Archive for Únor, 2023

Upozornění

Upozorňujeme členy KVV Holešov, že výše členských příspěvků pro letošní rok je stále ještě ve výši 150 Kč (pro příští rok 200).

Ti, kteří ještě nestihli svou povinnost splnit, mají možnost uhradit částku 150 Kč na číslo našeho účtu 1423999359/0800 jako Variabilní symbol použijte své telefonní číslo ve tvaru např. 602789321.

kpt. Dušan HRIC osmdesátníkem

Dne 25. ledna oslavil osmdesáté narozeniny bývalý dlouholetý předseda KVV Holešov Dušan Hric.

Na výborové schůzi dne 02.02. mu popřáli všichni členové Výboru pevné zdraví a plno elánu do dalších let a stálou aktivitu při práci v KVV.

GRATULUJEME !!