Archive Page 2

Požehnané VELIKONOCE

Krásné, pohodové Velikonoce všem našim členům, přátelům a příznivcům

přeje Výbor KVV Holešov

Poslední týden na přihlášky

Noční pochod Clay-Eva bude zahájen v pátek 13. dubna, ale možnost na přihlášení končí již za týden. K dnešnímu datu evidujeme 118 přihlášených účastníků pochodu.

Poslední přihlášky budou zaregistrovány v pátek 30. března ve 22,00 hod.

Za měsíc se sejdeme v Hostišové

Již jen tento měsíc je čas na přihlášky k nočnímu pochodu Clay-Eva.

K dnešnímu datu se na noční pochod přihlásilo 82 účastníků – většinou již zkušených harcovníků.

Neváhejte, přihlaste se, zúčastněte se – v cíli Vás budou čekat členové KVV Holešov, kteří Vás přivítají chlebem a solí a možná i něčím navíc!

JB

Plk.v.v. Jiří ŠŤASTNÝ- tělovýchovný náčelník 7.VP nás opustil

Ze Slovenska nám přišla tato smutná zpráva:

Oznamujeme so smútkom kolegom, že dňa 3.2.2018 nás navždy opustil a odišiel do výsadkového neba náš kolega plk. v. v. PaedDr. Jiří Šťastný. Posledná rozlúčka s našim zosnulým kolegom bude 7.2.2018 (streda) o 11:00 hod v Krematóriu Banská Bystrica – mestská časť Kremnička.

Za výbor O KVV SR BB

tajomník Ivan Bartoš

CLAY – EVA se blíží

Čas utíká rychle a co nevidět bude tady duben.

13. dubna proběhne už XV. ročník nočního pochodu po stopách paradesantní skupiny Clay – Eva.

Přihlašovat se můžete už nyní na adrese:  http://clay-eva.cz/akce/prihlaska-on-line/

JB

Sejdeme se 21. srpna

Letos vzpomeneme 50. výročí vpádu sovětských vojsk na naše území. Připomeneme si také události 21. srpna 1968 v Holešově a co se odehrávalo v kasárnách a hlavně před kasárnami 7.VP ZU.

Včera jsme dohodli s ředitelem Střední a vyšší policejní školy, že se s jeho svolením sejdeme na nádvoří „našich kasáren“ přímo v den výročí (byť je to úterý) – tedy 21. srpna 2018 v 10,00 hodin.

S podrobným programem Vás včas seznámíme, na kluby rozešleme pozvánky.

JB

Schůze výboru 9. ledna 2018

V úterý 9. ledna se letos poprvé sešel výbor KVV na svém jednání.

Výbor řešil celou řadu úkolů, které v tomto roce před ním stojí.

První přišla k řešení otázka rezignace předsedy kpt. Dušana Hrice.

Dušan Hric znovu zopakoval důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedou. Je to především jeho zdravotní stav – v současné době akutní ambulantní léčba, kde se jedná o dlouhodobou záležitost a dalším důvodem jsou některé jeho osobní problémy.

Po dlouhé debatě a zejména analýze letošních úkolů požádali členové výboru jednomyslně Dušana Hrice, aby vedl klub i nadále s tím, že se zlepší spolupráce ostatních členů tak, aby nemusel veškeré akce zajišťovat předseda. Za této podmínky souhlasil se setrváním ve funkci předsedy klubu.

V dalších bodech programu se výbor věnoval plánovaným akcím a členové výboru byli pověřeni konkrétními úkoly.

JB

Modlitba veterána 7374

Pane, ty víš lépe než já, že den od den stárnu a jednoho dne budu starý.

Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku věci druhých.

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom  nešťoural  a neporučníkoval.

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat- ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť  hovořit o nich roste rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí naslouchat druhým, když líčí své nemoci, ale nauč mne trpělivě je snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.

Nauč mne té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.

Drž mě, abych byl, pokud možno laskavý. Starý morous je dílo ďáblovo.

Nauč mne u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se dovedl o nich zmínit.

Mám vrásky a šedivé vlasy: nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane to říkám- bojím se stáří.

Je mi tak, jako bych se musel rozloučit; nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ode dne ztrácím sílu  a přicházím o bývalou krásu.

Byl jsem pyšný na to, že se ještě stále mohu měřit s mladými.

Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.

Ale TY, Pane, říkáš: “ Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej  TY, řídíš.

Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou- ne jako odcházející, ale VDĚČNÝ a připravený ke všemu, k čemu TY mne ještě povoláš.

K tomu mi dej všechnu sílu SRDCE. Amen.

Modlitba ve stáří pochází zřejmě od Sv. Františka SALESKÉHO.

Nám ji ke zveřejnění jako MODLITBU roku přicházejícího, zbožnou Pf 2018, zaslal veterán 7.VP ZÚ kolega Petr SPÁČIL.

Požehnané svátky vánoční všem

Výroční členská schůze

Za účasti 48 členů a 18-ti významných hostů proběhla v pátek 8.12.2017 v Holešově VČS.

Členové KVV zvolili Jiřího Jurdu novým členem výboru – za zesnulého Rostislava Hnízdila, zvolili novou kontrolní komisi, schválili členský příspěvek ve výši 150 Kč, projednali činnost Klubu v roce 2017 a schválili plán činnosti na rok 2018.

Překvapení způsobila abdikace stávajícího předsedy Dušana Hrice, který oznámil, že nadále chce pracovat v klubu jen jako řadový člen.

Nového předsedu KVV Holešov by měl zvolit výbor na svém lednovém zasedání.

Podrobnosti z jednání VČS najdete v rubrice ČINNOST KLUBU.

Fotky jsou ve FOTOGALERII.


[CNW:Counter]