Výroční členská schůze ve Zlíně.

Dne 5. 3. 2022 se naši kolegové Luděk Stoklásek a Vlastimil Lochman jako delegace KVV Holešov zúčastnili, na základě pozvání, Výroční členské schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín z.s. ve Zlíně. Výroční členská schůze se konala v prostorech Klubu seniorů Zlín-Podhoří za řízení předsedy KVVV Zlín kolegy Jindřicha Indry. Přítomní byli zejména seznámeni se zprávou o činnosti KVVV Zlín v uplynulém roce a s návrhem plánu činnosti na letošní rok 2022.

Ihned po skončení VČS zorganizoval KVVV Zlín „Přátelské posezení při příležitosti MDŽ“ pro své členy s partnerkami, ale i pro pozvané delegace jednotlivých KVV ČR.

Naše delegace přispěla svojí účastí k utužení blízkého vztahu mezi našimi kluby ve Zlínském kraji.

Místopředseda KVV Holešov Ing. René Sabela

Comments are currently closed.