Střelecký dvojboj 25.7.2020

PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE 2020.

Klub výsadkových veteránů Holešov vyhlašuje soutěž ve střelbě z Bren a Pi
Organizátor : KVV Holešov, SPŠ , VPŠ MV Holešov a102.pzpr.
Organizací pověřen : KVV – Holešov.
Datum konání : V sobotu 25. července 2020.
Místo konání : Střelnice SPŠ MV Holešov – Dobrotice.
Disciplíny : Bren + Pi-3+10 ran.
Druh soutěže : Soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev v dvojboji

Organizační výbor
Ředitel soutěže : pplk.gš.Ing.Pavel Hriník
Rozhodčí: Zabezpečí 102.pzpr..

Podmínky účasti : Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená družstva z jednotlivých KVV.
T.j. každý KVV vyšle maximálně jedno tříčlenné družstvo, výjimka je u
KVV Holešov a KVV Prostějov.
Přihlášky : Soutěžní družstva se mohou přihlásit do 16.července 2020 na adresu :
Dušan HRIC ŽOPY č. 83, 769 01 Holešov, nebo na emailovou adresu:
dusanahriczopy@seznam.cz

Startovné : 100,-Kč. za jednotlivce ( občerstvení ).
Zbraně a střelivo : Zabezpečí pověřený organizátor.
Hodnocení : Součtem bodů jednotlivých disciplín.Vítězem v jednotlivcích se stává
soutěžící, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. Vítězí družstvo
s nejvyšším počtem bodů všech členů družstva.
Ceny: První tři jednotlivci a první tři družstva v dvojboji obdrží diplomy a poháry.
První tři jednotlivci v každé disciplíně obdrží diplom a medaile.
První tři ženy v hodnocení střeleckého trojboje obdrží medaile a diplomy.
Časový rozvrh: Prezentace : 07,30 – 08,15 hod.
: Nástup : 08,30 hod.
: Zahájení soutěže : 08, 45 hod.
Ukončení soutěže : 60 minut od ukončení střelby poslední směny.
Průběh střelby: Střelba bude probíhat ze všech zbraní najednou. Na velké střelnici
v levé části se střílí Bren 3+10 ran na vzdálenost 100 m na terč NLF
s kruhy v čase 3+9 minut. Pistole 3+10 ran ve
stejném čase jako u Bren na terč NLF s kruhy, na vzdálenost 25 m.
na pistolové střelnici
Polohy ke střelbě u Bren v leže bez opory.
a u pistole v stoje jednoruč nebo obouruč.
Bezpečnost: Při manipulaci se zbraněmi je nutno dodržovat bezpodmínečnou
kázeň a pokyny rozhodčích na palebné čáře.  Jakákoliv manipulace
se zbraní bez povelu rozhodčích se trestá vyloučením ze závodu.
Ředitel soutěže: pplk.gš,Ing.Pavel Hriník

Comments are currently closed.


[CNW:Counter]