Plán činnosti

PŘEHLED AKCÍ KVV HOLEŠOV V ROCE 2020

Jednání výboru KVV

07.01. 04.02. 03.03. 07.04. 05.05. 02.06.
07.07. 04.08. 01.09. 06.10. 03.11. 01.12.
.

Členská jednání KVV

11.12. – VČS   .

.

Ostatní akce KVV

       .  11. ledna  Pietní akt – pplk. Otisk – Brno, Líšeň v 10,00
 • 08. února
 VČS v Prostějově
 VČS v Banské Bystrici
 • 07. března
 •  
 VČS v Bratislavě

 Plzeň – vzpomínka na gen. Palečka – ZRUŠENO

 • xx. dubna
 • 17. dubna
Čištění pomníků
Clay-Eva – pietní akt v Hostišové + noční pochod – XVII. ročník – ODLOŽENO
 • 18. dubna
Pietní akt Prlov + Juřičkův mlýn – ZRUŠENO
 • 19. dubna
Pietní akt Ploština – ZRUŠENO
 • 26. dubna
Lačnov –  75. výročí vypálení Vařákových pasek – mše sv. – ZRUŠENO
       . 28. dubna
  72. výročí úmrtí Ed. Beneše
      . 30. dubna Mařatice – vzpomínka na prap. Vaculíka
 • 30. dubna
 75. výr. osvobození Buchlovic + 100. výr. narození Jiřího Štokmana
      .  02. května  Vzpomínka na osvobození města Kroměříž
 • 04. května
Vzpomínka na osvobození Dřínova
 • 05. května
Pietní akt u pomníku gen. Svobody – Kroměříž
 • 06. května
Vzpomínka na osvobození města Holešova
      .  06. května Střelecký memoriál – 102. pz. pr. PV
 • 15. května
VIII. roč. Memoriál plk. Mansfelda – střelby PV
 • 2.-4. června
Memoriál Smolenice
 • 12. června
Sportovní soutěže pro žáky II. stupně ZŠ
 • 18. června
Praha – Anthropoid
       .  27. června
VIII. roč. pochodu po stopách 22. VB – plk.v.v. Ing. Jaroslav Arnošt – ZRUŠENO
      .  30. června
 Den ozbrojených sil ve Zlíně a PV
 • xx. června
 Otrokovice – vzpomínka na plk. Valčíka
      . 24. července
…... 21. srpna
 2. ročník střeleckého dvojboje – Dobrotice
Mše sv. za příslušníky 7.VP v 18,00 ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie
       . 22. srpna  Setkání roty „C“ v Žopech
 

 • 29. srpna
 Chrudim – 73. výročí založení Výsadkového vojska
 • 2.-4. září
  Setkání výsadkářů – Prostějov, Hamry
      . 10. září

 • xx. září
Dřínov – uctění paraskupiny S1

Zájezd

 • 16. října
 • 28. října
 • 11. listopadu
 

 Vinobraní
102. výročí založení ČR – u sochy TGM

Den veteránů Holešov – Smetanovy sady v 11.00 hod.

 

      . 17. listopadu

 • 11. prosince

 

Den boje za svobodu a demokracii

VČS Holešov

         

[CNW:Counter]