Plk. Jiří DUFEK zemřel

Dne 30.10.2018 přišla smutná zpráva, že nás opustil a do výsadkového Nebe odešel náš velitel   plk. Ing. Jiří Dufek.

Zprvu se člověk brání této zprávě uvěřit, ale musí se smířit s realitou.

Odešel za svými kamarády Šedinou a Košanem, se kterými společně velel 7. výsadkovému pluku zvláštního určení  v Holešově – v této době zastával funkci náčelníka štábu.

Po odchodu velitele pplk. Šediny do Prahy začal vykonávat funkci zástupce velitele pluku.

V této funkci jej zastihl i rok 1968, kdy se všichni tři opět setkali a 21. srpna museli jednat s velitelem tankového praporu ze Sovětského svazu, který stál před branami kasáren.

Nepodlehli a sovětské vojáky do kasáren nepustili. Byli jediní v celém Československu!

Pozdější vývoj v Československu nabral prosovětský směr a tento skutek musel být potrestán.

A to se také stalo.

Holešovský pluk byl zrušen, velitelé převeleni do jiných posádek, zbaveni hodností a posléze propuštěni do zálohy.

Až po r. 1989 jim byli hodnosti vráceny.

V této době bývalí příslušníci 7. VPZU založili KVV Holešov, jehož členem se samozřejmě stal i plk.  Ing. Jiří Dufek.

Klubu velmi pomáhal jak radami, tak finančně, dary i aktivní účastí na různých akcích pořádaných klubem – setkání k 50. a 55. výročí vzniku pluku, výročních schůzích a pod.

Poslední jeho akcí byl nástup pluku  21.8.2018 k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy.

Na nástupu se nás sešlo kolem 250 členů. Nebyl to tak velký nástup pluku, na jaký byl velitel při aktivní službě zvyklý, ale léta přibývají a nás ubývá. Při tomto setkání i náš velitel měl zdravotní problémy, ale setkání si nenechal ujít a měl hlavní proslov.

Bohužel jeho čas se  po setkání brzy naplnil.

Je nám líto, že již nikdy nebude osobně na našich akcích přítomen, ale v našich myslích a srdcích bude žít stále s námi.

Děkujeme Vám pane Dufku za to, co jste pro armádu, pluk a KVV udělal.

Nikdy  nezapomeneme.

Čest Vaší památce!

Comments are currently closed.


[CNW:Counter]