Archive Page 3

Zájezd na oslavy 75. výročí založení výsadkových vojsk v Zákupech

V sobotu 1.10.2022 proběhne oslava 75. výročí založení výsadkových vojsk v Zákupech.  Na tuto oslavu bude Klubem výsadkových veteránů Prostějov, z.s. vypraven zájezdový autobus. Odjezd autobusu je v 5:00 hod. od brány Leteckých kasáren v Prostějově. Předpokládaný návrat autobusu do Prostějova je do 23:00 hod. Občerstvení zajištěno (vlastní úhrada). Ústroj: klubová; společenská; nebo klubové tričko se slušnými dlouhými kalhoty a samozřejmě červený baret. Zájemci o místo v autobusu se mohou přihlásit závazně do 15.9.2022 u kol. Dušana Hrice tel. 777320393 nebo na email:dusanhriczopy@seznam.cz

 

Srpnové setkání v „kasárnách“ v Holešově

Střelecký dvojboj v Dobroticích

Klub výsadkových veteránů Holešov z.s. ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV Holešov a 102. průzkumným praporem generála Karla Palečka z Prostějova organizuje střeleckou soutěž „Střelecký dvojboj“ ve střelbě z pistole a útočné pušky dne 16.7.2022 na střelnici v Dobroticích. Soutěžit budou tří členná družstva KVV ČR a SR.  Všichni členové KVV Holešov jsou zváni jako soutěžící v rámci družstev reprezentující náš klub nebo jako pomocníci k zabezpečení organizace této akce. Ale také samozřejmě můžete jen tak přijet, posedět a pobavit se. Pro soutěžící je připraveno občerstvení ( guláš, pivo nebo nealko, káva) v ceně startovného a pro ostatní oproti zaplacení. Hojná účast členu KVV Holešov 16.7.2022 v Dobroticích je tedy vítána! Sraz k rozdělení úkolů je stanoven na 7,00 hodin. Ostatní bez úkolů – kdykoliv. Předpokládané ukončení je plánováno do 14,30 hodin.

Výbor KVV Holešov

Pamětní odznak na stuze „75. výročí vzniku výsadkových jednotek“.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, zapsaný spolek ve spolupráci s Červenými barety, zapsaným spolkem bude vydávat dne 1.10.2022 pamětní odznak na stuze k „75. výročí vzniku výsadkových jednotek“. Tento pamětní odznak je určen pro členy klubů výsadkových veteránů ČR a SR, pro aktivní výsadkáře AČR a ASR, pro sympatizanty našich veteránských hnutí a pro sběratele. Vzhled a další podrobnosti pamětního odznaku jsou uvedeny na přiložených fotografiích. Červené barety, zapsaný spolek stanovily pro členy klubů výsadkových veteránů cenu za pamětní odznak se jménem v certifikátu na 530,- Kč za kus. Výbor KVV Holešov byl osloven, aby seznámil své členy s možností jak získat tento pamětní odznak. Pokud tedy má někdo z členů Klubu výsadkových veteránů Holešov zájem o tento pamětní odznak jako upomínku na 75. výročí vzniku výsadkových jednotek, tak stačí napsat email na adresu našeho klubu <KVVHOLESOV@seznam.cz> nebo zavolat na číslo 602444068. Zájemce bude uveden do společného seznamu za KVV Holešov, který bude poslán na adresu Červených baretů, z.s. K platbě budete vyzváni později. Termín odeslání seznamu zájemců nám byl stanoven do 15.7.2022, takže je nutné psát nebo telefonovat co nejdřív.

Výbor KVV Holešov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branná soutěž žáků základních škol města Holešova

Klub výsadkových veteránů Holešov z.s. pořádá dne 23.6.2022 „Brannou soutěž výsadkových veteránů“ pro žáky druhého stupně základních škol. Každá Holešovská základní škola přihlásila do soutěže tři tříčlenná družstva. Tyto družstva budou soutěžit ve střelbě ze vzduchovky, házení šipkami, hodu granátem, první pomoci, znalostí o výsadkářích a předávání kódovaných zpráv. Nejlepší družstva budou oceněny poháry. Hojná účast členu KVV Holešov k zabezpečení této „Branné soutěže“ je vítána! Sraz k rozdělení úkolů je stanoven do 7,00 hodin 23.6.2022  v zahradě Holešovského zámku. Předpokládané ukončení je plánováno do 13,00 hodin.                  Výbor KVV Holešov

Rozloučení s Jurajem Kurcikem

Jeden ze zakladatelů KVV Holešov Juraj Kurcik odešel z našich řad dne 24.5.2022 ve věku 89 let.

Rozloučení s tímto dobrým člověkem se uskuteční v pátek 3.6.2022 ve smuteční obřadní síni v Holešově ve 14 hodin.

Vyzýváme všechny členy KVV Holešov ke společné účasti na rozloučení.

Výbor KVV Holešov

 

 

 

 

Přání k Velikonocům 2022

Veselé a hojné Velikonoce přeje všem členům a příznivcům KVV Holešov výkonný výbor klubu.

Zvolení nového předsedy KVV Holešov z.s.

Dne 7. 4. 2022 proběhlo jednání výboru KVV Holešov na Internátě A – VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jednání se zúčastnili všichni členové výboru.

Nejdříve jsme jednali o naplňování Plánu činnosti našeho klubu v měsících dubnu a květnu. Posoudili jsme reálné možnosti uskutečnění jednotlivých naplánovaných akcí klubu a poté jsme k účasti na těchto akcích doporučili konkrétní členy klubu a také potřebné materiální zabezpečení.

Po této části jednání vystoupil předseda našeho klubu kol. Dušan HRIC a sdělil nám, že odstupuje z výkonu funkce předsedy KVV Holešov z.s. Všichni členové výboru jsme jeho odstoupení, byť neradi, přijali a srdečně jsme mu poděkovali za dlouholetou práci pro náš klub. Kol. Dušan Hric zůstává členem výboru klubu. Dále kol. Dušan Hric navrhl jako kandidáta na nového předsedu současného člena výboru a dlouholetého člena našeho klubu kolegu plukovníka v záloze Ing. René Sabelu, který strávil svoji 32letou vojenskou karieru převážně v průzkumných a výsadkových jednotkách AČR. K jeho nejvýznamnějším pozicím, které zastával patří – Velitel 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově a Zpravodajský náčelník Pozemních sil AČR v Praze. Nikdo z přítomných nenavrhl protikandidáta. V následném hlasování byl členy výboru (pro 8; proti 0; nehlasoval 1) zvolen předsedou KVV Holešov z.s. kol. René SABELA.

Po této volbě a krátké diskuzi bylo jednání výboru ukončeno. Další jednání výboru proběhne 5.5.2022 v 16,00 na obvyklém místě.

Výbor KVV Holešov


Nový předseda KVV Holešov plk. v.z. Ing. René SABELA
                                              Nový předseda KVV Holešov plk. v.z. Ing. René SABELA

Pietní akt u hrobu generála Karla Palečka v Plzni.

Dne 12. 3. 2022 se delegace našeho KVV Holešov zúčastnila v Plzni pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkového vojska naší armády generála Karla Palečka. V této delegaci byli kolegové René Sabela, Milan Pavlík, Jiří Jurda, Karel Maňák, Václav Kšír. Dále za nás a zároveň za 102.průzkumný prapor generála Karla Palečka z Prostějova se zúčastnil pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník.

Pietní akt k 60. výročí úmrtí gen. Karla Palečka připravil a pořádal Klub výsadkových veteránů gen. Karla Palečka Plzeň z.s. Jeho předseda kolega Sliva vlastní pietní akt zahájil přivítáním hostů, všech přítomných kolegyň, kolegů a stále sloužících vojáků. Mezi významné hosty patřil tajemník statutárního města Plzně Mgr. Václav Váchal. Poté, ještě před položením věnců a kytic, byla odhalena nová pamětní deska na náhrobku, bývalým předsedou KVV Plzeň, kolegou Mílou Jeřábkem, který se zvlášť zasadil o vznik pietního místa v roce 2003. V následném proslovu kolegy Slívy byly zejména připomenuty životní etapy generála Karla Palečka – jeho mládí, doba druhoválečná, kdy se zapojil do výcviku a pak řízení činnosti výsadkových skupin v Anglii, až strastiplná doba poválečná. Na závěr předseda KVV Plzeň, kolega Sliva využil pietního aktu k udělení pamětních křížů gen. Karla Palečka, které předal kolegovi Petru Čejkovi, Dušanu Hricovi, Pavlu Valentovi a vrchnímu praporčíku 102. pzpr, prap. Jiřímu Kašparovi. Za našeho předsedu KVV Holešov kol. Dušana Hrice převzal pamětní kříž kol. René Sabela, který předá toto ocenění jeho majiteli v rámci nejbližšího jednání výboru klubu.

Před odjezdem všech delegací KVV zpět do svých měst proběhlo na základě pozvání KVV Plzeň společné posezení s občerstvením v hotelu Panorama. Za toto posezení, ale i za organizaci celého pietního aktu, patří KVV Plzeň velké poděkování. Účast delegací z téměř všech klubů výsadkových veteránů včetně naší delegace zcela jistě přispělo k udržování výsadkové sounáležitosti a udržování výsadkových tradic.

Zvláštní poděkování patří příslušníkům 102.pzpr za zabezpečení čestné stráže k hrobu gen. Karla Palečka, za zabezpečení přeletů vrtulníku nad hřbitovem v době konání pietního aktu, ale zejména za zabezpečení přepravy autobusem z Prostějova do Plzně a zpět pro zájemce z řad členů KVV Prostějov a KVV Holešov.

Fotografie z této akce jsou uloženy na WWW.kvvholesov22.rajce.net

Místopředseda KVV Holešov Ing. René Sabela

Výroční členská schůze ve Zlíně.

Dne 5. 3. 2022 se naši kolegové Luděk Stoklásek a Vlastimil Lochman jako delegace KVV Holešov zúčastnili, na základě pozvání, Výroční členské schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín z.s. ve Zlíně. Výroční členská schůze se konala v prostorech Klubu seniorů Zlín-Podhoří za řízení předsedy KVVV Zlín kolegy Jindřicha Indry. Přítomní byli zejména seznámeni se zprávou o činnosti KVVV Zlín v uplynulém roce a s návrhem plánu činnosti na letošní rok 2022.

Ihned po skončení VČS zorganizoval KVVV Zlín „Přátelské posezení při příležitosti MDŽ“ pro své členy s partnerkami, ale i pro pozvané delegace jednotlivých KVV ČR.

Naše delegace přispěla svojí účastí k utužení blízkého vztahu mezi našimi kluby ve Zlínském kraji.

Místopředseda KVV Holešov Ing. René Sabela