Pietní akt u hrobu generála Karla Palečka v Plzni.

Dne 12. 3. 2022 se delegace našeho KVV Holešov zúčastnila v Plzni pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkového vojska naší armády generála Karla Palečka. V této delegaci byli kolegové René Sabela, Milan Pavlík, Jiří Jurda, Karel Maňák, Václav Kšír. Dále za nás a zároveň za 102.průzkumný prapor generála Karla Palečka z Prostějova se zúčastnil pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník.

Pietní akt k 60. výročí úmrtí gen. Karla Palečka připravil a pořádal Klub výsadkových veteránů gen. Karla Palečka Plzeň z.s. Jeho předseda kolega Sliva vlastní pietní akt zahájil přivítáním hostů, všech přítomných kolegyň, kolegů a stále sloužících vojáků. Mezi významné hosty patřil tajemník statutárního města Plzně Mgr. Václav Váchal. Poté, ještě před položením věnců a kytic, byla odhalena nová pamětní deska na náhrobku, bývalým předsedou KVV Plzeň, kolegou Mílou Jeřábkem, který se zvlášť zasadil o vznik pietního místa v roce 2003. V následném proslovu kolegy Slívy byly zejména připomenuty životní etapy generála Karla Palečka – jeho mládí, doba druhoválečná, kdy se zapojil do výcviku a pak řízení činnosti výsadkových skupin v Anglii, až strastiplná doba poválečná. Na závěr předseda KVV Plzeň, kolega Sliva využil pietního aktu k udělení pamětních křížů gen. Karla Palečka, které předal kolegovi Petru Čejkovi, Dušanu Hricovi, Pavlu Valentovi a vrchnímu praporčíku 102. pzpr, prap. Jiřímu Kašparovi. Za našeho předsedu KVV Holešov kol. Dušana Hrice převzal pamětní kříž kol. René Sabela, který předá toto ocenění jeho majiteli v rámci nejbližšího jednání výboru klubu.

Před odjezdem všech delegací KVV zpět do svých měst proběhlo na základě pozvání KVV Plzeň společné posezení s občerstvením v hotelu Panorama. Za toto posezení, ale i za organizaci celého pietního aktu, patří KVV Plzeň velké poděkování. Účast delegací z téměř všech klubů výsadkových veteránů včetně naší delegace zcela jistě přispělo k udržování výsadkové sounáležitosti a udržování výsadkových tradic.

Zvláštní poděkování patří příslušníkům 102.pzpr za zabezpečení čestné stráže k hrobu gen. Karla Palečka, za zabezpečení přeletů vrtulníku nad hřbitovem v době konání pietního aktu, ale zejména za zabezpečení přepravy autobusem z Prostějova do Plzně a zpět pro zájemce z řad členů KVV Prostějov a KVV Holešov.

Fotografie z této akce jsou uloženy na WWW.kvvholesov22.rajce.net

Místopředseda KVV Holešov Ing. René Sabela

Comments are currently closed.