu vý­sadkových veteránů, představitele policejních složek, členy aktivních záloh a taky své spolupracovníky.sz2

Za holešovský Klub výsad­kových veteránů se akce zúčast­nili jeho předseda Dušan Hric a členové výboru Pavel Chmelík a Václav Ryšavý. Město Holešov reprezentoval jeho místostarosta Josef Bartošek. Mezi členy aktiv­ních záloh byl také Libor Plaček, zaměstnanec Finančního úřadu v Holešově, který si z tohoto shro­máždění na své uniformě odvážel domů o jednu hvězdičku více.

Akce byla zahájena českou státní hymnou, po které následo­valy slavnostní projevy a netradič­ní povyšování některých veteránů a členů aktivních záloh. Po společ­ném obědě předali zástupci KVV pamětní medaili hejtmanu Stani­slavu Mišákovi a medaili za záslu­hy veliteli krajské vojenské správy plk. Radku Hennerovi. sz

Pěknou atmosféru dne doplnily také soutěže ve střelbě a v bowlingu. V obou soutěžích kralovali příslušníci aktivních záloh – jednu z medailí z těchto soutěží vybojoval ­i Libor Plaček. Z Holešovanů zasáhli do soutěží i Dušan Hric a místostarosta Josef Bartošek -oba však zůstali „těsně pod bednou“.  Byl to velmi zdařilý den a my za jeho uspořádání děkujeme plk. Hennerovi a jeho spolupracovníkům.

Výbor KVV Holešov

Střelecké závody v Dobroticích
V pátek 16. července se na policejní střelnici v Dobroticích konala soutěž ve střeleckém trojboji. Zúčastnilo se celkem dvanáct družstev tvořených vojenskými veterány z několika měst, zástupci Krajské vojen­ské správy ve Zlíně, vojáky ze 102. průzkumného praporu v Prostějově a dalšími účastníky. Soutěžilo se ve střelbě ze samopalu, pistole a malo­rážky. Holešovští výsadkoví veteráni postavili hned tři hlídky. Na třetím místě se umístilo družstvo ve složení Jozef Tóth, Dušan Hric a Ladislav Hrubý. Čtvrté místo si vystřílelo první družstvo KVV Holešov ve složení Miroslav Hanáček, Jiří Müller a Vladimír Klepal. Na dvanáctém místě se pak umístili Emil Pišťáček, Miroslav Leffler a Antonín Remeš. (sov)

Veteráni v Praze

V pátek 18. června 2010 se čtyři členové našeho klubu brzy zrána vypravili do Prahy. V tento den se totiž v Resslově ulici v Praze každoročně koná pietní akt jako vzpomínka na boj sedmi československých parašutistů, kteří zde v roce 1942 po nerovném boji s německými vojáky zahynuli. Protože si těchto našich hrdinů nesmírně vážíme a považujeme je za své předchůdce a vzory, účastní se naši zástupci opakovaně této vzpomínkové akce.Veteráni v Praze

Letošní ceremoniál byl zahájen v 10 hodin u kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde po krátkých projevech položili kytice ministr obrany Martin Barták, ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, církevní hodnostáři a mnoho dalších čestných hostí. Po této krátké slavnosti navštívili oficiální hosté kostel a kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Slavnostní ceremoniál pokračoval v Technické ulici v Praze-Dejvicích, kde je umístěn pomník parašutistům československé zahraniční armády a jejich spolupracovníkům z domácího odboje padlým v letech 2. světové války. S hlavním projevem vystoupil zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Čestmír Tesařík. Za Československou obec legionářskou vystoupil její čestný předseda generál Tomáš Sedláček.

Po projevech položili věnce k pomníku v pražských Dejvicích představitelé armády i samosprávy a společenských organizací. Svůj věnec položila také velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Linda Duffield.

Mezi těmi, kteří uctili památku parašutistů, byli zástupci armád Francie, Ruska, Ukrajiny, Polska, čeští i britští veteráni a členové klubů výsadkových veteránů jak z Česka, tak ze Slovenska. Za slovenské kluby se akce účastnil i jejich prezident Anton Múdry, za české kluby prezident Jindřich Starý, holešovskou delegaci vedl předseda KVV Dušan Hric.

Zástupci našeho klubu se zde setkali také s mnoha kamarády, kteří sloužili v Holešově nebo jiných výsadkových útvarech. Velmi přátelské setkání bylo s Jiřím Dufkem, Václavem Mejdrem, Petrem Čejkou, Petrem a Pavlem Braunovými a dalšími.

I když nám počasí zrovna nepřálo – kvůli počasí musely být odvolány i seskoky výsadkářů v Dejvicích – akce to byla zdařilá, která důstojným způsobem připomněla statečnost našich výsadkářů. My jsme pak měli dobrý pocit jak z akce samotné, tak ze setkání s přáteli..

.

.

Veteráni v Praze

Výsadkoví veteráni sjížděli Moravu na raftu

Využili jsme nabídky našeho sponzora Rafting Morava v Olo­mouci a 17. srpna jsme uspořádali jízdu na raftech po jednom z ramen řeky Moravy. Vyplouvali jsme z pří­staviště v obci Horka. Po krátké instruktáži, uložení bagáže do ne­propustných vaků a po oblečení zá­chranných vest jsme se po desáté hodině vydali na vodu.
Malé rameno Moravy je od pradávna zdrojem energie, ať už jsou to náhony vodních mlýnů nebo výroby elektřiny. Samotný vodní tok je krásným krajinným prvkem s celou řadou meandrů, spoustou rostlin a různých druhů živočichů. V nespočetných meandrech a tů­ních jsme viděli celé kolonie divo­kých kačen a také znatelné stopy po práci bobrů, kteří zde mají dobré podmínky pro své žití.
raft1
Po předešlých deštích byla hladina vody vzedmutá a měla i rychlejší průtok. Naše rafty byly rychlejší a místy jsme měli práci s jejich ovládáním tak, abychom se včas vyhnuli nakloněným stromům a padlým větvím. Během plavby jsme dvakrát přenášeli lodě přes jezy. Do cíle v loděnici za sportovní halou v Olomouci jsme dopluli bez problémů za necelé tři hodiny.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat vedoucímu Víťovi z Rafting Morava, který nám tuto plavbu poskytl ve formě spon­zorského daru, a také instruktorovi Filipovi, který nás plavbou bez­pečně provázel. Počasí bylo jako na objednávku, oblačno a místy nás provázelo i sluníčko. Letošní plavba se opravdu vydařila a už víme, že si tuto vodáckou akci opět zařadíme do plánu na příští rok. Zdravíme vodáckým AHOJ.
Výbor KVV Holešov

raft2