VČS v Holešově – 12.11.2021

V pátek 12. listopadu proběhla v Holešově VČS KVV za účasti starosty Rudolfa Seiferta a místostarosty Pavla Karhana.

Schůze se účastnili i zástupci KVV Prostějov a Zlín, velitel 102. pzpr. PV pplk. Hriník a na závěr přišel přítomné pozdravit ředitel Policejní školy plk. Pavel Novák.

Členská schůze zvolila

– Kontrolní komisi ve složení: Vl. Lochman, J. Müller, Zd. Hricová

– Nový výbor Klubu ve složení:

Ludvík Folkner, Dušan Hric, Jiří Jurda, Otto Kydal, Karel Maňák, Milan Pavlík, Ing. René Sábela Luděk Stoklásek, František Vyhlídal

Na závěr schůze se sešel nový výbor a ze svého středu zvolil nového předsedu. Překvapivě se jím stal  DUŠAN  H R I C.

Členové poděkovali starému výboru za jeho dobrou práci a popřáli novému výboru mnoho úspěchů v jeho nastávající činnosti.

My blahopřejeme staronovému předsedovi k jeho opětovnému zvolení.

Usnesení VČS najdete v rubrice  ČINNOST KLUBU

Fotografie ve  FOTOGALERII

JB

Comments are currently closed.