Archive for the 'Aktuálně' Category

DEN OZBROJENÝCH SIL

Třicátého června 1918 přísahaly v Darney dvacátý první a dvacátý druhý střelecký pluk Československé brigády věrnost budoucí republice.

Právě tento den francouzská vláda před nastoupenými československými legionáři oficiálně oznámila, že uznává právo Čechoslováků na samostatný stát. Rozkaz prezidenta republiky ze dne 7. února 2002 stanovil datum 30. června jako Den ozbrojených sil.

My jsme tento svátek oslavili v pátek 28.6.2024 na Krajském vojenském velitelství ve Zlíně.

JB

Fotky ve FOTOGALERII

18. června 2024 Anthropoid PRAHA

18. června 2024 jsme se už tradičně zúčastnili pietní vzpomínky na poslední boj statečných československých parašutistů v roce 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

Stejně jako mnoho oficiálních hostů a ostatních účastníků jsme i my položili v Resslově ulici kytičku za KVV Holešov.

Zúčastnit se mohl každý – do Prahy je velmi výhodné (a pro důchodce i cenově) vlakové spojení.

Fotky z této akce najdete ve  FOTOGALERII.

JB

Opustila nás Zdeňka HRICOVÁ

Po dlouhé těžké nemoci zemřela dnes v Olomouci ve věku 77 let naše obětavá členka a dobrá kamarádka Zdeňka HRICOVÁ.

S naší kamarádkou a kolegyní se rozloučíme v obřadní síni v Holešově v pátek 10. května ve 12,00 hod.

R.I.P.

Oslavy osvobození v Holešově

Zveme všechny naše členy a příznivce do Holešova na vzpomínky osvobození města.

V pondělí 6. května vzpomeneme již 79. výročí osvobození a uctíme oběti války v 16,00 na městském hřbitově v Holešově a v 16,45 u památníku v parku ve Všetulích.

Výbor KVV

ÚSPĚŠNÁ AKCE

80. výročí seskoku skupiny CLAY  oslavilo 12.4.2024 v Hostišové rekordní množství lidí.

Pořadatelé akce nočního pochodu CLAY-EVA a obec Hostišová připravili důstojnou oslavu tohoto jubilea. Noční pochod absolvovalo 266 účastníků a další desítky lidí se účastnily zahajovacího ceremoniálu.

Vojáci ze 102. pzpr z Prostějova letos nemohli z technických důvodů uskutečnit plánovaný seskok, ale přispěli k lesku ceremoniálu slavnostními salvami z útočných pušek.

Všichni pořadatelé, obec Hostišová, zpěváci z Lanžhota, prostějovští vojáci i všichni účastníci si zaslouží velkou pochvalu!

Těšíme se na příští ročník, který proběhne 11.4.2025.

Fotky z akce ve FOTOGALERII.

JB

VČS v HOLEŠOVĚ

V pátek 8. března proběhla v Holešově volební výroční schůze za velké účasti členů.

Naší výročky se zúčastnili místostarostové města Ing. Karhan a Mgr. Hlobil, ředitel SaVPŠ plk. Novák, předseda KVV Prostějov gen. Páleník a zástupci 102. pzpr.

VČS zhodnotila práci Klubu v roce 2023, schválila plán na rok 2024, stanovila výši členských příspěvků na rok 2025 ve výši 200 Kč a zvolila nový výbor ve složení:

L. Folkner, M. Hanáček, D. Hric, J. Jurda, O. Kydal, K. Maňák, M. Pavlík, L. Stoklásek, F. Vyhlídal.

Nový výbor ihned zasedal a ze svého středu zvolil nového předsedu.

Novým předsedou KVV Holešov se stal kpt.v.v.  Dušan  HRIC.

Fotky z akce jsou ve FOTOGALERII – 1

JB

Jaroslav BÍLEK zemřel – R.I.P.

Po dlouhé těžké nemoci zemřel v neděli 3.3.2024 ve věku 87 let první předseda KVV Holešov

Mgr. Jaroslav Bílek pplk.v.v. – velký kamarád Jindřicha Starého.

 

Jindřich Starý nás opustil

Plk.v.v. Ing. Jindřich Starý zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 19. února 2024 ve věku nedožitých 87 let.

S někdejším velitelem prostějovských výsadkářů jsme se rozloučili v pátek 23. února 2024 ve smuteční obřadní síni v Prostějově.

JB

Oznámení odstoupení předsedy KVV Holešov

Bohužel, Vám musím oznámit, že jsem odstoupil z funkce statutárního orgánu – předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov, zapsaný spolek a zároveň i z jeho výboru. Své odstoupení jsem písemně předal členům výboru klubu. Členem KVV Holešov však zůstávám a pokud budu mít možnost v budoucnu našemu klubu pomoci, tak to rád udělám.

Odstoupil jsem po pečlivém uvážení, zejména z pracovních, ale také i rodinných důvodů. Jsem plně vytížen ve svém současném zaměstnání pro Ministerstvo obrany, a to i nad rámec pravidelné pracovní doby. Pokud k tomu nechci zanedbávat svoji rodinu, tak to znamená, že mi již nezbývá dostatek prostoru se zodpovědně věnovat přípravě akcí z našeho plánu činností a následně se jich také účastnit. Jako předseda nemohu být dále příkladem pro ostatní členy našeho klubu ve své aktivní práci pro KVV Holešov.

Z výboru klubu jsem vystoupil proto, aby mohl náš výbor místo mě kooptovat nového člena, který by se případně mohl stát předsedou. Doufám, že výbor bude mít šťastnou volbu a vybere předsedu, který bude mít dostatek času a energie věnovat se záležitostem našeho klubu.

Ing. René Sabela

Pozvánka na výroční členskou schůzi

ODKAZ NA PLNOU MOC: http://kvvholesov.clay-eva.cz/wp-content/uploads/2024/02/Plna-moc-tisk-zde.pdf