Archive Page 3

Požehnané Vánoce

Nový výbor KVV Holešov

Na svém prvním zasedání dne 7.12.2021 si nově zvolený výbor rozdělil funkce:

Dušan HRIC  (zvolen již 12.11)  PŘEDSEDA

René  SABELA  – MÍSTOPŘEDSEDA

Ludvík Folkner – zapisovatel

Jiří  JURDA – péče o pomníky

Karel  MAŃÁK  –  logistika

Milan  PAVLÍK  – pokladník

Luděk  STOKLÁSEK  – kronikář, dopisovatel

František  VYHLÍDAL  – péče o pomníky

Ota  KYDAL  – člen výboru

 

VČS v Holešově – 12.11.2021

V pátek 12. listopadu proběhla v Holešově VČS KVV za účasti starosty Rudolfa Seiferta a místostarosty Pavla Karhana.

Schůze se účastnili i zástupci KVV Prostějov a Zlín, velitel 102. pzpr. PV pplk. Hriník a na závěr přišel přítomné pozdravit ředitel Policejní školy plk. Pavel Novák.

Členská schůze zvolila

– Kontrolní komisi ve složení: Vl. Lochman, J. Müller, Zd. Hricová

– Nový výbor Klubu ve složení:

Ludvík Folkner, Dušan Hric, Jiří Jurda, Otto Kydal, Karel Maňák, Milan Pavlík, Ing. René Sábela Luděk Stoklásek, František Vyhlídal

Na závěr schůze se sešel nový výbor a ze svého středu zvolil nového předsedu. Překvapivě se jím stal  DUŠAN  H R I C.

Členové poděkovali starému výboru za jeho dobrou práci a popřáli novému výboru mnoho úspěchů v jeho nastávající činnosti.

My blahopřejeme staronovému předsedovi k jeho opětovnému zvolení.

Usnesení VČS najdete v rubrice  ČINNOST KLUBU

Fotografie ve  FOTOGALERII

JB

kpt.vz. Ladislav Hrubý nás opustil

Po krátké, těžké nemoci zemřel 2. listopadu doma ve Fryštáku ve věku 77 let náš dobrý kamarád a někdejší předseda KVV Holešov Ladislav Hrubý.

S naším kolegou se rozloučíme ve farním kostele ve Fryštáku v sobotu 6. listopadu ve 14 hodin.

R.I.P.

Výroční členská schůze

Nová trička

jsou k dostání u Vaška Ryšavého  732 172 201  za 100 Kč

Fotky trička ve  FOTOGALERII

Tradiční výsadkové vinobraní

21. srpna 2021

Události srpna 1968 a statečný postoj 7. výsadkového pluku nás proslavil v celé naší zemi.

Zážitky srpnových událostí nás – bývalé příslušníky elitního pluku – stmelují dodnes.

Na letošního 21. srpna jsme proto připravili 2 akce, kde vzpomeneme nejen na tyto události, ale hlavně na všechny naše kamarády:

  • ráno v 9,00 se sejdeme v kostele Nanebevzetí P. Marie na mši sv. za všechny příslušníky 7.VP ZU
  • odpoledne bude setkání roty „C“ v Žopech

Výbor KVV

Karel KOTOUČEK opustil naše řady

Dne 17.7.2021 ve věku 89 let zemřel jeden ze zakládajících členů našeho KVV Karel Kotouček.

Rozloučení s naším kolegou proběhne v pátek 23.7. v 11,00 v obřadní síni v Holešově.

R.I.P.

3. ročník střeleckého dvojboje

V sobotu 17. července proběhl na střelnici v Dobroticích 3. ročník střeleckého dvojboje.

Celá soutěž proběhla pod patronací 102 pzpr. z PV velmi úspěšně za příznivého počasí a v dobré kamarádské pohodě.

Článek o průběhu akce a také výsledky střeleb najdete v rubrice  ČINNOST KLUBU.

Fotografie jsou opět v rubrice  FOTOGALERIE.

Výbor KVV Holešov