Archive Page 2

LADISLAV GALETKA zemřel

Bývalý proviantní náčelník 7.VP a člen našeho KVV  LADISLAV GALETKA

nás nečekaně opustil 27. listopadu t.r. ve věku 85 let.

Rozloučení s našim zesnulým kolegou proběhlo v úzkém kruhu rodinném.

R.I.P.

Výroční členská schůze

Vzhledem k současné epidemii Covid a nejistému dalšímu vývoji opatření se výbor KVV Holešov rozhodl přesunout

KONÁNÍ  VÝROČNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE  NA  ZAČÁTEK ROKU 2021.

O novém termínu budeme informovat zde.

Výbor KVV

JOZEF TÓTH zemřel

Ve středu 21. října zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 77 let náš dobrý kamarád – člen našeho KVV Jozef Tóth.

Rozloučení se zesnulým proběhne v úzkém kruhu rodiny v Rychnově nad Kněžnou.

R.I.P.

CLAY-EVA 2020

Letošní vzpomínková akce na výsadkovou skupinu CLAY se konala v netradiční dobu a také netradičním způsobem.

Nočního pochodu se letos zúčastnilo jen 70 statečných. Ti si včera užili nezvykle teplého počasí na startu, velmi větrného pochodu a deštivého závěru.  Ale paraskupina CLAY to měla před 76-ti lety ještě obtížnější.

Zahájení u památníku na Hostišové bylo letos bez okázalých projevů, bez tradičního seskoku výsadkářů z Prostějova, bez slavnostní salvy. Po krátkém zahájení předal Jan Štokman pamětní medaile městyse Buchlovice vydané ke stému výročí narození pplk. Jiřího Štokmana. Mezi oceněnými byli holešovští skauti (pořadatelé akcí), místní pořadatelé a 5 členů KVV Holešov.

Zahájení proběhlo slavnostně – důstojně.

Příští akce je plánována na 16. dubna 2021.

JB

DNY MĚSTA HOLEŠOVA

V rámci oslav dne Holešova proběhlo v sobotu 5. září v sallatereně zámku slavnostní ocenění spolků a osobností města.

Klub výsadkových veteránů byl městem vyhodnocen a oceněn jako nejlepší spolek v oblasti volnočasových aktivit.

Diplom, nějaké dobroty a částku 5.000 Kč převzali za KVV jeho předseda Dušan Hric, místopředseda Josef Bartošek, člen výboru a kronikář Luděk Stoklásek.

Naše poděkování za uznání naší činnosti jsme vyslovili na místě.

Fotky jsou ve FOTOGALERII.

JB

52. výročí srpna 1968

V Holešově jsme se sešli 21. srpna a v kostele Nanebevzetí P. Marie, vzpomenuli pohnutých událostí srpna 1968 a pomodlili se za všechny příslušníky 7.VP ZU.

22. srpna se sešli příslušníci roty „C“ v Žopech a zde zavzpomínali na svou ojedinělou činnost v srpnu 1968 v lesích nad Holešovem.

28. srpna jsme u pamětní desky na „kasárnách“ vzpomenuli 51. výročí odchodu výsadkářů z Holešova.

JB

Článek Karla Bartoška si můžete přečíst v rubrice ČINNOST KLUBU a jeho fotky jsou ve FOTOGALERII

Vojenské mše v Holešově

V pondělí 17. srpna v 17,30 bude zde sloužit mši sv. za duchovní obrodu Moravy vojenský kaplan Plk. gen.št. Jaroslav KNICHAL.

V pátek 21. srpna v 18,00 bude v kostele Nanebevzetí P. Marie sloužit mši sv. děkan Jerzy Walczak za všechny příslušníky 7.VP ZU.

Přijděte všichni, kdo si vážíte svých kamarádů a velitelů, kteří už opustili naše řady a vzdejme jim společně čest a díky za jejich službu u našeho pluku a jejich statečné postoje zejména v kritických situacích, jako byl třeba zrovna 21. srpen 1968.

Josef Bartošek – místopředseda KVV Holešov

OTTO PETRŽELA nás opustil

V pátek 3. července zemřel ve věku 92 let nejstarší člen našeho KVV Otto Petržela.

Jako voják základní služby prodělal  v r. 1947 výcvik COMANDOS pod vedením  kpt. Josefa Černoty. Od začátku založení  22.výs. brigády sloužil v Prešově, kde přešel k rotě ZU a po příchodu do Holešova byl ustanovený do funkce náčelníka výzbrojní služby. Měl na starosti všechny druhy zbraní u pluku a rovněž dělostřelecký a speciální materiál pro skupiny hloubkového průzkumu. Při zrodu KVV Holešov se stal jedním z jeho zakládajících členů. Dlouhá leta žil v Holešově, ale pro své zdravotní potíže se přestěhoval do Příbrami ke své dceři, kde v klidu a spokojenosti dožil svůj pěkný a pestrý život.

Čest jeho památce! – Dušan Hric, předseda KVV Holešov

Rozloučení s naším kolegou se koná v pátek 10. července ve 12 hodin v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami.

Střelecký dvojboj 25.7.2020

PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE 2020.

Klub výsadkových veteránů Holešov vyhlašuje soutěž ve střelbě z Bren a Pi
Organizátor : KVV Holešov, SPŠ , VPŠ MV Holešov a102.pzpr.
Organizací pověřen : KVV – Holešov.
Datum konání : V sobotu 25. července 2020.
Místo konání : Střelnice SPŠ MV Holešov – Dobrotice.
Disciplíny : Bren + Pi-3+10 ran.
Druh soutěže : Soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev v dvojboji

Organizační výbor
Ředitel soutěže : pplk.gš.Ing.Pavel Hriník
Rozhodčí: Zabezpečí 102.pzpr..

Podmínky účasti : Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená družstva z jednotlivých KVV.
T.j. každý KVV vyšle maximálně jedno tříčlenné družstvo, výjimka je u
KVV Holešov a KVV Prostějov.
Přihlášky : Soutěžní družstva se mohou přihlásit do 16.července 2020 na adresu :
Dušan HRIC ŽOPY č. 83, 769 01 Holešov, nebo na emailovou adresu:
dusanahriczopy@seznam.cz

Startovné : 100,-Kč. za jednotlivce ( občerstvení ).
Zbraně a střelivo : Zabezpečí pověřený organizátor.
Hodnocení : Součtem bodů jednotlivých disciplín.Vítězem v jednotlivcích se stává
soutěžící, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. Vítězí družstvo
s nejvyšším počtem bodů všech členů družstva.
Ceny: První tři jednotlivci a první tři družstva v dvojboji obdrží diplomy a poháry.
První tři jednotlivci v každé disciplíně obdrží diplom a medaile.
První tři ženy v hodnocení střeleckého trojboje obdrží medaile a diplomy.
Časový rozvrh: Prezentace : 07,30 – 08,15 hod.
: Nástup : 08,30 hod.
: Zahájení soutěže : 08, 45 hod.
Ukončení soutěže : 60 minut od ukončení střelby poslední směny.
Průběh střelby: Střelba bude probíhat ze všech zbraní najednou. Na velké střelnici
v levé části se střílí Bren 3+10 ran na vzdálenost 100 m na terč NLF
s kruhy v čase 3+9 minut. Pistole 3+10 ran ve
stejném čase jako u Bren na terč NLF s kruhy, na vzdálenost 25 m.
na pistolové střelnici
Polohy ke střelbě u Bren v leže bez opory.
a u pistole v stoje jednoruč nebo obouruč.
Bezpečnost: Při manipulaci se zbraněmi je nutno dodržovat bezpodmínečnou
kázeň a pokyny rozhodčích na palebné čáře.  Jakákoliv manipulace
se zbraní bez povelu rozhodčích se trestá vyloučením ze závodu.
Ředitel soutěže: pplk.gš,Ing.Pavel Hriník

Clay-Eva 2020 – termín

Zapište si do diářů nový termín letošního pochodu a to na sobotu 3.10.2020.
Pochod bude nezvykle ze soboty na neděli a také zahájení bude o 2 hodiny dříve – v 17.00h.
Možnost přihlašování bude od 1.6.2020


[CNW:Counter]