plk. Košanovi se uznání nedostalo

Příslušníci 7. VP ZU na svém shromáždění dne 21. srpna s potleskem přijali návrh senátu na státní vyznamenání svého posledního velitele – plk. Vladimíra Košana.

Žel nedočkali se. Nemůžeme a nechceme zpochybňovat rozhodnutí prezidenta o výběru zasloužilých osobností, ale v roce 50. výročí zahájení okupace sovětskými vojsky bychom upřednostnili ocenění statečného vojáka – velitele. Některý ze statečných bavičů národa by snad mohl ještě jeden rok na ocenění svých zásluh počkat.

JB

Comments are currently closed.


[CNW:Counter]