1. zasedání Výboru v roce 2019

8. ledna se sešel nově zvolený výbor na svém prvním zasedání.

Projednal plán práce na rok 2019, zhodnotil finanční možnosti, delegoval své členy na účast na nejbližších akcích a hlavně rozdělil úkoly a kompetence jednotlivým členům výboru:

Dušan Hric = předseda

Josef Bartošek – místopředseda

Luděk Folkner – zapisovatel

Jiří Jurda – péče o pomníky

Milan Pavlík – pokladník

Václav Ryšavý – prodej suvenýrů, sponzoři, pošta

František Vyhlídal – zajišťování dopravy

Luděk Stoklásek – kronikář, archivář

Karel Maňák – péče o pomníky a strávníky

 

Comments are currently closed.


[CNW:Counter]