Oznámení odstoupení předsedy KVV Holešov

Bohužel, Vám musím oznámit, že jsem odstoupil z funkce statutárního orgánu – předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov, zapsaný spolek a zároveň i z jeho výboru. Své odstoupení jsem písemně předal členům výboru klubu. Členem KVV Holešov však zůstávám a pokud budu mít možnost v budoucnu našemu klubu pomoci, tak to rád udělám.

Odstoupil jsem po pečlivém uvážení, zejména z pracovních, ale také i rodinných důvodů. Jsem plně vytížen ve svém současném zaměstnání pro Ministerstvo obrany, a to i nad rámec pravidelné pracovní doby. Pokud k tomu nechci zanedbávat svoji rodinu, tak to znamená, že mi již nezbývá dostatek prostoru se zodpovědně věnovat přípravě akcí z našeho plánu činností a následně se jich také účastnit. Jako předseda nemohu být dále příkladem pro ostatní členy našeho klubu ve své aktivní práci pro KVV Holešov.

Z výboru klubu jsem vystoupil proto, aby mohl náš výbor místo mě kooptovat nového člena, který by se případně mohl stát předsedou. Doufám, že výbor bude mít šťastnou volbu a vybere předsedu, který bude mít dostatek času a energie věnovat se záležitostem našeho klubu.

Ing. René Sabela

Comments are currently closed.