Archive for the 'Aktuálně' Category

Smutná zpráva

Vážení kolegové.

S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že dne 24. 11. 2022 opustil naše řady ve věku dožitých 98 let kol. Josef NAJMAN.

Stál u zrodu první poválečné výsadkové jednotky čs. armády – Pěšího praporu 71 čs. parašutistů v Zákupech kam jako dobrovolník v roce 1947 nastoupil. Byl zakládajícím členem našeho libereckého klubu. Za své zásluhy o klub byl oceněn doživotním čestným členstvím ve výboru a této výhody vzhledem ke své kondici užíval až do svého skonu. Byl držitelem Zlatého odznaku KVVV ČR. Svoji věrnost parašutismu a své vojenské odbornosti stvrdil sólo seskokem v 80-ti letech  svého věku. Při vzpomínkovém aktu k 75 výročí vzniku výsadkového vojska 1.10. 2022 v Zákupech osobně převzal pamětní minci k této události, jako jeden z posledních pamětníků počátků výsadkového vojska.

ČEST JEHO PAMÁTCE 

napsal Vladimír Jílek

Zajištění ubytování po VČS

Svým členům KVV Holešov jsme schopni zajistit ubytování po skončení Výroční členské schůze. Jedná se o ubytování z 9.12.2022 na 10.12.2022 na Internátu A-VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Pro zajištění ubytování stačí pouze nahlásit své jméno na email: kvvholesov@seznam.cz nebo dusanhriczopy@seznam.cz  nebo zavolat na telefon 777 320 393 (Dušan Hric) a to nejpozději do 2.12.2022.

Výbor KVV Holešov

Plná moc na Výroční členskou schůzi

K řádné usnášeníschopnosti Výroční členské schůze Klubu výsadkových veteránů, z.s., která se koná 9.12.2022 v Holešově, je možné využít úkonu Plné moci. Členové KVV Holešov, kteří se nemohou VČS z různých důvodů zúčastnit, se mohou nechat při hlasování v rámci této VČS zastoupit jiným členem KVV Holešov, který se jí bude účastnit. K tomuto zastupování při hlasování je nutné vyplnit Plnou moc dle vzoru, poté ji členem, který se nemůže účastnit (zmocnitel) podepsat, následně ji podepsat členem, který se bude VČS účastnit (zmocněnec). Takto vyplněnou Plnou moc přinese zmocněnec na VČS, kde bude při prezentaci účastníků zaevidována a tímto úkonem bude moci zmocněnec člen KVV Holešov hlasovat za sebe i za člena KVV Holešov, který ho zmocnil. Žádáme všechny členy KVV Holešov, kteří za námi na VČS nemůžou z různých důvodů přijet, aby využili této možnosti úkonu Plné moci.

Výbor KVV Holešov

Vzor plné moci se otevře po kliknutí zde Plná moc

 

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

Pozvánka na výsadkové vinobraní

Zájezd na oslavy 75. výročí založení výsadkových vojsk v Zákupech

V sobotu 1.10.2022 proběhne oslava 75. výročí založení výsadkových vojsk v Zákupech.  Na tuto oslavu bude Klubem výsadkových veteránů Prostějov, z.s. vypraven zájezdový autobus. Odjezd autobusu je v 5:00 hod. od brány Leteckých kasáren v Prostějově. Předpokládaný návrat autobusu do Prostějova je do 23:00 hod. Občerstvení zajištěno (vlastní úhrada). Ústroj: klubová; společenská; nebo klubové tričko se slušnými dlouhými kalhoty a samozřejmě červený baret. Zájemci o místo v autobusu se mohou přihlásit závazně do 15.9.2022 u kol. Dušana Hrice tel. 777320393 nebo na email:dusanhriczopy@seznam.cz

 

Srpnové setkání v „kasárnách“ v Holešově

Střelecký dvojboj v Dobroticích

Klub výsadkových veteránů Holešov z.s. ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV Holešov a 102. průzkumným praporem generála Karla Palečka z Prostějova organizuje střeleckou soutěž „Střelecký dvojboj“ ve střelbě z pistole a útočné pušky dne 16.7.2022 na střelnici v Dobroticích. Soutěžit budou tří členná družstva KVV ČR a SR.  Všichni členové KVV Holešov jsou zváni jako soutěžící v rámci družstev reprezentující náš klub nebo jako pomocníci k zabezpečení organizace této akce. Ale také samozřejmě můžete jen tak přijet, posedět a pobavit se. Pro soutěžící je připraveno občerstvení ( guláš, pivo nebo nealko, káva) v ceně startovného a pro ostatní oproti zaplacení. Hojná účast členu KVV Holešov 16.7.2022 v Dobroticích je tedy vítána! Sraz k rozdělení úkolů je stanoven na 7,00 hodin. Ostatní bez úkolů – kdykoliv. Předpokládané ukončení je plánováno do 14,30 hodin.

Výbor KVV Holešov

Pamětní odznak na stuze „75. výročí vzniku výsadkových jednotek“.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, zapsaný spolek ve spolupráci s Červenými barety, zapsaným spolkem bude vydávat dne 1.10.2022 pamětní odznak na stuze k „75. výročí vzniku výsadkových jednotek“. Tento pamětní odznak je určen pro členy klubů výsadkových veteránů ČR a SR, pro aktivní výsadkáře AČR a ASR, pro sympatizanty našich veteránských hnutí a pro sběratele. Vzhled a další podrobnosti pamětního odznaku jsou uvedeny na přiložených fotografiích. Červené barety, zapsaný spolek stanovily pro členy klubů výsadkových veteránů cenu za pamětní odznak se jménem v certifikátu na 530,- Kč za kus. Výbor KVV Holešov byl osloven, aby seznámil své členy s možností jak získat tento pamětní odznak. Pokud tedy má někdo z členů Klubu výsadkových veteránů Holešov zájem o tento pamětní odznak jako upomínku na 75. výročí vzniku výsadkových jednotek, tak stačí napsat email na adresu našeho klubu <KVVHOLESOV@seznam.cz> nebo zavolat na číslo 602444068. Zájemce bude uveden do společného seznamu za KVV Holešov, který bude poslán na adresu Červených baretů, z.s. K platbě budete vyzváni později. Termín odeslání seznamu zájemců nám byl stanoven do 15.7.2022, takže je nutné psát nebo telefonovat co nejdřív.

Výbor KVV Holešov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branná soutěž žáků základních škol města Holešova

Klub výsadkových veteránů Holešov z.s. pořádá dne 23.6.2022 „Brannou soutěž výsadkových veteránů“ pro žáky druhého stupně základních škol. Každá Holešovská základní škola přihlásila do soutěže tři tříčlenná družstva. Tyto družstva budou soutěžit ve střelbě ze vzduchovky, házení šipkami, hodu granátem, první pomoci, znalostí o výsadkářích a předávání kódovaných zpráv. Nejlepší družstva budou oceněny poháry. Hojná účast členu KVV Holešov k zabezpečení této „Branné soutěže“ je vítána! Sraz k rozdělení úkolů je stanoven do 7,00 hodin 23.6.2022  v zahradě Holešovského zámku. Předpokládané ukončení je plánováno do 13,00 hodin.                  Výbor KVV Holešov