Výroční členská schůze v Chrudimi.

Dne 19. 2. 2022 se naši kolegové Milan Pavlík a Jiří Jurda jako delegace KVV Holešov zúčastnili, na základě pozvání, Výroční členské schůze Klubu výsadkových veteránů gen. Jaroslava Klemeše Chrudim z.s. v Chrudimi. Oficiálnímu zasedání VČS předcházely pietní akty k uctění památky výsadku operace Platinum – Pewter, který se uskutečnil v noci z 16. na 17. únor 1945. Výsadek byl ve složení velitel kpt. Jaromír Nechanský, rtn. Jaroslav Pešán, rtn. Alois Vyhňák (radista) a čet. Jaroslav Klemeš (radista).

Prvním pietním aktem bylo položení květin k pamětní desce na domě rodiny Korábků v obci Hradiště u Nasavrk. Tato rodina po vysazení jako první výsadkáře přijala a ukrývala. Druhým místem pietního aktu pak bylo položení květin k památníku na místě seskoku výsadku nedaleko obce Javorné. Přepravu na obě místa pietních aktů zabezpečoval 43. výsadkový pluk.

Samotná Výroční členská schůze pak probíhala v prostorech Klubu 43. výsadkového pluku pod vedením předsedy KVV Chrudim kolegy Koláře a dále za účasti primátora města Chrudim, velitele posádky Chrudim a delegací většiny KVV ČR. V hodnocení činnosti KVV Chrudim v uplynulém roce se výrazně odrazila COVIDová opatření. Na druhou stranu optimisticky zní jejich plán činnosti na letošní rok 2022. Nejdůležitější akcí KVV Chrudim bude oslava 75. výročí vzniku výsadkového vojska, kterou organizují společně s KVV Liberec dne 1. října 2022 v Zákupech. V rámci VČS také zazněla zajímavá informace, že věkový průměr členské základny KVV Chrudim je 55 let, takže se nemusí bát o svou budoucnost.

Naše delegace svoji účastí i vystoupením kolegy Milana Pavlíka, který přítomné pozdravil jménem všech členů KVV Holešov a popřál jim pevné zdraví a hodně elánu do další klubové práce, přispěla k udržování výsadkové sounáležitosti mezi členy klubů výsadkových veteránů celé ČR.

Fotografie z této akce jsou uloženy na WWW.kvvholesov22.rajce.net

Místopředseda KVV Holešov Ing. René Sabela

Comments are currently closed.