Archive Page 4

Branná soutěž žáků základních škol města Holešova

Klub výsadkových veteránů Holešov z.s. pořádá dne 23.6.2022 „Brannou soutěž výsadkových veteránů“ pro žáky druhého stupně základních škol. Každá Holešovská základní škola přihlásila do soutěže tři tříčlenná družstva. Tyto družstva budou soutěžit ve střelbě ze vzduchovky, házení šipkami, hodu granátem, první pomoci, znalostí o výsadkářích a předávání kódovaných zpráv. Nejlepší družstva budou oceněny poháry. Hojná účast členu KVV Holešov k zabezpečení této „Branné soutěže“ je vítána! Sraz k rozdělení úkolů je stanoven do 7,00 hodin 23.6.2022  v zahradě Holešovského zámku. Předpokládané ukončení je plánováno do 13,00 hodin.                  Výbor KVV Holešov

Rozloučení s Jurajem Kurcikem

Jeden ze zakladatelů KVV Holešov Juraj Kurcik odešel z našich řad dne 24.5.2022 ve věku 89 let.

Rozloučení s tímto dobrým člověkem se uskuteční v pátek 3.6.2022 ve smuteční obřadní síni v Holešově ve 14 hodin.

Vyzýváme všechny členy KVV Holešov ke společné účasti na rozloučení.

Výbor KVV Holešov

 

 

 

 

Přání k Velikonocům 2022

Veselé a hojné Velikonoce přeje všem členům a příznivcům KVV Holešov výkonný výbor klubu.

Zvolení nového předsedy KVV Holešov z.s.

Dne 7. 4. 2022 proběhlo jednání výboru KVV Holešov na Internátě A – VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jednání se zúčastnili všichni členové výboru.

Nejdříve jsme jednali o naplňování Plánu činnosti našeho klubu v měsících dubnu a květnu. Posoudili jsme reálné možnosti uskutečnění jednotlivých naplánovaných akcí klubu a poté jsme k účasti na těchto akcích doporučili konkrétní členy klubu a také potřebné materiální zabezpečení.

Po této části jednání vystoupil předseda našeho klubu kol. Dušan HRIC a sdělil nám, že odstupuje z výkonu funkce předsedy KVV Holešov z.s. Všichni členové výboru jsme jeho odstoupení, byť neradi, přijali a srdečně jsme mu poděkovali za dlouholetou práci pro náš klub. Kol. Dušan Hric zůstává členem výboru klubu. Dále kol. Dušan Hric navrhl jako kandidáta na nového předsedu současného člena výboru a dlouholetého člena našeho klubu kolegu plukovníka v záloze Ing. René Sabelu, který strávil svoji 32letou vojenskou karieru převážně v průzkumných a výsadkových jednotkách AČR. K jeho nejvýznamnějším pozicím, které zastával patří – Velitel 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově a Zpravodajský náčelník Pozemních sil AČR v Praze. Nikdo z přítomných nenavrhl protikandidáta. V následném hlasování byl členy výboru (pro 8; proti 0; nehlasoval 1) zvolen předsedou KVV Holešov z.s. kol. René SABELA.

Po této volbě a krátké diskuzi bylo jednání výboru ukončeno. Další jednání výboru proběhne 5.5.2022 v 16,00 na obvyklém místě.

Výbor KVV Holešov


Nový předseda KVV Holešov plk. v.z. Ing. René SABELA
                                              Nový předseda KVV Holešov plk. v.z. Ing. René SABELA

Pietní akt u hrobu generála Karla Palečka v Plzni.

Dne 12. 3. 2022 se delegace našeho KVV Holešov zúčastnila v Plzni pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkového vojska naší armády generála Karla Palečka. V této delegaci byli kolegové René Sabela, Milan Pavlík, Jiří Jurda, Karel Maňák, Václav Kšír. Dále za nás a zároveň za 102.průzkumný prapor generála Karla Palečka z Prostějova se zúčastnil pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník.

Pietní akt k 60. výročí úmrtí gen. Karla Palečka připravil a pořádal Klub výsadkových veteránů gen. Karla Palečka Plzeň z.s. Jeho předseda kolega Sliva vlastní pietní akt zahájil přivítáním hostů, všech přítomných kolegyň, kolegů a stále sloužících vojáků. Mezi významné hosty patřil tajemník statutárního města Plzně Mgr. Václav Váchal. Poté, ještě před položením věnců a kytic, byla odhalena nová pamětní deska na náhrobku, bývalým předsedou KVV Plzeň, kolegou Mílou Jeřábkem, který se zvlášť zasadil o vznik pietního místa v roce 2003. V následném proslovu kolegy Slívy byly zejména připomenuty životní etapy generála Karla Palečka – jeho mládí, doba druhoválečná, kdy se zapojil do výcviku a pak řízení činnosti výsadkových skupin v Anglii, až strastiplná doba poválečná. Na závěr předseda KVV Plzeň, kolega Sliva využil pietního aktu k udělení pamětních křížů gen. Karla Palečka, které předal kolegovi Petru Čejkovi, Dušanu Hricovi, Pavlu Valentovi a vrchnímu praporčíku 102. pzpr, prap. Jiřímu Kašparovi. Za našeho předsedu KVV Holešov kol. Dušana Hrice převzal pamětní kříž kol. René Sabela, který předá toto ocenění jeho majiteli v rámci nejbližšího jednání výboru klubu.

Před odjezdem všech delegací KVV zpět do svých měst proběhlo na základě pozvání KVV Plzeň společné posezení s občerstvením v hotelu Panorama. Za toto posezení, ale i za organizaci celého pietního aktu, patří KVV Plzeň velké poděkování. Účast delegací z téměř všech klubů výsadkových veteránů včetně naší delegace zcela jistě přispělo k udržování výsadkové sounáležitosti a udržování výsadkových tradic.

Zvláštní poděkování patří příslušníkům 102.pzpr za zabezpečení čestné stráže k hrobu gen. Karla Palečka, za zabezpečení přeletů vrtulníku nad hřbitovem v době konání pietního aktu, ale zejména za zabezpečení přepravy autobusem z Prostějova do Plzně a zpět pro zájemce z řad členů KVV Prostějov a KVV Holešov.

Fotografie z této akce jsou uloženy na WWW.kvvholesov22.rajce.net

Místopředseda KVV Holešov Ing. René Sabela

Výroční členská schůze ve Zlíně.

Dne 5. 3. 2022 se naši kolegové Luděk Stoklásek a Vlastimil Lochman jako delegace KVV Holešov zúčastnili, na základě pozvání, Výroční členské schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín z.s. ve Zlíně. Výroční členská schůze se konala v prostorech Klubu seniorů Zlín-Podhoří za řízení předsedy KVVV Zlín kolegy Jindřicha Indry. Přítomní byli zejména seznámeni se zprávou o činnosti KVVV Zlín v uplynulém roce a s návrhem plánu činnosti na letošní rok 2022.

Ihned po skončení VČS zorganizoval KVVV Zlín „Přátelské posezení při příležitosti MDŽ“ pro své členy s partnerkami, ale i pro pozvané delegace jednotlivých KVV ČR.

Naše delegace přispěla svojí účastí k utužení blízkého vztahu mezi našimi kluby ve Zlínském kraji.

Místopředseda KVV Holešov Ing. René Sabela

Výroční členská schůze v Chrudimi.

Dne 19. 2. 2022 se naši kolegové Milan Pavlík a Jiří Jurda jako delegace KVV Holešov zúčastnili, na základě pozvání, Výroční členské schůze Klubu výsadkových veteránů gen. Jaroslava Klemeše Chrudim z.s. v Chrudimi. Oficiálnímu zasedání VČS předcházely pietní akty k uctění památky výsadku operace Platinum – Pewter, který se uskutečnil v noci z 16. na 17. únor 1945. Výsadek byl ve složení velitel kpt. Jaromír Nechanský, rtn. Jaroslav Pešán, rtn. Alois Vyhňák (radista) a čet. Jaroslav Klemeš (radista).

Prvním pietním aktem bylo položení květin k pamětní desce na domě rodiny Korábků v obci Hradiště u Nasavrk. Tato rodina po vysazení jako první výsadkáře přijala a ukrývala. Druhým místem pietního aktu pak bylo položení květin k památníku na místě seskoku výsadku nedaleko obce Javorné. Přepravu na obě místa pietních aktů zabezpečoval 43. výsadkový pluk.

Samotná Výroční členská schůze pak probíhala v prostorech Klubu 43. výsadkového pluku pod vedením předsedy KVV Chrudim kolegy Koláře a dále za účasti primátora města Chrudim, velitele posádky Chrudim a delegací většiny KVV ČR. V hodnocení činnosti KVV Chrudim v uplynulém roce se výrazně odrazila COVIDová opatření. Na druhou stranu optimisticky zní jejich plán činnosti na letošní rok 2022. Nejdůležitější akcí KVV Chrudim bude oslava 75. výročí vzniku výsadkového vojska, kterou organizují společně s KVV Liberec dne 1. října 2022 v Zákupech. V rámci VČS také zazněla zajímavá informace, že věkový průměr členské základny KVV Chrudim je 55 let, takže se nemusí bát o svou budoucnost.

Naše delegace svoji účastí i vystoupením kolegy Milana Pavlíka, který přítomné pozdravil jménem všech členů KVV Holešov a popřál jim pevné zdraví a hodně elánu do další klubové práce, přispěla k udržování výsadkové sounáležitosti mezi členy klubů výsadkových veteránů celé ČR.

Fotografie z této akce jsou uloženy na WWW.kvvholesov22.rajce.net

Místopředseda KVV Holešov Ing. René Sabela

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou

Ještě nedávno by si nikdo z nás nedokázal představit, jak blízko od našich domovů, v Evropě, mohou umírat lidé ve válce. A ono se to nyní děje na Ukrajině.

Vstup ruských vojsk 24. února 2022 na území Ukrajiny byl vyvrcholením déle trvající Rusko-Ukrajinské politické krize, kterou nedokázali politici obou států, ale ani světa vyřešit diplomatickými prostředky. Rusko se tedy tímto vstupem na území Ukrajiny, který nazývá „speciální vojenskou operací“, rozhodlo dosáhnout svých politických cílů tím nejstrašnějším prostředkem řešení politiky – válkou. Jinými slovy než válka, totiž nelze nazvat narušení územní celistvosti a suverenity Ukrajiny ozbrojenými silami Ruska. Je vysoce pravděpodobné, že v průběhu této války došlo, dochází, a ještě bude docházet k různým porušováním mezinárodního práva a mezinárodních dohod, zejména v oblasti pravidel vedení boje a používání zbraní. Nyní musíme jen věřit tomu, že po skončení války budou všechna porušení práv a dohod řádně vyšetřena, budou označeni viníci a ti budou následně spravedlivě potrestáni.

Tato válka neprobíhá pouze na zemi a ve vzduchu na území Ukrajiny, ale také v informačním prostředí, které dnes zahrnuje celý svět. Rusko, Ukrajina, ale i další nepřímí aktéři této války moc dobře vědí, že k dosažení svých politických cílů nebo jen zájmů potřebují podporu veřejnosti, a to nejen na území Ukrajiny, kde válka probíhá, ale hlavně ve své zemi a v co největší míře i ve světě. Právě veřejné mínění může mít rozhodující vliv na výsledek války. Informační prostředí je nyní za tímto účelem zaplaveno spoustou nepravd o různých incidentech a událostech. Tyto dezinformace jsou následně sepisovány do účelových analýz a prognóz. Pravdivé informace je nyní opravdu složité rozpoznat. Proto se seznamujme s informacemi s chladnou hlavou. Ověřujme si informace z více nezávislých zdrojů a vyhýbejme se webům, které jsou odborně analyzovány jako dezinformační.

V dnešním globálním světě dopadá krutost této války na spoustu nevinných lidí, a to nejen na území Ukrajiny. Nejvíce však bezesporu trpí obyčejní obyvatelé Ukrajiny. Právě oni nyní potřebují pomoci, třeba i od nás – členů KVV Holešov. Doporučuji všem našim členům, kteří se ještě nezapojili a chtěli by se zapojit do pomoci, aby nejdříve navštívili internetové stránky www.stojimezaukrajinou.cz. Zde se dozvíte spoustu informací, jak pomoci. Následně Český červený kříž ( www.cervenykriz.eu ) doporučuji ze svých osobních zkušeností jako vhodnou organizaci, která přímo organizuje pomoc. Bohužel, i v této oblasti se totiž již objevují „šmejdi“. Pozor na ně!

Závěrem si dovolím konstatovat i za Vás členy KVV Holešov, že si přejeme, aby tato válka co nejdřív skončila. Aby obě strany konfliktu co nejdříve uzavřely příměří a dále řešily svůj konflikt hlavně dialogem na diplomatické úrovni. Není důležitějších věcí pro život než zdraví a mír.

Plukovník v záloze Ing. René SABELA

Požehnané Vánoce

Nový výbor KVV Holešov

Na svém prvním zasedání dne 7.12.2021 si nově zvolený výbor rozdělil funkce:

Dušan HRIC  (zvolen již 12.11)  PŘEDSEDA

René  SABELA  – MÍSTOPŘEDSEDA

Ludvík Folkner – zapisovatel

Jiří  JURDA – péče o pomníky

Karel  MAŃÁK  –  logistika

Milan  PAVLÍK  – pokladník

Luděk  STOKLÁSEK  – kronikář, dopisovatel

František  VYHLÍDAL  – péče o pomníky

Ota  KYDAL  – člen výboru