Archive for the 'Aktuálně' Category

pplk.v.v. Václav Bartoš

Pavel Kopásek – odešel náš kamarád, sloužil u VÚ 7374 v letech 1959-1961

Výročka v Holešově

V pátek 13. prosince jsme v Holešově uspořádali výroční členskou schůzi za přítomnosti většiny členů Klubu a několika význačných osobností.

Žel 4 členové našeho KVV se museli pro závažné nemoci omluvit.

VČS zhodnotila plnění úkolů v roce 2019, vyslechla si zprávu o hospodaření a schválila plán akcí na rok 2020.

Podrobnější hodnocení VČS najdete v rubrice ČINNOST KLUBU, fotografie jsou ve FOTOGALERII a schválený Plán akcí na rok 2020 je již rovněž na našich stránkách zveřejněn.

JB

Vánoce 2019

Sešli se výsadkoví veteráni

Článek na webu Radia Kroměříž:

https://www.radiokromeriz.cz/novinky6517_sesli-se-vysadkovi-veterani.html

Gen. Václav Tomalík zemřel

Dne 3. listopadu ve věku nedožitých 83 let zemřel bývalý příslušník 7.VP ZU gen. v.v. Václav Tomalík.

Rozloučení proběhne v úzkém kruhu rodinném v Táboře.

Bývalí kolegové nezapomenou.

Výroční členské jednání KVV

Smuteční oznámení

Zájezd na Bradlo

Od tragické smrti gen. M.R. Štefánika uplynulo letos 100 let.

Jako upomínku na tuto významnou osobnost naší historie jsme 19. září uspořádali zájezd na Bradlo a do muzea v Košariskách.

Článek Luďka Stokláska si můžete přečíst v rubrice ČINNOST KLUBU.

Fotografie ze zájezdu najdete ve FOTOGALERII.

Setkávání starých kamarádů

Franta Vašíček, náš kamarád a příslušník roty „C“, nám poslal dopis, ve kterém reaguje na poslední setkání a připomínky některých kolegů.

Jeho dopis zveřejňujeme v rubrice ČINNOST KLUBU.

JB


[CNW:Counter]