Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou

Ještě nedávno by si nikdo z nás nedokázal představit, jak blízko od našich domovů, v Evropě, mohou umírat lidé ve válce. A ono se to nyní děje na Ukrajině.

Vstup ruských vojsk 24. února 2022 na území Ukrajiny byl vyvrcholením déle trvající Rusko-Ukrajinské politické krize, kterou nedokázali politici obou států, ale ani světa vyřešit diplomatickými prostředky. Rusko se tedy tímto vstupem na území Ukrajiny, který nazývá „speciální vojenskou operací“, rozhodlo dosáhnout svých politických cílů tím nejstrašnějším prostředkem řešení politiky – válkou. Jinými slovy než válka, totiž nelze nazvat narušení územní celistvosti a suverenity Ukrajiny ozbrojenými silami Ruska. Je vysoce pravděpodobné, že v průběhu této války došlo, dochází, a ještě bude docházet k různým porušováním mezinárodního práva a mezinárodních dohod, zejména v oblasti pravidel vedení boje a používání zbraní. Nyní musíme jen věřit tomu, že po skončení války budou všechna porušení práv a dohod řádně vyšetřena, budou označeni viníci a ti budou následně spravedlivě potrestáni.

Tato válka neprobíhá pouze na zemi a ve vzduchu na území Ukrajiny, ale také v informačním prostředí, které dnes zahrnuje celý svět. Rusko, Ukrajina, ale i další nepřímí aktéři této války moc dobře vědí, že k dosažení svých politických cílů nebo jen zájmů potřebují podporu veřejnosti, a to nejen na území Ukrajiny, kde válka probíhá, ale hlavně ve své zemi a v co největší míře i ve světě. Právě veřejné mínění může mít rozhodující vliv na výsledek války. Informační prostředí je nyní za tímto účelem zaplaveno spoustou nepravd o různých incidentech a událostech. Tyto dezinformace jsou následně sepisovány do účelových analýz a prognóz. Pravdivé informace je nyní opravdu složité rozpoznat. Proto se seznamujme s informacemi s chladnou hlavou. Ověřujme si informace z více nezávislých zdrojů a vyhýbejme se webům, které jsou odborně analyzovány jako dezinformační.

V dnešním globálním světě dopadá krutost této války na spoustu nevinných lidí, a to nejen na území Ukrajiny. Nejvíce však bezesporu trpí obyčejní obyvatelé Ukrajiny. Právě oni nyní potřebují pomoci, třeba i od nás – členů KVV Holešov. Doporučuji všem našim členům, kteří se ještě nezapojili a chtěli by se zapojit do pomoci, aby nejdříve navštívili internetové stránky www.stojimezaukrajinou.cz. Zde se dozvíte spoustu informací, jak pomoci. Následně Český červený kříž ( www.cervenykriz.eu ) doporučuji ze svých osobních zkušeností jako vhodnou organizaci, která přímo organizuje pomoc. Bohužel, i v této oblasti se totiž již objevují „šmejdi“. Pozor na ně!

Závěrem si dovolím konstatovat i za Vás členy KVV Holešov, že si přejeme, aby tato válka co nejdřív skončila. Aby obě strany konfliktu co nejdříve uzavřely příměří a dále řešily svůj konflikt hlavně dialogem na diplomatické úrovni. Není důležitějších věcí pro život než zdraví a mír.

Plukovník v záloze Ing. René SABELA

Comments are currently closed.