Luděk Stoklásek

Stoklasek

Jedním ze zakládajících příslušníků vojenského útvaru 7374 a 22. průzkumné roty zvláštního určení (ZU) v Prešově a Sabinově, které byly předchůdcem 7. výsadkového pluku zvláštního určení (VPZU) v Holešově, byl i Luděk Stoklásek.

Narodil se 23. března 1938 v obci Dobrotice u Holešova, kde jeho otec působil jako učitel. Po ukončení základní školní docházky přešel na gymnázium v Holešově. Po maturitě nastoupil do Závodů přesného strojírenství, kde pracoval jako dílenský dispečer a při zaměstnání studoval strojní průmyslovku. Po ukončení školy pracoval až do roku 1967 jako konstruktér přípravků. Jeho koníčkem byla hudba a letecké modelářství. Již při studiu na gymnáziu navštěvoval tehdejší Svazarm v Holešově na letišti, absolvoval kurz seskoků padákem, který prováděl pod vedením Ladislava Podlese a Alfonse Koláře.

Na podzim roku 1957 nastoupil vojenskou základní službu k 22. výsadkové brigádě do Prešova. Na základě výběru pozdějšího velitele VÚ 7374 – 22. průzkumné výsadkové roty zvláštního určení npor. Aloise Klindery nastoupil jako příslušník průzkumné roty ZU k útvaru v Sabinově. Pro nedostatek praporčíků z povolání byl po půl roce jmenován staršinou roty a tuto funkci zastával až do odchodu do civilu.

Spolu s dalšími kolegy začal psát na rotě kroniku VÚ 7374 a od roku 1959 v tom pokračovali příslušníci nově vznikajícího průzkumného výsadkového praporu a následně 7. výsadkového pluku ZU v Holešově. U roty spolu s kolegou Zdeňkem Hradilákem – pozdějším členem divadla ve Zlíně, zajišťoval kulturní činnost roty.

V srpnu roku 1958 byla rota přemístěna ze Sabinova do Prešova. V tomto roce se jako instruktor spolu s dalšími vybranými vojáky podílel na přeškolování důstojníků, kteří přešli k výsadkovému vojsku z průzkumných útvarů jiných druhů vojsk a později působili u 7. VP ZU. V roce 1959 rota dosáhla mnoha úspěchů v celoarmádních závodech průzkumných družstev.

Výcvik u roty byl velmi náročný a tvrdý, ale nikdo v začátcích výcviku nepožádal o přeřazení, i když velitel roty přislíbil, že kdo bude cítit, že na výcvik nestačí, může požádat o přeložení. V rotě se brzy vytvořil dobrý kolektiv s vysokou morálkou a připraveností.

Po příchodu z vojenské základní služby pracoval Luděk Stoklásek nadále v konstrukci ZPS Hulín.

V roce 1962 se oženil a bydlí trvale v Jankovicích nedaleko Holešova. Od roku 1967 pracoval v Komunálních službách města Holešova jako technik a vedoucí výroby. V roce 1973 přešel do Oděvního výrobního družstva STYL Holešov, kde zastával funkci investičního technika a v roce 1990 byl zvolen předsedou družstva. Tuto funkci zastával až do odchodu do důchodu v roce 2000.

V roce 2007 ho kolega Jaroslav Bílek – mimo jiné spoluzakladatel VU 7374 v Sabinově – přivedl do Klubu výsadkových veteránů Holešov. Zde byl pověřen vedením kroniky KVV. V současné době je členem výboru a jeho kronikářem.

Jaroslav Bílek, Josef Bartošek