Plná moc na Výroční členskou schůzi

K řádné usnášeníschopnosti Výroční členské schůze Klubu výsadkových veteránů, z.s., která se koná 9.12.2022 v Holešově, je možné využít úkonu Plné moci. Členové KVV Holešov, kteří se nemohou VČS z různých důvodů zúčastnit, se mohou nechat při hlasování v rámci této VČS zastoupit jiným členem KVV Holešov, který se jí bude účastnit. K tomuto zastupování při hlasování je nutné vyplnit Plnou moc dle vzoru, poté ji členem, který se nemůže účastnit (zmocnitel) podepsat, následně ji podepsat členem, který se bude VČS účastnit (zmocněnec). Takto vyplněnou Plnou moc přinese zmocněnec na VČS, kde bude při prezentaci účastníků zaevidována a tímto úkonem bude moci zmocněnec člen KVV Holešov hlasovat za sebe i za člena KVV Holešov, který ho zmocnil. Žádáme všechny členy KVV Holešov, kteří za námi na VČS nemůžou z různých důvodů přijet, aby využili této možnosti úkonu Plné moci.

Výbor KVV Holešov

Vzor plné moci se otevře po kliknutí zde Plná moc

 

Comments are currently closed.