V E L I K O N O C E

KVV Holešov přeje všem RADOSTNÉ VELIKONOCE !!

Pozvánka CLAY – EVA

Přihlásit se na noční pochod již není možno (přihlášeno je 264 účastníků – 72 skupin), ale slavnostního ceremoniálu se může zúčastnit každý. Letos je to již 80 let od seskoku slavné paraskupiny CLAY.

VČS v HOLEŠOVĚ

V pátek 8. března proběhla v Holešově volební výroční schůze za velké účasti členů.

Naší výročky se zúčastnili místostarostové města Ing. Karhan a Mgr. Hlobil, ředitel SaVPŠ plk. Novák, předseda KVV Prostějov gen. Páleník a zástupci 102. pzpr.

VČS zhodnotila práci Klubu v roce 2023, schválila plán na rok 2024, stanovila výši členských příspěvků na rok 2025 ve výši 200 Kč a zvolila nový výbor ve složení:

L. Folkner, M. Hanáček, D. Hric, J. Jurda, O. Kydal, K. Maňák, M. Pavlík, L. Stoklásek, F. Vyhlídal.

Nový výbor ihned zasedal a ze svého středu zvolil nového předsedu.

Novým předsedou KVV Holešov se stal kpt.v.v.  Dušan  HRIC.

Fotky z akce jsou ve FOTOGALERII – 1

JB

Jaroslav BÍLEK zemřel – R.I.P.

Po dlouhé těžké nemoci zemřel v neděli 3.3.2024 ve věku 87 let první předseda KVV Holešov

Mgr. Jaroslav Bílek pplk.v.v. – velký kamarád Jindřicha Starého.

 

Jindřich Starý nás opustil

Oznámení odstoupení předsedy KVV Holešov

Bohužel, Vám musím oznámit, že jsem odstoupil z funkce statutárního orgánu – předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov, zapsaný spolek a zároveň i z jeho výboru. Své odstoupení jsem písemně předal členům výboru klubu. Členem KVV Holešov však zůstávám a pokud budu mít možnost v budoucnu našemu klubu pomoci, tak to rád udělám.

Odstoupil jsem po pečlivém uvážení, zejména z pracovních, ale také i rodinných důvodů. Jsem plně vytížen ve svém současném zaměstnání pro Ministerstvo obrany, a to i nad rámec pravidelné pracovní doby. Pokud k tomu nechci zanedbávat svoji rodinu, tak to znamená, že mi již nezbývá dostatek prostoru se zodpovědně věnovat přípravě akcí z našeho plánu činností a následně se jich také účastnit. Jako předseda nemohu být dále příkladem pro ostatní členy našeho klubu ve své aktivní práci pro KVV Holešov.

Z výboru klubu jsem vystoupil proto, aby mohl náš výbor místo mě kooptovat nového člena, který by se případně mohl stát předsedou. Doufám, že výbor bude mít šťastnou volbu a vybere předsedu, který bude mít dostatek času a energie věnovat se záležitostem našeho klubu.

Ing. René Sabela

Pozvánka na výroční členskou schůzi

ODKAZ NA PLNOU MOC: http://kvvholesov.clay-eva.cz/wp-content/uploads/2024/02/Plna-moc-tisk-zde.pdf

Návštěva „našich kasáren“

Při delší absenci předsedy a místopředsedy holešovského KVV se řízení Klubu ujal člen Výboru a kronikář Luděk Stoklásek.

Na sobotu 20. ledna nám L. Stoklásek zorganizoval návštěvu našich bývalých kasáren.

Více o této akci najdete v naší rubrice  ČINNOST KLUBU,  fotky ve  FOTOGALERII.

JB

Rudolf ŠVIREC zemřel – R.I.P.

31.12.2023 ve věku 86 let zemřel důstojník – výsadkář Rudolf Švirec.

Více o Rudolfu Švircovi píše Luděk Stoklásek v rubrice ČINNOST KLUBU 2023.

PF 2024