Archive for Duben, 2022

Vzpomínka na výsadek operace CLAY-EVA

Blíží se konání pietního aktu  k uctění památky výsadku operace CLAY-EVA. Výkonný výbor KVV Holešov z.s. zve všechny své členy a příznivce na tento pietní akt a také na následný 19. ročník nočního vzpomínkového pochodu z Hostišové do Bystřice pod Hostýnem. Setkání účastníku z řad členů KVV Holešov z.s. a jejich příznivců proběhne dne 22.4.2022 v 18.00 hod před obecním úřadem v Hostišové. Následně asi v 18,15 hod proběhne náš interní slavnostní nástup k provedení předání medaile KVV Plzeň a také k našemu poděkování bývalému předsedovi klubu kol. Hricovi. Poté se Ti co jim to zdraví dovolí přesunou od obecního úřadu k pomníku výsadku operace CLAY-EVA, kde v 19,00 začne oficiální pietní akt. Vybraní členové klubu budou při tomto aktu držet čestnou stráž s praporem KVV Holešov z.s. Po skončení pietního aktu u pomníku můžou zájemci pokračovat svou účastí v 19. ročníku nočního vzpomínkového pochodu z Hostišové do Bystřice pod Hostýnem.

Další informace na www.Clay-Eva.cz

Předseda KVV Holešov z.s. Ing. René SABELA

Přání k Velikonocům 2022

Veselé a hojné Velikonoce přeje všem členům a příznivcům KVV Holešov výkonný výbor klubu.

Zvolení nového předsedy KVV Holešov z.s.

Dne 7. 4. 2022 proběhlo jednání výboru KVV Holešov na Internátě A – VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jednání se zúčastnili všichni členové výboru.

Nejdříve jsme jednali o naplňování Plánu činnosti našeho klubu v měsících dubnu a květnu. Posoudili jsme reálné možnosti uskutečnění jednotlivých naplánovaných akcí klubu a poté jsme k účasti na těchto akcích doporučili konkrétní členy klubu a také potřebné materiální zabezpečení.

Po této části jednání vystoupil předseda našeho klubu kol. Dušan HRIC a sdělil nám, že odstupuje z výkonu funkce předsedy KVV Holešov z.s. Všichni členové výboru jsme jeho odstoupení, byť neradi, přijali a srdečně jsme mu poděkovali za dlouholetou práci pro náš klub. Kol. Dušan Hric zůstává členem výboru klubu. Dále kol. Dušan Hric navrhl jako kandidáta na nového předsedu současného člena výboru a dlouholetého člena našeho klubu kolegu plukovníka v záloze Ing. René Sabelu, který strávil svoji 32letou vojenskou karieru převážně v průzkumných a výsadkových jednotkách AČR. K jeho nejvýznamnějším pozicím, které zastával patří – Velitel 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově a Zpravodajský náčelník Pozemních sil AČR v Praze. Nikdo z přítomných nenavrhl protikandidáta. V následném hlasování byl členy výboru (pro 8; proti 0; nehlasoval 1) zvolen předsedou KVV Holešov z.s. kol. René SABELA.

Po této volbě a krátké diskuzi bylo jednání výboru ukončeno. Další jednání výboru proběhne 5.5.2022 v 16,00 na obvyklém místě.

Výbor KVV Holešov


Nový předseda KVV Holešov plk. v.z. Ing. René SABELA
                                              Nový předseda KVV Holešov plk. v.z. Ing. René SABELA


[CNW:Counter]