VČS v Prostějově

V sobotu 19.června 2021 se konala v Národním domě v Prostějově členská schůze KVV Prostějov s mimořádným programem.

Ve 13.00 hod proběhla porada předsedů a místopředsedů klubů VV z celé

České a zástupců Slovenské republiky, na které byli seznámeni s koordinací plánu činnosti klubů

v roce 2021. Předseda KVV Prostějov plk.v.v. František Stavný  seznámil

přítomné se svou rezignací na předsedu klubu ze zdravotních důvodů.

V 16.00 hod. začala členská schůze podle stanoveného mimořádného programu

zprávami o hospodaření klubu a zprávou předsedy klubu o činnosti za rok 2020

a výhledem na rok 2021. Zároveň oznámil členské základně svoji rezignaci

na předsedu klubu ze zdravotních důvodů. Bylo nutné doplnit výbor klubu,

hlasováním byl doplněn devátý člen klubu generálporučík Ondrej Páleník.

V následující volbě nového předsedy KVV Prostějov byl členy výboru zvolen

genpor. Ondrej Páleník, bývalý velitel 601. sk.spec.sil v Prostějově.

Klub má stále vysoký počet členů – cca 210 , ale také vysoký věkový průměr.

Ve svém projevu po zvolení slíbil, že získá pro činnost klubu mladší členy.

Za dobrou práci v klubu byli někteří členové oceněni pamětní medailí. Rovněž

i všem přítomným ženám za dobrou organizační  pomoc byly předány drobné dárky.

Schůze se zúčastnili za KVV Holešov předseda Dušan Hric, místopředseda

Josef Bartošek, kronikář Luděk Stoklásek, člen výboru Václav Ryšavý

a Zdenka Hricová.

 

Holešov 20.6.2021 Luděk Stoklásek

 

Comments are currently closed.


[CNW:Counter]