Archive for the 'Aktuálně' Category

1. zasedání Výboru v roce 2019

8. ledna se sešel nově zvolený výbor na svém prvním zasedání.

Projednal plán práce na rok 2019, zhodnotil finanční možnosti, delegoval své členy na účast na nejbližších akcích a hlavně rozdělil úkoly a kompetence jednotlivým členům výboru:

Dušan Hric = předseda

Josef Bartošek – místopředseda

Luděk Folkner – zapisovatel

Jiří Jurda – péče o pomníky

Milan Pavlík – pokladník

Václav Ryšavý – prodej suvenýrů, sponzoři, pošta

František Vyhlídal – zajišťování dopravy

Luděk Stoklásek – kronikář, archivář

Karel Maňák – péče o pomníky a strávníky

 

VETERÁNI 7. VP ZU V SENÁTU

Předseda senátu Jaroslav Kubera pozval zástupce 7. VP do senátu, aby zde vyslovil uznání všem příslušníkům pluku, kteří v roce 1968 čelili agresi Sovětského svazu do Československa.

Více v rubrice ČINNOST KLUBU

Zpráva ČTK v rubrice ČINNOST KLUBU

Fotografie z akce najdete ve FOTOGALERII

PF 2019

KVV Holešov volil

Na dnešní výroční členské schůzi KVV Holešov hodnotil – i kriticky – svou činnost v roce 2018, stanovil si plán na rok 2019 a zvolil nový výbor, který povede Klub po další 3 roky.

Do nového Výboru byli zvoleni:

Bartošek Josef, Folkner Luděk, Hric Dušan, Jurda Jiří, Maňák Karel, Pavlík Milan, Ryšavý Václav, Stoklásek Luděk, Vyhlídal František.

Bezprostředně po skončení VČS se sešel nový výbor a jako předsedu zvolil  DUŠANA HRICE.

8. ledna 2019 se nový výbor sejde na svém prvním zasedání a rozdělí funkce jednotlivým členům. Stěžejní bude funkce pokladníka. Tuto funkci doposud zcela excelentně zastával Vlastik Lochman, který však již do nového výboru vůbec nekandidoval.

O jednání píše kol. Lejsek v rubrice ČINNOST KLUBU.

Fotky z VČS najdete ve  FOTOGALERII

VČS v Holešově

Kamarádi, kolegové!

V pátek 7. prosince se sejdeme na internátě PŠ v 16,00 hodin.

Výročka bude mít obvyklé body a asi nejdůležitějším z nich bude volba nového výboru. Každý člen KVV dostane volební lístek, na kterém budou následující jména:

 1. Bartošek Josef
 2. Folkner Luděk
 3. Hric Dušan
 4. Hrubý Ladislav
 5. Jurda Jiří
 6. Maňák Karel
 7. Pavlík Milan
 8. Ryšavý Václav
 9. Svoboda Jaroslav
 10. Stoklásek Luděk
 11. Vyhlídal František

Na návrh stávajícího výboru bude mít nový výbor 9 členů. Na volebním lístku zakroužkujeme ty členy, které bychom si přáli mít v novém výboru. Počet kroužků není povinný, ale nesmí přesáhnout číslo 9.

Po výročce se sejde nový výbor a ze svého středu zvolí nového předsedu.

Kdo bude novým předsedou zatím nikdo netuší, protože stávající předseda Dušan Hric si stále stojí za svým prohlášením, že na další tříleté období už se nedá přesvědčit.

PŘIJDĚTE, ZVOLÍTE, UVIDÍTE !!

JB

Zemřel náš další kolega

V hlubokém smutku posílám zprávu, že nás dne 15. listopadu navždy opustil plk. v.v. Ing Jozef Hanák ve věku 78 let. Byl příslušníkem útvaru 7374 Holešov, bývalým předsedou a čestným předsedou KVVV Praha, nositelem vojenských i klubových vyznamenání ČR a SR. Poslední rozloučení proběhlo v rodinném kruhu 19. listopadu.
Děkuji všem přátelům a kolegům za tichou vzpomínku.

Truchlící Vendulka Suchomelová

P O Z V Á N K A

Výbor klubu výsadkových veteránů Holešov

Vás srdečně zve na Výroční členské jednání KVV Holešov,

které se koná v pátek 7. prosince 2018 na internátě VPŠ a SPŠ Holešov. Zahájení v 16,00 hodin.

Na schůzi budou vybírány členské příspěvky ve výši 150,- Kč.

Účast členů nutná – volba nového výboru Klubu VV Holešov.

Na Vaši účast se těší výbor KVV Holešov.

Plk. Jiří DUFEK

Plk. Jiří DUFEK zemřel

 

 

plk. Košanovi se uznání nedostalo

Příslušníci 7. VP ZU na svém shromáždění dne 21. srpna s potleskem přijali návrh senátu na státní vyznamenání svého posledního velitele – plk. Vladimíra Košana.

Žel nedočkali se. Nemůžeme a nechceme zpochybňovat rozhodnutí prezidenta o výběru zasloužilých osobností, ale v roce 50. výročí zahájení okupace sovětskými vojsky bychom upřednostnili ocenění statečného vojáka – velitele. Některý ze statečných bavičů národa by snad mohl ještě jeden rok na ocenění svých zásluh počkat.

JB


[CNW:Counter]