Schůze výboru 9. ledna 2018

V úterý 9. ledna se letos poprvé sešel výbor KVV na svém jednání.

Výbor řešil celou řadu úkolů, které v tomto roce před ním stojí.

První přišla k řešení otázka rezignace předsedy kpt. Dušana Hrice.

Dušan Hric znovu zopakoval důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedou. Je to především jeho zdravotní stav – v současné době akutní ambulantní léčba, kde se jedná o dlouhodobou záležitost a dalším důvodem jsou některé jeho osobní problémy.

Po dlouhé debatě a zejména analýze letošních úkolů požádali členové výboru jednomyslně Dušana Hrice, aby vedl klub i nadále s tím, že se zlepší spolupráce ostatních členů tak, aby nemusel veškeré akce zajišťovat předseda. Za této podmínky souhlasil se setrváním ve funkci předsedy klubu.

V dalších bodech programu se výbor věnoval plánovaným akcím a členové výboru byli pověřeni konkrétními úkoly.

JB

Comments are currently closed.


[CNW:Counter]