Modlitba veterána 7374

Pane, ty víš lépe než já, že den od den stárnu a jednoho dne budu starý.

Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku věci druhých.

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom  nešťoural  a neporučníkoval.

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat- ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť  hovořit o nich roste rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí naslouchat druhým, když líčí své nemoci, ale nauč mne trpělivě je snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.

Nauč mne té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.

Drž mě, abych byl, pokud možno laskavý. Starý morous je dílo ďáblovo.

Nauč mne u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se dovedl o nich zmínit.

Mám vrásky a šedivé vlasy: nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane to říkám- bojím se stáří.

Je mi tak, jako bych se musel rozloučit; nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ode dne ztrácím sílu  a přicházím o bývalou krásu.

Byl jsem pyšný na to, že se ještě stále mohu měřit s mladými.

Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.

Ale TY, Pane, říkáš: “ Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej  TY, řídíš.

Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou- ne jako odcházející, ale VDĚČNÝ a připravený ke všemu, k čemu TY mne ještě povoláš.

K tomu mi dej všechnu sílu SRDCE. Amen.

Modlitba ve stáří pochází zřejmě od Sv. Františka SALESKÉHO.

Nám ji ke zveřejnění jako MODLITBU roku přicházejícího, zbožnou Pf 2018, zaslal veterán 7.VP ZÚ kolega Petr SPÁČIL.

Comments are currently closed.


[CNW:Counter]