Archive Page 2

Zájezd BRADLO

SPORTOVNÍ DEN PRO ŠKOLY

V pátek 14. června jsme uspořádali branně sportovní den pro žáky II. stupně holešovských škol.

Komentář k akci najdete v rubrice ČINNOST KLUBU.

Fotografie jsou v rubrice FOTOGALERIE.

Přátelství výsadkářů přetrvává věky

To je vlastnost výsadkářů, že jejich kamarádství je i po 50-ti letech pevné a na léta společné služby u 7.VP ZU vzpomínají s hrdostí.

O posledním zážitku našich radistů si přečtěte v rubrice ČINNOST KLUBU.

Fotky najdete ve FOTOGALERII.

CLAY-EVA 12.4.

Letos jsme se na Hostišové výsadkářů kvůli nepřízni počasí nedočkali.

I když ne tak docela – stodvojka vyslala své zástupce, kteří položili květiny k památníku CLAY, ale ti přijeli autem. 15 výsadkářů čekalo v Prostějově u vrtulníku na povolení ke startu, leč síla větru a velení 102 start nedovolilo.

Počasí odradilo od pochodu mnoho dalších již přihlášených účastníků nočního pochodu. Velmi si vážíme těch 174 statečných, kteří se nakonec na trasu do polí a lesů vydali. Letos si větru, chladu a sněhu s deštěm užili dosyta. Do cíle přicházeli od 1,40 až do 6,15 ve výtečné náladě, spokojeni a odhodláni k dalšímu pochodu již 17. ročníku v příštím roce.

V Bystřici p.H. je očekávali 2 veteráni 7. VP s chlebem se sádlem a cibulí, chleba i teplý čaj chutnal všem. Chybu neudělali ti, kteří nepohrdli nabídnutým kalíškem. Někteří byli zlamáni, že u Tří Kamenů nenalezli oblíbená „Camrátka“. O to více se zaradovali, když je s úsměvem dostali v cíli.

Několik fotek ze zahájení na Hostišové se nám podařilo nahrát do FOTOGALERIE.

JB

POZOR

Přihlášky na noční pochod CLAY-EVA byly 29.3. ve 22,00 uzavřeny !!

Celkem je na pochod přihlášeno 213 účastníků.

Kdo jste se nepřihlásili, nehažte flintu do žita, stále se můžete zúčastnit slavnosti na zahájení, i vy můžete sledovat seskok prostějovských výsadkářů u památníku skupiny Clay v pátek 12. dubna v 19 hod. na Hostišové.

JB

1. zasedání Výboru v roce 2019

8. ledna se sešel nově zvolený výbor na svém prvním zasedání.

Projednal plán práce na rok 2019, zhodnotil finanční možnosti, delegoval své členy na účast na nejbližších akcích a hlavně rozdělil úkoly a kompetence jednotlivým členům výboru:

Dušan Hric = předseda

Josef Bartošek – místopředseda

Luděk Folkner – zapisovatel

Jiří Jurda – péče o pomníky

Milan Pavlík – pokladník

Václav Ryšavý – prodej suvenýrů, sponzoři, pošta

František Vyhlídal – zajišťování dopravy

Luděk Stoklásek – kronikář, archivář

Karel Maňák – péče o pomníky a strávníky

 

VETERÁNI 7. VP ZU V SENÁTU

Předseda senátu Jaroslav Kubera pozval zástupce 7. VP do senátu, aby zde vyslovil uznání všem příslušníkům pluku, kteří v roce 1968 čelili agresi Sovětského svazu do Československa.

Více v rubrice ČINNOST KLUBU

Zpráva ČTK v rubrice ČINNOST KLUBU

Fotografie z akce najdete ve FOTOGALERII

PF 2019

KVV Holešov volil

Na dnešní výroční členské schůzi KVV Holešov hodnotil – i kriticky – svou činnost v roce 2018, stanovil si plán na rok 2019 a zvolil nový výbor, který povede Klub po další 3 roky.

Do nového Výboru byli zvoleni:

Bartošek Josef, Folkner Luděk, Hric Dušan, Jurda Jiří, Maňák Karel, Pavlík Milan, Ryšavý Václav, Stoklásek Luděk, Vyhlídal František.

Bezprostředně po skončení VČS se sešel nový výbor a jako předsedu zvolil  DUŠANA HRICE.

8. ledna 2019 se nový výbor sejde na svém prvním zasedání a rozdělí funkce jednotlivým členům. Stěžejní bude funkce pokladníka. Tuto funkci doposud zcela excelentně zastával Vlastik Lochman, který však již do nového výboru vůbec nekandidoval.

O jednání píše kol. Lejsek v rubrice ČINNOST KLUBU.

Fotky z VČS najdete ve  FOTOGALERII

VČS v Holešově

Kamarádi, kolegové!

V pátek 7. prosince se sejdeme na internátě PŠ v 16,00 hodin.

Výročka bude mít obvyklé body a asi nejdůležitějším z nich bude volba nového výboru. Každý člen KVV dostane volební lístek, na kterém budou následující jména:

 1. Bartošek Josef
 2. Folkner Luděk
 3. Hric Dušan
 4. Hrubý Ladislav
 5. Jurda Jiří
 6. Maňák Karel
 7. Pavlík Milan
 8. Ryšavý Václav
 9. Svoboda Jaroslav
 10. Stoklásek Luděk
 11. Vyhlídal František

Na návrh stávajícího výboru bude mít nový výbor 9 členů. Na volebním lístku zakroužkujeme ty členy, které bychom si přáli mít v novém výboru. Počet kroužků není povinný, ale nesmí přesáhnout číslo 9.

Po výročce se sejde nový výbor a ze svého středu zvolí nového předsedu.

Kdo bude novým předsedou zatím nikdo netuší, protože stávající předseda Dušan Hric si stále stojí za svým prohlášením, že na další tříleté období už se nedá přesvědčit.

PŘIJDĚTE, ZVOLÍTE, UVIDÍTE !!

JB


[CNW:Counter]