Archive for the 'Aktuálně' Category

Dušan HRIC vyznamenán městem Holešov

Nejvyššího ocenění města se dočkal náš emeritní předseda kpt.v.v. Dušan HRIC.

V sobotu 13. května převzal z rukou představitelů města Holešova Velkou pečeť města Holešova.

Na webových stránkách města Holešova se uvádí:

Pan Dušan Hric byl spoluzakladatelem a dlouholetým členem všech předchozích a je i členem současné právní podoby Klubu výsadkových veteránů Holešov. Od roku 2009 do roku 2020 byl předsedou tohoto spolku. Klub výsadkových veteránů Holešov je pevně spjat s historií 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který byl umístěn v kasárnách v Holešově a u kterého pan Hric sloužil jako voják z povolání. Pan Hric organizuje se členy klubu různé aktivity, např. v Holešově či v dalších místech Zlínského kraje se účastní významných vzpomínkových akcí, nebo pro školy v Holešově pořádají sportovní akce.

JB

Luděk STOKLÁSEK 85

Náš skvělý kronikář a jeden z nejaktivnějších členů KVV Holešov  LUDĚK STOKLÁSEK  se ve čtvrtek 23. března dožívá 85 roků.

Upřímně gratulujeme a vinšujeme pevné zdraví, modré nebe nad hlavou a neutuchající energii do další práce v Klubu i v osobním životě.

JB

GRATULACE NAŠEMU NOVÉMU PREZIDENTOVI

Dne 9. března se ujal funkce nově zvolený prezident ČR  náš člověk – výsadkář gen. PETR PAVEL.

Gen. Petr Pavel má úzký vztah k našemu Klubu – 19. prosince 2018 se sešel se zástupci našeho KVV v senátu i za účasti předsedy senátu Jaroslava Kubery a s několika členy našeho Klubu se zná osobně.

Blahopřejeme mu ke zvolení do nejvyšší funkce v naší zemi a přejeme mu hodně úspěchů a taky pevné zdraví pro výkon prezidentského úřadu.

JB

VČS v Bratislavě

V sobotu 4. března se naši zástupci zúčastnili Výroční členské schůze KVVV v Bratislavě.

Zprávu od Luďka Stokláska si můžete přečíst  v rubrice ČINNOST KLUBU. Najdete zde i info z členské schůze v Prostějově od Reného Sabely.

JB

GENERACE NA PADÁCÍCH

Tuto novou knihu s podtitulem 40 let ve výsadkových a průzkumných jednotkách ČSLA a AČR vydal Vojenský historický ústav Ministerstva Obrany.

Autorem této knihy je pplk. Petr Čejka – známý pod přezdívkou ČEJEN.

Tuto publikaci nikde v prodejnách neseženete, ale můžete si ji objednat v našem KVV.

Náš e-mail = kvvholesov@seznam.cz

Podrobnosti o této knize si můžete přečíst v naší rubrice ČINNOST KLUBU.

JB

Vzpomínka na gen. Palečka

Setkání výsadkových veteránů a hostů proběhne 10. března 2023 v 10,00 hod. v Plzni.

Členové KVV Holešov se do Plzně přepraví autobusem vypraveným z Prostějova.

Akce se může zúčastnit kdokoliv z členů našeho KVV. Zájemci se dostaví vlastními prostředky do PV, kde se shromáždíme 10. března ráno v 5,00 před branou 102. pzpr a spolu s prostějovskými kolegy odjedeme autobusem 102 – náklady hradí 102. pzpr.

Podrobný program akce najdete v rubrice ČINNOST KLUBU.

Upozornění

Upozorňujeme členy KVV Holešov, že výše členských příspěvků pro letošní rok je stále ještě ve výši 150 Kč (pro příští rok 200).

Ti, kteří ještě nestihli svou povinnost splnit, mají možnost uhradit částku 150 Kč na číslo našeho účtu 1423999359/0800 jako Variabilní symbol použijte své telefonní číslo ve tvaru např. 602789321.

kpt. Dušan HRIC osmdesátníkem

Dne 25. ledna oslavil osmdesáté narozeniny bývalý dlouholetý předseda KVV Holešov Dušan Hric.

Na výborové schůzi dne 02.02. mu popřáli všichni členové Výboru pevné zdraví a plno elánu do dalších let a stálou aktivitu při práci v KVV.

GRATULUJEME !!

Vzpomínka na pplk. Josefa OTISKA

Dne 7. ledna 2023 v 10,00 hodin se bude konat pietní akt při příležitosti uctění památky velitele paraskupiny WOLFRAM pplk. Josefa OTISKA. Na základě pozvánky z KVV Jana Kubeše Brno vyšle výbor KVV Holešov na tuto akci tříčlennou delegaci. Mimo tuto delegaci se uvedené akce mohou zúčastnit i ostatní členové našeho klubu. Sraz je ve výše uvedený den a hodinu u hrobu pplk. Josefa OTISKA na hřbitově Brno-Líšeň.

Výbor KVV Holešov

Vánoční a novoroční přání