Archive for Březen, 2024

V E L I K O N O C E

KVV Holešov přeje všem RADOSTNÉ VELIKONOCE !!

Pozvánka CLAY – EVA

Přihlásit se na noční pochod již není možno (přihlášeno je 264 účastníků – 72 skupin), ale slavnostního ceremoniálu se může zúčastnit každý. Letos je to již 80 let od seskoku slavné paraskupiny CLAY.

VČS v HOLEŠOVĚ

V pátek 8. března proběhla v Holešově volební výroční schůze za velké účasti členů.

Naší výročky se zúčastnili místostarostové města Ing. Karhan a Mgr. Hlobil, ředitel SaVPŠ plk. Novák, předseda KVV Prostějov gen. Páleník a zástupci 102. pzpr.

VČS zhodnotila práci Klubu v roce 2023, schválila plán na rok 2024, stanovila výši členských příspěvků na rok 2025 ve výši 200 Kč a zvolila nový výbor ve složení:

L. Folkner, M. Hanáček, D. Hric, J. Jurda, O. Kydal, K. Maňák, M. Pavlík, L. Stoklásek, F. Vyhlídal.

Nový výbor ihned zasedal a ze svého středu zvolil nového předsedu.

Novým předsedou KVV Holešov se stal kpt.v.v.  Dušan  HRIC.

Fotky z akce jsou ve FOTOGALERII – 1

JB

Jaroslav BÍLEK zemřel – R.I.P.

Po dlouhé těžké nemoci zemřel v neděli 3.3.2024 ve věku 87 let první předseda KVV Holešov

Mgr. Jaroslav Bílek pplk.v.v. – velký kamarád Jindřicha Starého.