18. června 2024 Anthropoid PRAHA

18. června 2024 se už tradičně zúčastníme pietní vzpomínky na poslední boj statečných československých parašutistů v roce 1942 v kostele sv. Gorazda v Praze.

Stejně jako mnoho oficiálních hostů a ostatních účastníků položíme i my v Resslově ulici kytičku za KVV Holešov.

Zúčastnit se může každý – do Prahy je velmi výhodné (a pro důchodce i cenově) vlakové spojení. Zlínský expres odjíždí z Hulína v 6,05 a v 9,04 je v Praze. Nejrychlejší spojení v Praze je potom metrem z Hlavního nádraží přec Florenc na Karlovo náměstí.

Pro zpáteční cestu je vhodné použít Slovácký expres s odjezdem z Prahy v 15,03, příp. 17,03.

JB

Opustila nás Zdeňka HRICOVÁ

Po dlouhé těžké nemoci zemřela dnes v Olomouci ve věku 77 let naše obětavá členka a dobrá kamarádka Zdeňka HRICOVÁ.

S naší kamarádkou a kolegyní se rozloučíme v obřadní síni v Holešově v pátek 10. května ve 12,00 hod.

R.I.P.

Oslavy osvobození v Holešově

Zveme všechny naše členy a příznivce do Holešova na vzpomínky osvobození města.

V pondělí 6. května vzpomeneme již 79. výročí osvobození a uctíme oběti války v 16,00 na městském hřbitově v Holešově a v 16,45 u památníku v parku ve Všetulích.

Výbor KVV

ÚSPĚŠNÁ AKCE

80. výročí seskoku skupiny CLAY  oslavilo 12.4.2024 v Hostišové rekordní množství lidí.

Pořadatelé akce nočního pochodu CLAY-EVA a obec Hostišová připravili důstojnou oslavu tohoto jubilea. Noční pochod absolvovalo 266 účastníků a další desítky lidí se účastnily zahajovacího ceremoniálu.

Vojáci ze 102. pzpr z Prostějova letos nemohli z technických důvodů uskutečnit plánovaný seskok, ale přispěli k lesku ceremoniálu slavnostními salvami z útočných pušek.

Všichni pořadatelé, obec Hostišová, zpěváci z Lanžhota, prostějovští vojáci i všichni účastníci si zaslouží velkou pochvalu!

Těšíme se na příští ročník, který proběhne 11.4.2025.

Fotky z akce ve FOTOGALERII.

JB

VČS v HOLEŠOVĚ

V pátek 8. března proběhla v Holešově volební výroční schůze za velké účasti členů.

Naší výročky se zúčastnili místostarostové města Ing. Karhan a Mgr. Hlobil, ředitel SaVPŠ plk. Novák, předseda KVV Prostějov gen. Páleník a zástupci 102. pzpr.

VČS zhodnotila práci Klubu v roce 2023, schválila plán na rok 2024, stanovila výši členských příspěvků na rok 2025 ve výši 200 Kč a zvolila nový výbor ve složení:

L. Folkner, M. Hanáček, D. Hric, J. Jurda, O. Kydal, K. Maňák, M. Pavlík, L. Stoklásek, F. Vyhlídal.

Nový výbor ihned zasedal a ze svého středu zvolil nového předsedu.

Novým předsedou KVV Holešov se stal kpt.v.v.  Dušan  HRIC.

Fotky z akce jsou ve FOTOGALERII – 1

JB

Jaroslav BÍLEK zemřel – R.I.P.

Po dlouhé těžké nemoci zemřel v neděli 3.3.2024 ve věku 87 let první předseda KVV Holešov

Mgr. Jaroslav Bílek pplk.v.v. – velký kamarád Jindřicha Starého.

 

Jindřich Starý nás opustil

Plk.v.v. Ing. Jindřich Starý zemřel po dlouhé těžké nemoci v pondělí 19. února 2024 ve věku nedožitých 87 let.

S někdejším velitelem prostějovských výsadkářů jsme se rozloučili v pátek 23. února 2024 ve smuteční obřadní síni v Prostějově.

JB

Oznámení odstoupení předsedy KVV Holešov

Bohužel, Vám musím oznámit, že jsem odstoupil z funkce statutárního orgánu – předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov, zapsaný spolek a zároveň i z jeho výboru. Své odstoupení jsem písemně předal členům výboru klubu. Členem KVV Holešov však zůstávám a pokud budu mít možnost v budoucnu našemu klubu pomoci, tak to rád udělám.

Odstoupil jsem po pečlivém uvážení, zejména z pracovních, ale také i rodinných důvodů. Jsem plně vytížen ve svém současném zaměstnání pro Ministerstvo obrany, a to i nad rámec pravidelné pracovní doby. Pokud k tomu nechci zanedbávat svoji rodinu, tak to znamená, že mi již nezbývá dostatek prostoru se zodpovědně věnovat přípravě akcí z našeho plánu činností a následně se jich také účastnit. Jako předseda nemohu být dále příkladem pro ostatní členy našeho klubu ve své aktivní práci pro KVV Holešov.

Z výboru klubu jsem vystoupil proto, aby mohl náš výbor místo mě kooptovat nového člena, který by se případně mohl stát předsedou. Doufám, že výbor bude mít šťastnou volbu a vybere předsedu, který bude mít dostatek času a energie věnovat se záležitostem našeho klubu.

Ing. René Sabela

Pozvánka na výroční členskou schůzi

ODKAZ NA PLNOU MOC: http://kvvholesov.clay-eva.cz/wp-content/uploads/2024/02/Plna-moc-tisk-zde.pdf

Návštěva „našich kasáren“

Při delší absenci předsedy a místopředsedy holešovského KVV se řízení Klubu ujal člen Výboru a kronikář Luděk Stoklásek.

Na sobotu 20. ledna nám L. Stoklásek zorganizoval návštěvu našich bývalých kasáren.

Více o této akci najdete v naší rubrice  ČINNOST KLUBU,  fotky ve  FOTOGALERII.

JB