Výročka v Holešově

V pátek 13. prosince jsme v Holešově uspořádali výroční členskou schůzi za přítomnosti většiny členů Klubu a několika význačných osobností.

Žel 4 členové našeho KVV se museli pro závažné nemoci omluvit.

VČS zhodnotila plnění úkolů v roce 2019, vyslechla si zprávu o hospodaření a schválila plán akcí na rok 2020.

Podrobnější hodnocení VČS najdete v rubrice ČINNOST KLUBU, fotografie jsou ve FOTOGALERII a schválený Plán akcí na rok 2020 je již rovněž na našich stránkách zveřejněn.

JB

Comments are currently closed.


[CNW:Counter]