Archive for 23 listopadu, 2022

Zajištění ubytování po VČS

Svým členům KVV Holešov jsme schopni zajistit ubytování po skončení Výroční členské schůze. Jedná se o ubytování z 9.12.2022 na 10.12.2022 na Internátu A-VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Pro zajištění ubytování stačí pouze nahlásit své jméno na email: kvvholesov@seznam.cz nebo dusanhriczopy@seznam.cz  nebo zavolat na telefon 777 320 393 (Dušan Hric) a to nejpozději do 2.12.2022.

Výbor KVV Holešov

Plná moc na Výroční členskou schůzi

K řádné usnášeníschopnosti Výroční členské schůze Klubu výsadkových veteránů, z.s., která se koná 9.12.2022 v Holešově, je možné využít úkonu Plné moci. Členové KVV Holešov, kteří se nemohou VČS z různých důvodů zúčastnit, se mohou nechat při hlasování v rámci této VČS zastoupit jiným členem KVV Holešov, který se jí bude účastnit. K tomuto zastupování při hlasování je nutné vyplnit Plnou moc dle vzoru, poté ji členem, který se nemůže účastnit (zmocnitel) podepsat, následně ji podepsat členem, který se bude VČS účastnit (zmocněnec). Takto vyplněnou Plnou moc přinese zmocněnec na VČS, kde bude při prezentaci účastníků zaevidována a tímto úkonem bude moci zmocněnec člen KVV Holešov hlasovat za sebe i za člena KVV Holešov, který ho zmocnil. Žádáme všechny členy KVV Holešov, kteří za námi na VČS nemůžou z různých důvodů přijet, aby využili této možnosti úkonu Plné moci.

Výbor KVV Holešov

Vzor plné moci se otevře po kliknutí zde Plná moc

 

Pozvánka na Výroční členskou schůzi