Zvolení nového předsedy KVV Holešov z.s.

Dne 7. 4. 2022 proběhlo jednání výboru KVV Holešov na Internátě A – VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jednání se zúčastnili všichni členové výboru.

Nejdříve jsme jednali o naplňování Plánu činnosti našeho klubu v měsících dubnu a květnu. Posoudili jsme reálné možnosti uskutečnění jednotlivých naplánovaných akcí klubu a poté jsme k účasti na těchto akcích doporučili konkrétní členy klubu a také potřebné materiální zabezpečení.

Po této části jednání vystoupil předseda našeho klubu kol. Dušan HRIC a sdělil nám, že odstupuje z výkonu funkce předsedy KVV Holešov z.s. Všichni členové výboru jsme jeho odstoupení, byť neradi, přijali a srdečně jsme mu poděkovali za dlouholetou práci pro náš klub. Kol. Dušan Hric zůstává členem výboru klubu. Dále kol. Dušan Hric navrhl jako kandidáta na nového předsedu současného člena výboru a dlouholetého člena našeho klubu kolegu plukovníka v záloze Ing. René Sabelu, který strávil svoji 32letou vojenskou karieru převážně v průzkumných a výsadkových jednotkách AČR. K jeho nejvýznamnějším pozicím, které zastával patří – Velitel 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově a Zpravodajský náčelník Pozemních sil AČR v Praze. Nikdo z přítomných nenavrhl protikandidáta. V následném hlasování byl členy výboru (pro 8; proti 0; nehlasoval 1) zvolen předsedou KVV Holešov z.s. kol. René SABELA.

Po této volbě a krátké diskuzi bylo jednání výboru ukončeno. Další jednání výboru proběhne 5.5.2022 v 16,00 na obvyklém místě.

Výbor KVV Holešov


Nový předseda KVV Holešov plk. v.z. Ing. René SABELA
                                              Nový předseda KVV Holešov plk. v.z. Ing. René SABELA

Comments are currently closed.